Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza numeryczna walcowania gwintu śruby M 20×2,5 metodą styczną narzędziami rolkowymi

Tytuł alternatywny:

Numerical analysis of tangential rolling of an M20x2,5 screw thread by roller tools

Autorzy: Piotr Żołnik, Zbigniew Pater
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE
Data nominalna: 0
Rok wydania: 2011
Nr czasopisma: 10
Strony: 874 - 878
Abstrakt: PL | EN
W artykule zaprezentowano wyniki obliczeń numerycznych walcowania gwintu śruby wykona nej ze stali gatunku C45 metodą styczną, z wykorzystaniem narzędzi w kształcie rolek. Szczegółowo przedstawiono analizę naprężeń, odkształceń, temperatury, sił kształtowania, progresję kształtu śruby, jak również parametry geometryczne narzędzi kształtujących. Obliczenia numeryczne przeprowadzono metodą elementów skończonych (MES)
The paper presents results of a numerical analysis of tangential rolling of an M20 × 2.5 screw thread performed on a C45 steel workpiece with using tools in the shape of rolls. Stress, strain, temperature, force distribution, shape progression of screw, and also geometric parame ters of shaping tools are presented in this paper in details. Numerical calculations have been made with finite element method (FEM).