Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego

Tytuł alternatywny:

Forms of analysis in the business support for the SME sector on the example of Lublin province

Autorzy: Bartłomiej Gęca
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE
Rok wydania: 2012
Wolumen: 10
Strony: 233 - 243
Abstrakt: PL | EN
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na przykładzie województwa lubelskiego. Instytucje otoczenia biznesu (lOB) poprzez swoje ukierunkowane działania powinny przyczyniać się do podnoszenia poziomu innowacyjności oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MSP. Wsparcie to, przejawia się w świadczeniu różnego rodzaju usług, m.in.: informacyjnych, doradczych, szkoleniowych, proinnowacyjnych, finansowych et cetera. Celem artykułu jest analiza form wsparcia realizowanych przez lOB oraz określenie w jakim stopniu MSP korzystają z oferty lOB. Badania zostały przeprowadzone wśród wybranych instytucji otoczenia biznesu (lOB) działających na terenie województwa lubelskiego na przełomie maja i czerwca 2009 roku. Badaniami zostało objętych 61 instytucji okołobiznesowych z województwa lubelskiego. Skontaktowano się z nimi drogą elektroniczną lub poprzez bezpośredni kontakt. Na ankietę odpowiedziało 16 instytucji otoczenia biznesu. Z przeprowadzonych badań wynika, że stopień wykorzystania pomocy przez przedsiębiorców z województwa lubelskiego nie należy do wysokich. Firmy w głównej mierze korzystają z informacji, doradztwa i konsultacji związanymi z szeroko pojętą pomocą ze środków Unii Europejskiej. Najczęściej wykorzystują do tego punkty konsultacyjno doradcze i informacyjne oraz Agencje Rozwoju Regionalnego.
The subject of the article is analysis of business support for small and medium enterprises (SMEs) on the example of Lublin province. This issue is yery important for many different reasons. First of all, the business institutions (BEI) due to the direct operations should contribute into increase of innoyation and competitiyeness in the enterprises from the SME sector. The support manifests itself in provision of yarious services, for example: information, consulting, trainings, pro-innovation, financial etc. The purpose of the article is analysis of the support forms implemented by BEI and confirmation of SME usage level of the BEI offer.