Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza promocyjnych taryf przewozowych w regionalnym kolejowym ruchu pasażerskim w województwie lubelskim

Autorzy: Przemysław Kowalik
Typ: Rozdział
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: Region i edukacja a procesy rozwojowe
Redaktorzy: Ewa Bojar, Tomasz Żminda, Jakub Bis
Miejsce wydania: Lublin
Wydawca: Politechnika Lubelska
Rok wydania: 2014
Strony: 48 - 59
Abstrakt: PL
Specjalne oferty taryfowe przewoźnika kolejowego Przewozy Regionalne sp. z o.o. dostępne w 305 relacjach na terenie województwa lubelskiego zostały przeanalizowane pod kątem ich wpływu na najmniejszy możliwy koszt przejazdu w innych relacjach. Znaleziono bardzo liczne relacje, dla których minimalizacja kosztów pojedynczego przejazdu wymaga nabycia więcej niż jednego biletu (w tym przynajmniej jednego z oferty specjalnej) lub nabycia biletu z oferty specjalnej w relacji dłuższej niż faktycznie przejechana. Przedstawiono próbę stworzenia jednolitej taryfy regionalnej, zastępującej istniejące specjalne oferty taryfowe, a zarazem pozbawionej większości ich wad.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Liczba arkuszy: 0,6
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE