Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin

Tytuł alternatywny:

Analysis of functioning of the Lublin Airport

Autorzy: Aleksander Nieoczym, Leszek Krzywonos
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: CD-ROM | Elektroniczna
Źródło: LOGISTYKA
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 6
Strony: 7825 - 7829
Abstrakt: PL | EN
W artykule zamieszczono podstawowe informacje dotyczące położenia Portu Lotniczego Lublin względem głównych szlaków komunikacyjnych województwa. Scharakteryzowano podstawowe środki transportu, którymi można dojechać na lotnisko. Podano głównych przewoźników oraz trasy ich lotów. Zamieszczono analizę operacyjną i ekonomiczną portu lotniczego oraz podano przyczyny ujemnego wyniku finansowego za 2013 rok.
Vital statistics concerning putting the airport of Lublin were placed in the article relative to main communications trails of the province. Basic means of transport, with which it is possible to reach to the airport were characterised. Chief carriers and routes of their flights were passed. Operation and economic analysis was placed of airport and causes of the loss were stated for 2013.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech