Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza obrazów współspalania pyłu węglowego i biomasy za pomocą transformaty curvelet

Tytuł alternatywny:

Analysis of biomass and pulverized coal co-combustion using curvelet transform

Autorzy: Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Tomasz Ławicki
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY
Rok wydania: 2013
Nr czasopisma: 4
Wolumen: 89
Strony: 314 - 316
Abstrakt: PL | EN
W artykule przedstawiono zastosowanie transformaty curvelet do analizy obrazu płomienia zarejestrowanego podczas testów spalania pyłu węglowego ze zmiennym udziałem biomasy w Instytucie Energetyki w Warszawie. Współspalanie biomasy z paliwami kopalnymi zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej stanowić ma sposób na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń podczas produkcji energii elektrycznej w energetyce zawodowej. Niestety, związane jest to z zagrożeniem utraty stabilności procesu spalania i szeregiem innych niekorzystnych zjawisk, jak np. niewłaściwa dystrybucja paliwa czy duże straty niedopału. Płomień jest pierwszym i najszybszym dostępnym źródłem informacji o procesie spalania, dlatego celowe wydaje się zastosowanie metod przetwarzania obrazu do analizy procesu.
This paper presents an application of curvelet transform for image analysis flame tests recorded during pulverized coal combustion with variable share of biomass in the Institute of Power Engineering in Warsaw. Co-firing biomass with coal according to European Union guidelines provide a useful way to reduce emissions during the production of electricity in the power industry. Unfortunately, this is connected with the risk loss of stability of the combustion process and a numer of other negative events, such as the incorrect distribution of fuel and heavy unburned fractions. Flame is the first and quickest source of information available about the combustion process, so it seems appropriate to apply image processing methods for the analysis of the combustion process. (Analysis of biomass and pulverized coal co-combustion using curvelet transform).
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE