Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza dynamiki układu do napinania linki ogranicznika prędkości dźwigów osobowych

Tytuł alternatywny:

Analyzing dynamics of speed limiter rope straining system in passenger lifts

Autorzy: Paweł Lonkwic, Kamil Szydło, Rafał Longwic, Wincenty Lotko
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: CD-ROM
Źródło: LOGISTYKA
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 3
Strony: 3809 - 3817
Abstrakt: PL | EN
Postęp związany z dostępnością nowoczesnych materiałów inżynierskich i coraz większe możliwości technologiczne współczesnych parków maszynowych pozwalają na projektowanie urządzeń spełniających te same funkcje przy zmniejszonej masie i wymiarach, a przez to bardziej ergonomicznych, energooszczędnych, i ekonomicznych pod względem kosztów produkcji. Obniżanie kosztów produkcji i często brak możliwości testów prototypowych urządzeń w rzeczywistym środowisku pracy wiąże się z koniecznością prototypowania wirtualnego lub budowania stanowisk badawczych, które umożliwią symulowanie rzeczywistych warunków pracy w warunkach laboratoryjnych. Przedstawiona w poniższym opracowaniu koncepcja nowatorskiego urządzenia do napinania linki ogranicznika prędkości (obciążki) dźwigu pozwoli na zmniejszenie gabarytów do minimum przy zachowaniu jej funkcjonalności w stosunku do dotychczasowego rozwiązania.
Progress connected with the availability of modern engineering material, as well as growing technological possibilities of contemporary machine fleets allow for designing appliances fulfilling the same functions at decreased weight and dimensions and thus more ergonomic, energy-saving and economical as to the production costs. Lowering production costs and frequently no possibilities of testing prototype appliances in actual working environment are connected with the necessity of virtual prototyping or building test beds, which are to secure simulating actual working conditions in laboratory conditions. The above-presented idea of an innovative appliance for straining speed limiter rope of a lift will make it possible to diminish dimensions to the minimum, retaining its functionality with respect to the hitherto solution.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: Baztech