Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza numeryczna prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu tarcza z występami

Tytuł alternatywny:

Numerical analysis of the orbital forging a hollow part a type of disc with jaws

Autorzy: Grzegorz Samołyk
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: RUDY I METALE NIEZELAZNE
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 4
Strony: 197 - 201
Abstrakt: PL | EN
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej, która ma kształt tarczy oraz osiowe występy kłowe. Analizę wykonano opierając się na metodzie elementów skończonych (Deform-SD), przyjmując założenia, że odkuwka jest: wykonana ze stopu AlMgSi; kształtowana na zimno w warunkach, jakie zapewnia prasa PXW-200; uzyskana z przedkuwki mającej kształt pierścienia. Tematem badań jest określenie wpływu wymiarów przedkuwki na trzy parametry: czas prasowania obwiedniowego, ilość wypływki osiowej, ilość wypływki promieniowej (wewnętrznej). Ustalono, że istnieją optymalne wymiary przedkuwki, które pozwalają uzyskać oczekiwane efekty procesu prasowania obwiedniowego. Wskazano również typowe wady odkuwki, jakie mogą pojawić się podczas prasowania obwiedniowego przy źle dobranych wymiarach przedkuwki.
The article presents the results of numerical analysis the proces of orbital forging a hollow part. Obtained forging has the shape of a disc and has an axial jaws. The analysis was performer on the basis of the finite element method (Deform-3D) by the assumption that forging is: madę ofan AlMgl press; obtained from the preform having the shape of a ring. The subject of the research is to determine the influence of preform dimensions on three orbital forging proces parameters: the total time of the proces, size of the axial flash, and size of the radial (internal) flash. It was established that there is an optimal size preform, which allow to obtain the ex pected effects of the orbital forging proces. It also identifies typical forging defects that may occur during the proces, when was used a preform having mismatched dimensions.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Index Copernicus