Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych

Autorzy: Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Konrad Gromaszek, Andrzej Smolarz, Krzysztof Jagiełło
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA
Rok wydania: 2012
Nr czasopisma: 6
Wolumen: 53
Strony: 38 - 40
Abstrakt: PL | EN
Obowiązujące w sektorze energetyki regulacje prawne oraz restrykcje technologiczne narzucają potrzebę efektywnego sterowania złożonym procesem spalania pyłu węglowego. Trudności sterowania tym procesem wynikają z niedostępnej lub niepełnej informacji. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania nowoczesnych metod sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych (właściwie: zmian wybranych parametrów obrazów płomienia) w oparciu o algorytm MPC. Autorzy przedyskutowali korelację pomiędzy wybranymi modelami procesu oraz wskaźnikami analizy sygnałów optycznych oraz użycie ich w algorytmie sterowania.
The legal regulations and technological restrictions in energetics sector impose need for efficient control of pulverized coal combustion's complex process. Process control difficulties are the result of unavailable or incomplete information about the combustion process. The article presents Model Predictive Control based algorithm for combustion process control using optical signals (esp. changes in selected parameters of the flame). The authors discussed correlation between the selected process models and indicators of optical signals, that are used them in the control algorithm.