Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 13169
Lp. Tytuł Typ Rok
501 Analiza rentowności klienta z wykorzystaniem metody rachunku kosztów rentowności klienta - Cost-to-Serve Rozdział 2017
502 Analiza rozkładu ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu w zależności od kąta natarcia wiatru i struktury wiatru Artykuł 2011
503 Analiza rozkładu nanotwardości w warstwie stykowej kruszywo-zaczyn betonów z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2016
504 Analiza rozkładu naprężeń w tkankach twardych zęba z wykorzystaniem metody elementów skończonych Artykuł 2012
505 Analiza rozkładu temperatury łącznika W10 z zastosowaniem termowizji Referat 2012
506 Analiza rozkładu temperatury powierzchni wytłoczyny w obszarze pomiędzy głowicą a kalibratorem Artykuł 2013
507 Analiza rozkładu temperatury w komorze wyładowczej reaktora plazmowego Artykuł 2012
508 Analiza rozkładu temperatury w młynie elektromagnetycznym Artykuł 2015
509 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Referat 2012
510 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Artykuł 2012
511 Analiza rozwoju spękań klastrowych w zaczynie cementowym modyfikowanym mikrokrzemionką Artykuł 2015
512 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D Rozdział 2014
513 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D Artykuł 2014
514 Analiza rynku usług pocztowych w Polsce w 2013 roku Artykuł 2015
515 Analiza ryzyka transportu urobku w przedsiębiorstwie wydobywczym Artykuł 2017
516 Analiza ryzyka zawodowego kierowcy samochodu ciężkiego w aspekcie bezpieczeństwa transportu drogowego Artykuł 2015
517 Analiza ściskanej płyty wykonanej z materiału izotropowego, z dwoma kształtami wycięć Rozdział 2016
518 Analiza sektorowa i zagrożenia upadłością Rozdział 2013
519 Analiza sieci pert metodą symulacji komputerowej Rozdział 2015
520 Analiza sił w elementach mocujących ładunki na pojazdach samochodowych Artykuł 2012
521 Analiza sił w procesie obróbki krawędzi szczotkami ceramicznymi Artykuł 2017
522 Analiza skuteczności działania bezrdzeniowych indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu wykonanych z taśmy nadprzewodnikowej pierwszej i drugiej generacji Artykuł 2012
523 Analiza skuteczności metod wprowadzania tekstu z użyciem mobilnego komunikatora internetowego Artykuł 2017
524 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej Monografia 2011
525 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 1. Badania możliwości wytworzenia przepony w opoce wapnistej i zaprawach Artykuł 2012
526 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 2. Wykonywanie i badanie skuteczności przepon chemicznych w murach z opoki Artykuł 2013
527 Analiza skuteczności wykorzystania multimedialnych technologii informacyjnych w marketingu internetowym w kontekście e-commerce Rozdział 2013
528 Analiza sposobów ograniczania barier determinujących rozwój małej firmy produkcyjnej Artykuł 2018
529 Analiza sposobu eksploatacji autobusu miejskiego Artykuł 2015
530 Analiza sprawności oraz emisji spalin silnika benzynowego z tworzeniem mieszanki za pomocą strugi wtryskiwanego paliwa Artykuł 2011
531 Analiza środowiskowa chłodziarki absorpcyjnej Artykuł 2013
532 Analiza środowiskowa słonecznego systemu podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla budynku wielorodzinnego Rozdział 2012
533 Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowej Artykuł 2012
534 Analiza stabilności wyboczeniowej toru bezstykowego Artykuł 2012
535 Analiza standardów transmisji danych w systemie elektroenergetycznym Rozdział 2016
536 Analiza stanów granicznych tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Artykuł 2012
537 Analiza stanów krytycznych i pokrytycznych ściskanych słupów kompozytowych Referat 2016
538 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA 6 po ozonowaniu Artykuł 2012
539 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej stali OH18N9T i poliamidu PA6 po wybranych sposobach przygotowania powierzchni do klejenia Artykuł 2014
540 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej wybranych stopów aluminium po ozonowaniu Rozdział 2016
541 Analiza stanu krytycznego ściskanych osiowo cienkościennych słupów kompozytowych o profilu ceowym Artykuł 2015
542 Analiza stanu naprężeń w twardych tkankach zębów na przykładzie dolnego siekacza z wykorzystaniem metody MES Artykuł 2011
543 Analiza stanu naprężenia i mechanizmu zarysowania belki żelbetowej obciążonej statycznie Rozdział 2014
544 Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w procesie wyciskania śrubowego dla różnych współczynników wydłużenia Artykuł 2014
545 Analiza stanu powierzchni po cięciu hydroabazywnym metalowych konstrukcji przekładkowych Artykuł 2016
546 Analiza stateczności i nośności ściskanych cienkościennych profili wykonanych z kompozytu węglowo-epoksydowego Referat 2016
547 Analiza statyczna i dynamiczna stalowego mostu kolejowego z dźwigarami łukowymi Artykuł 2015
548 Analiza statyczna i modalna Mostu Solidarności w Płocku Artykuł 2016
549 Analiza statystyczna w procesie badawczym na przykładzie ozonowania poliamidu PA6 dla potrzeb klejenia Rozdział 2014
550 Analiza statystyczna wyników pomiarów poziomów w ruchu drogowym Referat 2014
551 Analiza strat wody na przykładzie wybranego wodociągu grupowego Artykuł 2016
552 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie Artykuł 2014
553 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Puchaczowie Rozdział 2013
554 Analiza strat wody w sieci wodociągowej ekspoloatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie Referat 2013
555 Analiza strat wody w wybranych wodociągach grupowych Rozdział 2017
556 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym Artykuł 2016
557 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym Rozdział 2015
558 Analiza struktur wirowych za poruszającym się autobusem miejskim i ich wpływu na opór aerodynamiczny. Cz. 1, Wprowadzenie w tematykę zagadnienia Artykuł 2016
559 Analiza struktur wirowych za poruszającym się autobusem miejskim i ich wpływu na opór aerodynamiczny. Cz. 2, Numeryczny model obliczeniowy Artykuł 2016
560 Analiza symulacyjna sterowania wektorowego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego Artykuł 2012
561 Analiza systemów oczyszczania spalin i metod ich regeneracji Artykuł 2017
562 Analiza techniczno-ekonomiczna procesu hydraulicznego równoważenia instalacji centralnego ogrzewania Artykuł 2015
563 Analiza technologii montażu mostu zespolonego metodą nasuwania podłużnego Artykuł 2015
564 Analiza teoretyczna parametrów geometrycznych i prędkościowych w procesie walcowania pierścieni na gorąco Artykuł 2017
565 Analiza teoretyczna procesu kształtowania uzębionego wału drążonego metodą wyciskania z ruchomą tuleją Artykuł 2015
566 Analiza teoretyczna wodorowego wspomagania spalania w silniku samochodowym Artykuł 2011
567 Analiza teoretyczna wpływu gniotu oraz kąta stożka roboczego narzędzia na przebieg procesu przepychania Artykuł 2018
568 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwki płaskiej z jednym żebrem Artykuł 2012
569 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania płyty z jednym żebrem ze stopu magnezu Mg4AlZn Referat 2011
570 Analiza teoretyczna złącz klejowych w zginanych belkach stalowych wzmocnionych kompozytami FRP Rozdział 2015
571 Analiza teoretyczno-doświadczalna procesu kształtowania kołnierzy dwustopniowych metodą wyciskania z ruchomątuleją Referat 2016
572 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 2618 Artykuł 2011
573 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego osi wagonowej Artykuł 2017
574 Analiza termowizyjna wytłaczania mikroporującego PVC Artykuł 2012
575 Analiza tła elektromagnetycznego w środowisku zurbanizowanym Referat 2015
576 Analiza transportu ciepła na podstwie obrazów multi-spektralnych elementów konstrukcji kominów Referat 2016
577 Analiza trendów rozwojowych kabin ciągników rolniczych pod względem konstrukcji i wyposażenia Rozdział 2015
578 Analiza treści rejestrów publicznych w kontekście ich zadań związanych z wyceną nieruchomości Artykuł 2017
579 Analiza ugięć płyty sprężystej kirchhoffa spoczywającej na inercyjnym podłożu własowa pod impulsem siły Artykuł 2016
580 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Referat 2012
581 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Artykuł 2012
582 Analiza uszkodzeń i kosztów naprawy wybranych układów konstrukcyjnych samochodów dostawczych Artykuł 2016
583 Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70 Artykuł 2012
584 Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010. Rozdział 2013
585 Analiza uszkodzeń układów bezpieczdeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
586 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Lublinie w latach 2010-2015 Artykuł 2016
587 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
588 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
589 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Referat 2012
590 Analiza uszkodzeń układów hamulcowych w pojazdach komunikacji miejskiej w Lublinie w latach 2011-2015 Artykuł 2017
591 Analiza uszkodzeń układów hamulcowych w pojazdach komunikacji miejskiej w Lublinie w latach 2011-2015 Referat 2017
592 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Referat 2013
593 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Artykuł 2013
594 Analiza wariantów systemu logistycznego zaopatrzenia w przedsiębiorstwie budowlanym Artykuł 2016
595 Analiza warunków grawitacyjnego wypełniania szczelin w połączeniach klejowo-nitowych Artykuł 2015
596 Analiza właściwości chemicznych i energetycznych wierzby wiciowej do przemysłowego spalania Artykuł 2018
597 Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej Artykuł 2011
598 Analiza właściwości energetycznych kompozycji klejowych dedykowanych do połączeń klejowo-zgrzewanych Artykuł 2017
599 Analiza właściwości wytrzymałościowych wytłaczanego dwuwarstwowego wytworu polietylenowo-elastomerowego Artykuł 2016
600 Analiza właściwości zeolitu jako suplementu cementu na podstawie badań własnych i innych realizowanych na świecie Artykuł 2015
601 Analiza wpływu czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ścieków Artykuł 2012
602 Analiza wpływu funkcjonowania Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC na dochody budżetu miasta Lublin do 2016 roku Rozdział 2017
603 Analiza wpływu generacji wiatrowej na poziom rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym Artykuł 2017
604 Analiza wpływu impedancji uzwojenia wtórnego na parametry nadprzewodnikowych ograniczników prądu typu transformatorowego Referat 2014
605 Analiza wpływu imperfekcji na pracę statyczną rusztowań modułowych na przykładzie systemu Rotax Rozdział 2014
606 Analiza wpływu kształtu matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych Artykuł 2012
607 Analiza wpływu modyfikacji poli(chlorku winylu) mikrosferami na strukturę geometryczną wytłoczyny Artykuł 2013
608 Analiza wpływu nieciągłości w odniesieniu do poziomu tłumienia w kompozytach polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym Artykuł 2011
609 Analiza wpływu obróbki termicznej na wytrzymałość połączeń gwintowo-klejowych Rozdział 2014
610 Analiza wpływu parametrów wiercenia na efektywność pracy świdra gryzowego z uwzględnieniem zużycia jego uzbrojenia Artykuł 2011
611 Analiza wpływu parametrów wiercenia na zużycie uzbrojenia świdrów gryzowych Artykuł 2011
612 Analiza wpływu połączenia dwóch wodociągów wiejskich na warunki hydrauliczne pracy systemu zaopatrzenia w wodę Artykuł 2015
613 Analiza wpływu prędkości skrawania na odkształcenia po frezowaniu elementów cienkościennych wykonanych ze stopu EN AW-2024 Artykuł 2016
614 Analiza wpływu przepisów i standardów na konstrukcję elektronicznego systemu zapłonowego lotniczego silnika tłokowego Artykuł 2014
615 Analiza wpływu rodzaju powierzchni przeszklonych oraz urządzeń przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Artykuł 2016
616 Analiza wpływu sił skrawania oraz zamocowania na poziom naprężeń w aspekcie grubości ścianek wybranej konstrukcji kieszeniowej Artykuł 2011
617 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Artykuł 2014
618 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Rozdział 2014
619 Analiza wpływu sposobu modelowania nowych żródeł wytwórczych na wskażniki oceny stabilności systemu elektroenergetycznego Artykuł 2013
620 Analiza wpływu strategii pomiaru przedmiotu próbnego wg normy PN-ISO 10791-7/2000 na ocenę dokładności obrabiarki Artykuł 2014
621 Analiza wpływu szorstkości powierzchni styku jako parametru kształtującego nośność styku zespolonych elementów betonowych Artykuł 2017
622 Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworznia kulistego Artykuł 2016
623 Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworznia kulistego Referat 2016
624 Analiza wpływu warunków atmosferycznych na opór aerodynamiczny autobusu miejskiego Artykuł 2016
625 Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń Artykuł 2013
626 Analiza wpływu wybranych własności paliw na proces ich rozpylania przez wtryskiwacze Artykuł 2012
627 Analiza wpływu wytrzymałości betonów składowych jako czynnika kształtującego nośność niezbrojonego styku zespolonych elementów betonowych Artykuł 2016
628 Analiza wpływu zacienienia krystalicznych modułów PV na efektywność energetyczną farm słonecznych Artykuł 2015
629 Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na zmianę właściwości magnetycznych stopu Co-Cr-Ni Artykuł 2011
630 Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie Artykuł 2013
631 Analiza wrażliwościowa spektrometru mas z innowacyjnym układem polaryzacji źródła elektronów Artykuł 2012
632 Analiza wybranych awarii pojazdów spowodowanych przez elementy złączne Artykuł 2014
633 Analiza wybranych cech geometrycznych frezu w obróbce stopów aluminium Artykuł 2016
634 Analiza wybranych cech struktury geometrycznej powierzchni konstrukcji przekładkowych po cięciu hydroabrazywnym Artykuł 2016
635 Analiza wybranych dyskryminant stosowanych do oceny stanu technicznego przekładni Artykuł 2011
636 Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Artykuł 2012
637 Analiza wybranych parametrów modułów LED w aspekcie spełnienia wymagań dyrektywy EMC Artykuł 2016
638 Analiza wybranych właściwości fizycznych biomateriałów kompozytowych o osłonie polimerowej Referat 2014
639 Analiza wybranych zmiennych kapitału intelektualnego na przykładzie firm z branży szkoleniowo-doradczej z województwa lubelskiego Artykuł 2015
640 Analiza wychylenia wieżowca z lat 60-tych XX w Rozdział 2015
641 Analiza wydajności procesu wywozu drewna stosowego Artykuł 2017
642 Analiza wydzielania masy ziarna owsa w rotacyjnym urządzeniu czyszczącym Artykuł 2015
643 Analiza wykonania odkuwki tarczy ze sworzniem sześciokątnym pod kątem optymalizacji warunków prasowania obwiedniowego Artykuł 2013
644 Analiza wykorzystania systemów e-learningowych w szkoleniach bibliotecznych na przykładzie uczelni i wydziałów ekonomicznych Artykuł 2010
645 Analiza wymagań dla pojazdów w zakresie emisji hałasu Artykuł 2015
646 Analiza wyników badań wstępnych oraz określenie kierunku dalszych prac badawczych technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą mechanicznego odspojenia Artykuł 2017
647 Analiza wytrzymałości elementów zawieszenia lekkiego pojazdu kołowego Rozdział 2013
648 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Referat 2014
649 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Artykuł 2014
650 Analiza wytrzymałości na ściskanie betonów z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych oraz nanodomieszki C-S-H Artykuł 2016
651 Analiza wytrzymałościowa metodą elementów skończonych kompozytowej struktury nadwozia pojazdu HYDROS Referat 2015
652 Analiza wytrzymałościowa wtryskiwacza CNG do systemu bezpośredniego zasilania silnika Diesla Artykuł 2015
653 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Artykuł 2012
654 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Referat 2012
655 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Artykuł 2012
656 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Referat 2012
657 Analiza wyznaczania konsystencji lessów lubelskich na podstawie wyników sondowań statycznych CPT Artykuł 2016
658 Analiza wzrostu temperatury uzwojeń transformatora HTS o mocy 13,8 kVA w czasie przepływu prądu włączania Artykuł 2017
659 Analiza XIX-wiecznych widoków Lublina pod względem identyfikacji zabudowań zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej Artykuł 2011
660 Analiza zaburzeń promieniowanych reaktora plazmowego typu GlidArc Referat 2011
661 Analiza zagrożeń wystąpienia wybuchu dla stacji dystrybucji gazu płynnego propan-butan podczas samodzielnego napełniania pojazdów Artykuł 2017
662 Analiza zagrozeń związanych z wykonywaniem operacji łączeniowych w SEE Rozdział 2016
663 Analiza zależności między wskaźnikami rynku kapitałowego a ceną akcji Rozdział 2016
664 Analiza zapotrzebowania, strat i zysków energii w budynku pasywnym z wykorzystaniem techniki termowizji Referat 2016
665 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Artykuł 2014
666 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Referat 2014
667 Analiza zdolności kleju do zwilżania powierzchni o określonych właściwościac energetycznych Artykuł 2016
668 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Artykuł 2014
669 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Referat 2014
670 Analiza zmian stężenia chloru na potrzeby modelowania jakości wody w sieci wodociągowej Rozdział 2012
671 Analiza zmiany technologii produkcji części Artykuł 2018
672 Analiza zmienności warunków meteorologicznych jako czynnika ryzyka przy oznaczaniu prawdopodobieństwa klinicznego w diagnostyce zatorowości płucnej Rozdział 2012
673 Analiza zniszczenia mikrostruktury kompozytów węglowo/epoksydowych z wykorzystaniem MES Referat 2011
674 Analiza źródeł emisji hałasu rejestrowanego w kabinie dźwigu osobowego Artykuł 2015
675 Analiza źródeł finansowana inwestycji w elektroenergetyce Rozdział 2013
676 Analiza źródeł niedokładności układu do testowania nowej metody wyznaczania charakterystyk elektrycznych i cieplnych modułów peltiera Artykuł 2011
677 Analiza zwarciowa sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem farm wiatrowych traktowanych jako sterowane źródła prądowe Artykuł 2011
678 Analizy i badania potrzeb oraz możliwości ochrony przed hałasem w otoczeniu dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego Artykuł 2016
679 Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego Artykuł 2012
680 Analizy statystyczne eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowego Rozdział 2013
681 Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju Artykuł 2013
682 Analizy wytężenia belek żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości Artykuł 2012
683 Analogue linearization of transfer function of resistive temperature transducers Rozdział 2015
684 Analyses of ca influence on the alsi9cumnni alloy Referat 2017
685 Analyses of heat transfer through walls of thermal technical spaces with computer helping Artykuł 2014
686 Analysis and comparison of tools supporting commercialization of research results Artykuł 2013
687 Analysis electromagnetic field distribution and specific absorption rate in breast models Referat 2011
688 Analysis model of transformer by PDC method Rozdział 2013
689 The analysis of a codition of exploited concrete sewage manholes Referat 2015
690 Analysis of a condition of exploited concrete sewerage manholes Rozdział 2016
691 Analysis of a cross wedge rolling process for producing drive shafts Artykuł 2018
692 Analysis of a rotating composite beam with piezoelectric effect Referat 2016
693 Analysis of abundances of organisms within morphological-functional groups Referat 2012
694 An analysis of AC conductivity in moist oil-impregnated insulation pressboard Artykuł 2015
695 Analysis of AC conductivity in wet oil impregnated insulating paper Rozdział 2014
696 Analysis of active vibration suppression by application of macro fiber composite Referat 2011
697 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł 2014
698 Analysis of aluminium surface layer in evaluating the strength properties of Fiber Metal Laminates Referat 2014
699 The analysis of an absorption rate in view of electromagnetic exposure effects exemplified by the breast cancer Artykuł 2017
700 Analysis of applied reference leads influence on an EEG spectrum Artykuł 2017
701 Analysis of asymmetry of probability distributions of the sound level measurement results Referat 2014
702 Analysis of average exchange rates Rozdział 2014
703 Analysis of biomass and pulverized coal co-combustion using curvelet transform Referat 2011
704 The analysis of buckling and post buckling in the compressed composite columns Artykuł 2017
705 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Artykuł 2011
706 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Referat 2011
707 Analysis of changes of air velocity in entilation ducts as a factor determining the level of safety in buildings Rozdział 2017
708 Analysis of changes of air velocity in entilation ducts as a factor determining the level of safety in buildings Referat 2017
709 Analysis of changes of water quality in selected rural water supply network supplied by "Wesołówka" water intake Rozdział 2015
710 Analysis of chaos in the combustion process of premixed natural gas engine Artykuł 2017
711 Analysis of chaotic non-isothermal solutions of thermomechanical shape memory oscillators Artykuł 2013
712 Analysis of chip fragmentation in AZ91HP alloy milling with respect to reducing the risk of chip ignition Artykuł 2016
713 Analysis of cohesive zone model parameters on response of glass-epoxy composite in Mode II interlaminar fracture toughness test Artykuł 2016
714 Analysis of composite profiles under compressive load Referat 2016
715 Analysis of composition, morphology and wettability of Mo thin layers deposited on glass Referat 2015
716 Analysis of composition, morphology and wettability of Mo thin layers deposited on glass Artykuł 2016
717 Analysis of construction salt decomposition within walls of ceramic brick in the midtown tenement houses Artykuł 2015
718 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Referat 2012
719 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Artykuł 2012
720 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 2 Artykuł 2012
721 Analysis of coupled vibrations of a nonlinear composite rotating Referat 2013
722 Analysis of crack propagation in concrete and other geo-materials Referat 2011
723 Analysis of cracking of low-alloy copper stretched at elevated temperature Artykuł 2016
724 Analysis of cycle-to-cycle variation and non-uniformity of energy production: Tests on individual cylinders of a radial piston engine Artykuł 2011
725 Analysis of damage to transport vehicles on the example of the municipal transport company in Lublin in 2011-2015 Referat 2017
726 Analysis of deburring effectiveness and surface layer properties around edges of workpieces made of 7075 aluminium alloy Artykuł 2018
727 Analysis of deformation states in high performance fibre reinforced concrete bent plates Rozdział 2013
728 Analysis of demand, loss and profits of energy in passive building with thermal imaging technology Artykuł 2016
729 Analysis of design parameters of pistons and piston rings of a combustion engine Artykuł 2017
730 The analysis of diagonal crack propagation in concrete beams Artykuł 2012
731 Analysis of dimensions of protection zone near water supply network Referat 2017
732 Analysis of discharge dound and I-V characteristic on gliding arc discharge Artykuł 2016
733 Analysis of dynamic stiffness of arch bridges by means of the first natural frequency Artykuł 2017
734 An analysis of EEG signal combined with pupillary response in the dynamics of human cognitive processing A case study Rozdział 2016
735 Analysis of electrical and magnetic fields in ELF band from plasma reactor installations Referat 2017
736 Analysis of electrical and magnetic fields in ELF band from plasma reactor installations Rozdział 2017
737 Analysis of energetic properties of AZ 91 HP magnesium alloy after ozonization Referat 2012
738 Analysis of energetic properties of the surface layer – overview of methods for measuring the contact angle and the surface free energy Rozdział 2013
739 Analysis of energy consumption of public transport in Lublin Rozdział 2017
740 Analysis of energy losses in the zigzag lasers based on a flat truncated prism Referat 2011
741 Analysis of energy losses in the zigzag slab-lasers Artykuł 2012
742 The analysis of engine damage in the city buses Rozdział 2016
743 Analysis of exploitation damages of the frame scaffolding Referat 2018
744 Analysis of explosion hazard at the liquid fuel station Artykuł 2017
745 Analysis of expression profile of genes encoding cellular receptor proteins in endometrial cancer Artykuł 2011
746 An analysis of eye-tracking and electroencephalography data for cognitive load measurement during arithmetic tasks Rozdział 2017
747 The analysis of failure in concrete reinforced concrete beams with different reirforcement ratio Referat 2017
748 The analysis of failure of fibrous polymer composites and fibre metal laminates as a result of low-energy impact Referat 2013
749 Analysis of foaming extrusion process Referat 2014
750 Analysis of forming geometrical macrostructure in walls of extrusion products manufactured from polypropylene composite filled with CaCO3 Artykuł 2011
751 Analysis of friction condictions in the hot ring rolling process Referat 2018
752 Analysis of fuel injection and ignition processes in a gasoline direct injection engine Rozdział 2015
753 Analysis of geometric features of the surface 316l steel after different machining tools Artykuł 2016
754 Analysis of green solutions for new residential projects Artykuł 2017
755 Analysis of grid codes requirements and ther technical implementation for wind power plants Referat 2012
756 Analysis of ground reaction forces interpolation methods based on real captured data Referat 2013
757 The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolset Artykuł 2012
758 The analysis of heat transfer and thermal stresses in thermal barrier coatings under exploitation Referat 2012
759 Analysis of heat transfer on the basis of multispectral images of the elements of Chimneys` structure Artykuł 2016
760 Analysis of heat-moisture properties of hydrophobised gravelite-concrete with sewage sludge Artykuł 2016
761 Analysis of helical rolling process balls formed from a head of a scrapped rail Artykuł 2016
762 Analysis of human motion interpolation methods based on real captured data Referat 2013
763 Analysis of impact long period Bragg gratings parameters on their spectral transmission characteristics Rozdział 2017
764 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Artykuł 2013
765 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Referat 2013
766 Analysis of influence of legal requirements on the design of electronic ignition system for aviation piston engine Artykuł 2017
767 Analysis of kinematic parameters of the skew rolling process oblique tube hollow Referat 2012
768 Analysis of ledger-stand joints in the aluminum modular scaffold Artykuł 2017
769 The analysis of load capacity and deflection of reinforced high strength concrete beam Artykuł 2013
770 Analysis of load-displacement curves and energy absorption relations of selected fibre metal laminates subjected to low-velocity impact Artykuł 2014
771 Analysis of local heating of liquid samples in multiparametric capillary sensors Rozdział 2015
772 Analysis of manufacturing of flat magnesium alloy part with rib Referat 2011
773 Analysis of measurement signals Rozdział 2011
774 Analysis of mechanical effects of short-circuit forces on transformers Artykuł 2013
775 Analysis of metal forming process of a hollowed gear shaft Artykuł 2012
776 Analysis of metrological properties fiber bragg gratings with a constant and variable period Artykuł 2018
777 Analysis of microcellular extrusion of modified polymer materials Rozdział 2013
778 Analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region on based of optoelectronic methods Artykuł 2017
779 Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEM Artykuł 2012
780 Analysis of middle range frequency vibration of aircraft reciprocating engine Artykuł 2017
781 Analysis of motion interpolation methods Artykuł 2012
782 Analysis of non-stationary signals by recurrence dissimilarity Rozdział 2016
783 Analysis of numerical model parameters of modular scaffolding node loaded with shearing force Referat 2015
784 Analysis of oil flow thru electrotechnical pressbord Referat 2017
785 Analysis of oxidation NO and NO2 with the applied low temperature plasma products Referat 2012
786 The analysis of photovoltaic cells electrical parameters depending on the physical structure Referat 2014
787 Analysis of physical and mechanical properties of lightweight aggregate modified with sewage sludge Artykuł 2015
788 Analysis of possibilities to improve environmental operating parameters of modern compression – ignition engines Referat 2017
789 Analysis of possibilities to improve environmental operating parameters of modern compression – ignition engines Artykuł 2018
790 Analysis of possibilities to improve hydraulic conditions in selected water distribution system Rozdział 2016
791 An analysis of potential costs of adverse events based on Drug Programs in Poland. Pulmonology focus Artykuł 2014
792 Analysis of relation between the 3D printer laser beam power and the surface morphology properties in Ti-6Al-4V titanium alloy parts Artykuł 2018
793 Analysis of retention possibilities of selected model green roofs Rozdział 2018
794 Analysis of retention possibilities of selected model green roofs Referat 2017
795 Analysis of risks associated with performing switching operations in see Rozdział 2016
796 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Referat 2012
797 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Artykuł 2012
798 Analysis of rowing based on handle trajectory Rozdział 2016
799 Analysis of rowing using a motion capture system Referat 2016
800 Analysis of rubber forming process of fire barrier from titanium CP2 alloy for AW 139 helicopter Artykuł 2015
801 An analysis of selected diesel engine start-up parameters Artykuł 2011
802 Analysis of selected elements of a rower’s posture using motion capture – a case study Rozdział 2016
803 Analysis of selected interpolation methods with artificial 3D data Artykuł 2013
804 The analysis of selected rheological models of the cement dispersion in the pipe flow Rozdział 2015
805 The analysis of selected unethical behaviours against women in enterprises in the lubelskie region - pilot study Rozdział 2011
806 The analysis of sensitivity to geometric imperfections of compressed thin-walled composite profiles Referat 2018
807 The analysis of sensory platform for use in the Internet of Things Artykuł 2017
808 Analysis of shapes for the development of algorithms for strategies of machining process in the cam system Artykuł 2017
809 An analysis of shear fracture toughness KIIc and microstructure in concretes containing fly-ash Artykuł 2014
810 Analysis of short glass fiber orientation in injection moulded components Artykuł 2015
811 Analysis of spinning of conical vessels Rozdział 2013
812 Analysis of straight turning systems for low-rigidity shafts in the elastic-plastic state Referat 2018
813 Analysis of strenght of polymer yarns by static tensile test Artykuł 2015
814 Analysis of surface adhesion and physico-mechanical properties of construction ceramics hydrophobized by polymers with the addition of nanosilica Referat 2014
815 Analysis of tank safety with propane-butane on LPG distribution station Artykuł 2017
816 Analysis of temperature distribution in electromagnetic mill Artykuł 2016
817 Analysis of the accuracy of uncertainty in noise measurements Referat 2014
818 Analysis of the accuracy of uncertainty noise measurement Artykuł 2015
819 Analysis of the bearing nodes loads of turbine engine at an unmanned helicopter during a jump up and jump down maneuver Artykuł 2016
820 Analysis of the bending and failure of fiber metal laminates based on glass and carbon fibers Artykuł 2017
821 Analysis of the correctness of determination of the effectiveness of maintenance service actions Artykuł 2018
822 Analysis of the crack propagation in composites with irregular microstructure Referat 2015
823 Analysis of the cross-wedge rolling process of toothed shafts made from 2618 aluminium alloy Artykuł 2011
824 Analysis of the development of cluster cracks caused by elevated temperatures in cement paste Artykuł 2015
825 Analysis of the distribution of magnetic fluid inside tumors by a giant magnetoresistance probe Artykuł 2013
826 Analysis of the distribution of temperature and humidity in different variants of external walls made of hemp-lime composite Artykuł 2017
827 The analysis of the disturbances in a morphological structure and a hormonal function of thyroid gland in women in perimenopausal period Artykuł 2011
828 Analysis of the dual control system operation during failure conditions Artykuł 2013
829 Analysis of the effect of elements insulating passenger lift-door-driving motor upon the level of generated sound Artykuł 2014
830 Analysis of the effect of selected factors on the strength of adhesive joints Referat 2018
831 Analysis of the effect of the parameters of drilling on the durability arms of drill bits Rozdział 2012
832 The analysis of the effects of screening helicopter engine compartments for infrared emission Artykuł 2013
833 An analysis of the efficiency of design methods Artykuł 2016
834 Analysis of the end-notched flexure test configuration applicability for mechanically coupled fiber reinforced composite laminates Artykuł 2017
835 Analysis of the helical wedge rolling process for proroducing a lever preform Artykuł 2014
836 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a long stepped shaft Artykuł 2014
837 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a workholding bolt Artykuł 2014
838 Analysis of the impact of secondary winding impedance on the parameters of transformer type superconducting current limiters Artykuł 2016
839 Analysis of the Influence of Ambient Conditions on Efficiency of HIT-IBC-Based Photovoltaic System Dedicated for Energy Efficient Buildings Rozdział 2017
840 Analysis of the influence of deposition conditions on the structure of the coating Nb-Al-N Referat 2015
841 Analysis of the influence of thermal conditions on the electrical parameters of GaAs in the aspect of possible applications in photovoltaics Referat 2014
842 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Artykuł 2011
843 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Referat 2011
844 Analysis of the macro fiber composite characteristics for energy harvesting efficiency Rozdział 2015
845 Analysis of the market of LPG as an alternative vehicle fuel in Poland in 2005-2016 Artykuł 2017
846 Analysis of the mechanical properties change of PA6/MMT nanocomposite system after ageing Artykuł 2017
847 Analysis of the operating load of foil-air bearings in the gas generator of the turbine engine during the acceleration and deceleration maneuver Artykuł 2016
848 Analysis of the operating load of gas bearings in the gas generator of the turbine engine during a deceleration to dash maneuver Referat 2016
849 Analysis of the operating load of the turbine engine during deceleration to dash maneuver Artykuł 2016
850 Analysis of the physical foundations of the build quality of the diagnosis structures based on electronic means of recording and analyzing the parameters of electromagnetic radiation mechanical contact connections Artykuł 2017
851 Analysis of the physical properties of hydrophobised lightweight-aggregate mortars Artykuł 2016
852 Analysis of the plasticizing process based on computer simulation Rozdział 2013
853 Analysis of the possibilites of introducing hybrid power supply system into stand-alone residential building Referat 2013
854 Analysis of the possibilities for using a uniform bragg grating in a tunable dispersion compensator Artykuł 2015
855 Analysis of the possibilities of introducing autonomous hybrid power supply system into stand-alone residential building Artykuł 2014
856 Analysis of the possibilities to use Coselica toolbox for simulate electrical circuits and heat flow Artykuł 2017
857 Analysis of the possibility of using cast 2xxx and 7xxx series Al alloys in the forging process Referat 2018
858 Analysis of the possibility of using solar energy to power selected measuring drives in agriculture Artykuł 2017
859 Analysis of the pre-rotation engine loads in the autogyro Artykuł 2016
860 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Artykuł 2014
861 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Referat 2013
862 Analysis of the process of turning of low-rigidity shafts Rozdział 2015
863 Analysis of the professional tenis forehand and backhand strikes using a motion capture system Referat 2016
864 Analysis of the properties of hydrophobised heat-insulating mortar with perlite Referat 2016
865 Analysis of the reasons of critical failures of internal combustion engines after long-term operation Referat 2018
866 An analysis of the relationships among selected operating and maintenance parameters of vehicles used in a transportation company Artykuł 2011
867 Analysis of the safety systems damage on the example of a suburban transport enterprise Rozdział 2018
868 Analysis of the safety systems damage on the example of a suburban transport enterprise Referat 2018
869 The analysis of the stages of scaffolding “life” with regard to the decrease in the hazard at building works Artykuł 2015
870 Analysis of the surface profile and its material share during the grinding inconel 718 alloy Artykuł 2015
871 The analysis of the traffic signs visibility during night driving Referat 2017
872 The analysis of the traffic signs visibility during night driving Artykuł 2018
873 Analysis of the vascular tone and character of the local blood flow to assess the viability of the body using the photoplethysmographic device Artykuł 2017
874 The analysis of thermal comfort in a room with radiant floor with different finishing materials of the floor surface Rozdział 2014
875 Analysis of thermal processes in oil distribution transformer Artykuł 2014
876 Analysis of thermal properties and heat loss in construction and isothermal materials of multilayer building walls Artykuł 2017
877 The analysis of traffic safety and traffic accidents on the example of the selected voivodship Artykuł 2016
878 Analysis of transformer condition by frequency and time methods Referat 2017
879 Analysis of transport mechatronic system properties Artykuł 2017
880 Analysis of trolleybus energy consumption Artykuł 2013
881 Analysis of two methods indicating the shoulder joint angles using three dimensional data Artykuł 2018
882 The analysis of unethical behavior among employees in enterprises: a pilot study in the automotive industry Rozdział 2013
883 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Artykuł 2014
884 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Referat 2013
885 Analysis of unrepeatability of an SI engine based on measurements of indicated pressure Rozdział 2016
886 An analysis of vehicle repair costs in a transportation company Referat 2012
887 Analysis of vibroacoustic signals recorded in the passenger lift cabin Artykuł 2016
888 Analysis of water losses in two selected water distribution systems Artykuł 2017
889 Analysis of water losses on the example of the selected water distribution system Rozdział 2018
890 Analysis of water quality changes in selected zone of water supply system in Lublin Rozdział 2016
891 Analysis of wear resistance of boronized coatings Referat 2015
892 Analysis of wear resistance of boronized coatings Referat 2014
893 Analysis of wind pressure distribution on the surface of 2:1 rectangular cylinder Referat 2012
894 Analysis thermal processes in distribution oil transformer Referat 2013
895 Analysys of reliability and cost of repairs of trucks under long-term lease conditions Artykuł 2016
896 Analytic evaluation of rectilinearity of low rigidity shaft during hardening process Artykuł 2013
897 Analytical analysis of HTS transformer inrush current Referat 2014
898 Analytical and experimental modal analysis of a composite circumferentially asymmetric stiffness box beam Referat 2017
899 Analytical and numerical investigation of the adhesive layer in sandwich composites Referat 2016
900 Analytical solutions of a nonlinear two degrees of freedom model of a human middle ear with SMA prosthesis Artykuł 2018
901 Analýza vplyvu mikroplniv na vlasnosti PP termickou analýzou Artykuł 2015
902 Android i iOS - tworzenie aplikacji mobilnych Monografia 2014
903 Angles on polymeric material exposed on plasma generated in dielectric barrier discharge plasma jet Referat 2014
904 Angular positioning accuracy of rotary table and repeatability of five-axis machining centre dmu 65 monoblock Artykuł 2015
905 Anisotropic magnetoresistance of Ni nanorod arrays in porous SiO 2 /Si templates manufactured by Swift Heavy Ion-Induced Modification Referat 2014
906 Anisotropic magnetoresistance of ni nanorod arraysin porous SiO/Si templates manufactured by swift heavy ion-induced modification Artykuł 2015
907 The anisotropic nature of the strain of biodegradable film produced from TPS starch Artykuł 2012
908 ANN, Kohonen network, grouping technology, technolog ical system Referat 2016
909 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Referat 2012
910 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)100-x nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Artykuł 2013
911 Annealing studies and capacitive properties of nanostructures with (FeCoZr) granules in a PbZrTiO 3 Matrix Referat 2015
912 The anthropogenic inundated area ”Szczecin” in the zone of active underground exploitation of hard coal in the Lublin coal basin Artykuł 2016
913 Anti-icing methods applied on jet aircrafts on the example of cessna 680 citation sovereign Referat 2013
914 Anti-Ramsey number for Hanoi graphs Referat 2016
915 Anti-Ramsey number of Hanoi graphs Artykuł 2018
916 Anti-Ramsey numbers for cycles in complete graphs Referat 2015
917 Anti-Ramsey numbers for disjoint copies of graphs Artykuł 2017
918 Anti-Ramsey numbers in complete split graphs Referat 2014
919 Anti-Ramsey numbers in complete split graphs Artykuł 2016
920 Antiferromagnetic spin glass-like behavior in sintered multiferroic Aurivillius Bim+1Ti3Fem−3O3m+3 compounds Artykuł 2013
921 Antisolvent crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions by addition of acetone at different rates Artykuł 2016
922 Antisolvent crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions by addition of methanol Artykuł 2016
923 Antygraffiti- badania skuteczności wybranych preparatów do zabezpieczania elewacji i usuwania zabrudzeń Artykuł 2014
924 Antykryzysowa filozofia życia Vittorio Possentiego Rozdział 2014
925 AOTs and solar energy for air, water and soil treatment Artykuł 2014
926 Aplikacja do rozpoznawania głosu jako element ochrony przed niepowołanym dostępem Artykuł 2015
927 Aplikacja mobilna do raportowania problemów środowiskowych – analiza możliwości App Inventor 2 Artykuł 2015
928 Aplikacja sieciowa do obsługi systemu lokalizacji pracowników Rozdział 2012
929 Aplikacje mobilne z rozkładami jazdy Artykuł 2017
930 Aplikacje sieciowe i mobilne jako źródło danych biomedycznych Artykuł 2011
931 App Inventor 2 jako narzędzie do budowy wieloosobowych gier wykrywających zaburzenia koncentracji i wykorzystujących technologię Bluetooth Artykuł 2015
932 Apparatus and method for deposition of functional coatings [EP2408947 (A1) ― 2012-01-25] Patent 2012
933 Apparent temperature distribution on scaffoldings during construction works Artykuł 2018
934 Apparent temperature distribution on scaffoldings during construction works Referat 2018
935 Applicability analysis of rest and soap web services Artykuł 2017
936 Application of gas sensor arrays in assessment of wastewater purification effects Artykuł 2015
937 Application evolutionary methods in the location and choice of wind farms Artykuł 2015
938 The application example of the sensitivity anallysis of the solution to coefficients of the k-ε model Artykuł 2012
939 Application of 3-D laser scanning vibrometer in determination of free vibration frequencies of composite plates with damage Artykuł 2016
940 Application of 3-D laser scanning vibrometer in determination of free vibration frequencies of composite plates with damage Referat 2014
941 Application of a fuzzy PI controller in regulation of active piezoelectric composite structure Artykuł 2012
942 Application of a modified evolutionary algorithm for the optimization of data acquisition to improve the accuracy of a video-polarimetric system Rozdział 2015
943 The application of a probabilistic method to the reliability analysis of longitudinally reinforced concrete beams Artykuł 2017
944 Application of a software package for transmission line digital overcurrent protection testing in the MATLAB-SIMULINK environment Artykuł 2017
945 The application of a tribotester prototype to sliding friction simulations and wear computations by means of FEM Referat 2011
946 Application of an electronic nose for odour nuisance evaluation of wastewater treatment plant devices Rozdział 2016
947 Application of ANSYS in teaching FEM on the example of a loaded Mars rover chassis Artykuł 2016
948 Application of arc weld surfacing for reclamation of knives used in recycling of waste tires Rozdział 2011
949 Application of arduino in programming learn Rozdział 2018
950 Application of artificial neural networks in image recognition Rozdział 2016
951 The application of artificial neural networks to the problem of reservoir classification and land use determination on the basis of water sediment composition Artykuł 2017
952 Application of B2B model for creating a marketing product Referat 2013
953 Application of bioassays for estimation of an effect of addition of drilling cuttings to soils Artykuł 2016
954 Application of cabri 3d in teaching stereometry Artykuł 2015
955 An application of Chan-Vese method used to determine the ROI area in CT lung screening Rozdział 2016
956 The application of cloud computing and the internet of things in the manufacturing process Rozdział 2015
957 Application of cloud computing in programming intelligent electric networks in prosumers’ households Artykuł 2016
958 The application of cloud computing in programming of intelligent electric networks Referat 2013
959 The application of cloud computing with the internet of things Rozdział 2015
960 Application of computer image analysis software for determining incubation period of cavitation erosion – preliminary results Artykuł 2017
961 Application of conjugate simulation for determination of temperature and stress distributions during curing process of pre-impregnated composite fibers Artykuł 2017
962 Application of curvelet transform for denoising of CT images Rozdział 2015
963 Application of curvelet transform in the processing of data from ground penetrating radar Referat 2011
964 Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Artykuł 2013
965 Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Referat 2012
966 Application of DIC technique for monitoring of deformation process of SPR hybrid joints Artykuł 2013
967 The application of dispersed processing networks in order to optimize the energy consumption in contemporary buildings Referat 2011
968 Application of drilling waste in the reclamation of acidic soils Artykuł 2016
969 Application of dynamic generation cost financial analysis method to designing of sanitary sanitation systems in rural settlements Artykuł 2011
970 Application of Epanet 2.0 software for hydraulic modeling of the pressure sewage system Referat 2014
971 Application of expectation-maximization algorithm and maximum likelihood rule to estimation of mixture models parameters Artykuł 2011
972 Application of fem in the analysis of the structure of a trailer supporting frame with variable operation parameters Artykuł 2012
973 Application of fiber optic flame monitoring system for estimation burner input parameters Rozdział 2014
974 Application of flame image ser ies analysis in estimation of biomass and coal combustion operating point Artykuł 2016
975 Application of flame image series analysis in estimation of biomass and coal combustion operating point Referat 2015
976 Application of fly ashderived zeolites as CO2 sorbents Monografia 2016
977 Application of frequency analysis in human posture diagnosis Referat 2013
978 Application of fuzzy logic and genetic algorithms in automated works transport organization Rozdział 2018
979 Application of Fuzzy Logic Controller for Machine Load Balancing in Discrete Manufacturing System Rozdział 2015
980 Application of fuzzy logic in assigning workers to production tasks Rozdział 2016
981 Application of gas sensor array to preliminary food quality assessment Artykuł 2016
982 Application of geogebra for teaching mathematics Artykuł 2014
983 Application of gliding arc plasma reactor for pre-treatment municipal wastes for alternative fuels production Referat 2017
984 Application of Holt-Winters method in water consumption prediction Rozdział 2018
985 Application of HPLC for the analysis of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseeds Artykuł 2013
986 Application of HPLC-MS for the analysis of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseeds. Referat 2012
987 Application of HPLC-MS with electrospray ionization for the qualitative and quantitative analysis of antibiotics in pharmaceutical formulation Referat 2014
988 Application of HPLC-MS with electrospray Ionization for the qualitative and quantitative analysis of antibiotics in pharmaceutical formulation Artykuł 2015
989 Application of hydrodynamic cavitation for leachate of municipal landfill site Referat 2011
990 Application of hydrodynamic cavitation in environmental engineering Monografia 2012
991 Application of hydrodynamic cavitation to improve the biodegradability of mature landfill leachate Artykuł 2015
992 Application of inverse analysis to determine the strain distribution with optoelectronic method insensitive to temperature changes Artykuł 2012
993 Application of ion exchange substrate for stabilization of recultivated layers of dumping sites Referat 2011
994 Application of Ion implantation for intermediate Energy levels formation in the silicon-based structures dedicated for photovoltaic purposes Artykuł 2017
995 Application of IT methods for the identification and analysis of EEG signals Rozdział 2015
996 Application of least angle regression methods for image reconstruction in EIT Rozdział 2018
997 Application of low temperature plasma environment for reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases. Artykuł 2012
998 Application of low-temperature plasma for treatment of off-gases from bitumen production Referat 2014
999 Application of magnetorheological dampers to control of a mechanical system with a pendulum Referat 2014
1000 Application of mineral sorbents for removal of petroleum substances : a review Artykuł 2017