Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza możliwości adaptacji pieca PEKAT 2 do hartowania z wykorzystaniem cieczy polimerowych

Autorzy: Tomasz Gorecki
Typ: Rozdział
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: Projektowanie i sterowanie procesami
Redaktorzy: Marian Janczarek, Jerzy Lipski
Miejsce wydania: Lublin
Wydawca: Politechnika Lubelska
Rok wydania: 2013
Strony: 105 - 114
Abstrakt: PL | EN
Artykuł zawiera koncepcję modernizacji pieca PEKAT 2 i wykorzystanie go do hartowania z wykorzystaniem cieczy polimerowych. W artykule zawarto analizę niezbędnych prac modernizacyjnych pieca, konstrukcji wanny hartowniczej, ułożeń wsadu itd. Zawarto wyniki hartowania elementu typu belka w cieczach polimerowych i przedstawiono analizę opracowanych zmian modernizacyjnych.
The article contains the modernization of PEKAT 2 furnace and utilizing it for hardening, using polymer liquids conception. In the article, the analysis of the essential modernization works, the construction of the hardening bath, batch arrangement etc. have been described. The article contains the results of the beam type hardening in polymer liquids and the elaborated modernization changes analysis.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Liczba arkuszy: 0.5
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE