Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza numeryczna mostka cieplnego powstającego w narożach budynków

Tytuł alternatywny:

Numerical analysis of the thermal bridge formed at the corners of buildings

Autorzy: Tomasz Nowicki
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 4
Wolumen: 13
Strony: 23 - 32
Abstrakt: PL | EN
Praca obejmuje dwa aspekty zagadnień. Zaprezentowane ilościowe wyniki badań mostka cieplnego mogą być przydatne bezpośrednio w praktyce inżynierskiej, a zastosowana metodologia wskazuje, że metody numeryczne osiągnęły poziom dojrzałości awansujące je do standardowego narzędzia warsztatu inżyniera budownictwa. Wskazano błąd popełniany przy stosowaniu wartości normowych parametrów opisujących przedmiotowy mostek cieplny. Stabelaryzowane zostały wartości dokładne. Opisana została metodologia postępowania przy wyznaczaniu liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka przy użyciu programu ABAQUS firmy Simulia.
The paper covers two issues. Presented quantitative results of analyses of the thermal bridge can be directly useful in engineering practice, whereas the methodology applied in the research shows that computer methods reach their mature stage of development promoting them to a common tool of civil engineering workshop. The error made while using standard values of thermal bridge parameters was indicated. The proper values of the parameters were calculated. Methodology of calculating the linear heat transfer coefficient using ABAQUS computer code was described.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, IndexCopernicus, GoogleScholar