Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej stali OH18N9T i poliamidu PA6 po wybranych sposobach przygotowania powierzchni do klejenia

Tytuł alternatywny:

Analysis of the steel 0H18N9T energy state and polyamide PA6 surface layer after applying various methods of surface preparation for the adhesion process

Autorzy: Jacek Domińczuk, Joanna Serwin
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 4
Strony: 42 - 46
Abstrakt: EN
W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych sposobów przygotowania powierzchni, stosowanych w procesie klejenia, na stan energetyczny warstwy wierzchniej. Badaniom poddano dwa materiały: poliamid PA6 oraz stal 0H18N9T. Podstawą do określenia stanu energetycznego warstwy wierzchnie] był pomiar kąta zwilżania przez dwie ciecze, tj. wodę i dijodometan. W wyniku pomiarów kąta zwilżania określono stan energetyczny warstwy wierzchniej, a następnie dokonano zestawienia uzyskanych wyników składowych energii powierzchniowej wyznaczonych w oparciu o przyjęte metody obliczeń. Na podstawie prezentowanych w pracy wyników obliczeń składowej polarnej i niepolarnej energii swobodnej dokonano oceny możliwości stosowania metod: Fowkesa, Owensa-Wendta i metody Wu w analizach stanu warstwy wierzchniej materiałów przeznaczonych do sklejenia. Uzyskane wyniki badań stanu energetycznego warstwy wierzchnie] porównano z wartością pracy adhezji. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono analizę możliwości poprawy jakości połączeń klejowych przez stosowanie metod obróbki powierzchni sprzyjających procesom adhezyjnym ze szczególnym uwzględnieniem adhezji specyficznej, a w szczególności sił dyspersyjnych (Londona). Przeprowadzono również ogólną analizę możliwości stosowania wybranych metod obliczania energii powierzchniowej, w tym metody opartej na równaniu Younga, do oceny jakości warstwy wierzchniej materiałów przeznaczonych do sklejenia.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BAZTECH, Index Copernicus