Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Absolwent informatyki dostosowany do potrzeb rynku pracy

Tytuł alternatywny:

Graduate in computer ccience adjusted to labour market demandments

Autorzy: Grzegorz Kozieł
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY
Rok wydania: 2013
Nr czasopisma: 32
Strony: 113 - 122
Abstrakt: PL | EN
Konkurencja wśród absolwentów kierunku informatyka na rynku pracy zdopingowała uczelnie do podnoszenia jakości kształcenia. Również Politechnika Lubelska podjęła w tej dziedzinie odpowiednie kroki. Jako że większość absolwentów kierunku informatyka trafia na lokalny rynek pracy, to podjęto działania mające na celu dostosowanie sylwetki absolwenta do potrzeb pracodawców.Uczelnia wyszła naprzeciw pracodawcom zapraszając ich do dyskusji nad planem studiów. Pozwoliło to na określenie przedmiotów najbardziej wartościowych według pracodawców. Dodatkowo zorganizowane zostały praktyki i staże. Staże połączone zostały z opracowaniem pracy dyplomowej. Pracodawcy określili tematy prac oraz wspomagali proces realizacji części praktycznej pracy dyplomowej. Teoretyczna część pracy dyplomowej była tradycyjnie opracowywana pod nadzorem pracownika Uczelni. Aby wzmocnić pozycję absolwentów na rynku pracy zorganizowano cykl warsztatów wzmacniających umiejętności społeczne studentów, według pracodawców zaniedbywane podczas cyklu kształcenia. Te oraz inne działania takie jak szkolenia studentów, seminaria ze specjalistami z przemysłu czy spotkania z osobami z zagranicy pozwoliły na znaczne podniesienie atrakcyjności absolwentów na rynku pracy.
Konkurencja wśród absolwentów kierunku informatyka na rynku pracy zdopingowała uczelnie do podnoszenia jakości kształcenia. Również Politechnika Lubelska podjęła w tej dziedzinie odpowiednie kroki. Jako że większość absolwentów kierunku informatyka trafia na lokalny rynek pracy, to podjęto działania mające na celu dostosowanie sylwetki absolwenta do potrzeb pracodawców. Uczelnia wyszła naprzeciw pracodawcom zapraszając ich do dyskusji nad planem studiów. Pozwoliło to na określenie przedmiotów najbardziej wartościowych według pracodawców. Dodatkowo zorganizowane zostały praktyki i staże. Staże połączone zostały z opracowywaniem pracy dyplomowej. Pracodawcy określili tematy prac oraz wspomagali proces realizacji części praktycznej pracy dyplomowej. Teoretyczna część pracy dyplomowej była tradycyjnie opracowywana pod nadzorem pracownika Uczelni. Aby wzmocnić pozycję absolwentów na rynku pracy zorganizowano cykl warsztatów wzmacniających umiejętności społeczne studentów, według pracodawców zaniedbywane podczas cyklu kształcenia. Te oraz inne działania takie jak szkolenia studentów, seminaria ze specjalistami z przemysłu czy spotkania z osobami z zagranicy pozwoliły na znaczne podniesienie atrakcyjności absolwentów na rynku pracy.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Inne
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE