Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza procesu kucia odkuwki piasty koła ze stopu AZ31 z przedkuwki kulistej

Tytuł alternatywny:

Mes analysis of the forging process for producing a magnesium alloy AZ31 wheel hub from a spherical perform

Autorzy: Janusz Tomczak, Zbigniew Pater, Tomasz Bulzak
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: RUDY I METALE NIEZELAZNE
Rok wydania: 2013
Nr czasopisma: 4
Strony: 196 - 201
Abstrakt: PL | EN
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu kucia odkuwki piasty koła z przedkuwki w kształcie kuli ze stopu magnezu AZ31. Po krótkim wprowadzeniu omówiono zalety stosowania przedkuwek w kształcie kul w procesach kucia matrycowego, a następnie zaproponowano zmianę technologii wytwarzania półfabrykatu piasty koła samolotowego z procesów odlewania na kucie matrycowe z półfabrykatu kulistego. Przydatność opracowanej metody oceniono podczas symulacji numerycznych. Analizę numeryczną procesu przeprowadzono metodą elementów skończonych (MES), wykorzystując komercyjny pakiet oprogramowania DEFORM-3D w wersji 10.0. Symulacje prowadzono w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia, w trakcie których wyznaczono geometrię odkuwki piasty, określono kinematykę płynięcia metalu. Wyznaczono również rozkłady odkształceń, naprężeń, temperatury oraz kryterium zniszczenia. Opisane rezultaty badań numerycznych potwierdzają celowość stosowania przedkuwek w kształcie kuli w procesach kucia matrycowego odkuwek ze stopów metali lekkich.
The paper presents numerical analysis results of the forging process for producing a magnesium alloy AZ31 wheel hub from a spherical preform. Following a brief introduction, the advantages of using ball-shaped preforms in die forging processes are discussed. Next, it is proposed that aircraft wheel hubs should be produced by die forging from ball-shaped preforms, instead of by casting processes. The suitability of the developed method was verified by means of numerical simulations. The numerical analysis of the process was conducted using the FEM-based DEFORM-3D v 10.0 software. In the course of the simulations performed under conditions of three-dimensional strain, the wheel hub geometry and metal flow kinematics were determined. Also, the distributions of stain, stress and temperaturę, as well as the fracture criterion were determined. The obtained simulation results confirm the suitability of using ball-shaped preforms in die forging processes for producing parts made from light metal alloys.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Index Copernicus