Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 11236
Lp. Tytuł Typ Rok
501 Analiza teoretyczna wodorowego wspomagania spalania w silniku samochodowym Artykuł 2011
502 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwki płaskiej z jednym żebrem Artykuł 2012
503 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania płyty z jednym żebrem ze stopu magnezu Mg4AlZn Referat 2011
504 Analiza teoretyczna złącz klejowych w zginanych belkach stalowych wzmocnionych kompozytami FRP Rozdział 2015
505 Analiza teoretyczno-doświadczalna procesu kształtowania kołnierzy dwustopniowych metodą wyciskania z ruchomątuleją Referat 2016
506 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 2618 Artykuł 2011
507 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego osi wagonowej Artykuł 2017
508 Analiza termowizyjna wytłaczania mikroporującego PVC Artykuł 2012
509 Analiza tła elektromagnetycznego w środowisku zurbanizowanym Referat 2015
510 Analiza transportu ciepła na podstwie obrazów multi-spektralnych elementów konstrukcji kominów Referat 2016
511 Analiza trendów rozwojowych kabin ciągników rolniczych pod względem konstrukcji i wyposażenia Rozdział 2015
512 Analiza treści rejestrów publicznych w kontekście ich zadań związanych z wyceną nieruchomości Artykuł 2017
513 Analiza ugięć płyty sprężystej kirchhoffa spoczywającej na inercyjnym podłożu własowa pod impulsem siły Artykuł 2016
514 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Referat 2012
515 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Artykuł 2012
516 Analiza uszkodzeń i kosztów naprawy wybranych układów konstrukcyjnych samochodów dostawczych Artykuł 2016
517 Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70 Artykuł 2012
518 Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010. Rozdział 2013
519 Analiza uszkodzeń układów bezpieczdeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
520 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Lublinie w latach 2010-2015 Artykuł 2016
521 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
522 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
523 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Referat 2012
524 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Referat 2013
525 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Artykuł 2013
526 Analiza wariantów systemu logistycznego zaopatrzenia w przedsiębiorstwie budowlanym Artykuł 2016
527 Analiza warunków grawitacyjnego wypełniania szczelin w połączeniach klejowo-nitowych Artykuł 2015
528 Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej Artykuł 2011
529 Analiza właściwości energetycznych kompozycji klejowych dedykowanych do połączeń klejowo-zgrzewanych Artykuł 2017
530 Analiza właściwości wytrzymałościowych wytłaczanego dwuwarstwowego wytworu polietylenowo-elastomerowego Artykuł 2016
531 Analiza właściwości zeolitu jako suplementu cementu na podstawie badań własnych i innych realizowanych na świecie Artykuł 2015
532 Analiza wpływu czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ścieków Artykuł 2012
533 Analiza wpływu generacji wiatrowej na poziom rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym Artykuł 2017
534 Analiza wpływu impedancji uzwojenia wtórnego na parametry nadprzewodnikowych ograniczników prądu typu transformatorowego Referat 2014
535 Analiza wpływu imperfekcji na pracę statyczną rusztowań modułowych na przykładzie systemu Rotax Rozdział 2014
536 Analiza wpływu kształtu matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych Artykuł 2012
537 Analiza wpływu modyfikacji poli(chlorku winylu) mikrosferami na strukturę geometryczną wytłoczyny Artykuł 2013
538 Analiza wpływu nieciągłości w odniesieniu do poziomu tłumienia w kompozytach polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym Artykuł 2011
539 Analiza wpływu obróbki termicznej na wytrzymałość połączeń gwintowo-klejowych Rozdział 2014
540 Analiza wpływu parametrów wiercenia na efektywność pracy świdra gryzowego z uwzględnieniem zużycia jego uzbrojenia Artykuł 2011
541 Analiza wpływu parametrów wiercenia na zużycie uzbrojenia świdrów gryzowych Artykuł 2011
542 Analiza wpływu połączenia dwóch wodociągów wiejskich na warunki hydrauliczne pracy systemu zaopatrzenia w wodę Artykuł 2015
543 Analiza wpływu prędkości skrawania na odkształcenia po frezowaniu elementów cienkościennych wykonanych ze stopu EN AW-2024 Artykuł 2016
544 Analiza wpływu przepisów i standardów na konstrukcję elektronicznego systemu zapłonowego lotniczego silnika tłokowego Artykuł 2014
545 Analiza wpływu rodzaju powierzchni przeszklonych oraz urządzeń przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Artykuł 2016
546 Analiza wpływu sił skrawania oraz zamocowania na poziom naprężeń w aspekcie grubości ścianek wybranej konstrukcji kieszeniowej Artykuł 2011
547 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Artykuł 2014
548 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Rozdział 2014
549 Analiza wpływu sposobu modelowania nowych żródeł wytwórczych na wskażniki oceny stabilności systemu elektroenergetycznego Artykuł 2013
550 Analiza wpływu strategii pomiaru przedmiotu próbnego wg normy PN-ISO 10791-7/2000 na ocenę dokładności obrabiarki Artykuł 2014
551 Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworzenia kulistego Referat 2016
552 Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworznia kulistego Artykuł 2016
553 Analiza wpływu warunków atmosferycznych na opór aerodynamiczny autobusu miejskiego Artykuł 2016
554 Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń Artykuł 2013
555 Analiza wpływu wybranych własności paliw na proces ich rozpylania przez wtryskiwacze Artykuł 2012
556 Analiza wpływu wytrzymałości betonów składowych jako czynnika kształtującego nośność niezbrojonego styku zespolonych elementów betonowych Artykuł 2016
557 Analiza wpływu zacienienia krystalicznych modułów PV na efektywność energetyczną farm słonecznych Artykuł 2015
558 Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na zmianę właściwości magnetycznych stopu Co-Cr-Ni Artykuł 2011
559 Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie Artykuł 2013
560 Analiza wrażliwościowa spektrometru mas z innowacyjnym układem polaryzacji źródła elektronów Artykuł 2012
561 Analiza wybranych awarii pojazdów spowodowanych przez elementy złączne Artykuł 2014
562 Analiza wybranych cech geometrycznych frezu w obróbce stopów aluminium Artykuł 2016
563 Analiza wybranych cech struktury geometrycznej powierzchni konstrukcji przekładkowych po cięciu hydroabrazywnym Artykuł 2016
564 Analiza wybranych dyskryminant stosowanych do oceny stanu technicznego przekładni Artykuł 2011
565 Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Artykuł 2012
566 Analiza wybranych parametrów modułów LED w aspekcie spełnienia wymagań dyrektywy EMC Artykuł 2016
567 Analiza wybranych właściwości fizycznych biomateriałów kompozytowych o osłonie polimerowej Referat 2014
568 Analiza wybranych zmiennych kapitału intelektualnego na przykładzie firm z branży szkoleniowo-doradczej z województwa lubelskiego Artykuł 2015
569 Analiza wychylenia wieżowca z lat 60-tych XX w Rozdział 2015
570 Analiza wydzielania masy ziarna owsa w rotacyjnym urządzeniu czyszczącym Artykuł 2015
571 Analiza wykonania odkuwki tarczy ze sworzniem sześciokątnym pod kątem optymalizacji warunków prasowania obwiedniowego Artykuł 2013
572 Analiza wykorzystania systemów e-learningowych w szkoleniach bibliotecznych na przykładzie uczelni i wydziałów ekonomicznych Artykuł 2010
573 Analiza wymagań dla pojazdów w zakresie emisji hałasu Artykuł 2015
574 Analiza wyników badań wstępnych oraz określenie kierunku dalszych prac badawczych technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą mechanicznego odspojenia Artykuł 2017
575 Analiza wytrzymałości elementów zawieszenia lekkiego pojazdu kołowego Rozdział 2013
576 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Referat 2014
577 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Artykuł 2014
578 Analiza wytrzymałości na ściskanie betonów z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych oraz nanodomieszki C-S-H Artykuł 2016
579 Analiza wytrzymałościowa metodą elementów skończonych kompozytowej struktury nadwozia pojazdu HYDROS Referat 2015
580 Analiza wytrzymałościowa wtryskiwacza CNG do systemu bezpośredniego zasilania silnika Diesla Artykuł 2015
581 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Artykuł 2012
582 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Referat 2012
583 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Artykuł 2012
584 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Referat 2012
585 Analiza wyznaczania konsystencji lessów lubelskich na podstawie wyników sondowań statycznych CPT Artykuł 2016
586 Analiza XIX-wiecznych widoków Lublina pod względem identyfikacji zabudowań zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej Artykuł 2011
587 Analiza zaburzeń promieniowanych reaktora plazmowego typu GlidArc Referat 2011
588 Analiza zagrozeń związanych z wykonywaniem operacji łączeniowych w SEE Rozdział 2016
589 Analiza zależności między wskaźnikami rynku kapitałowego a ceną akcji Rozdział 2016
590 Analiza zapotrzebowania, strat i zysków energii w budynku pasywnym z wykorzystaniem techniki termowizji Referat 2016
591 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Artykuł 2014
592 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Referat 2014
593 Analiza zdolności kleju do zwilżania powierzchni o określonych właściwościac energetycznych Artykuł 2016
594 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Artykuł 2014
595 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Referat 2014
596 Analiza zmian stężenia chloru na potrzeby modelowania jakości wody w sieci wodociągowej Rozdział 2012
597 Analiza zmienności warunków meteorologicznych jako czynnika ryzyka przy oznaczaniu prawdopodobieństwa klinicznego w diagnostyce zatorowości płucnej Rozdział 2012
598 Analiza zniszczenia mikrostruktury kompozytów węglowo/epoksydowych z wykorzystaniem MES Referat 2011
599 Analiza źródeł emisji hałasu rejestrowanego w kabinie dźwigu osobowego Artykuł 2015
600 Analiza źródeł finansowana inwestycji w elektroenergetyce Rozdział 2013
601 Analiza źródeł niedokładności układu do testowania nowej metody wyznaczania charakterystyk elektrycznych i cieplnych modułów peltiera Artykuł 2011
602 Analiza zwarciowa sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem farm wiatrowych traktowanych jako sterowane źródła prądowe Artykuł 2011
603 Analizy i badania potrzeb oraz możliwości ochrony przed hałasem w otoczeniu dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego Artykuł 2016
604 Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego Artykuł 2012
605 Analizy statystyczne eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowego Rozdział 2013
606 Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju Artykuł 2013
607 Analizy wytężenia belek żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości Artykuł 2012
608 Analogue linearization of transfer function of resistive temperature transducers Rozdział 2015
609 Analyses of heat transfer through walls of thermal technical spaces with computer helping Artykuł 2014
610 Analysis and comparison of tools supporting commercialization of research results Artykuł 2013
611 Analysis electromagnetic field distribution and specific absorption rate in breast models Referat 2011
612 Analysis model of transformer by PDC method Rozdział 2013
613 The analysis of a codition of exploited concrete sewage manholes Referat 2015
614 Analysis of a condition of exploited concrete sewerage manholes Rozdział 2016
615 Analysis of a rotating composite beam with piezoelectric effect Referat 2016
616 Analysis of abundances of organisms within morphological-functional groups Referat 2012
617 An analysis of AC conductivity in moist oil-impregnated insulation pressboard Artykuł 2015
618 Analysis of AC conductivity in wet oil impregnated insulating paper Rozdział 2014
619 Analysis of active vibration suppression by application of macro fiber composite Referat 2011
620 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł 2014
621 Analysis of aluminium surface layer in evaluating the strength properties of Fiber Metal Laminates Referat 2014
622 Analysis of asymmetry of probability distributions of the sound level measurement results Referat 2014
623 Analysis of average exchange rates Rozdział 2014
624 Analysis of biomass and pulverized coal co-combustion using curvelet transform Referat 2011
625 The analysis of buckling and post buckling in the compressed composite columns Artykuł 2017
626 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Artykuł 2011
627 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Referat 2011
628 Analysis of changes of water quality in selected rural water supply network supplied by "Wesołówka" water intake Rozdział 2015
629 Analysis of chaos in the combustion process of premixed natural gas engine Artykuł 2017
630 Analysis of chaotic non-isothermal solutions of thermomechanical shape memory oscillators Artykuł 2013
631 Analysis of chip fragmentation in AZ91HP alloy milling with respect to reducing the risk of chip ignition Artykuł 2016
632 Analysis of cohesive zone model parameters on response of glass-epoxy composite in Mode II interlaminar fracture toughness test Artykuł 2016
633 Analysis of composite profiles under compressive load Referat 2016
634 Analysis of composition, morphology and wettability of Mo thin layers deposited on glass Referat 2015
635 Analysis of composition, morphology and wettability of Mo thin layers deposited on glass Artykuł 2016
636 Analysis of construction salt decomposition within walls of ceramic brick in the midtown tenement houses Artykuł 2015
637 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Referat 2012
638 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Artykuł 2012
639 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 2 Artykuł 2012
640 Analysis of coupled vibrations of a nonlinear composite rotating Referat 2013
641 Analysis of crack propagation in concrete and other geo-materials Referat 2011
642 Analysis of cracking of low-alloy copper stretched at elevated temperature Artykuł 2016
643 Analysis of cycle-to-cycle variation and non-uniformity of energy production: Tests on individual cylinders of a radial piston engine Artykuł 2011
644 Analysis of damage to transport vehicles on the example of the municipal transport company in Lublin in 2011-2015 Referat 2017
645 Analysis of deformation states in high performance fibre reinforced concrete bent plates Rozdział 2013
646 Analysis of demand, loss and profits of energy in passive building with thermal imaging technology Artykuł 2016
647 The analysis of diagonal crack propagation in concrete beams Artykuł 2012
648 Analysis of discharge dound and I-V characteristic on gliding arc discharge Artykuł 2016
649 An analysis of EEG signal combined with pupillary response in the dynamics of human cognitive processing A case study Rozdział 2016
650 Analysis of energetic properties of AZ 91 HP magnesium alloy after ozonization Referat 2012
651 Analysis of energetic properties of the surface layer – overview of methods for measuring the contact angle and the surface free energy Rozdział 2013
652 Analysis of energy consumption of public transport in Lublin Rozdział 2017
653 Analysis of energy losses in the zigzag lasers based on a flat truncated prism Referat 2011
654 Analysis of energy losses in the zigzag slab-lasers Artykuł 2012
655 The analysis of engine damage in the city buses Rozdział 2016
656 Analysis of explosion hazard at the liquid fuel station Artykuł 2017
657 Analysis of expression profile of genes encoding cellular receptor proteins in endometrial cancer Artykuł 2011
658 An analysis of eye-tracking and electroencephalography data for cognitive load measurement during arithmetic tasks Rozdział 2017
659 The analysis of failure in concrete reinforced concrete beams with different reirforcement ratio Referat 2017
660 The analysis of failure of fibrous polymer composites and fibre metal laminates as a result of low-energy impact Referat 2013
661 Analysis of foaming extrusion process Referat 2014
662 Analysis of forming geometrical macrostructure in walls of extrusion products manufactured from polypropylene composite filled with CaCO3 Artykuł 2011
663 Analysis of fuel injection and ignition processes in a gasoline direct injection engine Rozdział 2015
664 Analysis of geometric features of the surface 316l steel after different machining tools Artykuł 2016
665 Analysis of green solutions for new residential projects Artykuł 2017
666 Analysis of grid codes requirements and ther technical implementation for wind power plants Referat 2012
667 Analysis of ground reaction forces interpolation methods based on real captured data Referat 2013
668 The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolset Artykuł 2012
669 The analysis of heat transfer and thermal stresses in thermal barrier coatings under exploitation Referat 2012
670 Analysis of heat transfer on the basis of multispectral images of the elements of Chimneys` structure Artykuł 2016
671 Analysis of heat-moisture properties of hydrophobised gravelite-concrete with sewage sludge Artykuł 2016
672 Analysis of helical rolling process balls formed from a head of a scrapped rail Artykuł 2016
673 Analysis of human motion interpolation methods based on real captured data Referat 2013
674 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Artykuł 2013
675 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Referat 2013
676 Analysis of kinematic parameters of the skew rolling process oblique tube hollow Referat 2012
677 Analysis of ledger-stand joints in the aluminum modular scaffold Artykuł 2017
678 The analysis of load capacity and deflection of reinforced high strength concrete beam Artykuł 2013
679 Analysis of load-displacement curves and energy absorption relations of selected fibre metal laminates subjected to low-velocity impact Artykuł 2014
680 Analysis of local heating of liquid samples in multiparametric capillary sensors Rozdział 2015
681 Analysis of manufacturing of flat magnesium alloy part with rib Referat 2011
682 Analysis of measurement signals Rozdział 2011
683 Analysis of mechanical effects of short-circuit forces on transformers Artykuł 2013
684 Analysis of metal forming process of a hollowed gear shaft Artykuł 2012
685 Analysis of microcellular extrusion of modified polymer materials Rozdział 2013
686 Analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region on based of optoelectronic methods Artykuł 2017
687 Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEM Artykuł 2012
688 Analysis of motion interpolation methods Artykuł 2012
689 Analysis of non-stationary signals by recurrence dissimilarity Rozdział 2016
690 Analysis of numerical model parameters of modular scaffolding node loaded with shearing force Referat 2015
691 Analysis of oxidation NO and NO2 with the applied low temperature plasma products Referat 2012
692 The analysis of photovoltaic cells electrical parameters depending on the physical structure Referat 2014
693 Analysis of physical and mechanical properties of lightweight aggregate modified with sewage sludge Artykuł 2015
694 Analysis of possibilities to improve environmental operating parameters of modern compression – ignition engines Referat 2017
695 Analysis of possibilities to improve hydraulic conditions in selected water distribution system Rozdział 2016
696 An analysis of potential costs of adverse events based on Drug Programs in Poland. Pulmonology focus Artykuł 2014
697 Analysis of risks associated with performing switching operations in see Rozdział 2016
698 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Referat 2012
699 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Artykuł 2012
700 Analysis of rowing based on handle trajectory Rozdział 2016
701 Analysis of rowing using a motion capture system Referat 2016
702 Analysis of rubber forming process of fire barrier from titanium CP2 alloy for AW 139 helicopter Artykuł 2015
703 An analysis of selected diesel engine start-up parameters Artykuł 2011
704 Analysis of selected elements of a rower’s posture using motion capture – a case study Rozdział 2016
705 Analysis of selected interpolation methods with artificial 3D data Artykuł 2013
706 The analysis of selected rheological models of the cement dispersion in the pipe flow Rozdział 2015
707 The analysis of selected unethical behaviours against women in enterprises in the lubelskie region - pilot study Rozdział 2011
708 Analysis of shapes for the development of algorithms for strategies of machining process in the cam system Artykuł 2017
709 An analysis of shear fracture toughness KIIc and microstructure in concretes containing fly-ash Artykuł 2014
710 Analysis of short glass fiber orientation in injection moulded components Artykuł 2015
711 Analysis of spinning of conical vessels Rozdział 2013
712 Analysis of strenght of polymer yarns by static tensile test Artykuł 2015
713 Analysis of surface adhesion and physico-mechanical properties of construction ceramics hydrophobized by polymers with the addition of nanosilica Referat 2014
714 Analysis of temperature distribution in electromagnetic mill Artykuł 2016
715 Analysis of the accuracy of uncertainty in noise measurements Referat 2014
716 Analysis of the accuracy of uncertainty noise measurement Artykuł 2015
717 Analysis of the bearing nodes loads of turbine engine at an unmanned helicopter during a jump up and jump down maneuver Artykuł 2016
718 Analysis of the crack propagation in composites with irregular microstructure Referat 2015
719 Analysis of the cross-wedge rolling process of toothed shafts made from 2618 aluminium alloy Artykuł 2011
720 Analysis of the development of cluster cracks caused by elevated temperatures in cement paste Artykuł 2015
721 Analysis of the distribution of magnetic fluid inside tumors by a giant magnetoresistance probe Artykuł 2013
722 The analysis of the disturbances in a morphological structure and a hormonal function of thyroid gland in women in perimenopausal period Artykuł 2011
723 Analysis of the dual control system operation during failure conditions Artykuł 2013
724 Analysis of the effect of elements insulating passenger lift-door-driving motor upon the level of generated sound Artykuł 2014
725 Analysis of the effect of the parameters of drilling on the durability arms of drill bits Rozdział 2012
726 The analysis of the effects of screening helicopter engine compartments for infrared emission Artykuł 2013
727 An analysis of the efficiency of design methods Artykuł 2016
728 Analysis of the end-notched flexure test configuration applicability for mechanically coupled fiber reinforced composite laminates Artykuł 2017
729 Analysis of the helical wedge rolling process for proroducing a lever preform Artykuł 2014
730 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a long stepped shaft Artykuł 2014
731 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a workholding bolt Artykuł 2014
732 Analysis of the impact of secondary winding impedance on the parameters of transformer type superconducting current limiters Artykuł 2016
733 Analysis of the influence of deposition conditions on the structure of the coating Nb-Al-N Referat 2015
734 Analysis of the influence of thermal conditions on the electrical parameters of GaAs in the aspect of possible applications in photovoltaics Referat 2014
735 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Artykuł 2011
736 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Referat 2011
737 Analysis of the macro fiber composite characteristics for energy harvesting efficiency Rozdział 2015
738 Analysis of the operating load of foil-air bearings in the gas generator of the turbine engine during the acceleration and deceleration maneuver Artykuł 2016
739 Analysis of the operating load of gas bearings in the gas generator of the turbine engine during a deceleration to dash maneuver Referat 2016
740 Analysis of the operating load of the turbine engine during deceleration to dash maneuver Artykuł 2016
741 Analysis of the physical foundations of the build quality of the diagnosis structures based on electronic means of recording and analyzing the parameters of electromagnetic radiation mechanical contact connections Artykuł 2017
742 Analysis of the physical properties of hydrophobised lightweight-aggregate mortars Artykuł 2016
743 Analysis of the plasticizing process based on computer simulation Rozdział 2013
744 Analysis of the possibilites of introducing hybrid power supply system into stand-alone residential building Referat 2013
745 Analysis of the possibilities for using a uniform bragg grating in a tunable dispersion compensator Artykuł 2015
746 Analysis of the possibilities of introducing autonomous hybrid power supply system into stand-alone residential building Artykuł 2014
747 Analysis of the possibility of using solar energy to power selected measuring drives in agriculture Artykuł 2017
748 Analysis of the pre-rotation engine loads in the autogyro Artykuł 2016
749 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Artykuł 2014
750 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Referat 2013
751 Analysis of the process of turning of low-rigidity shafts Rozdział 2015
752 Analysis of the professional tenis forehand and backhand strikes using a motion capture system Referat 2016
753 Analysis of the properties of hydrophobised heat-insulating mortar with perlite Referat 2016
754 An analysis of the relationships among selected operating and maintenance parameters of vehicles used in a transportation company Artykuł 2011
755 The analysis of the stages of scaffolding “life” with regard to the decrease in the hazard at building works Artykuł 2015
756 Analysis of the surface profile and its material share during the grinding inconel 718 alloy Artykuł 2015
757 The analysis of the traffic signs visibility during night driving Referat 2017
758 Analysis of the vascular tone and character of the local blood flow to assess the viability of the body using the photoplethysmographic device Artykuł 2017
759 The analysis of thermal comfort in a room with radiant floor with different finishing materials of the floor surface Rozdział 2014
760 Analysis of thermal processes in oil distribution transformer Artykuł 2014
761 Analysis of thermal properties and heat loss in construction and isothermal materials of multilayer building walls Artykuł 2017
762 The analysis of traffic safety and traffic accidents on the example of the selected voivodship Artykuł 2016
763 Analysis of transport mechatronic system properties Artykuł 2017
764 Analysis of trolleybus energy consumption Artykuł 2013
765 The analysis of unethical behavior among employees in enterprises: a pilot study in the automotive industry Rozdział 2013
766 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Artykuł 2014
767 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Referat 2013
768 Analysis of unrepeatability of an SI engine based on measurements of indicated pressure Rozdział 2016
769 An analysis of vehicle repair costs in a transportation company Referat 2012
770 Analysis of vibroacoustic signals recorded in the passenger lift cabin Artykuł 2016
771 Analysis of water losses in two selected water distribution systems Artykuł 2017
772 Analysis of water quality changes in selected zone of water supply system in Lublin Rozdział 2016
773 Analysis of wear resistance of boronized coatings Referat 2015
774 Analysis of wear resistance of boronized coatings Referat 2014
775 Analysis of wind pressure distribution on the surface of 2:1 rectangular cylinder Referat 2012
776 Analysis thermal processes in distribution oil transformer Referat 2013
777 Analysys of reliability and cost of repairs of trucks under long-term lease conditions Artykuł 2016
778 Analytic evaluation of rectilinearity of low rigidity shaft during hardening process Artykuł 2013
779 Analytical analysis of HTS transformer inrush current Referat 2014
780 Analytical and numerical investigation of the adhesive layer in sandwich composites Referat 2016
781 Analýza vplyvu mikroplniv na vlasnosti PP termickou analýzou Artykuł 2015
782 Android i iOS - tworzenie aplikacji mobilnych Monografia 2014
783 Angles on polymeric material exposed on plasma generated in dielectric barrier discharge plasma jet Referat 2014
784 Angular positioning accuracy of rotary table and repeatability of five-axis machining centre dmu 65 monoblock Artykuł 2015
785 Anisotropic magnetoresistance of Ni nanorod arrays in porous SiO 2 /Si templates manufactured by Swift Heavy Ion-Induced Modification Referat 2014
786 Anisotropic magnetoresistance of ni nanorod arraysin porous SiO/Si templates manufactured by swift heavy ion-induced modification Artykuł 2015
787 The anisotropic nature of the strain of biodegradable film produced from TPS starch Artykuł 2012
788 ANN, Kohonen network, grouping technology, technolog ical system Referat 2016
789 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Referat 2012
790 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)100-x nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Artykuł 2013
791 Annealing studies and capacitive properties of nanostructures with (FeCoZr) granules in a PbZrTiO 3 Matrix Referat 2015
792 The anthropogenic inundated area ”Szczecin” in the zone of active underground exploitation of hard coal in the Lublin coal basin Artykuł 2016
793 Anti-icing methods applied on jet aircrafts on the example of cessna 680 citation sovereign Referat 2013
794 Anti-Ramsey number for Hanoi graphs Referat 2016
795 Anti-Ramsey numbers for cycles in complete graphs Referat 2015
796 Anti-Ramsey numbers for disjoint copies of graphs Artykuł 2017
797 Anti-Ramsey numbers in complete split graphs Referat 2014
798 Anti-Ramsey numbers in complete split graphs Artykuł 2016
799 Antiferromagnetic spin glass-like behavior in sintered multiferroic Aurivillius Bim+1Ti3Fem−3O3m+3 compounds Artykuł 2013
800 Antisolvent crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions by addition of acetone at different rates Artykuł 2016
801 Antisolvent crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions by addition of methanol Artykuł 2016
802 Antygraffiti- badania skuteczności wybranych preparatów do zabezpieczania elewacji i usuwania zabrudzeń Artykuł 2014
803 Antykryzysowa filozofia życia Vittorio Possentiego Rozdział 2014
804 AOTs and solar energy for air, water and soil treatment Artykuł 2014
805 Aplikacja do rozpoznawania głosu jako element ochrony przed niepowołanym dostępem Artykuł 2015
806 Aplikacja mobilna do raportowania problemów środowiskowych – analiza możliwości App Inventor 2 Artykuł 2015
807 Aplikacja sieciowa do obsługi systemu lokalizacji pracowników Rozdział 2012
808 Aplikacje sieciowe i mobilne jako źródło danych biomedycznych Artykuł 2011
809 App Inventor 2 jako narzędzie do budowy wieloosobowych gier wykrywających zaburzenia koncentracji i wykorzystujących technologię Bluetooth Artykuł 2015
810 Apparatus and method for deposition of functional coatings [EP2408947 (A1) ― 2012-01-25] Patent 2012
811 Application of gas sensor arrays in assessment of wastewater purification effects Artykuł 2015
812 Application evolutionary methods in the location and choice of wind farms Artykuł 2015
813 The application example of the sensitivity anallysis of the solution to coefficients of the k-ε model Artykuł 2012
814 Application of 3-D laser scanning vibrometer in determination of free vibration frequencies of composite plates with damage Artykuł 2016
815 Application of 3-D laser scanning vibrometer in determination of free vibration frequencies of composite plates with damage Referat 2014
816 Application of a fuzzy PI controller in regulation of active piezoelectric composite structure Artykuł 2012
817 Application of a modified evolutionary algorithm for the optimization of data acquisition to improve the accuracy of a video-polarimetric system Rozdział 2015
818 The application of a probabilistic method to the reliability analysis of longitudinally reinforced concrete beams Artykuł 2017
819 Application of a software package for transmission line digital overcurrent protection testing in the MATLAB-SIMULINK environment Artykuł 2017
820 The application of a tribotester prototype to sliding friction simulations and wear computations by means of FEM Referat 2011
821 Application of an electronic nose for odour nuisance evaluation of wastewater treatment plant devices Rozdział 2016
822 Application of ANSYS in teaching FEM on the example of a loaded Mars rover chassis Artykuł 2016
823 Application of arc weld surfacing for reclamation of knives used in recycling of waste tires Rozdział 2011
824 Application of artificial neural networks in image recognition Rozdział 2016
825 The application of artificial neural networks to the problem of reservoir classification and land use determination on the basis of water sediment composition Artykuł 2017
826 Application of B2B model for creating a marketing product Referat 2013
827 Application of bioassays for estimation of an effect of addition of drilling cuttings to soils Artykuł 2016
828 Application of cabri 3d in teaching stereometry Artykuł 2015
829 An application of Chan-Vese method used to determine the ROI area in CT lung screening Rozdział 2016
830 The application of cloud computing and the internet of things in the manufacturing process Rozdział 2015
831 Application of cloud computing in programming intelligent electric networks in prosumers’ households Artykuł 2016
832 The application of cloud computing in programming of intelligent electric networks Referat 2013
833 The application of cloud computing with the internet of things Rozdział 2015
834 Application of curvelet transform for denoising of CT images Rozdział 2015
835 Application of curvelet transform in the processing of data from ground penetrating radar Referat 2011
836 Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Artykuł 2013
837 Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Referat 2012
838 Application of DIC technique for monitoring of deformation process of SPR hybrid joints Artykuł 2013
839 The application of dispersed processing networks in order to optimize the energy consumption in contemporary buildings Referat 2011
840 Application of drilling waste in the reclamation of acidic soils Artykuł 2016
841 Application of dynamic generation cost financial analysis method to designing of sanitary sanitation systems in rural settlements Artykuł 2011
842 Application of Epanet 2.0 software for hydraulic modeling of the pressure sewage system Referat 2014
843 Application of expectation-maximization algorithm and maximum likelihood rule to estimation of mixture models parameters Artykuł 2011
844 Application of fem in the analysis of the structure of a trailer supporting frame with variable operation parameters Artykuł 2012
845 Application of fiber optic flame monitoring system for estimation burner input parameters Rozdział 2014
846 Application of flame image ser ies analysis in estimation of biomass and coal combustion operating point Artykuł 2016
847 Application of flame image series analysis in estimation of biomass and coal combustion operating point Referat 2015
848 Application of fly ashderived zeolites as CO2 sorbents Monografia 2016
849 Application of frequency analysis in human posture diagnosis Referat 2013
850 Application of fuzzy logic and genetic algorithms in automated works transport organization Rozdział 2017
851 Application of Fuzzy Logic Controller for Machine Load Balancing in Discrete Manufacturing System Rozdział 2015
852 Application of fuzzy logic in assigning workers to production tasks Rozdział 2016
853 Application of gas sensor array to preliminary food quality assessment Artykuł 2016
854 Application of geogebra for teaching mathematics Artykuł 2014
855 Application of HPLC for the analysis of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseeds Artykuł 2013
856 Application of HPLC-MS for the analysis of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseeds. Referat 2012
857 Application of HPLC-MS with electrospray ionization for the qualitative and quantitative analysis of antibiotics in pharmaceutical formulation Referat 2014
858 Application of HPLC-MS with electrospray Ionization for the qualitative and quantitative analysis of antibiotics in pharmaceutical formulation Artykuł 2015
859 Application of hydrodynamic cavitation for leachate of municipal landfill site Referat 2011
860 Application of hydrodynamic cavitation in environmental engineering Monografia 2012
861 Application of hydrodynamic cavitation to improve the biodegradability of mature landfill leachate Artykuł 2015
862 Application of inverse analysis to determine the strain distribution with optoelectronic method insensitive to temperature changes Artykuł 2012
863 Application of ion exchange substrate for stabilization of recultivated layers of dumping sites Referat 2011
864 Application of IT methods for the identification and analysis of EEG signals Rozdział 2015
865 Application of low temperature plasma environment for reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases. Artykuł 2012
866 Application of low-temperature plasma for treatment of off-gases from bitumen production Referat 2014
867 Application of magnetorheological dampers to control of a mechanical system with a pendulum Referat 2014
868 Application of mineral sorbents for removal of petroleum substances : a review Artykuł 2017
869 Application of model reference adaptive system in natural frequency identification of an active beam composite structure Referat 2014
870 Application of Mössbauer Spectroscopy to Study Metamict Minerals as Potential Forms for the Immobilization of High - Level Nuclear Waste Rozdział 2016
871 Application of multiple line integrated spectroscopy on CO concentration measurement Artykuł 2013
872 Application of nfc technology in passenger rail transport Artykuł 2016
873 Application of NFC technology in railway passenger transport by introducing new products Artykuł 2017
874 Application of numerical modeling in quantitative assessment of BHT dispersion in PE-HD pipes Artykuł 2015
875 Application of numerical modeling to study of dispersion of bht in poliethylene pipes Artykuł 2014
876 Application of optical flow algorithms and flame image sequences analysis in combustion process diagnostics Rozdział 2016
877 Application of optical wave microphone to gliding arc discharge Referat 2011
878 Application of optical wave microphone to gliding arc discharge Artykuł 2012
879 Application of ozone and low temperature plasma environment to reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases Referat 2012
880 Application of progressive nucleation mechanism for the citation behavior of individual papers of different authors Artykuł 2012
881 Application of rapid tooling approach in process of thermoforming mold production Rozdział 2016
882 The application of raw materials obtained from the cultivation of industrial hemp in various industries Artykuł 2017
883 The application of reliability analysis in engineering practice - reinforced concrete foundation Referat 2017
884 The application of reliability analysis in engineering practice - reinforced concrete foundation Referat 2017
885 The application of reliability in engineering practice-reinforced concrete foundation Artykuł 2017
886 The application of respirometry in the operation of wastewater treatment plants Referat 2015
887 Application of selected classification methods for detection of Hashimoto’s thyroiditis on the basis of ultrasound images Rozdział 2015
888 Application of shape memory alloy in harvesto-absorber system Referat 2015
889 Application of Shape Memory Alloy in Harvesto-Absorber System Artykuł 2015
890 Application of simulatiion methods of stochastic processes to vortex excitation Artykuł 2017
891 Application of simulation in the production of plastic parts Referat 2016
892 Application of solar energy in the processes of gas, water and soil treatment Rozdział 2012
893 Application of synthetic zeolites for the removal of persistent organic compounds from landfill leachate Referat 2013
894 Application of the expanded clay aggregate in form of granular materials for water treatment Referat 2016
895 Application of the maxima in the teaching of science subjects at different levels of knowledge Artykuł 2014
896 Application of the molecular dynamics method for modelling of mass transfer on the border of Ni-Al bimetal Artykuł 2012
897 Application of the polyassociative solutions model to determine phase equilibrium in multicomponent A(2)B(6) semiconductor systems and ternery magnetic oxide systems Artykuł 2013
898 Application of the Savitzky-Golay method for PV power output data set Artykuł 2015
899 Application of the vibration signal in the diagnosis of the valve clearance of an internal combustion engine Artykuł 2014
900 Application of the virtual identification to ferromagnetic materials defects classification Rozdział 2015
901 Application of the Virtual Identification to the Ferromagnetic Materials Defects Classification Artykuł 2016
902 Application of thin films based on indium and tin oxides as functional elements of electronic devices Referat 2011
903 Application of two-layer kohonen networ in image re cognition Rozdział 2016
904 Application of variational data assimilation algorithms in the ecological monitoring system Artykuł 2012
905 Application of vibration signal in the diagnosis of IC engine valve clearance Artykuł 2015
906 Application of virtual training model for technological processes Artykuł 2017
907 Application of vitrification method for the disposal of municipal sewage sludge Artykuł 2013
908 Application of wavelet transform in analysis of jet grinding process Artykuł 2013
909 Application of zeolites as fillers in mix asphalt Artykuł 2015
910 Application of zeolites for radium removal from mine water Artykuł 2013
911 Applications of cloud conputing services in education- case study Artykuł 2014
912 Applications of discriminant analysis methods in medical diagnostics Rozdział 2013
913 Applications of electrical impedance tomography in copper-mine ceiling Referat 2013
914 Applications of optical fibres at Lublin University of Technology Rozdział 2015
915 Applications of regression methods to humidity sensors calibration Artykuł 2011
916 Applications of sensors embedded in mobile devices Rozdział 2016
917 Applications of stochastic analysis in damped soud propagation Referat 2013
918 Appling of neural networks to classification of brain-computer interface data Rozdział 2016
919 The applying hierarchy analysis technique for decision-making support at planning of production Artykuł 2013
920 Applying of gamification in rising social awareness of urban residents Rozdział 2016
921 Applying the Condorcet Approach for the Selection of Subcontractors Referat 2016
922 An approach to complete convergence theorems for dependent random fields via application of Fuk-Nagaev inequality Artykuł 2016
923 Approximation of random sums of random variables in insurance Artykuł 2014
924 Approximation of sensor output data using Chebyshev-Laguerre polynomials Artykuł 2012
925 Approximation of sensor output data using Chebyshev-Laguerre polynomials Referat 2012
926 Aproksymacyjny model pętli histerezy dla modeli numerycznych obwodów nieliniowych Referat 2011
927 Archeological heritage in city center and architectural-urban development Rozdział 2014
928 Architecture of a server application for use in environmental patient monitoring Referat 2013
929 Architecture of the parallel hierarchical network for fast image recognition Rozdział 2016
930 Architecture of Warsaws cross-city line stations Rozdział 2012
931 Architektoniczne i techniczne rozwiązania stosowane w nasadzeniach przyulicznych – współczesne tendencje europejskie Referat 2017
932 Architektoniczne i urbanistyczne działania umożliwiające poprawę jakości życia ludzi starszych i niepełnosprawnych - Jak otwierac i orientować przestrzeń miejską na potrzeby osób niepełnosprawnych Referat 2013
933 Architektoniczne prace badawcze w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku Artykuł 2011
934 Architektura a kontekst miejsca Artykuł 2012
935 Architektura a rehabilitacja osób z autyzmem Referat 2016
936 Architektura aplikacji serwerowej systemu telemedycznego do zastosowań w monitoringu środowiskowym pacjenta Artykuł 2013
937 Architektura dworców warszawskiej linii średnicowej Rozdział 2012
938 Architektura komputerów i systemy operacyjne Monografia 2011
939 Architektura obiektów muzyki w kreowaniu nowej tożsamości wybranych miast Europy Północnej Rozdział 2015
940 Architektura sakralna miedzywojennego Wołynia: tradycja a współczesność Rozdział 2011
941 Architektura z poszanowaniem miejsca Artykuł 2011
942 Are you in h? Artykuł 2013
943 Areozole w powietrzu wewnętrznym Monografia 2013
944 Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 3 Monografia 2012
945 Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 4 Monografia 2014
946 Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 5 Monografia 2016
947 Arhìtekturnij kompleks Tovaristva Ìsusa u Vìnnicì Rozdział 2011
948 Arms animation based on human hierarchical tree model Artykuł 2014
949 Artificial inteligence techniques in cloud manufacturing Rozdział 2012
950 Artificial intelligence methods in diagnostics of coal-biomass blends co-combustion in pulverised coal burners Rozdział 2017
951 Artificial neural network modelling of cutting force components during AZ91HP alloy milling Artykuł 2016
952 Artificial neural network modelling of vibration in the milling of AZ91D alloy Artykuł 2017
953 Arytmetyka komputerów Rozdział 2011
954 Aspects of EEG acquisition process Rozdział 2017
955 Aspects of selected properties of polymer composites with natural fibers Rozdział 2013
956 Aspekt ekonomiczny wykorzystania metody korekcji toru narzedzia w obróbce skrawaniem Rozdział 2015
957 Aspekty pracy grupowej ogniw paliwowych typu PEM Artykuł 2012
958 Aspekty psychologiczne : między ciałem a umysłem = The psychological aspects : between the body and the mind Monografia 2014
959 Aspekty realizacyjne projektu "Absolwent na miarę czasu" Rozdział 2011
960 Aspekty środowiskowe wykorzystania urządzeń do konwersji energii słonecznej Artykuł 2012
961 Aspekty środowiskowe zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w układach klimatyzacyjnych Artykuł 2012
962 Aspekty techniczne wpływające na awaryjność rusztowań budowlanych Rozdział 2017
963 Aspekty technologiczne rozdzielania cieplnego polistyrenu porowatego XPS Rozdział 2016
964 Aspekty technologiczne wytłaczania z rozdmuchiwaniem swobodnym Rozdział 2015
965 Aspekty terminologiczne projektowania kół zębatych w dziewiętnastowiecznej literaturze polskiej Rozdział 2013
966 Aspekty wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej Monografia 2016
967 Aspekty wizualne w pracy bibliotek Rozdział 2016
968 Aspekty wykorzystania kogeneracji i generacji rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii Artykuł 2017
969 Asphalt-aggregate mix handling process of porous pavement rehabilitation project Artykuł 2014
970 Assembly composition and abundance of protozoa under different concentration of nitrogen compounds at "Hajdow" WWT devices Referat 2013
971 Assesment of online Bank GUI based on user experience evaluation Referat 2014
972 Assessing construction supply chains: search for the best configuration Referat 2015
973 Assessing the influence of porosity in the deformation of metal-ceramic composites Artykuł 2011
974 Assessment and comparison of functionalities of telemedical applications Artykuł 2014
975 Assessment of air quality in the vicinty of hybrid constructed wetland systems - preliminary study Referat 2016
976 Assessment of batch bioreactor odour nuisance using an e-nose Artykuł 2016
977 Assessment of biomass-coal co-combustion on the basis of flame image Artykuł 2012
978 Assessment of changes in surface roughness of the 3D model using the boundary conditions of FEM analysis Rozdział 2015
979 Assessment of collapse diagrams of rigid polyurethane foams under dynamic loading conditions Artykuł 2017
980 Assessment of first degree higher education quality by ICT industry Rozdział 2015
981 Assessment of odour nuisance of wastewater treatment plant Rozdział 2017
982 Assessment of quality of life (QOL) in postmenopausal osteoporosis in Poland Artykuł 2014
983 Assessment of river water and discharged storm water quality for a selected catchment of the Bystrzyca river Referat 2013
984 Assessment of seepage through municipal landfill clay liners after cyclic drying and rewetting Artykuł 2016
985 Assessment of significance of features acquired from thyroid ultrasonograms in Hashimoto's disease Artykuł 2012
986 Assessment of the effectiveness of selected blowing agents in the injection molding of thermoplastic materiaw Artykuł 2017
987 Assessment of the functionalities of selected e-health websites Rozdział 2016
988 Assessment of the QoE in Voice Services based on the self-organizing neural network structure Referat 2011
989 Assessment of the tribological properties of hardfacing welding alloy Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr in dry friction conditions Artykuł 2016
990 An assessment of trailer suspension dynamic behavior via vibration measurements Artykuł 2012
991 The assessment of tribiological properties and the condition of the surface of tool steel for hot work 55nicrmov6 subjected to the process of friction Artykuł 2016
992 Assessment of user experience with responsive web applications using expert method and cognitive walkthrough : a case study Rozdział 2013
993 Assessment of water content in an impregnated pressboard based on DC conductivity measurements. Theoretical assumptions Artykuł 2014
994 Assessment of wind farm potential regarding voltage control over extensive 110 kV network system areas Rozdział 2012
995 Assignment problem and its extensions for construction project scheduling Artykuł 2014
996 Association of the programmed death 1 gene polymorphism with the development of rheumatoid arthritis in the population of South-Eastern Poland Referat 2014
997 Asymptotic behaviour of diffusions on graphs Rozdział 2014
998 Asymptotic dissipativity of the diffusion process in the asymptotic small diffusion scheme Artykuł 2015
999 Asymptotic scales in the spatial behaviour of two-gap superconductivity Referat 2014
1000 Asymptotics of the products of sums of independent and non-identically distributed random variables Rozdział 2015