Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza kosztów prac projektowych hal stalowych według standardów środowiskowych, zaleceń prawnych i cen rynkowych

Tytuł alternatywny:

The cost analysis of steel halls designing, according to environmental standards, legal guidelines and market prices

Autorzy: Magdalena Rogalska, Zdzisław Hejducki
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
Rok wydania: 2013
Nr czasopisma: 1
Wolumen: 12
Strony: 61 - 68
Abstrakt: PL
W artykule przedstawiono analizę cen prac projektowych na przykładzie danych rynkowych i obliczeń prognostycznych, dotyczących opracowania dokumentacji hal stalowych o zróżnicowanych wymiarach. Otrzymane wartości porównywano z kosztami prac projektowych proponowanymi przez Stowarzyszenie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej (SARP) i zaleceniami prawnymi. Do obliczeń prognostycznych zastosowano program Statistica firmy StatSoft. Do obliczeń wykorzystano metodę GAM (uogólnionych modeli addytywnych).
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: Po opublikowaniu
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 1
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Index Copernicus