Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza postępu we wdrażaniu fotowoltaiki na świecie i w Polsce

Tytuł alternatywny:

Analysis of progress in the implementation of photovoltaics in the world and in Poland

Autorzy: Jan Olchowik
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE
Rok wydania: 2011
Nr czasopisma: 10
Strony: 323 - 328
Abstrakt: PL | EN
Fotowoltaika jest jedną z najczystszych form wytwarzania energii elektrycznej. Opiera się ona na zjawisku na konwersji promieniowania słonecznego w prąd elektryczny. Początki praktycznego wykorzystania tego sposobu wytwarzania energii wiążą się z epoką podboju kosmosu. Postęp technologiczny sprawił, że w końcowych dekadach XX wieku ten sposób pozyskiwania energii znalazł również w warunkach ziemskich. W niniejszym artykule przedstawiono analizę rozwoju fotowoltaiki na świecie i w Polsce.
Photovoltaics is one of the cleanest forms of electricity generation. It is based on the phenomenon of conversion of sunlight into electricity. The origins of the practical use of this method of energy production are associated with the space conquest era. Technological progress has made it in the final decades of the twentieth century this way of obtaining energy also found in terrestrial conditions. This paper presents an analysis of the development of photovoltaics in Poland and abroad.