Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza opływu aerodynamicznego kadłuba wiatrakowca przy zmiennym kącie natarcia metodą CFD

Autorzy: Tomasz Łusiak, Zbigniew Czyż, Paweł Sawczuk, Przemysław Serwatko
Typ: Rozdział
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe
Redaktorzy: Anna Rudawska, Tomasz Jachowicz, Mariusz Kłonica
Miejsce wydania: Lublin
Wydawca: Perfekta info
Rok wydania: 2013
Strony: 61 - 72
Abstrakt: PL | EN
W pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem oprogramowania numerycznego przeprowadzonych z wykorzystaniem oprogramowania numerycznego CFD ANSYS FLUENT. Dokonano opisu sposobu przygotowania przestrzeni badawczej oraz opracowania modelu całego obiektu za pomocą MOS (metody objętości skończonych). Badania przeprowadzono dla statku powietrznego, wiatrakowca na podstawie geometrii rzeczywistej obiektu dla różnych kątów natarcia. Przeprowadzono analizę uzyskanych wyników na podstawie sporządzonych rozkładów pól prędkości oraz ciśnienia.
This paper presents the results of numerical tests carried out with the numerical CFD (Computational Fluid Dynamics ) software ANSYS FLUENT. There have been a description of how to prepare the space research and model development object using the FVM method (Finite Volume Method). ). The study was conduced for an aircraft gyroplane on the basis of the real geometry of the object for different angles of attack. An analysis of the results based on made distributions of pressure and velocity fields.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Liczba arkuszy: 0.59
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE