Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza rozkładu temperatury w komorze wyładowczej reaktora plazmowego

Autorzy: Grzegorz Komarzyniec
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA
Rok wydania: 2012
Nr czasopisma: 124
Strony: 85 - 92
Abstrakt: PL
Podstawowym parametrem decydującym o możliwościach aplikacyjnych reaktora plazmowego jest generacja plazmy o rozkładzie temperatury właściwym dla prowadzonego procesu technologicznego. Bezpośredni pomiar temperatury plazmy w komorze wyładowczej jest praktycznie niemożliwy. W celu jego oszacowania wykorzystano termografię i symulację komputerową. Na podstawie danych o temperaturze elementów konstrukcyjnych reaktora otrzymano rozkład temperatury plazmy.