Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza ekonomiczna zastosowania technologii autobusowych struktur fotowoltaicznych w warunkach miejskich

Tytuł alternatywny:

Economic analysis of the application of photovoltaic bus structures technology in urban conditions.

Autorzy: Mirosław Wendeker, Grzegorz Barański, Michał Gęca
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: CD-ROM | Elektroniczna
Źródło: LOGISTYKA
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 3
Strony: 6652 - 6659
Abstrakt: PL | EN
Autobus miejski jest obciążony elektrycznie przez dużą ilość odbiorników zamontowanych na jego pokładzie. W artykule przeprowadzono analizę kosztów generowania 1 kWh energii elektrycznej z energii chemicznej paliwa. Obliczenia wykonano na podstawie prac naukowych oraz własnych badań pojazdowych prowadzonych wraz z lubelskim MPK, biorą pod uwagę moc odbiorników elektrycznych, cenę paliwa, sprawność systemu fotowoltaicznego oraz jego koszt zabudowy, a także sprawność silnika spalinowego w ruchu miejskim. Łańcuch strat w urządzeniach pomiędzy zbiornikiem paliwa a siecią elektryczną autobusu powoduje, że zaledwie 11,5% energii chemicznej paliwa zamieniane jest na energię elektryczną. Oznacza to, że 1 kWh energii elektrycznej pochodzącej z paliwa autobusowego kosztuje około 3,15 zł. Obliczono zapotrzebowanie na energię elektryczną dla autobusu w ciągu roku, którą zbilansowano z potrzebną ilością paliwa do jej wytworzenia. Na podstawie rzeczywistych pomiarów nasłonecznienia na dachu autobusu oszacowano ilość energii elektrycznej pochodzącej z paneli fotowoltaicznych, która może zastąpić energię z konwersji energii chemicznej paliwa na energię elektryczną w alternatorze. Oszacowano, że instalacja fotowoltaiczna zwróci się w ciągu 3 lat użytkowania i pozwoli oszczędzać średnio 5% paliwa rocznie.
generating 1 kWh of electric energy from the fuel chemical energy was carried out. The calculations were made on the basis of both review of the literature and research carried along with the Lublin Municipal Transport Company (MPK), and include the power of the electrical receivers, the fuel price, the efficiency of photovoltaic system, the cost of its installation and the efficiency of internal-combustion engine in urban traffic. The succession of losses in devices between the petrol tank and the bus electricity network causes the conversion of only 11.5% of chemical energy into electric energy. It means that the cost of 1 kWh of electric energy from the bus fuel is approximately 3,15 zł.The one-year bus demand for the electric energy was calculated and balanced with the required amount of fuel. Based on actual insolation measurements on the roof of the bus, the amount of electric energy from photovoltaic panels, which can replace the energy from chemical to electric energy conversion in the alternator was evaluated. It was estimated that the photovoltaic installation would pay of itself within 3 years of use and will save an average of 5% of fuel per year.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE