Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 1. Podstawy teoretyczne

Autorzy: Andrzej Tomporowski, Marek Opielak, Konrad Kowalik, Barbara Sykut
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA
Rok wydania: 2013
Nr czasopisma: 2
Wolumen: 52
Strony: 42 - 43
Abstrakt: PL
Miarą równomierności działania wielokrawędziowych rozdrabniaczy materiałów biologicznych jest niedokładność realizacji zadanej funkcji ruchu, czyli nierównomierność biegu, obciążeń,a nawet sprawności. W pracy przeprowadzono modelowanie nierównomierności obciążeń wielokrawędziowych rozdrabniaczy ziaren zbóż. Dla przyjętych założeń zaproponowano model fizyczny w postaci funkcji trygonometrycznej i wykładniczej.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, IC Journals Master List, Referativny Zchurnal/VINTI,