Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza odporności na pękanie, przy trzecim modelu pękania betonów z dodatkiem popiołów lotnych

Tytuł alternatywny:

An analysis of fracture toughness, at third mode fracture in concretes containing fly-ash additives

Autorzy: Grzegorz Golewski
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
Rok wydania: 2013
Nr czasopisma: 3
Wolumen: 12
Strony: 145 - 152
Abstrakt: PL | EN
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na pękanie, betonów z dodatkiem popiołów lotnych (pl), określane przy trzecim modelu pękania. Analizie poddano kompozyty betonowe wykonane z dodatkiem: 0, 20 i 30 % krzemionkowych pl. Badania odporności na pękanie przeprowadzono na maszynie osiowo skrętnej MTS 809 Axial/Torsional Test System, na próbkach walcowych o wymiarach 150/300 mm z obwodową szczeliną pierwotną wykonaną w połowie wysokości walców. W badaniach oceniano wpływ dodatku pl na wartość parametru KIIIc. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że 20% dodatek pl powoduje wzrost KIIIc, natomiast dodatek 30% pl spadek odporności na pękanie.
This paper presents the results of fracture toughness tests of concrete with fly ash (FA), specified at the third model fracture. Concrete composites with the additives of 0%, 20% and 30% siliceous FA were analysed. Fracture toughness tests were performed on axial torsion machine MTS 809 Axial/Torsional Test System, using the cylindrical specimens with dimensions of 150/300 mm, with a circumferential notch made in the halfheight of cylinders. The studies examined effect of FA additive on the parameter KIIIc. The Analysis of the results revealed that a 20% FA additive causes increase in KIIIc, while a 30% FA additive causes decrease in fracture toughness.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Index Copernicus