Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki korpusu noża obrotowego

Tytuł alternatywny:

Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a rotary cutter body

Autorzy: Zbigniew Pater, Arkadiusz Tofil
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE
Rok wydania: 2013
Nr czasopisma: 10
Strony: 692 - 696
Abstrakt: PL | EN
W artykule opisano przykład zastosowania nowego procesu walcowania śrubowo-klinowego do kształtowania odkuwki korpusu noża obrotowego. Omówiono istotę tego procesu oraz narzędzia potrzebne do jego realizacji. Słuszność opracowanej koncepcji walcowania po- twierdzono na podstawie wykonanej symulacji numerycznej. Przedstawiono rozkłady intensywności odkształcenia, temperatury, funkcji zniszczenia w odkuwce korpusu noża obrotowego, jak również przebiegi sił kształtowania i momentu walcowania.
The paper describes the application of a new helical-wedge rolling process for forming a rotary cutter body. Both the design of the process and tools for its realization are discussed. The suitability of the developed rolling technique is then verified using a numerical simulation. The distributions of effective strain, temperature and damage function in a rotary cutter body as well as the variations in forming forces and moments are presented.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Index Copernicus