Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza numeryczna szczególnych przypadków użytkowania śmigłowców w pobliżu budynków i nierówności terenowych

Autorzy: Tomasz Łusiak
Typ: Referat
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: 13th International Scientific Conference"Automation in production planning and manufacturing", 02. – 04. May 2012, Žilina – Turčianske Teplice, Slovak Republic
Rok wydania: 2012
Strony: 150 - 155
Abstrakt: PL
W pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych wykorzystania śmigłowców w akcjach ratowniczych w aglomeracjach miejskich oraz nierówności terenu. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania FLUENT oraz geometrii rzeczywistej zarówno obiektu budynku czy krzywizny terenu jak i śmigłowca (w przykładach – W-3A SOKÓŁ). Zaprezentowano wybrane manewry zawisu jakie mogą wystąpić podczas akcji ratowniczej z terenów zagrożonych. Badania symulacyjne rozszerzono na zakresy dotychczas nie szacowane. Określono wpływ strumienia zawirnikowego na śmigłowiec w pobliżu badanych obiektów. Wskazano sytuacje niebezpieczne, w których należy spodziewać się niekorzystnego wpływu interferencji aerodynamicznej opływu układu na pracę śmigłowca.