Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza intensywności użytkowania pojazdów w firmie transportowej

Tytuł alternatywny:

An analysis of the intensity of vehicle use in a transportation company

Autorzy: Paweł Droździel, Henryk Komsta, Leszek Krzywonos
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: CD-ROM
Źródło: LOGISTYKA
Rok wydania: 2011
Nr czasopisma: 3
Strony: 559 - 565
Abstrakt: PL | EN
Intensywność użytkowania pojazdu jest jednym z najważniejszych parametrów jego eksploatacji. Jej miarą jest liczba kilometrów przejechanych przez samochód podczas określonego czasu (dnia, miesiąca czy roku). Od wartości intensywności użytkowania zależą: okres użytkowania danego pojazdu, wartość kosztów oraz uzyskiwany zysk z usługi transportowej, długość czasu pracy kierowcy, a także inne parametry eksploatacji samochodu. Dlatego też analiza danych związanych z intensywnością użytkowania samochodu jest pomocna przy ocenie danego systemu transportu. W referacie przedstawiono i omówiono wyniki analiz statystycznych przeprowadzonych dla pozyskanych w trakcie badań danych związanych z intensywności użytkowania pojazdów dostawczych Poczty Polskiej w Lublinie.
Intensity of use is one of the most important parameters of vehicle operation. It is expressed as the number of kilometers traveled by a car within a specified period of time (day, month, or year). The intensity of use affects vehicle life, the costs and the profits from transportation services, drivers' working time, and other parameters of car operation. For that reason, analysis of data associated with the intensity of vehicle use may be instrumental in the evaluation of a given transport system. The paper presents and discusses the results of statistical analyses of data related to the intensity of use of delivery trucks in the Polish Mail company in Lublin.