Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza rozkładu temperatury powierzchni wytłoczyny w obszarze pomiędzy głowicą a kalibratorem

Tytuł alternatywny:

Analysis of surface temperature distribution in the area between extrusion die and calibrator

Autorzy: Tomasz Klepka, Bronisław Samujło
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: PRZETWORSTWO TWORZYW
Rok wydania: 2013
Nr czasopisma: 3
Strony: 191 - 194
Abstrakt: PL | EN
W artykule przedstawiono badania dotyczące monitorowania i kontroli zjawisk cieplnych w procesie wytłaczania z wykorzystaniem skanera termowizyjnego. Temperaturę powierzchni wytłoczyny badano podczas procesu wytłaczania przy zmianie odległości kalibratora względem głowicy wytłaczarskiej. Wykazano, że w wyniku odpowiedniej odległości ustawienia kalibratora względem głowicy wytaczarskiej, możliwe jest uzyskanie zmiany warunków cieplnych w wytłoczynie. Uzyskany zakres zmian wartości temperatury może skutkować poprawą przebiegu procesu w rozważnym obszarze linii technologicznej, szczególnie przy wytwarzaniu wytworów o kształtach złożonych o małych grubościach ścianek.
The article presents a study on monitoring and control of hest phenomena using thermal imaging scanner. During the extrusion process extrudate surface of temperature values was studies by changing the distance between the calibrator and extrusion die. The results of the research shows that the correct distance setting of the calibrator and extrusion die enables changes in thermal conditions in the extrudate. Obtained range of temperaturę changes may improve the process course in the analyzed area of the technological line, particularly during manufactured of the complex shapes products with thin all thicknesses
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech