Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza porównawcza metod frezowania HSM, HPC oraz frezowania konwencjonalnego wysokokrzemowych stopów aluminium

Tytuł alternatywny:

Comparative analysis of HSM, HPC and conventional milling methods of high-silicon aluminium alloys

Autorzy: Paweł Pieśko, Ireneusz Zagórski
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
Rok wydania: 2011
Nr czasopisma: 7
Strony: 219 - 226
Abstrakt: PL | EN
W artykule porównano wyniki obróbki wysokokrzemowych siluminów (stop EN AC-AlSi21CuNi) różnymi metodami frezowania. Stopy aluminium o zawartości Si > 12% charakteryzują się złą skrawalnością, ze wzglądu na zwiększone zużycie narzędzi. Jest to spowodowane oddziaływaniem na narzędzie wydzieleń krzemu, który działa ściernie na narzędzie. Ma to niekorzystny wpływ na proces skrawania, pogarsza jakość i dokładność wykonywanych elementów. Istotne jest więc, aby wybrać odpowiednie parametry oraz metodę obróbki.
This article compares the results of machining high-silicon aluminium alloy (alloy EN AC-AlSi21CuNi) different methods of milling. Aluminium alloys with content Si > 12% have a poor machinability, with regard on increased tool wear. This is due to partial impact on the tool of silicon, which acts on the abrasive tool. This adversely affects the cutting process, compromises the quality and accuracy of performance parts. It is therefore important to select appropriate parameters and the method of machining.