Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych systemów grzewczych w budynku pasywnym oraz ich wpływu na środowisko

Autorzy: Kinga Dopieralska, Alicja Siuta-Olcha
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 2
Strony: 58 - 62
Abstrakt: PL | EN
Przedstawiono analizę porównawczą wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną oraz energię końcową na cele ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej pięciu wybranych systemów energetycznych jednorodzinnego budynku mieszkalnego, wykonanego w standardzie pasywnym. Ponadto w każdym rozważanym przypadku, podano roczną emisję CO2 oraz koszty eksploatacyjne systemu.
A comparative analysis is presend concering indicators of annual demand for primary energy and final energy for heating, ventilation and domestic hot water preparation. Five systems have been selected for a single-family residential building of passive standard. Moreover, in each case under consideration, annual CO2 emissions and operating costs of the system are given.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Index Copernicus