Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza długości cyklu produkcyjnego partii wyrobów w kontekście bilansowania zdolności produkcyjnej systemu wytwórczego

Autorzy: Arkadiusz Gola
Typ: Rozdział
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1
Redaktorzy: Ryszard Knosala
Miejsce wydania: Opole
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
Rok wydania: 2018
Strony: 420 - 431
Abstrakt: PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy długości cyklu produkcyjnego dla procesu wytwórczego partii części. Założono, iż przedmiotem produkcji jest partia części o zdefiniowanym procesie technologicznym. Analizy dokonano dla trzech wariantów spływu części w trakcie procesu, tj. układu szeregowego, szeregowo-równoległego oraz równoległego z założeniem zmienności wielkości partii transportowej. Jako kryteria oceny przyjętego modelu organizacji produkcji przyjęto: normatywną długość cyklu produkcyjnego oraz stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej analizowanego systemu wytwórczego.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Liczba arkuszy: 0.7
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: TAK
Nazwa konferencji: Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
Data rozpoczęcia: 25 lutego 2018
Data zakończenia: 27 lutego 2018
Miasto konferencji: Zakopane
Państwo konferencji: Polska