Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza numeryczna MES wybranych rozwiązań konstrukcyjnych ścian bocznych kabin dźwigów osobowych

Autorzy: Jerzy Józwik, Maciej Włodarczyk, Daniel Adamowicz
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
Rok wydania: 2011
Nr czasopisma: 7
Strony: 227 - 235
Abstrakt: PL | EN
W pracy przedstawiono analizę numeryczną MES wytrzymałości wybranych rozwiązań konstrukcyjnych ścian bocznych kabiny windy osobowej opracowanych na potrzeby firmy Lift Service. W pracy zastosowano wytyczne norm określających wymogi opisujące obciążenia projektowanych konstrukcji. Wyniki analizy zaprezentowano w postaci rozkładów naprężeń i przemieszczeń.
This paper presents FEM numerical analysis of structural strength solutions chosen the side walls of the elevator cab developed for the partnership's Lift Service. In the paper the guidelines describing the requirements of the rules governing the burden of the proposed structure. The results of the analysis presented in the form of distributions of stresses and displacements.