Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Advergaming jako narzędzie tworzenia więzi z klientami

Autorzy: Joanna Wyrwisz
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: CD-ROM | Elektroniczna
Źródło: MARKETING I RYNEK
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 11
Strony: 299 - 306
Abstrakt: PL | EN
Celem artykułu jest zaprezentowanie advergaming, jako efektywnego i jednocześnie akceptowalnego narzędzia interaktywnej komunikacji marketingowej. W artykule zastosowano podejście badawcze oparte na kwerendzie piśmiennictwa oraz źródeł internetowych. Ujęto charakterystykę advergaming jako instrumentu umożliwiającego budowanie interakcji z klientami. Artykuł uwzględnia ocenę korzyści i ograniczeń wykorzystania advergaming w kampaniach promocyjnych produktów oraz jego znaczenie w procesie tworzenia więzi z klientami.
The aim of article is to present advergaming as effective and accepted tools of interactive marketing communication. In the article an approach based on a query research of literature and online sources was used. Advergaming as modern communication tools to build interaction with customers were characterised. The evaluation of advantages and limitations of using advergaming in promotional campaigns of products and their importance in relationship marketing
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: Po opublikowaniu
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 12
Materiał konferencyjny: NIE