Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza rozkładu ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu w zależności od kąta natarcia wiatru i struktury wiatru

Tytuł alternatywny:

The analysis of pressure distribution on the rectangular cylinder with regard to the wind attack angles and to the wind structures

Autorzy: Tomasz Lipecki, Jarosław Bęc, Ewa Błazik-Borowa, Jacek Szulej
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE
Rok wydania: 2011
Nr czasopisma: 3
Wolumen: 6
Strony: 49 - 54
Abstrakt: PL | EN
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów rozkładu ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu przy sześciu rodzajach napływów oraz siedmiu kątach natarcia wiatru. Przeprowadzono analizę wpływu wymienionych parametrów na efekt działania wiatru na budowle o takim kształcie.
The measurement results of the pressure distribution on the rectangular cylinder for six structures of the flow and seven angles of wind attack are presented in the paper. The authors have carried out the influence analysis of the flow parameters on the wind action on the buildings.