Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza numeryczna procesu walcowania wałków drążonych z uzębieniami

Tytuł alternatywny:

Numerical analysis of the rolling process of the hollow shafts with teeth

Autorzy: Janusz Tomczak, Zbigniew Pater, Jarosław Bartnicki
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE
Data nominalna: 0
Rok wydania: 2011
Nr czasopisma: 8
Wolumen: 0
Strony: 678 - 681
Abstrakt: PL | EN
w artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu walcowania wielostopniowego wałka drążonego z wieńcem zębatym. Analizę numeryczną procesu oparto na metodzie elementów skończonych (MES), wykorzystując komercyjny pakiet oprogramowania DEF0RM-3D.Omówiono szczegółowo model geometryczny zastosowany w obliczeniach MES. Symulacje przeprowadzono w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia, w trakcie których wyznaczono parametry geometryczne wyrobów oraz siłowe procesu. Opisane rezultaty badań numerycznych potwierdzają możliwość wytwarzania wałków drążonych z wieńcami uzębionymi ze wsadu w postaci rury metodami walcowania poprzecznego trzema narzędziami.
This paper presents the results of the numerical analysis ofthe rolling process of a multistage hollowed shaft with a toodhed whell rim. The numerical analysis of this process was conducted basing on the finite element method (FEM), with the application of the commercial software DEFORM-3D. The geometrical model used in FEM calculations was discussed in details. Simulations were made in the conditions of three-dimensional state of strain. During these simulations the following data were determined rolling moments distributions. The described results of numeal research confirm the possibility of manufacturing of hollowed shafts with toothed wheel rims rom the billet in the form of a bar by means of cross-wedge rolling with three tools.