Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza parametrów zanikania nadprzewodzenia w przewodach nadprzewodnikowych YBCO i MgB2

Tytuł alternatywny:

The quench parameter analysis of the YBCO and MgB2 superconducting wires

Autorzy: Paweł Surdacki
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 2
Wolumen: 90
Strony: 16 - 19
Abstrakt: PL | EN
W pracy wykorzystano model komputerowy dynamicznego procesu zanikania nadprzewodzenia do obliczenia parametrów stabilności termicznej przewodów nadprzewodnikowych YBCO. Zbadano wpływ prądu i temperatury pracy przewodów na te parametry. Otrzymane wyniki umożliwiły porównanie parametrów stabilności przewodów YBCO i MgB2
In this paper, the computational model of the superconductivity loss (quench) dynamic process has been used to evaluate the thermal stability parameters of superconducting YBCO wires. Influence of working current and temperature on the above parameters has been investigated. The obtained results have made it possible to compare the stability parameters of YBCO and MgB2 wires. (T2superconducting wires).
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: INSPEC, SCOPUS, BAZTECH, Google Scholar