Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza matematyczno-fizyczna cieplnych komór technicznych

Autorzy: Marian Janczarek
Typ: Rozdział
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: Technologie informacyjne w technice i kształceniu
Redaktorzy: Marian Janczarek, Jerzy Lipski
Miejsce wydania: Lublin
Wydawca: Politechnika Lubelska
Rok wydania: 2013
Strony: 128 - 137
Abstrakt: PL | EN
Projektowanie domów pod względem ochrony cieplnej konstrukcji wymaga znajomości zasad i procesów opisywanych przez fizykę budowli. Budynki powinny spełniać wymagania związane z oszczędzaniem energii przy jednoczesnym zachowaniu komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Nieznajomość procesów cieplnych występujących w obiektach budowlanych a w szczególności nie dotrzymanie poziomu wartości współczynników przewodzenia ciepła przez przegrodę, może doprowadzić do marnotrawienia stale drożejącej energii oraz nadmiernego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Artykuł niniejszy przedstawia analizę matematyczno-fizyczną cieplnych komór technicznych wraz z wyznaczeniem modelu pozwalającego odpowiednio konstruować przegrody zewnętrzne w celu uzyskania oszczędności energii na ogrzewania lub chłodzenie pomieszczeń.
The paper shows the mathematics - physical analysis of thermal technical spaces and describes the development and research work of methods concrening conductive heat transfers through walls of technical chambers. An analysis of mathematics - in terms of the physic heat transfer through the outer wall of the thermal chamber including changes outside air temperature. Special attention is paid to the economic effects associated with a positive impact amplitude of diurnal changes of atmospheric temperature for a certain temperature inside the regime.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Liczba arkuszy: 0.51
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE