Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 2. Badania maszynowe

Autorzy: Andrzej Tomporowski, Marek Opielak, Izabela Piasecka, Marek Jankowski
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA
Rok wydania: 2013
Nr czasopisma: 2
Wolumen: 52
Strony: 44 - 46
Abstrakt: PL
Zarejestrowano w przedziale czasu nierównomierności stochastyczne procesu rozdrabniania. Na ich kształt mają wpływ cechy konstrukcyjne narzędzia rozdrabniającego, parametry procesu oraz indywidualne cechy rozdrabnianego, biologicznego materiału o strukturze anizotropowej. Analizując zarejestrowane przebiegi można zauważyć, że każdy z zapisów przedstawia niepowtarzalną postać rzeczywistą – funkcję dwu zmiennych: czasu i parametru elementarnego.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, IC Journals Master List, Referativny Zchurnal/VINTI,