Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza numeryczna procesu urabiania skał uwarstwionych narzędziem dyskowym

Tytuł alternatywny:

Numerical research of interactions between disk instruments and multilayers rock

Autorzy: Jerzy Podgórski, Józef Jonak
Typ: Referat
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: XXV Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” 22-25.01.2012 r., Zakopane
Rok wydania: 2012
Strony: 45 - 45
Abstrakt: PL | EN
W referacie przedstawiono stan badań nad użyciem narzędzi dyskowych do urabiania skał zwięzłych uwarstwionych. Zaprezentowano wyniki symulacji komputerowych pracy dysku asymetrycznego urabiającego skałę uwarstwioną. W badaniach własnych uwzględniono wpływ kąta nachylenia warstw na siłę odporu skały oraz kształt trajektorii odspajania. Analizy zostały wykonane za pomocą własnego programu „CrackPath” oraz pakietu ALGOR wykorzystującego Metodę Elementów Skończonych.
The paper present results of analyses and computer simulations of asymmetric disk cutting multilayers rock. It consider different disk angles and placing of disk. Analyses have been executed with authors computer code „Crack Path” and package of Finite Element Method ALGOR.