Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Abundance and structure of ciliated protozoa community at the particular devices of "Hajdów" WWTP

Tytuł alternatywny:

Liczebność i struktura zbiorowisk orzęsków w urządzeniach oczyszczalni ścieków hajdów

Autorzy: Roman Babko, Grzegorz Łagód, Katarzyna Jaromin
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA
Rok wydania: 2012
Wolumen: 14
Strony: 56 - 68
Web of Science® Times Cited: 9
Abstrakt: PL
Kompozycja, liczebność oraz bioróżnorodność zgrupowań orzęsków występujących w kolejnych urządzeniach oczyszczalni ścieków Hajdów były analizowane w ramach niniejszej pracy. Podczas całego okresu badań praca oczyszczalni była stabilna, przebiegając bez zakłóceń oraz sytuacji awaryjnych. Próbki materiału biologicznego do badań pobierane były począwszy od punktu w którym oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika-kanału zrzutu do rzeki. W trakcie badań zidentyfikowano w analizowanym materiale 30 gatunków orzęsków. Podczas przemieszczania się osadu czynnego wraz z oczyszczanymi ściekami przez kolejne komory bioreakcji, występuje stały trend wzrostu liczby gatunków oraz bioróżnorodności zbiorowisk orzęsków. Od 1/4 do 1/3 liczby orzęsków w zbiorowiskach stanowią gatunki najczęściej występujące w oczyszczalniach ścieków. Całkowita liczba orzęsków występujących na początku procesu oczyszczania wahała się pomiędzy 8000 a 20000 osobników na mililitr zaś ich maksymalna ilość na końcu procesu oczyszczania osiągała wartość 48000 osobników na mililitr. Średnio pomiędzy początkiem a końcem procesu oczyszczania ścieków liczba orzęsków w analizowanym materiale biologicznym zwiększała się o około 80%. Krzywe rarefakcji wskazują, iż maksymalna spodziewana liczba ganków na poziomie 25 osiągana jest w punkcie pomiarowym zlokalizowanym na odpływie z bioreaktora, przy liczebności organizmów równej 250 osobników w 25 mikrolitrach, zaś w osadzie recyrkulowanym przy liczebności 350-400 osobników w 25 mikrolitrach.