Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza mobilności studentów i pracowników politechniki lubelskiej w ramach programu Erasmus w latach 2009–2012

Autorzy: Jagoda Sobot, Arkadiusz Gola
Typ: Rozdział
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: Region i edukacja a procesy rozwojowe
Redaktorzy: Ewa Bojar, Tomasz Żminda, Jakub Bis
Miejsce wydania: Lublin
Wydawca: Politechnika Lubelska
Rok wydania: 2014
Strony: 145 - 158
Abstrakt: PL
Integracja europejska, jako przejaw procesów globalizacji, stawia nowe wymagania zarówno przedstawicielom świata gospodarczego, jak również reprezentantom środowiska uniwersyteckiego. W celu dostosowania kwalifikacji przyszłych absolwentów uczelni wyższych do dzisiejszego, globalnego rynku pracy zostały wprowadzone programy wymian międzynarodowych umożliwiające podnoszenie kompetencji przez studentów i pracowników uniwersytetów na innych uczelniach zjednoczonej Europy. W artykule przedstawiono wyniki analizy mobilności studentów i pracowników Politechniki Lubelskiej w latach 2009–2012. Analizą objęto beneficjentów programu Erasmus z podziałem na wydziały, rodzaj beneficjentów oraz kraj docelowy wymiany.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Liczba arkuszy: 0.8
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE