Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza przebiegu parametrów procesu wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym wybranymi paliwami węglowodorowymi o różnych własnościach fizykochemicznych

Tytuł alternatywny:

Analysis of the parameters of the injection process in diesel engine fuelled by the hydrocarbon fuelswith different physic - chemical properties

Autorzy: W. Lotko, Krzysztof Górski, Rafał Longwic
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: CD-ROM
Źródło: LOGISTYKA
Rok wydania: 2012
Nr czasopisma: 3
Strony: 1363 - 1372
Abstrakt: PL | EN
W artykule przeanalizowano wpływ własności fizykochemicznych wybranych paliw węglowodorowych na przebieg procesu wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym. Podjęto próbę ustalenia na ile wskaźnik lepkości klimatycznej, gęstość oraz napięcie powierzchniowe paliw może wpływać na przebieg procesu wtrysku. Wyznaczono szereg parametrów wtrysku paliwa takich jak: maksymalne ciśnienie wtrysku, kata początku wtrysku, kat końca wtrysku, kat trwania wtrysku. Wyniki pracy są interesujące z punktu widzenia eksploatacji jednostek napędowych pojazdów trakcyjnych.
In the paper referring to the influence of physico-chemical properis of hydrocarbon fuels on the conductof the injection process of the diesel engine. An attempt was made to determine the rate of kinematic viscosity, density and surface tension of fuel can affect the course of the process of injection. There is a fuel injection parameters such as the maximum pressure of the injection, the angle of the beginning of theinjection, the angle of the injection, the angle of the injection, the angle of the injection. The results of the work are interesting from the point of view of the operation of diesel traction.