Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 1. Badania możliwości wytworzenia przepony w opoce wapnistej i zaprawach

Tytuł alternatywny:

The efficacy analysis of the diaphragms made using the method of chemical injection in the walls of calcareous stones. Pt 1. The research of possibility of the diaphragm formation in the calcareous

Autorzy: Maciej Trochonowicz
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
Rok wydania: 2012
Nr czasopisma: 2
Strony: 99 - 112
Abstrakt: PL | EN
Stan wiedzy na temat możliwości stosowania iniekcji chemicznych w opoce wapnistej jest niezadowalający. Wynika to przede wszystkim z lokalności stosowania kamienia oraz jego drobnoporowatej budowy. Firmy oferujące preparaty do wykonywania tego typu izolacji, skupiają się raczej na murach wykonanych z materiałów szeroko stosowanych w budownictwie. Oferowane środki nie zostały przebadane pod katem możliwości ich zastosowania w tak nietypowym i jak się okazuje, „trudnym” materiale. Pierwszy z dwóch artykułów poświęcony zostanie badaniom możliwości wytworzenia warstwy hydrofobowej w kamieniu.
The efficacy analysis of the diaphragms made using the method of chemical injection in the walls of calcareous stones. Part I. The research of possibility of the diaphragm formation in the calcareous stone and mortar. State of knowledge about how to use chemical injection in calcareous rock is unsatisfactory. This results, primarily, from the locality using of the stone and its small porous structure. Companies offering preparations to carry out this type of insulation, usually focus on the walls made of widely used in construction materials. Offered measures have not been tested for their applicability in such an unusual and as it turns out, the „difficult” material. The first of two articles will be devoted to research the possibility of producing a hydrophobic layer in calcareous stone and mortar and an assessment of its effectiveness.