Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza możliwości plastycznego kształtowania uzębień wewnętrznych

Tytuł alternatywny:

Forming internal gears by rolling processes

Autorzy: Janusz Tomczak
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: MECHANIK
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 3
Strony: 210 - 215
Abstrakt: EN
Przedstawiono wyniki wielowariantowej analizy numerycznej procesu walcowania uzębień wewnętrznych. Symulacje numeryczne przeprowadzono metodą elementów skończonych (MES) w programie Deform-3D. Omówiono obszar zastosowania elementów z wewnętrznymi wieńcami zębatymi, po czym scharakteryzowano najpopularniejsze metody ich wytwarzania, które obecnie w większości przypadków związane są z obróbką wiórową. Następnie zaproponowano wykorzystanie procesów obróbki plastycznej bazujących na technikach walcowniczych, do kształtowania tego typu półfabrykatów. Umożliwia to zwiększenie wydajności wytwarzania, ograniczenie zużycia materiałów i narzędzi oraz poprawę właściwości wytrzymałościowych elementów. Na podstawie prowadzonych symulacji potwierdzono możliwość wytwarzania wewnętrznych uzębień metodami walcowania. W trakcie badań analizowano geometrię wyrobów, wyznaczono rozkłady intensywności odkształcenia, naprężeń oraz kryterium zniszczenia. Określono również wpływ temperatury procesu walcowania na kinematykę płynięcia metalu oraz przebieg parametrów siłowych, na podstawie których dokonano oceny efektywności opracowanych metod wytwarzania.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Index Copernicus