Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Aktywne zawieszenie wahadłowego eliminatora drgań

Tytuł alternatywny:

An active suspension of a pendulum vibration absorber

Autorzy: Krzysztof Kęcik
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: MODELOWANIE INŻYNIERSKIE
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 50
Wolumen: 19
Strony: 83 - 88
Abstrakt: PL | EN
W pracy przedstawiono nowy rodzaj zawieszenia autoparametrycznego wahadłowego eliminatora drgań, składający się z tłumika magnetoreologicznego (MR) oraz sprężyny wykonanej ze stopu z pamięcią kształtu (SMA). Analizowano wpływ tłumienia MR oraz temperatury sprężyny SMA na efekt dynamicznej eliminacji drgań. Do badań zastosowano metodę kontynuacji, która wykazała, że zastosowanie inteligentnych elementów w zawieszeniu może prowadzić do interesujących rezultatów. Część badań numerycznych zweryfikowano na specjalnym stanowisku badawczym.
This paper presents a new type of suspension of an autoparametic pendulum vibration absorber, consisting of the magnetorheological damper (MR) and the spring made of shape memory alloy. The influence of MR damping and SMA spring temperature on absorption effect is investigated by continuation method. The obtained results show, that a smart elements in suspension can lead to interesting results. Some results were verified on special laboratory rig.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY)
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: Baztech, Scopus