Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza emisji elektromagnetycznej w środowisku przemysłowym na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy S.A.

Tytuł alternatywny:

Analysis of electromagnetic emissions in an industrial environment of Zakłady Azotowe Puławy S.A

Autorzy: Paweł Mazurek, K. Kisiel, P. Tomczyk, M. Wiak
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 12
Wolumen: 90
Strony: 240 - 243
Abstrakt: PL | EN
Artykuł dotyczy analizy natężeń pól elektrycznych i magnetycznych w środowisku przemysłowym. Badania przeprowadzono w Zakładach Azotowych Puławy S.A. Analizie poddano wyniki pomiarów natężeń pól o częstotliwości 50Hz oraz emisji z zakresu radiowego 30MHz-3GHz. Otrzymane wyniki porównano z dopuszczalnymi limitami.
The article describes the analysis of the intensities of electric and magnetic fields in an industrial environment. Measurements done in Zakłady Azotowe Puławy S.A. The analysis concerns the results of measurements of intensities fields of 50 Hz, and the emission of radio range 30MHz-3GHz. The results were compared with acceptable limits. (Analysis of electromagnetic emissions in an industrial environment of Zakłady Azotowe Puławy S.A.).
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: INSPEC, BAZTECH, Google Scholar