Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza stanu naprężeń w twardych tkankach zębów na przykładzie dolnego siekacza z wykorzystaniem metody MES

Tytuł alternatywny:

Analysis of state stresses in hard tissues of teeth on example of lower incisor by using FEM method

Autorzy: Mariusz Walczak, Łukasz Różycki
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
Rok wydania: 2011
Nr czasopisma: 11
Strony: 107 - 114
Abstrakt: PL | EN
Do analizy stanu naprężeń i odkształceń w przypadku złożonych układów mechanicznych często stosowana jest metoda elementów skończonych (MES). Metoda ta jest powszechnie wykorzystywana w procesie projektowania w dziedzinie mechaniki i inżynierii, a także w medycynie i stomatologii. Celem tej pracy było opracowanie dla twardych tkanek zęba modelu numerycznego. Utworzono trójwymiarowy model dolnego siekacza przy wykorzystaniu oprogramowania do wspomagania projektowania – CATIA V5. Obliczenia wytrzymałościowe wykonano w programie ABAQUS. Do wykonania całego modelu użyto elementów czworościennych C3D4.
The finiteelement method (FEM) is often used in complex mechanical systems in order to analyse stress and strain distribution. This method is commonly used in the process of designing in mechanics and engineering as well as in medicine and dentistry. The aim of this study is to create a finiteelement model of the hard tissues of tooth. Three-dimensional model of lower incisor was made by means of Computer Aided Design software – CATIA V5. The software ABAQUS was used as the calculator in the simulation. Tetrahedral elements C3D4 were used for the entire model.