Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 12548
Lp. Tytuł Typ Rok
501 Analiza sieci pert metodą symulacji komputerowej Rozdział 2015
502 Analiza sił w elementach mocujących ładunki na pojazdach samochodowych Artykuł 2012
503 Analiza sił w procesie obróbki krawędzi szczotkami ceramicznymi Artykuł 2017
504 Analiza skuteczności działania bezrdzeniowych indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu wykonanych z taśmy nadprzewodnikowej pierwszej i drugiej generacji Artykuł 2012
505 Analiza skuteczności metod wprowadzania tekstu z użyciem mobilnego komunikatora internetowego Artykuł 2017
506 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej Monografia 2011
507 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 1. Badania możliwości wytworzenia przepony w opoce wapnistej i zaprawach Artykuł 2012
508 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 2. Wykonywanie i badanie skuteczności przepon chemicznych w murach z opoki Artykuł 2013
509 Analiza skuteczności wykorzystania multimedialnych technologii informacyjnych w marketingu internetowym w kontekście e-commerce Rozdział 2013
510 Analiza sposobu eksploatacji autobusu miejskiego Artykuł 2015
511 Analiza sprawności oraz emisji spalin silnika benzynowego z tworzeniem mieszanki za pomocą strugi wtryskiwanego paliwa Artykuł 2011
512 Analiza środowiskowa chłodziarki absorpcyjnej Artykuł 2013
513 Analiza środowiskowa słonecznego systemu podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla budynku wielorodzinnego Rozdział 2012
514 Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowej Artykuł 2012
515 Analiza stabilności wyboczeniowej toru bezstykowego Artykuł 2012
516 Analiza standardów transmisji danych w systemie elektroenergetycznym Rozdział 2016
517 Analiza stanów granicznych tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Artykuł 2012
518 Analiza stanów krytycznych i pokrytycznych ściskanych słupów kompozytowych Referat 2016
519 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA 6 po ozonowaniu Artykuł 2012
520 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej stali OH18N9T i poliamidu PA6 po wybranych sposobach przygotowania powierzchni do klejenia Artykuł 2014
521 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej wybranych stopów aluminium po ozonowaniu Rozdział 2016
522 Analiza stanu krytycznego ściskanych osiowo cienkościennych słupów kompozytowych o profilu ceowym Artykuł 2015
523 Analiza stanu naprężeń w twardych tkankach zębów na przykładzie dolnego siekacza z wykorzystaniem metody MES Artykuł 2011
524 Analiza stanu naprężenia i mechanizmu zarysowania belki żelbetowej obciążonej statycznie Rozdział 2014
525 Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w procesie wyciskania śrubowego dla różnych współczynników wydłużenia Artykuł 2014
526 Analiza stanu powierzchni po cięciu hydroabazywnym metalowych konstrukcji przekładkowych Artykuł 2016
527 Analiza stateczności i nośności ściskanych cienkościennych profili wykonanych z kompozytu węglowo-epoksydowego Referat 2016
528 Analiza statyczna i dynamiczna stalowego mostu kolejowego z dźwigarami łukowymi Artykuł 2015
529 Analiza statyczna i modalna Mostu Solidarności w Płocku Artykuł 2016
530 Analiza statystyczna w procesie badawczym na przykładzie ozonowania poliamidu PA6 dla potrzeb klejenia Rozdział 2014
531 Analiza statystyczna wyników pomiarów poziomów w ruchu drogowym Referat 2014
532 Analiza strat wody na przykładzie wybranego wodociągu grupowego Artykuł 2016
533 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie Artykuł 2014
534 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Puchaczowie Rozdział 2013
535 Analiza strat wody w sieci wodociągowej ekspoloatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie Referat 2013
536 Analiza strat wody w wybranych wodociągach grupowych Rozdział 2017
537 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym Artykuł 2016
538 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym Rozdział 2015
539 Analiza struktur wirowych za poruszającym się autobusem miejskim i ich wpływu na opór aerodynamiczny. Cz. 2, Numeryczny model obliczeniowy Artykuł 2016
540 Analiza struktur wirowych za poruszającym się autobusem miejskim i ich wpływu na opór aerodynamiczny. Cz.1, Wprowadzenie w tematykę zagadnienia Artykuł 2016
541 Analiza symulacyjna sterowania wektorowego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego Artykuł 2012
542 Analiza systemów oczyszczania spalin i metod ich regeneracji Artykuł 2017
543 Analiza techniczno-ekonomiczna procesu hydraulicznego równoważenia instalacji centralnego ogrzewania Artykuł 2015
544 Analiza technologii montażu mostu zespolonego metodą nasuwania podłużnego Artykuł 2015
545 Analiza teoretyczna parametrów geometrycznych i prędkościowych w procesie walcowania pierścieni na gorąco Artykuł 2017
546 Analiza teoretyczna procesu kształtowania uzębionego wału drążonego metodą wyciskania z ruchomą tuleją Artykuł 2015
547 Analiza teoretyczna wodorowego wspomagania spalania w silniku samochodowym Artykuł 2011
548 Analiza teoretyczna wpływu gniotu oraz kąta stożka roboczego narzędzia na przebieg procesu przepychania Artykuł 2018
549 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwki płaskiej z jednym żebrem Artykuł 2012
550 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania płyty z jednym żebrem ze stopu magnezu Mg4AlZn Referat 2011
551 Analiza teoretyczna złącz klejowych w zginanych belkach stalowych wzmocnionych kompozytami FRP Rozdział 2015
552 Analiza teoretyczno-doświadczalna procesu kształtowania kołnierzy dwustopniowych metodą wyciskania z ruchomątuleją Referat 2016
553 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 2618 Artykuł 2011
554 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego osi wagonowej Artykuł 2017
555 Analiza termowizyjna wytłaczania mikroporującego PVC Artykuł 2012
556 Analiza tła elektromagnetycznego w środowisku zurbanizowanym Referat 2015
557 Analiza transportu ciepła na podstwie obrazów multi-spektralnych elementów konstrukcji kominów Referat 2016
558 Analiza trendów rozwojowych kabin ciągników rolniczych pod względem konstrukcji i wyposażenia Rozdział 2015
559 Analiza treści rejestrów publicznych w kontekście ich zadań związanych z wyceną nieruchomości Artykuł 2017
560 Analiza ugięć płyty sprężystej kirchhoffa spoczywającej na inercyjnym podłożu własowa pod impulsem siły Artykuł 2016
561 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Referat 2012
562 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Artykuł 2012
563 Analiza uszkodzeń i kosztów naprawy wybranych układów konstrukcyjnych samochodów dostawczych Artykuł 2016
564 Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70 Artykuł 2012
565 Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010. Rozdział 2013
566 Analiza uszkodzeń układów bezpieczdeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
567 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Lublinie w latach 2010-2015 Artykuł 2016
568 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
569 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
570 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Referat 2012
571 Analiza uszkodzeń układów hamulcowych w pojazdach komunikacji miejskiej w Lublinie w latach 2011-2015 Artykuł 2017
572 Analiza uszkodzeń układów hamulcowych w pojazdach komunikacji miejskiej w Lublinie w latach 2011-2015 Referat 2017
573 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Referat 2013
574 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Artykuł 2013
575 Analiza wariantów systemu logistycznego zaopatrzenia w przedsiębiorstwie budowlanym Artykuł 2016
576 Analiza warunków grawitacyjnego wypełniania szczelin w połączeniach klejowo-nitowych Artykuł 2015
577 Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej Artykuł 2011
578 Analiza właściwości energetycznych kompozycji klejowych dedykowanych do połączeń klejowo-zgrzewanych Artykuł 2017
579 Analiza właściwości wytrzymałościowych wytłaczanego dwuwarstwowego wytworu polietylenowo-elastomerowego Artykuł 2016
580 Analiza właściwości zeolitu jako suplementu cementu na podstawie badań własnych i innych realizowanych na świecie Artykuł 2015
581 Analiza wpływu czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ścieków Artykuł 2012
582 Analiza wpływu funkcjonowania Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC na dochody budżetu miasta Lublin do 2016 roku Rozdział 2017
583 Analiza wpływu generacji wiatrowej na poziom rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym Artykuł 2017
584 Analiza wpływu impedancji uzwojenia wtórnego na parametry nadprzewodnikowych ograniczników prądu typu transformatorowego Referat 2014
585 Analiza wpływu imperfekcji na pracę statyczną rusztowań modułowych na przykładzie systemu Rotax Rozdział 2014
586 Analiza wpływu kształtu matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych Artykuł 2012
587 Analiza wpływu modyfikacji poli(chlorku winylu) mikrosferami na strukturę geometryczną wytłoczyny Artykuł 2013
588 Analiza wpływu nieciągłości w odniesieniu do poziomu tłumienia w kompozytach polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym Artykuł 2011
589 Analiza wpływu obróbki termicznej na wytrzymałość połączeń gwintowo-klejowych Rozdział 2014
590 Analiza wpływu parametrów wiercenia na efektywność pracy świdra gryzowego z uwzględnieniem zużycia jego uzbrojenia Artykuł 2011
591 Analiza wpływu parametrów wiercenia na zużycie uzbrojenia świdrów gryzowych Artykuł 2011
592 Analiza wpływu połączenia dwóch wodociągów wiejskich na warunki hydrauliczne pracy systemu zaopatrzenia w wodę Artykuł 2015
593 Analiza wpływu prędkości skrawania na odkształcenia po frezowaniu elementów cienkościennych wykonanych ze stopu EN AW-2024 Artykuł 2016
594 Analiza wpływu przepisów i standardów na konstrukcję elektronicznego systemu zapłonowego lotniczego silnika tłokowego Artykuł 2014
595 Analiza wpływu rodzaju powierzchni przeszklonych oraz urządzeń przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Artykuł 2016
596 Analiza wpływu sił skrawania oraz zamocowania na poziom naprężeń w aspekcie grubości ścianek wybranej konstrukcji kieszeniowej Artykuł 2011
597 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Artykuł 2014
598 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Rozdział 2014
599 Analiza wpływu sposobu modelowania nowych żródeł wytwórczych na wskażniki oceny stabilności systemu elektroenergetycznego Artykuł 2013
600 Analiza wpływu strategii pomiaru przedmiotu próbnego wg normy PN-ISO 10791-7/2000 na ocenę dokładności obrabiarki Artykuł 2014
601 Analiza wpływu szorstkości powierzchni styku jako parametru kształtującego nośność styku zespolonych elementów betonowych Artykuł 2017
602 Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworzenia kulistego Referat 2016
603 Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworznia kulistego Artykuł 2016
604 Analiza wpływu warunków atmosferycznych na opór aerodynamiczny autobusu miejskiego Artykuł 2016
605 Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń Artykuł 2013
606 Analiza wpływu wybranych własności paliw na proces ich rozpylania przez wtryskiwacze Artykuł 2012
607 Analiza wpływu wytrzymałości betonów składowych jako czynnika kształtującego nośność niezbrojonego styku zespolonych elementów betonowych Artykuł 2016
608 Analiza wpływu zacienienia krystalicznych modułów PV na efektywność energetyczną farm słonecznych Artykuł 2015
609 Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na zmianę właściwości magnetycznych stopu Co-Cr-Ni Artykuł 2011
610 Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie Artykuł 2013
611 Analiza wrażliwościowa spektrometru mas z innowacyjnym układem polaryzacji źródła elektronów Artykuł 2012
612 Analiza wybranych awarii pojazdów spowodowanych przez elementy złączne Artykuł 2014
613 Analiza wybranych cech geometrycznych frezu w obróbce stopów aluminium Artykuł 2016
614 Analiza wybranych cech struktury geometrycznej powierzchni konstrukcji przekładkowych po cięciu hydroabrazywnym Artykuł 2016
615 Analiza wybranych dyskryminant stosowanych do oceny stanu technicznego przekładni Artykuł 2011
616 Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Artykuł 2012
617 Analiza wybranych parametrów modułów LED w aspekcie spełnienia wymagań dyrektywy EMC Artykuł 2016
618 Analiza wybranych właściwości fizycznych biomateriałów kompozytowych o osłonie polimerowej Referat 2014
619 Analiza wybranych zmiennych kapitału intelektualnego na przykładzie firm z branży szkoleniowo-doradczej z województwa lubelskiego Artykuł 2015
620 Analiza wychylenia wieżowca z lat 60-tych XX w Rozdział 2015
621 Analiza wydajności procesu wywozu drewna stosowego Artykuł 2017
622 Analiza wydzielania masy ziarna owsa w rotacyjnym urządzeniu czyszczącym Artykuł 2015
623 Analiza wykonania odkuwki tarczy ze sworzniem sześciokątnym pod kątem optymalizacji warunków prasowania obwiedniowego Artykuł 2013
624 Analiza wykorzystania systemów e-learningowych w szkoleniach bibliotecznych na przykładzie uczelni i wydziałów ekonomicznych Artykuł 2010
625 Analiza wymagań dla pojazdów w zakresie emisji hałasu Artykuł 2015
626 Analiza wyników badań wstępnych oraz określenie kierunku dalszych prac badawczych technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą mechanicznego odspojenia Artykuł 2017
627 Analiza wytrzymałości elementów zawieszenia lekkiego pojazdu kołowego Rozdział 2013
628 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Referat 2014
629 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Artykuł 2014
630 Analiza wytrzymałości na ściskanie betonów z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych oraz nanodomieszki C-S-H Artykuł 2016
631 Analiza wytrzymałościowa metodą elementów skończonych kompozytowej struktury nadwozia pojazdu HYDROS Referat 2015
632 Analiza wytrzymałościowa wtryskiwacza CNG do systemu bezpośredniego zasilania silnika Diesla Artykuł 2015
633 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Artykuł 2012
634 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Referat 2012
635 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Artykuł 2012
636 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Referat 2012
637 Analiza wyznaczania konsystencji lessów lubelskich na podstawie wyników sondowań statycznych CPT Artykuł 2016
638 Analiza wzrostu temperatury uzwojeń transformatora HTS o mocy 13,8 kVA w czasie przepływu prądu włączania Artykuł 2017
639 Analiza XIX-wiecznych widoków Lublina pod względem identyfikacji zabudowań zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej Artykuł 2011
640 Analiza zaburzeń promieniowanych reaktora plazmowego typu GlidArc Referat 2011
641 Analiza zagrożeń wystąpienia wybuchu dla stacji dystrybucji gazu płynnego propan-butan podczas samodzielnego napełniania pojazdów Artykuł 2017
642 Analiza zagrozeń związanych z wykonywaniem operacji łączeniowych w SEE Rozdział 2016
643 Analiza zależności między wskaźnikami rynku kapitałowego a ceną akcji Rozdział 2016
644 Analiza zapotrzebowania, strat i zysków energii w budynku pasywnym z wykorzystaniem techniki termowizji Referat 2016
645 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Artykuł 2014
646 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Referat 2014
647 Analiza zdolności kleju do zwilżania powierzchni o określonych właściwościac energetycznych Artykuł 2016
648 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Artykuł 2014
649 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Referat 2014
650 Analiza zmian stężenia chloru na potrzeby modelowania jakości wody w sieci wodociągowej Rozdział 2012
651 Analiza zmienności warunków meteorologicznych jako czynnika ryzyka przy oznaczaniu prawdopodobieństwa klinicznego w diagnostyce zatorowości płucnej Rozdział 2012
652 Analiza zniszczenia mikrostruktury kompozytów węglowo/epoksydowych z wykorzystaniem MES Referat 2011
653 Analiza źródeł emisji hałasu rejestrowanego w kabinie dźwigu osobowego Artykuł 2015
654 Analiza źródeł finansowana inwestycji w elektroenergetyce Rozdział 2013
655 Analiza źródeł niedokładności układu do testowania nowej metody wyznaczania charakterystyk elektrycznych i cieplnych modułów peltiera Artykuł 2011
656 Analiza zwarciowa sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem farm wiatrowych traktowanych jako sterowane źródła prądowe Artykuł 2011
657 Analizy i badania potrzeb oraz możliwości ochrony przed hałasem w otoczeniu dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego Artykuł 2016
658 Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego Artykuł 2012
659 Analizy statystyczne eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowego Rozdział 2013
660 Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju Artykuł 2013
661 Analizy wytężenia belek żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości Artykuł 2012
662 Analogue linearization of transfer function of resistive temperature transducers Rozdział 2015
663 Analyses of ca influence on the alsi9cumnni alloy Referat 2017
664 Analyses of heat transfer through walls of thermal technical spaces with computer helping Artykuł 2014
665 Analysis and comparison of tools supporting commercialization of research results Artykuł 2013
666 Analysis electromagnetic field distribution and specific absorption rate in breast models Referat 2011
667 Analysis model of transformer by PDC method Rozdział 2013
668 The analysis of a codition of exploited concrete sewage manholes Referat 2015
669 Analysis of a condition of exploited concrete sewerage manholes Rozdział 2016
670 Analysis of a rotating composite beam with piezoelectric effect Referat 2016
671 Analysis of abundances of organisms within morphological-functional groups Referat 2012
672 An analysis of AC conductivity in moist oil-impregnated insulation pressboard Artykuł 2015
673 Analysis of AC conductivity in wet oil impregnated insulating paper Rozdział 2014
674 Analysis of active vibration suppression by application of macro fiber composite Referat 2011
675 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł 2014
676 Analysis of aluminium surface layer in evaluating the strength properties of Fiber Metal Laminates Referat 2014
677 The analysis of an absorption rate in view of electromagnetic exposure effects exemplified by the breast cancer Artykuł 2017
678 Analysis of applied reference leads influence on an EEG spectrum Artykuł 2017
679 Analysis of asymmetry of probability distributions of the sound level measurement results Referat 2014
680 Analysis of average exchange rates Rozdział 2014
681 Analysis of biomass and pulverized coal co-combustion using curvelet transform Referat 2011
682 The analysis of buckling and post buckling in the compressed composite columns Artykuł 2017
683 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Artykuł 2011
684 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Referat 2011
685 Analysis of changes of air velocity in entilation ducts as a factor determining the level of safety in buildings Referat 2017
686 Analysis of changes of water quality in selected rural water supply network supplied by "Wesołówka" water intake Rozdział 2015
687 Analysis of chaos in the combustion process of premixed natural gas engine Artykuł 2017
688 Analysis of chaotic non-isothermal solutions of thermomechanical shape memory oscillators Artykuł 2013
689 Analysis of chip fragmentation in AZ91HP alloy milling with respect to reducing the risk of chip ignition Artykuł 2016
690 Analysis of cohesive zone model parameters on response of glass-epoxy composite in Mode II interlaminar fracture toughness test Artykuł 2016
691 Analysis of composite profiles under compressive load Referat 2016
692 Analysis of composition, morphology and wettability of Mo thin layers deposited on glass Referat 2015
693 Analysis of composition, morphology and wettability of Mo thin layers deposited on glass Artykuł 2016
694 Analysis of construction salt decomposition within walls of ceramic brick in the midtown tenement houses Artykuł 2015
695 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Referat 2012
696 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Artykuł 2012
697 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 2 Artykuł 2012
698 Analysis of coupled vibrations of a nonlinear composite rotating Referat 2013
699 Analysis of crack propagation in concrete and other geo-materials Referat 2011
700 Analysis of cracking of low-alloy copper stretched at elevated temperature Artykuł 2016
701 Analysis of cycle-to-cycle variation and non-uniformity of energy production: Tests on individual cylinders of a radial piston engine Artykuł 2011
702 Analysis of damage to transport vehicles on the example of the municipal transport company in Lublin in 2011-2015 Referat 2017
703 Analysis of deformation states in high performance fibre reinforced concrete bent plates Rozdział 2013
704 Analysis of demand, loss and profits of energy in passive building with thermal imaging technology Artykuł 2016
705 Analysis of design parameters of pistons and piston rings of a combustion engine Artykuł 2017
706 The analysis of diagonal crack propagation in concrete beams Artykuł 2012
707 Analysis of dimensions of protection zone near water supply network Referat 2017
708 Analysis of discharge dound and I-V characteristic on gliding arc discharge Artykuł 2016
709 Analysis of dynamic stiffness of arch bridges by means of the first natural frequency Artykuł 2017
710 An analysis of EEG signal combined with pupillary response in the dynamics of human cognitive processing A case study Rozdział 2016
711 Analysis of electrical and magnetic fields in ELF band from plasma reactor installations Referat 2017
712 Analysis of energetic properties of AZ 91 HP magnesium alloy after ozonization Referat 2012
713 Analysis of energetic properties of the surface layer – overview of methods for measuring the contact angle and the surface free energy Rozdział 2013
714 Analysis of energy consumption of public transport in Lublin Rozdział 2017
715 Analysis of energy losses in the zigzag lasers based on a flat truncated prism Referat 2011
716 Analysis of energy losses in the zigzag slab-lasers Artykuł 2012
717 The analysis of engine damage in the city buses Rozdział 2016
718 Analysis of explosion hazard at the liquid fuel station Artykuł 2017
719 Analysis of expression profile of genes encoding cellular receptor proteins in endometrial cancer Artykuł 2011
720 An analysis of eye-tracking and electroencephalography data for cognitive load measurement during arithmetic tasks Rozdział 2017
721 The analysis of failure in concrete reinforced concrete beams with different reirforcement ratio Referat 2017
722 The analysis of failure of fibrous polymer composites and fibre metal laminates as a result of low-energy impact Referat 2013
723 Analysis of foaming extrusion process Referat 2014
724 Analysis of forming geometrical macrostructure in walls of extrusion products manufactured from polypropylene composite filled with CaCO3 Artykuł 2011
725 Analysis of fuel injection and ignition processes in a gasoline direct injection engine Rozdział 2015
726 Analysis of geometric features of the surface 316l steel after different machining tools Artykuł 2016
727 Analysis of green solutions for new residential projects Artykuł 2017
728 Analysis of grid codes requirements and ther technical implementation for wind power plants Referat 2012
729 Analysis of ground reaction forces interpolation methods based on real captured data Referat 2013
730 The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolset Artykuł 2012
731 The analysis of heat transfer and thermal stresses in thermal barrier coatings under exploitation Referat 2012
732 Analysis of heat transfer on the basis of multispectral images of the elements of Chimneys` structure Artykuł 2016
733 Analysis of heat-moisture properties of hydrophobised gravelite-concrete with sewage sludge Artykuł 2016
734 Analysis of helical rolling process balls formed from a head of a scrapped rail Artykuł 2016
735 Analysis of human motion interpolation methods based on real captured data Referat 2013
736 Analysis of impact long period Bragg gratings parameters on their spectral transmission characteristics Rozdział 2017
737 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Artykuł 2013
738 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Referat 2013
739 Analysis of influence of legal requirements on the design of electronic ignition system for aviation piston engine Artykuł 2017
740 Analysis of kinematic parameters of the skew rolling process oblique tube hollow Referat 2012
741 Analysis of ledger-stand joints in the aluminum modular scaffold Artykuł 2017
742 The analysis of load capacity and deflection of reinforced high strength concrete beam Artykuł 2013
743 Analysis of load-displacement curves and energy absorption relations of selected fibre metal laminates subjected to low-velocity impact Artykuł 2014
744 Analysis of local heating of liquid samples in multiparametric capillary sensors Rozdział 2015
745 Analysis of manufacturing of flat magnesium alloy part with rib Referat 2011
746 Analysis of measurement signals Rozdział 2011
747 Analysis of mechanical effects of short-circuit forces on transformers Artykuł 2013
748 Analysis of metal forming process of a hollowed gear shaft Artykuł 2012
749 Analysis of microcellular extrusion of modified polymer materials Rozdział 2013
750 Analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region on based of optoelectronic methods Artykuł 2017
751 Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEM Artykuł 2012
752 Analysis of middle range frequency vibration of aircraft reciprocating engine Artykuł 2017
753 Analysis of motion interpolation methods Artykuł 2012
754 Analysis of non-stationary signals by recurrence dissimilarity Rozdział 2016
755 Analysis of numerical model parameters of modular scaffolding node loaded with shearing force Referat 2015
756 Analysis of oil flow thru electrotechnical pressbord Referat 2017
757 Analysis of oxidation NO and NO2 with the applied low temperature plasma products Referat 2012
758 The analysis of photovoltaic cells electrical parameters depending on the physical structure Referat 2014
759 Analysis of physical and mechanical properties of lightweight aggregate modified with sewage sludge Artykuł 2015
760 Analysis of possibilities to improve environmental operating parameters of modern compression – ignition engines Referat 2017
761 Analysis of possibilities to improve hydraulic conditions in selected water distribution system Rozdział 2016
762 An analysis of potential costs of adverse events based on Drug Programs in Poland. Pulmonology focus Artykuł 2014
763 Analysis of retention possibilities of selected model green roofs Referat 2017
764 Analysis of risks associated with performing switching operations in see Rozdział 2016
765 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Referat 2012
766 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Artykuł 2012
767 Analysis of rowing based on handle trajectory Rozdział 2016
768 Analysis of rowing using a motion capture system Referat 2016
769 Analysis of rubber forming process of fire barrier from titanium CP2 alloy for AW 139 helicopter Artykuł 2015
770 An analysis of selected diesel engine start-up parameters Artykuł 2011
771 Analysis of selected elements of a rower’s posture using motion capture – a case study Rozdział 2016
772 Analysis of selected interpolation methods with artificial 3D data Artykuł 2013
773 The analysis of selected rheological models of the cement dispersion in the pipe flow Rozdział 2015
774 The analysis of selected unethical behaviours against women in enterprises in the lubelskie region - pilot study Rozdział 2011
775 The analysis of sensory platform for use in the Internet of Things Artykuł 2017
776 Analysis of shapes for the development of algorithms for strategies of machining process in the cam system Artykuł 2017
777 An analysis of shear fracture toughness KIIc and microstructure in concretes containing fly-ash Artykuł 2014
778 Analysis of short glass fiber orientation in injection moulded components Artykuł 2015
779 Analysis of spinning of conical vessels Rozdział 2013
780 Analysis of strenght of polymer yarns by static tensile test Artykuł 2015
781 Analysis of surface adhesion and physico-mechanical properties of construction ceramics hydrophobized by polymers with the addition of nanosilica Referat 2014
782 Analysis of tank safety with propane-butane on LPG distribution station Artykuł 2017
783 Analysis of temperature distribution in electromagnetic mill Artykuł 2016
784 Analysis of the accuracy of uncertainty in noise measurements Referat 2014
785 Analysis of the accuracy of uncertainty noise measurement Artykuł 2015
786 Analysis of the bearing nodes loads of turbine engine at an unmanned helicopter during a jump up and jump down maneuver Artykuł 2016
787 Analysis of the bending and failure of fiber metal laminates based on glass and carbon fibers Artykuł 2017
788 Analysis of the crack propagation in composites with irregular microstructure Referat 2015
789 Analysis of the cross-wedge rolling process of toothed shafts made from 2618 aluminium alloy Artykuł 2011
790 Analysis of the development of cluster cracks caused by elevated temperatures in cement paste Artykuł 2015
791 Analysis of the distribution of magnetic fluid inside tumors by a giant magnetoresistance probe Artykuł 2013
792 Analysis of the distribution of temperature and humidity in different variants of external walls made of hemp-lime composite Artykuł 2017
793 The analysis of the disturbances in a morphological structure and a hormonal function of thyroid gland in women in perimenopausal period Artykuł 2011
794 Analysis of the dual control system operation during failure conditions Artykuł 2013
795 Analysis of the effect of elements insulating passenger lift-door-driving motor upon the level of generated sound Artykuł 2014
796 Analysis of the effect of the parameters of drilling on the durability arms of drill bits Rozdział 2012
797 The analysis of the effects of screening helicopter engine compartments for infrared emission Artykuł 2013
798 An analysis of the efficiency of design methods Artykuł 2016
799 Analysis of the end-notched flexure test configuration applicability for mechanically coupled fiber reinforced composite laminates Artykuł 2017
800 Analysis of the helical wedge rolling process for proroducing a lever preform Artykuł 2014
801 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a long stepped shaft Artykuł 2014
802 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a workholding bolt Artykuł 2014
803 Analysis of the impact of secondary winding impedance on the parameters of transformer type superconducting current limiters Artykuł 2016
804 Analysis of the influence of deposition conditions on the structure of the coating Nb-Al-N Referat 2015
805 Analysis of the influence of thermal conditions on the electrical parameters of GaAs in the aspect of possible applications in photovoltaics Referat 2014
806 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Artykuł 2011
807 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Referat 2011
808 Analysis of the macro fiber composite characteristics for energy harvesting efficiency Rozdział 2015
809 Analysis of the market of LPG as an alternative vehicle fuel in Poland in 2005-2016 Artykuł 2017
810 Analysis of the mechanical properties change of PA6/MMT nanocomposite system after ageing Artykuł 2017
811 Analysis of the operating load of foil-air bearings in the gas generator of the turbine engine during the acceleration and deceleration maneuver Artykuł 2016
812 Analysis of the operating load of gas bearings in the gas generator of the turbine engine during a deceleration to dash maneuver Referat 2016
813 Analysis of the operating load of the turbine engine during deceleration to dash maneuver Artykuł 2016
814 Analysis of the physical foundations of the build quality of the diagnosis structures based on electronic means of recording and analyzing the parameters of electromagnetic radiation mechanical contact connections Artykuł 2017
815 Analysis of the physical properties of hydrophobised lightweight-aggregate mortars Artykuł 2016
816 Analysis of the plasticizing process based on computer simulation Rozdział 2013
817 Analysis of the possibilites of introducing hybrid power supply system into stand-alone residential building Referat 2013
818 Analysis of the possibilities for using a uniform bragg grating in a tunable dispersion compensator Artykuł 2015
819 Analysis of the possibilities of introducing autonomous hybrid power supply system into stand-alone residential building Artykuł 2014
820 Analysis of the possibilities to use Coselica toolbox for simulate electrical circuits and heat flow Artykuł 2017
821 Analysis of the possibility of using solar energy to power selected measuring drives in agriculture Artykuł 2017
822 Analysis of the pre-rotation engine loads in the autogyro Artykuł 2016
823 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Artykuł 2014
824 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Referat 2013
825 Analysis of the process of turning of low-rigidity shafts Rozdział 2015
826 Analysis of the professional tenis forehand and backhand strikes using a motion capture system Referat 2016
827 Analysis of the properties of hydrophobised heat-insulating mortar with perlite Referat 2016
828 An analysis of the relationships among selected operating and maintenance parameters of vehicles used in a transportation company Artykuł 2011
829 The analysis of the stages of scaffolding “life” with regard to the decrease in the hazard at building works Artykuł 2015
830 Analysis of the surface profile and its material share during the grinding inconel 718 alloy Artykuł 2015
831 The analysis of the traffic signs visibility during night driving Referat 2017
832 Analysis of the vascular tone and character of the local blood flow to assess the viability of the body using the photoplethysmographic device Artykuł 2017
833 The analysis of thermal comfort in a room with radiant floor with different finishing materials of the floor surface Rozdział 2014
834 Analysis of thermal processes in oil distribution transformer Artykuł 2014
835 Analysis of thermal properties and heat loss in construction and isothermal materials of multilayer building walls Artykuł 2017
836 The analysis of traffic safety and traffic accidents on the example of the selected voivodship Artykuł 2016
837 Analysis of transformer condition by frequency and time methods Referat 2017
838 Analysis of transport mechatronic system properties Artykuł 2017
839 Analysis of trolleybus energy consumption Artykuł 2013
840 The analysis of unethical behavior among employees in enterprises: a pilot study in the automotive industry Rozdział 2013
841 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Artykuł 2014
842 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Referat 2013
843 Analysis of unrepeatability of an SI engine based on measurements of indicated pressure Rozdział 2016
844 An analysis of vehicle repair costs in a transportation company Referat 2012
845 Analysis of vibroacoustic signals recorded in the passenger lift cabin Artykuł 2016
846 Analysis of water losses in two selected water distribution systems Artykuł 2017
847 Analysis of water quality changes in selected zone of water supply system in Lublin Rozdział 2016
848 Analysis of wear resistance of boronized coatings Referat 2015
849 Analysis of wear resistance of boronized coatings Referat 2014
850 Analysis of wind pressure distribution on the surface of 2:1 rectangular cylinder Referat 2012
851 Analysis thermal processes in distribution oil transformer Referat 2013
852 Analysys of reliability and cost of repairs of trucks under long-term lease conditions Artykuł 2016
853 Analytic evaluation of rectilinearity of low rigidity shaft during hardening process Artykuł 2013
854 Analytical analysis of HTS transformer inrush current Referat 2014
855 Analytical and experimental modal analysis of a composite circumferentially asymmetric stiffness box beam Referat 2017
856 Analytical and numerical investigation of the adhesive layer in sandwich composites Referat 2016
857 Analytical solutions of a nonlinear two degrees of freedom model of a human middle ear with SMA prosthesis Artykuł 2018
858 Analýza vplyvu mikroplniv na vlasnosti PP termickou analýzou Artykuł 2015
859 Android i iOS - tworzenie aplikacji mobilnych Monografia 2014
860 Angles on polymeric material exposed on plasma generated in dielectric barrier discharge plasma jet Referat 2014
861 Angular positioning accuracy of rotary table and repeatability of five-axis machining centre dmu 65 monoblock Artykuł 2015
862 Anisotropic magnetoresistance of Ni nanorod arrays in porous SiO 2 /Si templates manufactured by Swift Heavy Ion-Induced Modification Referat 2014
863 Anisotropic magnetoresistance of ni nanorod arraysin porous SiO/Si templates manufactured by swift heavy ion-induced modification Artykuł 2015
864 The anisotropic nature of the strain of biodegradable film produced from TPS starch Artykuł 2012
865 ANN, Kohonen network, grouping technology, technolog ical system Referat 2016
866 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Referat 2012
867 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)100-x nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Artykuł 2013
868 Annealing studies and capacitive properties of nanostructures with (FeCoZr) granules in a PbZrTiO 3 Matrix Referat 2015
869 The anthropogenic inundated area ”Szczecin” in the zone of active underground exploitation of hard coal in the Lublin coal basin Artykuł 2016
870 Anti-icing methods applied on jet aircrafts on the example of cessna 680 citation sovereign Referat 2013
871 Anti-Ramsey number for Hanoi graphs Referat 2016
872 Anti-Ramsey numbers for cycles in complete graphs Referat 2015
873 Anti-Ramsey numbers for disjoint copies of graphs Artykuł 2017
874 Anti-Ramsey numbers in complete split graphs Referat 2014
875 Anti-Ramsey numbers in complete split graphs Artykuł 2016
876 Antiferromagnetic spin glass-like behavior in sintered multiferroic Aurivillius Bim+1Ti3Fem−3O3m+3 compounds Artykuł 2013
877 Antisolvent crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions by addition of acetone at different rates Artykuł 2016
878 Antisolvent crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions by addition of methanol Artykuł 2016
879 Antygraffiti- badania skuteczności wybranych preparatów do zabezpieczania elewacji i usuwania zabrudzeń Artykuł 2014
880 Antykryzysowa filozofia życia Vittorio Possentiego Rozdział 2014
881 AOTs and solar energy for air, water and soil treatment Artykuł 2014
882 Aplikacja do rozpoznawania głosu jako element ochrony przed niepowołanym dostępem Artykuł 2015
883 Aplikacja mobilna do raportowania problemów środowiskowych – analiza możliwości App Inventor 2 Artykuł 2015
884 Aplikacja sieciowa do obsługi systemu lokalizacji pracowników Rozdział 2012
885 Aplikacje mobilne z rozkładami jazdy Artykuł 2017
886 Aplikacje sieciowe i mobilne jako źródło danych biomedycznych Artykuł 2011
887 App Inventor 2 jako narzędzie do budowy wieloosobowych gier wykrywających zaburzenia koncentracji i wykorzystujących technologię Bluetooth Artykuł 2015
888 Apparatus and method for deposition of functional coatings [EP2408947 (A1) ― 2012-01-25] Patent 2012
889 Applicability analysis of rest and soap web services Artykuł 2017
890 Application of gas sensor arrays in assessment of wastewater purification effects Artykuł 2015
891 Application evolutionary methods in the location and choice of wind farms Artykuł 2015
892 The application example of the sensitivity anallysis of the solution to coefficients of the k-ε model Artykuł 2012
893 Application of 3-D laser scanning vibrometer in determination of free vibration frequencies of composite plates with damage Artykuł 2016
894 Application of 3-D laser scanning vibrometer in determination of free vibration frequencies of composite plates with damage Referat 2014
895 Application of a fuzzy PI controller in regulation of active piezoelectric composite structure Artykuł 2012
896 Application of a modified evolutionary algorithm for the optimization of data acquisition to improve the accuracy of a video-polarimetric system Rozdział 2015
897 The application of a probabilistic method to the reliability analysis of longitudinally reinforced concrete beams Artykuł 2017
898 Application of a software package for transmission line digital overcurrent protection testing in the MATLAB-SIMULINK environment Artykuł 2017
899 The application of a tribotester prototype to sliding friction simulations and wear computations by means of FEM Referat 2011
900 Application of an electronic nose for odour nuisance evaluation of wastewater treatment plant devices Rozdział 2016
901 Application of ANSYS in teaching FEM on the example of a loaded Mars rover chassis Artykuł 2016
902 Application of arc weld surfacing for reclamation of knives used in recycling of waste tires Rozdział 2011
903 Application of artificial neural networks in image recognition Rozdział 2016
904 The application of artificial neural networks to the problem of reservoir classification and land use determination on the basis of water sediment composition Artykuł 2017
905 Application of B2B model for creating a marketing product Referat 2013
906 Application of bioassays for estimation of an effect of addition of drilling cuttings to soils Artykuł 2016
907 Application of cabri 3d in teaching stereometry Artykuł 2015
908 An application of Chan-Vese method used to determine the ROI area in CT lung screening Rozdział 2016
909 The application of cloud computing and the internet of things in the manufacturing process Rozdział 2015
910 Application of cloud computing in programming intelligent electric networks in prosumers’ households Artykuł 2016
911 The application of cloud computing in programming of intelligent electric networks Referat 2013
912 The application of cloud computing with the internet of things Rozdział 2015
913 Application of computer image analysis software for determining incubation period of cavitation erosion – preliminary results Artykuł 2017
914 Application of conjugate simulation for determination of temperature and stress distributions during curing process of pre-impregnated composite fibers Artykuł 2017
915 Application of curvelet transform for denoising of CT images Rozdział 2015
916 Application of curvelet transform in the processing of data from ground penetrating radar Referat 2011
917 Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Artykuł 2013
918 Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Referat 2012
919 Application of DIC technique for monitoring of deformation process of SPR hybrid joints Artykuł 2013
920 The application of dispersed processing networks in order to optimize the energy consumption in contemporary buildings Referat 2011
921 Application of drilling waste in the reclamation of acidic soils Artykuł 2016
922 Application of dynamic generation cost financial analysis method to designing of sanitary sanitation systems in rural settlements Artykuł 2011
923 Application of Epanet 2.0 software for hydraulic modeling of the pressure sewage system Referat 2014
924 Application of expectation-maximization algorithm and maximum likelihood rule to estimation of mixture models parameters Artykuł 2011
925 Application of fem in the analysis of the structure of a trailer supporting frame with variable operation parameters Artykuł 2012
926 Application of fiber optic flame monitoring system for estimation burner input parameters Rozdział 2014
927 Application of flame image ser ies analysis in estimation of biomass and coal combustion operating point Artykuł 2016
928 Application of flame image series analysis in estimation of biomass and coal combustion operating point Referat 2015
929 Application of fly ashderived zeolites as CO2 sorbents Monografia 2016
930 Application of frequency analysis in human posture diagnosis Referat 2013
931 Application of fuzzy logic and genetic algorithms in automated works transport organization Rozdział 2017
932 Application of Fuzzy Logic Controller for Machine Load Balancing in Discrete Manufacturing System Rozdział 2015
933 Application of fuzzy logic in assigning workers to production tasks Rozdział 2016
934 Application of gas sensor array to preliminary food quality assessment Artykuł 2016
935 Application of geogebra for teaching mathematics Artykuł 2014
936 Application of gliding arc plasma reactor for pre-treatment municipal wastes for alternative fuels production Referat 2017
937 Application of HPLC for the analysis of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseeds Artykuł 2013
938 Application of HPLC-MS for the analysis of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseeds. Referat 2012
939 Application of HPLC-MS with electrospray ionization for the qualitative and quantitative analysis of antibiotics in pharmaceutical formulation Referat 2014
940 Application of HPLC-MS with electrospray Ionization for the qualitative and quantitative analysis of antibiotics in pharmaceutical formulation Artykuł 2015
941 Application of hydrodynamic cavitation for leachate of municipal landfill site Referat 2011
942 Application of hydrodynamic cavitation in environmental engineering Monografia 2012
943 Application of hydrodynamic cavitation to improve the biodegradability of mature landfill leachate Artykuł 2015
944 Application of inverse analysis to determine the strain distribution with optoelectronic method insensitive to temperature changes Artykuł 2012
945 Application of ion exchange substrate for stabilization of recultivated layers of dumping sites Referat 2011
946 Application of Ion implantation for intermediate Energy levels formation in the silicon-based structures dedicated for photovoltaic purposes Artykuł 2017
947 Application of IT methods for the identification and analysis of EEG signals Rozdział 2015
948 Application of low temperature plasma environment for reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases. Artykuł 2012
949 Application of low-temperature plasma for treatment of off-gases from bitumen production Referat 2014
950 Application of magnetorheological dampers to control of a mechanical system with a pendulum Referat 2014
951 Application of mineral sorbents for removal of petroleum substances : a review Artykuł 2017
952 Application of model reference adaptive system in natural frequency identification of an active beam composite structure Referat 2014
953 Application of Mössbauer Spectroscopy to Study Metamict Minerals as Potential Forms for the Immobilization of High - Level Nuclear Waste Rozdział 2016
954 Application of multiple line integrated spectroscopy on CO concentration measurement Artykuł 2013
955 Application of multiwall carbon nanotubes with anionic surfactant to cement paste Referat 2018
956 Application of neural networks in CRM systems Artykuł 2017
957 Application of neural networks in prediction of tensile strength of absorbable sutures Artykuł 2017
958 Application of nfc technology in passenger rail transport Artykuł 2016
959 Application of NFC technology in railway passenger transport by introducing new products Artykuł 2017
960 Application of numerical modeling in quantitative assessment of BHT dispersion in PE-HD pipes Artykuł 2015
961 Application of numerical modeling to study of dispersion of bht in poliethylene pipes Artykuł 2014
962 Application of OEE coefficient for manufacturing lines reliability improvement Rozdział 2017
963 Application of optical flow algorithms and flame image sequences analysis in combustion process diagnostics Rozdział 2016
964 Application of optical wave microphone to gliding arc discharge Referat 2011
965 Application of optical wave microphone to gliding arc discharge Artykuł 2012
966 Application of ozone and low temperature plasma environment to reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases Referat 2012
967 Application of photocatalytic air purifier to improve indoor air quality in library environment Referat 2017
968 Application of progressive nucleation mechanism for the citation behavior of individual papers of different authors Artykuł 2012
969 Application of rapid tooling approach in process of thermoforming mold production Rozdział 2016
970 The application of raw materials obtained from the cultivation of industrial hemp in various industries Artykuł 2017
971 The application of reliability analysis in engineering practice - reinforced concrete foundation Artykuł 2017
972 The application of reliability analysis in engineering practice - reinforced concrete foundation Referat 2017
973 The application of respirometry in the operation of wastewater treatment plants Referat 2015
974 Application of selected classification methods for detection of Hashimoto’s thyroiditis on the basis of ultrasound images Rozdział 2015
975 Application of shape memory alloy in harvesto-absorber system Referat 2015
976 Application of Shape Memory Alloy in Harvesto-Absorber System Artykuł 2015
977 Application of simulatiion methods of stochastic processes to vortex excitation Artykuł 2017
978 Application of simulation in the production of plastic parts Referat 2016
979 Application of solar energy in the processes of gas, water and soil treatment Rozdział 2012
980 Application of survival function in robust scheduling of production jobs Artykuł 2017
981 Application of survival function in robust scheduling of production jobs Rozdział 2017
982 Application of synthetic zeolites for the removal of persistent organic compounds from landfill leachate Referat 2013
983 Application of the expanded clay aggregate in form of granular materials for water treatment Referat 2016
984 Application of the maxima in the teaching of science subjects at different levels of knowledge Artykuł 2014
985 Application of the molecular dynamics method for modelling of mass transfer on the border of Ni-Al bimetal Artykuł 2012
986 Application of the polyassociative solutions model to determine phase equilibrium in multicomponent A(2)B(6) semiconductor systems and ternery magnetic oxide systems Artykuł 2013
987 Application of the Savitzky-Golay method for PV power output data set Artykuł 2015
988 Application of the Sherman-Morrison formula to short-circuit analysis of transmission networks with phase-shifing transformers Artykuł 2018
989 The application of the statistical classifying models for signal evaluation of the gas sensors analiyzing mold contamination of the building materials Rozdział 2017
990 Application of the vibration signal in the diagnosis of the valve clearance of an internal combustion engine Artykuł 2014
991 Application of the virtual identification to ferromagnetic materials defects classification Rozdział 2015
992 Application of the Virtual Identification to the Ferromagnetic Materials Defects Classification Artykuł 2016
993 Application of thin films based on indium and tin oxides as functional elements of electronic devices Referat 2011
994 The application of time coupling methods in the engineering of construction projects Artykuł 2017
995 Application of two-layer kohonen networ in image re cognition Rozdział 2016
996 Application of type-2 interval fuzzy sets to contractor qualification process Artykuł 2018
997 Application of variational data assimilation algorithms in the ecological monitoring system Artykuł 2012
998 Application of vibration signal in the diagnosis of IC engine valve clearance Artykuł 2015
999 Application of virtual training model for technological processes Artykuł 2017
1000 Application of vitrification method for the disposal of municipal sewage sludge Artykuł 2013