Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza problemu job-shop z uwzględnieniem zakłóceń procesu produkcyjnego

Autorzy: Łukasz Sobaszek, Arkadiusz Gola, Antoni Świć
Typ: Rozdział
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1
Redaktorzy: Ryszard Knosala
Miejsce wydania: Opole
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
Rok wydania: 2014
Strony: 658 - 669
Abstrakt: PL
W pracy zaprezentowano koncepcję harmonogramowania produkcji w systemie job-shop z uwzględnieniem zakłóceń procesu produkcyjnego. Przedstawiona została ogólna idea szeregowania zadań produkcyjnych, a także rys historyczny. Omówiono problemy harmonogramowania produkcji oraz metody ich rozwiązywania. Dokonano analizy problemu general job-shop, a także przestawiono metodykę odpornego harmonogramowania produkcji. Zaprezentowano koncepcję szeregowania zleceń produkcyjnych bazującą na predykcji zakłóceń produkcji.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Liczba arkuszy: 0.7
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE