Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym

Tytuł alternatywny:

Analysis of the possibility of the use of hexane in a mixture of rapeseed oil to power a Diesel engine

Autorzy: Rafał Longwic, Wincenty Lotko, Jacek Kowalczyk, Przemysław Sander
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: CD-ROM
Źródło: LOGISTYKA
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 3
Strony: 3789 - 3800
Abstrakt: PL | EN
W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym. Zastosowano dodatek heksanu w ilości 5%, 10% i 20% w mieszaninie objętościowej z olejem rzepakowym. Uzyskane wyniki porównano do wyników uzyskanych przy zasilaniu silnika o ZS czystym olejem rzepakowego oraz olejem napędowym. Wyznaczono moment obrotowy silnika w warunkach charakterystyki zewnętrznej eksploatacyjnej oraz określono wielkość emisji składników toksycznych spalin.
The article presents an analysis of the possibilities of using hexane mixture with rapeseed oil to power a diesel engine. Rapeseed oil was used to add hexane to the 5%, 10% and 20% (by volume) were sown therein and diesel engine AD3.152. The results were compared to results obtained from the test engine power pure rapeseed oil and diesel fuel. The speed external characteristics developed test engine powered fuel investigated and determined the emissions of toxic fumes.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE