Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

"Geodepozyt" E-service within an interactive geo-location of the hazardous substances deposit

Tytuł alternatywny:

E-usługa „Geodepozyt” w interaktywnej geolokacji depozytów materiałów niebezpiecznych

Autorzy: Bogdan Wit, Marek Malendowski
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT
Rok wydania: 2013
Nr czasopisma: 65
Strony: 95 - 105
Abstrakt: PL | EN
Praca naukowa dotyczy opisu prototypu wykonanej aplikacji informatycznej typu WebGIS ,,GeoDepozyt" funkcjonującej w serwisie internetowym w postaci inter-akcyjnej mapy geolokalizacyjnej. Ideą funkcjonowania aplikacji jest e-usługa uprawniająca procesy transportowe materiałów niebezpiecznych zrealizowana dla przedsiębiorców. Aplikacja ,,GeoDepozyt" jest odpowiedzą na zapotrzebowanie przedsiębiorców i administracji samorządowej na sprawne zarządzanie procesami ewidencji i monitoringu materiałów niebezpiecznych. Aplikacja została wykonana w ramach projektu rozwojowego ,,Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski wschodniej" finansowanego przez NCBiR. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
This scientific paper analyses the prototype of the web application WebGIS "GeoDepozyt" that is applied within online networking as a geo-location/geo-tracking interactive map. The purpose of the functioning of this application is an e-service for entrepreneurs, which facilitates the transportation of the hazardous substances. The "GeoDepozyt" application has been created in response to the high demand expressed by entrepreneurs and local governments' administration and their concern with efficient management of the evidence processes and monitoring of hazardous substances. The application has been designed as a part of the development project "An integrated system for asbestos stored in the underground deposits management in order to make it innocuous and contribute to a sustainable development of Eastern Poland"; the project financing was granted by NCBiR (National Center for Research and Development).
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna, PBN - Polska Bibliografia Naukowa, IC Journals Master List, EBSCO Academic Search Complete