Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza przypadku przyspieszonego zużycia liny wyciągowej

Tytuł alternatywny:

Case study of accelerated wear of lift rope

Autorzy: Kazimierz Drozd, Leszek Gardyński
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: CD-ROM
Źródło: LOGISTYKA
Rok wydania: 2011
Nr czasopisma: 3
Strony: 551 - 558
Abstrakt: PL | EN
W pracy przedstawiono wyniki badania liny urządzenia wyciągowego. Była to lina stalowa wycofana z eksploatacji z powodu uszkodzeń. Zewnętrzne druty splotek ulegały wydłużeniu oraz pękaniu. Przełomy powinny mieć charakter zmęczeniowy z odkształceniem strefy przełomu lecz obserwowano przełomy doraźne bez przewężenia świadczące o kruchości materiału. Kruchość była obserwowana wyłącznie miejscowo dlatego prawdopodobną przyczyną była niejednorodność materiału w wyniku obróbki cieplnej.
The results of testing of lift rope are shown in the paper. The rope was from steel wire and was not operated because of damages. The outer wires of strand ropes were pushed by internal wires and elongated or even broken. However the cracks should be ductile with displacement in the fracture area, the observed cracks were brittle and there were not contraction of wires. The brittleness were noticeable only locally and it’s probably reason were partial heterogeneity of heat treatment.