Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 13613
Lp. Tytuł Typ Rok
501 Analiza procesu usuwania NOx z gazów odlotowych ozonem Artykuł 2013
502 Analiza procesu walcowania klinowego odkuwki wałka stopniowanego Artykuł 2013
503 Analiza procesu walcowania kul w wykrojach śrubowo-spiralnych Artykuł 2013
504 Analiza procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki korpusu noża obrotowego Artykuł 2013
505 Analiza procesu wytłaczania narzędziem elastycznym Artykuł 2017
506 Analiza procesu zaciskania tulei na linach stalowych Artykuł 2012
507 Analiza procesu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie branży maszynowej w aspekcie wdrożenia systemu lean manufacturing Rozdział 2011
508 Analiza programu ROBOT jako narzędzia do modelowania konstrukcji inżynierskich na przykładzie wybranej konstrukcji Rozdział 2016
509 Analiza promocyjnych taryf przewozowych w regionalnym kolejowym ruchu pasażerskim w województwie lubelskim Rozdział 2014
510 Analiza przebiegu parametrów procesu wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym wybranymi paliwami węglowodorowymi o różnych własnościach fizykochemicznych Artykuł 2012
511 Analiza przebiegu zjawisk elektrycznych podczas rozruchu silnika spalinowego autobusu miejskiego Artykuł 2018
512 Analiza przedwdrożeniowa systemu informatycznego do sterowania i zarządzania produkcją, jako źródło informacji decydujące o sukcesie wdrożenia Rozdział 2013
513 Analiza przesunięć fazowych na sekcjach rozdzielni potrzeb własnych elektrowni oraz związane z tym zagrożenia podczas wykonywania łączeń ruchowych Rozdział 2018
514 Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności Artykuł 2011
515 Analiza przewodzonych zaburzen elektromagnetycznych w instalacji reaktora plazmowego Referat 2017
516 Analiza przyczyn awarii silników spalinowych w czasie krótkotrwałej eksploatacji Artykuł 2012
517 Analiza przyczyn niezdatności układów wtrysku paliwa stosowanych w silnikach samochodów ciężarowych Artykuł 2016
518 Analiza przyczyn uszkodzeń drutu elektrorezystancyjnego do cięcia bloków ze spienionego polistyrenu (EPS) Artykuł 2016
519 Analiza przyczyn uszkodzeń turbosprężarek samochodowych Artykuł 2015
520 Analiza przyczyn zarysowań cylindrycznego zbiornika żelbetowego ujawnionych podczas próby szczelności Artykuł 2012
521 Analiza przypadku przyspieszonego zużycia liny wyciągowej Artykuł 2011
522 Analiza rentowności klienta z wykorzystaniem metody rachunku kosztów rentowności klienta - Cost-to-Serve Rozdział 2017
523 Analiza rozkładu ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu w zależności od kąta natarcia wiatru i struktury wiatru Artykuł 2011
524 Analiza rozkładu nanotwardości w warstwie stykowej kruszywo-zaczyn betonów z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2016
525 Analiza rozkładu naprężeń w tkankach twardych zęba z wykorzystaniem metody elementów skończonych Artykuł 2012
526 Analiza rozkładu temperatury łącznika W10 z zastosowaniem termowizji Referat 2012
527 Analiza rozkładu temperatury powierzchni wytłoczyny w obszarze pomiędzy głowicą a kalibratorem Artykuł 2013
528 Analiza rozkładu temperatury w komorze wyładowczej reaktora plazmowego Artykuł 2012
529 Analiza rozkładu temperatury w młynie elektromagnetycznym Artykuł 2015
530 Analiza rozpływu prądów w warstwach taśmy nadprzewodnikowej 2G Referat 2018
531 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Referat 2012
532 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Artykuł 2012
533 Analiza rozwoju spękań klastrowych w zaczynie cementowym modyfikowanym mikrokrzemionką Artykuł 2015
534 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D Rozdział 2014
535 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D Artykuł 2014
536 Analiza rynku usług pocztowych w Polsce w 2013 roku Artykuł 2015
537 Analiza ryzyka transportu urobku w przedsiębiorstwie wydobywczym Artykuł 2017
538 Analiza ryzyka zawodowego kierowcy samochodu ciężkiego w aspekcie bezpieczeństwa transportu drogowego Artykuł 2015
539 Analiza ściskanej płyty wykonanej z materiału izotropowego, z dwoma kształtami wycięć Rozdział 2016
540 Analiza sektorowa i zagrożenia upadłością Rozdział 2013
541 Analiza sieci pert metodą symulacji komputerowej Rozdział 2015
542 Analiza sił skrawania przy frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym odlewniczego stopu aluminium EN AC-AISi 10Mg Referat 2018
543 Analiza sił skrawania przy frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym odlewniczego stopu aluminium EN AC-AISi 10Mg Artykuł 2018
544 Analiza sił w elementach mocujących ładunki na pojazdach samochodowych Artykuł 2012
545 Analiza sił w procesie obróbki krawędzi szczotkami ceramicznymi Artykuł 2017
546 Analiza skuteczności działania bezrdzeniowych indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu wykonanych z taśmy nadprzewodnikowej pierwszej i drugiej generacji Artykuł 2012
547 Analiza skuteczności funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie województwa lubelskiego Rozdział 2018
548 Analiza skuteczności metod wprowadzania tekstu z użyciem mobilnego komunikatora internetowego Artykuł 2017
549 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej Monografia 2011
550 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 1. Badania możliwości wytworzenia przepony w opoce wapnistej i zaprawach Artykuł 2012
551 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 2. Wykonywanie i badanie skuteczności przepon chemicznych w murach z opoki Artykuł 2013
552 Analiza skuteczności wybranych metod segmentacji struktur anatomicznych mózgu Artykuł 2018
553 Analiza skuteczności wykorzystania multimedialnych technologii informacyjnych w marketingu internetowym w kontekście e-commerce Rozdział 2013
554 Analiza sposobów ograniczania barier determinujących rozwój małej firmy produkcyjnej Artykuł 2018
555 Analiza sposobu eksploatacji autobusu miejskiego Artykuł 2015
556 Analiza sprawności oraz emisji spalin silnika benzynowego z tworzeniem mieszanki za pomocą strugi wtryskiwanego paliwa Artykuł 2011
557 Analiza środowiskowa chłodziarki absorpcyjnej Artykuł 2013
558 Analiza środowiskowa słonecznego systemu podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla budynku wielorodzinnego Rozdział 2012
559 Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowej Artykuł 2012
560 Analiza stabilności wyboczeniowej toru bezstykowego Artykuł 2012
561 Analiza standardów transmisji danych w systemie elektroenergetycznym Rozdział 2016
562 Analiza stanów granicznych tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Artykuł 2012
563 Analiza stanów krytycznych i pokrytycznych ściskanych słupów kompozytowych Referat 2016
564 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA 6 po ozonowaniu Artykuł 2012
565 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej stali OH18N9T i poliamidu PA6 po wybranych sposobach przygotowania powierzchni do klejenia Artykuł 2014
566 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej wybranych stopów aluminium po ozonowaniu Rozdział 2016
567 Analiza stanu krytycznego ściskanych osiowo cienkościennych słupów kompozytowych o profilu ceowym Artykuł 2015
568 Analiza stanu naprężeń w twardych tkankach zębów na przykładzie dolnego siekacza z wykorzystaniem metody MES Artykuł 2011
569 Analiza stanu naprężenia i mechanizmu zarysowania belki żelbetowej obciążonej statycznie Rozdział 2014
570 Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w procesie wyciskania śrubowego dla różnych współczynników wydłużenia Artykuł 2014
571 Analiza stanu powierzchni po cięciu hydroabazywnym metalowych konstrukcji przekładkowych Artykuł 2016
572 Analiza stateczności i nośności ściskanych cienkościennych profili wykonanych z kompozytu węglowo-epoksydowego Referat 2016
573 Analiza statyczna i dynamiczna stalowego mostu kolejowego z dźwigarami łukowymi Artykuł 2015
574 Analiza statyczna i modalna Mostu Solidarności w Płocku Artykuł 2016
575 Analiza statystyczna w procesie badawczym na przykładzie ozonowania poliamidu PA6 dla potrzeb klejenia Rozdział 2014
576 Analiza statystyczna wyników pomiarów poziomów w ruchu drogowym Referat 2014
577 Analiza strat wody na przykładzie wybranego wodociągu grupowego Artykuł 2016
578 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie Artykuł 2014
579 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Puchaczowie Rozdział 2013
580 Analiza strat wody w sieci wodociągowej ekspoloatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie Referat 2013
581 Analiza strat wody w wybranych wodociągach grupowych Rozdział 2017
582 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym Artykuł 2016
583 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym Rozdział 2015
584 Analiza struktur wirowych za poruszającym się autobusem miejskim i ich wpływu na opór aerodynamiczny. Cz. 1, Wprowadzenie w tematykę zagadnienia Artykuł 2016
585 Analiza struktur wirowych za poruszającym się autobusem miejskim i ich wpływu na opór aerodynamiczny. Cz. 2, Numeryczny model obliczeniowy Artykuł 2016
586 Analiza sygnałów pulsacji płomienia z wykorzystaniem krótkoczasowej transformaty Fouriera Artykuł 2018
587 Analiza symulacyjna sterowania wektorowego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego Artykuł 2012
588 Analiza systemów oczyszczania spalin i metod ich regeneracji Artykuł 2017
589 Analiza techniczno-ekonomiczna procesu hydraulicznego równoważenia instalacji centralnego ogrzewania Artykuł 2015
590 Analiza technologii montażu mostu zespolonego metodą nasuwania podłużnego Artykuł 2015
591 Analiza teoretyczna parametrów geometrycznych i prędkościowych w procesie walcowania pierścieni na gorąco Artykuł 2017
592 Analiza teoretyczna procesu kształtowania uzębionego wału drążonego metodą wyciskania z ruchomą tuleją Artykuł 2015
593 Analiza teoretyczna wodorowego wspomagania spalania w silniku samochodowym Artykuł 2011
594 Analiza teoretyczna wpływu gniotu oraz kąta stożka roboczego narzędzia na przebieg procesu przepychania Artykuł 2018
595 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwki płaskiej z jednym żebrem Artykuł 2012
596 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania płyty z jednym żebrem ze stopu magnezu Mg4AlZn Referat 2011
597 Analiza teoretyczna złącz klejowych w zginanych belkach stalowych wzmocnionych kompozytami FRP Rozdział 2015
598 Analiza teoretyczno-doświadczalna procesu kształtowania kołnierzy dwustopniowych metodą wyciskania z ruchomątuleją Referat 2016
599 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 2618 Artykuł 2011
600 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego osi wagonowej Artykuł 2017
601 Analiza termowizyjna wytłaczania mikroporującego PVC Artykuł 2012
602 Analiza tła elektromagnetycznego w środowisku zurbanizowanym Referat 2015
603 Analiza transportu ciepła na podstwie obrazów multi-spektralnych elementów konstrukcji kominów Referat 2016
604 Analiza trendów rozwojowych kabin ciągników rolniczych pod względem konstrukcji i wyposażenia Rozdział 2015
605 Analiza treści rejestrów publicznych w kontekście ich zadań związanych z wyceną nieruchomości Artykuł 2017
606 Analiza ugięć płyty sprężystej kirchhoffa spoczywającej na inercyjnym podłożu własowa pod impulsem siły Artykuł 2016
607 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Referat 2012
608 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Artykuł 2012
609 Analiza uszkodzeń i kosztów naprawy wybranych układów konstrukcyjnych samochodów dostawczych Artykuł 2016
610 Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70 Artykuł 2012
611 Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010. Rozdział 2013
612 Analiza uszkodzeń układów bezpieczdeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
613 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Lublinie w latach 2010-2015 Artykuł 2016
614 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
615 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
616 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Referat 2012
617 Analiza uszkodzeń układów hamulcowych w pojazdach komunikacji miejskiej w Lublinie w latach 2011-2015 Artykuł 2017
618 Analiza uszkodzeń układów hamulcowych w pojazdach komunikacji miejskiej w Lublinie w latach 2011-2015 Referat 2017
619 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Referat 2013
620 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Artykuł 2013
621 Analiza wariantów systemu logistycznego zaopatrzenia w przedsiębiorstwie budowlanym Artykuł 2016
622 Analiza warunków grawitacyjnego wypełniania szczelin w połączeniach klejowo-nitowych Artykuł 2015
623 Analiza właściwości chemicznych i energetycznych wierzby wiciowej do przemysłowego spalania Artykuł 2018
624 Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej Artykuł 2011
625 Analiza właściwości energetycznych kompozycji klejowych dedykowanych do połączeń klejowo-zgrzewanych Artykuł 2017
626 Analiza właściwości fizycznych hydrofobizowanych lekkich zapraw z dodatkiem zeolitu Rozdział 2018
627 Analiza właściwości wytrzymałościowych wytłaczanego dwuwarstwowego wytworu polietylenowo-elastomerowego Artykuł 2016
628 Analiza właściwości zeolitu jako suplementu cementu na podstawie badań własnych i innych realizowanych na świecie Artykuł 2015
629 Analiza wpływu czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ścieków Artykuł 2012
630 Analiza wpływu funkcjonowania Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC na dochody budżetu miasta Lublin do 2016 roku Rozdział 2017
631 Analiza wpływu generacji wiatrowej na poziom rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym Artykuł 2017
632 Analiza wpływu impedancji uzwojenia wtórnego na parametry nadprzewodnikowych ograniczników prądu typu transformatorowego Referat 2014
633 Analiza wpływu imperfekcji na pracę statyczną rusztowań modułowych na przykładzie systemu Rotax Rozdział 2014
634 Analiza wpływu kształtu matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych Artykuł 2012
635 Analiza wpływu modyfikacji poli(chlorku winylu) mikrosferami na strukturę geometryczną wytłoczyny Artykuł 2013
636 Analiza wpływu nieciągłości w odniesieniu do poziomu tłumienia w kompozytach polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym Artykuł 2011
637 Analiza wpływu obróbki termicznej na wytrzymałość połączeń gwintowo-klejowych Rozdział 2014
638 Analiza wpływu parametrów wiercenia na efektywność pracy świdra gryzowego z uwzględnieniem zużycia jego uzbrojenia Artykuł 2011
639 Analiza wpływu parametrów wiercenia na zużycie uzbrojenia świdrów gryzowych Artykuł 2011
640 Analiza wpływu połączenia dwóch wodociągów wiejskich na warunki hydrauliczne pracy systemu zaopatrzenia w wodę Artykuł 2015
641 Analiza wpływu prędkości skrawania na odkształcenia po frezowaniu elementów cienkościennych wykonanych ze stopu EN AW-2024 Artykuł 2016
642 Analiza wpływu przepisów i standardów na konstrukcję elektronicznego systemu zapłonowego lotniczego silnika tłokowego Artykuł 2014
643 Analiza wpływu rodzaju powierzchni przeszklonych oraz urządzeń przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Artykuł 2016
644 Analiza wpływu sił skrawania oraz zamocowania na poziom naprężeń w aspekcie grubości ścianek wybranej konstrukcji kieszeniowej Artykuł 2011
645 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Artykuł 2014
646 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Rozdział 2014
647 Analiza wpływu sposobu modelowania nowych żródeł wytwórczych na wskażniki oceny stabilności systemu elektroenergetycznego Artykuł 2013
648 Analiza wpływu strategii pomiaru przedmiotu próbnego wg normy PN-ISO 10791-7/2000 na ocenę dokładności obrabiarki Artykuł 2014
649 Analiza wpływu szorstkości powierzchni styku jako parametru kształtującego nośność styku zespolonych elementów betonowych Artykuł 2017
650 Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworznia kulistego Artykuł 2016
651 Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworznia kulistego Referat 2016
652 Analiza wpływu warunków atmosferycznych na opór aerodynamiczny autobusu miejskiego Artykuł 2016
653 Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń Artykuł 2013
654 Analiza wpływu wybranych własności paliw na proces ich rozpylania przez wtryskiwacze Artykuł 2012
655 Analiza wpływu wytrzymałości betonów składowych jako czynnika kształtującego nośność niezbrojonego styku zespolonych elementów betonowych Artykuł 2016
656 Analiza wpływu zacienienia krystalicznych modułów PV na efektywność energetyczną farm słonecznych Artykuł 2015
657 Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na zmianę właściwości magnetycznych stopu Co-Cr-Ni Artykuł 2011
658 Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie Artykuł 2013
659 Analiza wrażliwościowa spektrometru mas z innowacyjnym układem polaryzacji źródła elektronów Artykuł 2012
660 Analiza wybranych awarii pojazdów spowodowanych przez elementy złączne Artykuł 2014
661 Analiza wybranych cech geometrycznych frezu w obróbce stopów aluminium Artykuł 2016
662 Analiza wybranych cech struktury geometrycznej powierzchni konstrukcji przekładkowych po cięciu hydroabrazywnym Artykuł 2016
663 Analiza wybranych dyskryminant stosowanych do oceny stanu technicznego przekładni Artykuł 2011
664 Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Artykuł 2012
665 Analiza wybranych parametrów chropowatości powierzchni po procesie toczenia stopu aluminium AW 6082 T6 Artykuł 2018
666 Analiza wybranych parametrów chropowatości powierzchni po procesie toczenia stopu aluminium AW 6082 T6 Referat 2018
667 Analiza wybranych parametrów modułów LED w aspekcie spełnienia wymagań dyrektywy EMC Artykuł 2016
668 Analiza wybranych właściwości fizycznych biomateriałów kompozytowych o osłonie polimerowej Referat 2014
669 Analiza wybranych zmiennych kapitału intelektualnego na przykładzie firm z branży szkoleniowo-doradczej z województwa lubelskiego Artykuł 2015
670 Analiza wychylenia wieżowca z lat 60-tych XX w Rozdział 2015
671 Analiza wydajności procesu wywozu drewna stosowego Artykuł 2017
672 Analiza wydzielania masy ziarna owsa w rotacyjnym urządzeniu czyszczącym Artykuł 2015
673 Analiza wykonania odkuwki tarczy ze sworzniem sześciokątnym pod kątem optymalizacji warunków prasowania obwiedniowego Artykuł 2013
674 Analiza wykorzystania systemów e-learningowych w szkoleniach bibliotecznych na przykładzie uczelni i wydziałów ekonomicznych Artykuł 2010
675 Analiza wymagań dla pojazdów w zakresie emisji hałasu Artykuł 2015
676 Analiza wyników badań wstępnych oraz określenie kierunku dalszych prac badawczych technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą mechanicznego odspojenia Artykuł 2017
677 Analiza wytrzymałości elementów zawieszenia lekkiego pojazdu kołowego Rozdział 2013
678 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Referat 2014
679 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Artykuł 2014
680 Analiza wytrzymałości na ściskanie betonów z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych oraz nanodomieszki C-S-H Artykuł 2016
681 Analiza wytrzymałościowa metodą elementów skończonych kompozytowej struktury nadwozia pojazdu HYDROS Referat 2015
682 Analiza wytrzymałościowa wtryskiwacza CNG do systemu bezpośredniego zasilania silnika Diesla Artykuł 2015
683 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Artykuł 2012
684 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Referat 2012
685 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Artykuł 2012
686 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Referat 2012
687 Analiza wyznaczania konsystencji lessów lubelskich na podstawie wyników sondowań statycznych CPT Artykuł 2016
688 Analiza wzrostu temperatury uzwojeń transformatora HTS o mocy 13,8 kVA w czasie przepływu prądu włączania Artykuł 2017
689 Analiza XIX-wiecznych widoków Lublina pod względem identyfikacji zabudowań zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej Artykuł 2011
690 Analiza zaburzeń promieniowanych reaktora plazmowego typu GlidArc Referat 2011
691 Analiza zagrożeń wystąpienia wybuchu dla stacji dystrybucji gazu płynnego propan-butan podczas samodzielnego napełniania pojazdów Artykuł 2017
692 Analiza zagrozeń związanych z wykonywaniem operacji łączeniowych w SEE Rozdział 2016
693 Analiza zależności między wskaźnikami rynku kapitałowego a ceną akcji Rozdział 2016
694 Analiza zapotrzebowania, strat i zysków energii w budynku pasywnym z wykorzystaniem techniki termowizji Referat 2016
695 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Artykuł 2014
696 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Referat 2014
697 Analiza zdolności kleju do zwilżania powierzchni o określonych właściwościac energetycznych Artykuł 2016
698 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Artykuł 2014
699 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Referat 2014
700 Analiza zmian stężenia chloru na potrzeby modelowania jakości wody w sieci wodociągowej Rozdział 2012
701 Analiza zmiany technologii produkcji części Artykuł 2018
702 Analiza zmienności warunków meteorologicznych jako czynnika ryzyka przy oznaczaniu prawdopodobieństwa klinicznego w diagnostyce zatorowości płucnej Rozdział 2012
703 Analiza zniszczenia mikrostruktury kompozytów węglowo/epoksydowych z wykorzystaniem MES Referat 2011
704 Analiza źródeł emisji hałasu rejestrowanego w kabinie dźwigu osobowego Artykuł 2015
705 Analiza źródeł finansowana inwestycji w elektroenergetyce Rozdział 2013
706 Analiza źródeł niedokładności układu do testowania nowej metody wyznaczania charakterystyk elektrycznych i cieplnych modułów peltiera Artykuł 2011
707 Analiza zwarciowa sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem farm wiatrowych traktowanych jako sterowane źródła prądowe Artykuł 2011
708 Analizy i badania potrzeb oraz możliwości ochrony przed hałasem w otoczeniu dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego Artykuł 2016
709 Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego Artykuł 2012
710 Analizy statystyczne eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowego Rozdział 2013
711 Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju Artykuł 2013
712 Analizy wytężenia belek żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości Artykuł 2012
713 Analogue linearization of transfer function of resistive temperature transducers Rozdział 2015
714 Analyses of ca influence on the alsi9cumnni alloy Referat 2017
715 Analyses of heat transfer through walls of thermal technical spaces with computer helping Artykuł 2014
716 Analysis and comparison of tools supporting commercialization of research results Artykuł 2013
717 Analysis electromagnetic field distribution and specific absorption rate in breast models Referat 2011
718 Analysis model of transformer by PDC method Rozdział 2013
719 The analysis of a codition of exploited concrete sewage manholes Referat 2015
720 Analysis of a condition of exploited concrete sewerage manholes Rozdział 2016
721 Analysis of a cross wedge rolling process for producing drive shafts Artykuł 2018
722 Analysis of a rotating composite beam with piezoelectric effect Referat 2016
723 Analysis of abundances of organisms within morphological-functional groups Referat 2012
724 An analysis of AC conductivity in moist oil-impregnated insulation pressboard Artykuł 2015
725 Analysis of AC conductivity in wet oil impregnated insulating paper Rozdział 2014
726 Analysis of active vibration suppression by application of macro fiber composite Referat 2011
727 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł 2014
728 Analysis of aluminium surface layer in evaluating the strength properties of Fiber Metal Laminates Referat 2014
729 The analysis of an absorption rate in view of electromagnetic exposure effects exemplified by the breast cancer Artykuł 2017
730 Analysis of applied reference leads influence on an EEG spectrum Artykuł 2017
731 Analysis of asymmetry of probability distributions of the sound level measurement results Referat 2014
732 Analysis of average exchange rates Rozdział 2014
733 Analysis of biomass and pulverized coal co-combustion using curvelet transform Referat 2011
734 The analysis of buckling and post buckling in the compressed composite columns Artykuł 2017
735 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Artykuł 2011
736 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Referat 2011
737 Analysis of changes of air velocity in entilation ducts as a factor determining the level of safety in buildings Rozdział 2017
738 Analysis of changes of air velocity in entilation ducts as a factor determining the level of safety in buildings Referat 2017
739 Analysis of changes of water quality in selected rural water supply network supplied by "Wesołówka" water intake Rozdział 2015
740 Analysis of chaos in the combustion process of premixed natural gas engine Artykuł 2017
741 Analysis of chaotic non-isothermal solutions of thermomechanical shape memory oscillators Artykuł 2013
742 Analysis of chip fragmentation in AZ91HP alloy milling with respect to reducing the risk of chip ignition Artykuł 2016
743 Analysis of cohesive zone model parameters on response of glass-epoxy composite in Mode II interlaminar fracture toughness test Artykuł 2016
744 Analysis of composite profiles under compressive load Referat 2016
745 Analysis of composition, morphology and wettability of Mo thin layers deposited on glass Referat 2015
746 Analysis of composition, morphology and wettability of Mo thin layers deposited on glass Artykuł 2016
747 Analysis of construction salt decomposition within walls of ceramic brick in the midtown tenement houses Artykuł 2015
748 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Referat 2012
749 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Artykuł 2012
750 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 2 Artykuł 2012
751 Analysis of coupled vibrations of a nonlinear composite rotating Referat 2013
752 Analysis of crack propagation in concrete and other geo-materials Referat 2011
753 Analysis of cracking of low-alloy copper stretched at elevated temperature Artykuł 2016
754 Analysis of cycle-to-cycle variation and non-uniformity of energy production: Tests on individual cylinders of a radial piston engine Artykuł 2011
755 Analysis of damage to transport vehicles on the example of the municipal transport company in Lublin in 2011-2015 Referat 2017
756 Analysis of deburring effectiveness and surface layer properties around edges of workpieces made of 7075 aluminium alloy Artykuł 2018
757 Analysis of deformation states in high performance fibre reinforced concrete bent plates Rozdział 2013
758 Analysis of demand, loss and profits of energy in passive building with thermal imaging technology Artykuł 2016
759 Analysis of design parameters of pistons and piston rings of a combustion engine Artykuł 2017
760 The analysis of diagonal crack propagation in concrete beams Artykuł 2012
761 Analysis of dimensions of protection zone near water supply network Referat 2017
762 Analysis of discharge dound and I-V characteristic on gliding arc discharge Artykuł 2016
763 Analysis of disturbance time in UPS operation Referat 2018
764 Analysis of dynamic stiffness of arch bridges by means of the first natural frequency Artykuł 2017
765 An analysis of EEG signal combined with pupillary response in the dynamics of human cognitive processing A case study Rozdział 2016
766 Analysis of electric and magnetic fields from plasma reactor installations Referat 2018
767 Analysis of electrical and magnetic fields in ELF band from plasma reactor installations Referat 2017
768 Analysis of electrical and magnetic fields in ELF band from plasma reactor installations Rozdział 2017
769 Analysis of energetic properties of AZ 91 HP magnesium alloy after ozonization Referat 2012
770 Analysis of energetic properties of the surface layer – overview of methods for measuring the contact angle and the surface free energy Rozdział 2013
771 Analysis of energy consumption of public transport in Lublin Rozdział 2017
772 Analysis of energy losses in the zigzag lasers based on a flat truncated prism Referat 2011
773 Analysis of energy losses in the zigzag slab-lasers Artykuł 2012
774 The analysis of engine damage in the city buses Rozdział 2018
775 The analysis of engine damage in the city buses Rozdział 2016
776 Analysis of exploitation damages of the frame scaffolding Referat 2018
777 Analysis of explosion hazard at the liquid fuel station Artykuł 2017
778 Analysis of expression profile of genes encoding cellular receptor proteins in endometrial cancer Artykuł 2011
779 An analysis of eye-tracking and electroencephalography data for cognitive load measurement during arithmetic tasks Rozdział 2017
780 The analysis of failure in concrete and reinforced concrete beams with different reinforcement ratio Artykuł 2018
781 The analysis of failure in concrete reinforced concrete beams with different reirforcement ratio Referat 2017
782 The analysis of failure of fibrous polymer composites and fibre metal laminates as a result of low-energy impact Referat 2013
783 Analysis of foaming extrusion process Referat 2014
784 Analysis of forming geometrical macrostructure in walls of extrusion products manufactured from polypropylene composite filled with CaCO3 Artykuł 2011
785 Analysis of fracture process in reinforced concrete beams-experimental investigation Referat 2018
786 Analysis of friction condictions in the hot ring rolling process Referat 2018
787 Analysis of fuel injection and ignition processes in a gasoline direct injection engine Rozdział 2015
788 Analysis of gas sensors array signals for evaluation of mold contamination in buildings Artykuł 2018
789 Analysis of geometric features of the surface 316l steel after different machining tools Artykuł 2016
790 Analysis of green solutions for new residential projects Artykuł 2017
791 Analysis of grid codes requirements and ther technical implementation for wind power plants Referat 2012
792 Analysis of ground reaction forces interpolation methods based on real captured data Referat 2013
793 The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolset Artykuł 2012
794 The analysis of heat transfer and thermal stresses in thermal barrier coatings under exploitation Referat 2012
795 Analysis of heat transfer on the basis of multispectral images of the elements of Chimneys` structure Artykuł 2016
796 Analysis of heat-moisture properties of hydrophobised gravelite-concrete with sewage sludge Artykuł 2016
797 Analysis of helical rolling process balls formed from a head of a scrapped rail Artykuł 2016
798 Analysis of human motion interpolation methods based on real captured data Referat 2013
799 Analysis of impact long period Bragg gratings parameters on their spectral transmission characteristics Rozdział 2017
800 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Artykuł 2013
801 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Referat 2013
802 Analysis of influence of legal requirements on the design of electronic ignition system for aviation piston engine Artykuł 2017
803 Analysis of kinematic parameters of the skew rolling process oblique tube hollow Referat 2012
804 Analysis of ledger-stand joints in the aluminum modular scaffold Artykuł 2017
805 The analysis of load capacity and deflection of reinforced high strength concrete beam Artykuł 2013
806 Analysis of load-displacement curves and energy absorption relations of selected fibre metal laminates subjected to low-velocity impact Artykuł 2014
807 Analysis of local heating of liquid samples in multiparametric capillary sensors Rozdział 2015
808 Analysis of manufacturing of flat magnesium alloy part with rib Referat 2011
809 Analysis of measurement signals Rozdział 2011
810 Analysis of mechanical effects of short-circuit forces on transformers Artykuł 2013
811 Analysis of metal forming process of a hollowed gear shaft Artykuł 2012
812 Analysis of metrological properties fiber bragg gratings with a constant and variable period Artykuł 2018
813 Analysis of microcellular extrusion of modified polymer materials Rozdział 2013
814 Analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region on based of optoelectronic methods Artykuł 2017
815 Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEM Artykuł 2012
816 Analysis of middle range frequency vibration of aircraft reciprocating engine Artykuł 2017
817 Analysis of motion interpolation methods Artykuł 2012
818 Analysis of non-stationary signals by recurrence dissimilarity Rozdział 2016
819 Analysis of numerical model parameters of modular scaffolding node loaded with shearing force Referat 2015
820 Analysis of oil flow thru electrotechnical pressbord Referat 2017
821 Analysis of oxidation NO and NO2 with the applied low temperature plasma products Referat 2012
822 The analysis of photovoltaic cells electrical parameters depending on the physical structure Referat 2014
823 Analysis of physical and mechanical properties of lightweight aggregate modified with sewage sludge Artykuł 2015
824 Analysis of possibilities to improve environmental operating parameters of modern compression – ignition engines Referat 2017
825 Analysis of possibilities to improve environmental operating parameters of modern compression – ignition engines Artykuł 2018
826 Analysis of possibilities to improve hydraulic conditions in selected water distribution system Rozdział 2016
827 An analysis of potential costs of adverse events based on Drug Programs in Poland. Pulmonology focus Artykuł 2014
828 Analysis of relation between the 3D printer laser beam power and the surface morphology properties in Ti-6Al-4V titanium alloy parts Artykuł 2018
829 Analysis of retention possibilities of selected model green roofs Rozdział 2018
830 Analysis of retention possibilities of selected model green roofs Referat 2017
831 Analysis of risks associated with performing switching operations in see Rozdział 2016
832 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Referat 2012
833 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Artykuł 2012
834 Analysis of rowing based on handle trajectory Rozdział 2016
835 Analysis of rowing using a motion capture system Referat 2016
836 Analysis of rubber forming process of fire barrier from titanium CP2 alloy for AW 139 helicopter Artykuł 2015
837 An analysis of selected diesel engine start-up parameters Artykuł 2011
838 Analysis of selected elements of a rower’s posture using motion capture – a case study Rozdział 2016
839 Analysis of selected interpolation methods with artificial 3D data Artykuł 2013
840 The analysis of selected rheological models of the cement dispersion in the pipe flow Rozdział 2015
841 The analysis of selected unethical behaviours against women in enterprises in the lubelskie region - pilot study Rozdział 2011
842 The analysis of sensitivity to geometric imperfections of compressed thin-walled composite profiles Referat 2018
843 The analysis of sensory platform for use in the Internet of Things Artykuł 2017
844 Analysis of shapes for the development of algorithms for strategies of machining process in the cam system Artykuł 2017
845 An analysis of shear fracture toughness KIIc and microstructure in concretes containing fly-ash Artykuł 2014
846 Analysis of short glass fiber orientation in injection moulded components Artykuł 2015
847 Analysis of solar collectors application and the influence of domestic hot water consumption on energy demand in multifamily buildings with implementation of LCA methodology Rozdział 2018
848 Analysis of spinning of conical vessels Rozdział 2013
849 Analysis of straight turning systems for low-rigidity shafts in the elastic-plastic state Referat 2018
850 Analysis of strenght of polymer yarns by static tensile test Artykuł 2015
851 Analysis of surface adhesion and physico-mechanical properties of construction ceramics hydrophobized by polymers with the addition of nanosilica Referat 2014
852 Analysis of tank safety with propane-butane on LPG distribution station Artykuł 2017
853 Analysis of temperature distribution in electromagnetic mill Artykuł 2016
854 Analysis of the accuracy of uncertainty in noise measurements Referat 2014
855 Analysis of the accuracy of uncertainty noise measurement Artykuł 2015
856 Analysis of the bearing nodes loads of turbine engine at an unmanned helicopter during a jump up and jump down maneuver Artykuł 2016
857 Analysis of the bending and failure of fiber metal laminates based on glass and carbon fibers Artykuł 2017
858 Analysis of the correctness of determination of the effectiveness of maintenance service actions Artykuł 2018
859 Analysis of the crack propagation in composites with irregular microstructure Referat 2015
860 Analysis of the cross-wedge rolling process of toothed shafts made from 2618 aluminium alloy Artykuł 2011
861 Analysis of the development of cluster cracks caused by elevated temperatures in cement paste Artykuł 2015
862 Analysis of the distribution of magnetic fluid inside tumors by a giant magnetoresistance probe Artykuł 2013
863 Analysis of the distribution of temperature and humidity in different variants of external walls made of hemp-lime composite Artykuł 2017
864 The analysis of the disturbances in a morphological structure and a hormonal function of thyroid gland in women in perimenopausal period Artykuł 2011
865 Analysis of the dual control system operation during failure conditions Artykuł 2013
866 Analysis of the effect of elements insulating passenger lift-door-driving motor upon the level of generated sound Artykuł 2014
867 Analysis of the effect of selected factors on the strength of adhesive joints Artykuł 2018
868 Analysis of the effect of selected factors on the strength of adhesive joints Referat 2018
869 Analysis of the effect of the parameters of drilling on the durability arms of drill bits Rozdział 2012
870 The analysis of the effects of screening helicopter engine compartments for infrared emission Artykuł 2013
871 An analysis of the efficiency of design methods Artykuł 2016
872 Analysis of the end-notched flexure test configuration applicability for mechanically coupled fiber reinforced composite laminates Artykuł 2017
873 Analysis of the fuel spray in the opposed-piston engine Referat 2018
874 Analysis of the helical wedge rolling process for proroducing a lever preform Artykuł 2014
875 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a long stepped shaft Artykuł 2014
876 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a workholding bolt Artykuł 2014
877 Analysis of the impact of secondary winding impedance on the parameters of transformer type superconducting current limiters Artykuł 2016
878 Analysis of the Influence of Ambient Conditions on Efficiency of HIT-IBC-Based Photovoltaic System Dedicated for Energy Efficient Buildings Rozdział 2017
879 Analysis of the influence of deposition conditions on the structure of the coating Nb-Al-N Referat 2015
880 An analysis of the influence of selected factors on the accident rate in the construction industry Artykuł 2018
881 Analysis of the influence of thermal conditions on the electrical parameters of GaAs in the aspect of possible applications in photovoltaics Referat 2014
882 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Artykuł 2011
883 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Referat 2011
884 Analysis of the macro fiber composite characteristics for energy harvesting efficiency Rozdział 2015
885 Analysis of the market of LPG as an alternative vehicle fuel in Poland in 2005-2016 Artykuł 2017
886 Analysis of the mechanical properties change of PA6/MMT nanocomposite system after ageing Artykuł 2017
887 Analysis of the operating load of foil-air bearings in the gas generator of the turbine engine during the acceleration and deceleration maneuver Artykuł 2016
888 Analysis of the operating load of gas bearings in the gas generator of the turbine engine during a deceleration to dash maneuver Referat 2016
889 Analysis of the operating load of the turbine engine during deceleration to dash maneuver Artykuł 2016
890 Analysis of the performance of relational and non-relational databases on the example of an application supporting managers Rozdział 2018
891 Analysis of the physical foundations of the build quality of the diagnosis structures based on electronic means of recording and analyzing the parameters of electromagnetic radiation mechanical contact connections Artykuł 2017
892 Analysis of the physical properties of hydrophobised lightweight-aggregate mortars Artykuł 2016
893 Analysis of the plasticizing process based on computer simulation Rozdział 2013
894 Analysis of the possibilites of introducing hybrid power supply system into stand-alone residential building Referat 2013
895 Analysis of the possibilities for using a uniform bragg grating in a tunable dispersion compensator Artykuł 2015
896 Analysis of the possibilities of introducing autonomous hybrid power supply system into stand-alone residential building Artykuł 2014
897 Analysis of the possibilities to use Coselica toolbox for simulate electrical circuits and heat flow Artykuł 2017
898 Analysis of the possibility of using cast 2xxx and 7xxx series Al alloys in the forging process Referat 2018
899 Analysis of the possibility of using solar energy to power selected measuring drives in agriculture Artykuł 2017
900 Analysis of the pre-rotation engine loads in the autogyro Artykuł 2016
901 The analysis of the present and nwe solutions of the adjustable grooved feed section of the extruder Referat 2018
902 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Artykuł 2014
903 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Referat 2013
904 Analysis of the process of turning of low-rigidity shafts Rozdział 2015
905 Analysis of the professional tenis forehand and backhand strikes using a motion capture system Referat 2016
906 Analysis of the properties of hydrophobised heat-insulating mortar with perlite Referat 2016
907 Analysis of the quality of uninterruptible power supply using a UPS Referat 2018
908 Analysis of the reasons of critical failures of internal combustion engines after long-term operation Referat 2018
909 An analysis of the relationships among selected operating and maintenance parameters of vehicles used in a transportation company Artykuł 2011
910 Analysis of the safety systems damage on the example of a suburban transport enterprise Rozdział 2018
911 Analysis of the safety systems damage on the example of a suburban transport enterprise Referat 2018
912 The analysis of the stages of scaffolding “life” with regard to the decrease in the hazard at building works Artykuł 2015
913 Analysis of the surface profile and its material share during the grinding inconel 718 alloy Artykuł 2015
914 The analysis of the traffic signs visibility during night driving Referat 2017
915 The analysis of the traffic signs visibility during night driving Artykuł 2018
916 Analysis of the use of OBD II / EOBD congestion diagnostics in the light of vehicles operation and their technical condition Artykuł 2018
917 Analysis of the vascular tone and character of the local blood flow to assess the viability of the body using the photoplethysmographic device Artykuł 2017
918 The analysis of thermal comfort in a room with radiant floor with different finishing materials of the floor surface Rozdział 2014
919 Analysis of thermal processes in oil distribution transformer Artykuł 2014
920 Analysis of thermal properties and heat loss in construction and isothermal materials of multilayer building walls Artykuł 2017
921 The analysis of traffic safety and traffic accidents on the example of the selected voivodship Artykuł 2016
922 Analysis of transformer condition by frequency and time methods Referat 2017
923 Analysis of transport mechatronic system properties Artykuł 2017
924 Analysis of trolleybus energy consumption Artykuł 2013
925 Analysis of two methods indicating the shoulder joint angles using three dimensional data Artykuł 2018
926 The analysis of unethical behavior among employees in enterprises: a pilot study in the automotive industry Rozdział 2013
927 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Artykuł 2014
928 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Referat 2013
929 Analysis of unrepeatability of an SI engine based on measurements of indicated pressure Rozdział 2016
930 An analysis of vehicle repair costs in a transportation company Referat 2012
931 Analysis of vibroacoustic signals recorded in the passenger lift cabin Artykuł 2016
932 Analysis of water losses in two selected water distribution systems Artykuł 2017
933 Analysis of water losses on the example of the selected water distribution system Rozdział 2018
934 Analysis of water quality changes in selected zone of water supply system in Lublin Rozdział 2016
935 Analysis of wear resistance of boronized coatings Referat 2015
936 Analysis of wear resistance of boronized coatings Referat 2014
937 Analysis of wind pressure distribution on the surface of 2:1 rectangular cylinder Referat 2012
938 Analysis of winding fault in electric machines by frequency method Rozdział 2018
939 Analysis thermal processes in distribution oil transformer Referat 2013
940 Analysys of reliability and cost of repairs of trucks under long-term lease conditions Artykuł 2016
941 Analytic evaluation of rectilinearity of low rigidity shaft during hardening process Artykuł 2013
942 Analytical analysis of HTS transformer inrush current Referat 2014
943 Analytical and experimental modal analysis of a composite circumferentially asymmetric stiffness box beam Referat 2017
944 Analytical and numerical investigation of the adhesive layer in sandwich composites Referat 2016
945 Analytical solutions of a nonlinear two degrees of freedom model of a human middle ear with SMA prosthesis Artykuł 2018
946 Analýza vplyvu mikroplniv na vlasnosti PP termickou analýzou Artykuł 2015
947 Android i iOS - tworzenie aplikacji mobilnych Monografia 2014
948 Angles on polymeric material exposed on plasma generated in dielectric barrier discharge plasma jet Referat 2014
949 Angular positioning accuracy of rotary table and repeatability of five-axis machining centre dmu 65 monoblock Artykuł 2015
950 Anisotropic magnetoresistance of Ni nanorod arrays in porous SiO 2 /Si templates manufactured by Swift Heavy Ion-Induced Modification Referat 2014
951 Anisotropic magnetoresistance of ni nanorod arraysin porous SiO/Si templates manufactured by swift heavy ion-induced modification Artykuł 2015
952 The anisotropic nature of the strain of biodegradable film produced from TPS starch Artykuł 2012
953 ANN, Kohonen network, grouping technology, technolog ical system Referat 2016
954 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Referat 2012
955 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)100-x nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Artykuł 2013
956 Annealing studies and capacitive properties of nanostructures with (FeCoZr) granules in a PbZrTiO 3 Matrix Referat 2015
957 The anthropogenic inundated area ”Szczecin” in the zone of active underground exploitation of hard coal in the Lublin coal basin Artykuł 2016
958 Anti-icing methods applied on jet aircrafts on the example of cessna 680 citation sovereign Referat 2013
959 Anti-Ramsey number for Hanoi graphs Referat 2016
960 Anti-Ramsey number of Hanoi graphs Artykuł 2018
961 Anti-Ramsey numbers for cycles in complete graphs Referat 2015
962 Anti-Ramsey numbers for disjoint copies of graphs Artykuł 2017
963 Anti-Ramsey numbers in complete split graphs Referat 2014
964 Anti-Ramsey numbers in complete split graphs Artykuł 2016
965 Antiferromagnetic spin glass-like behavior in sintered multiferroic Aurivillius Bim+1Ti3Fem−3O3m+3 compounds Artykuł 2013
966 Antisolvent crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions by addition of acetone at different rates Artykuł 2016
967 Antisolvent crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions by addition of methanol Artykuł 2016
968 Antygraffiti- badania skuteczności wybranych preparatów do zabezpieczania elewacji i usuwania zabrudzeń Artykuł 2014
969 Antykryzysowa filozofia życia Vittorio Possentiego Rozdział 2014
970 AOTs and solar energy for air, water and soil treatment Artykuł 2014
971 Aparat inspekcyjny do wprowadzania do rurociągu pod ciśnieniem elementów kontrolno-wykonawczych [ Zgłoszenie nr (21) 420960] Patent 2018
972 Aplikacja do rozpoznawania głosu jako element ochrony przed niepowołanym dostępem Artykuł 2015
973 Aplikacja mobilna do raportowania problemów środowiskowych – analiza możliwości App Inventor 2 Artykuł 2015
974 Aplikacja sieciowa do obsługi systemu lokalizacji pracowników Rozdział 2012
975 Aplikacje mobilne z rozkładami jazdy Artykuł 2017
976 Aplikacje sieciowe i mobilne jako źródło danych biomedycznych Artykuł 2011
977 App Inventor 2 jako narzędzie do budowy wieloosobowych gier wykrywających zaburzenia koncentracji i wykorzystujących technologię Bluetooth Artykuł 2015
978 Apparatus and method for deposition of functional coatings [EP2408947 (A1) ― 2012-01-25] Patent 2012
979 Apparent temperature distribution on scaffoldings during construction works Artykuł 2018
980 Apparent temperature distribution on scaffoldings during construction works Referat 2018
981 Applicability analysis of rest and soap web services Artykuł 2017
982 Application of gas sensor arrays in assessment of wastewater purification effects Artykuł 2015
983 Application evolutionary methods in the location and choice of wind farms Artykuł 2015
984 The application example of the sensitivity anallysis of the solution to coefficients of the k-ε model Artykuł 2012
985 Application of 3-D laser scanning vibrometer in determination of free vibration frequencies of composite plates with damage Artykuł 2016
986 Application of 3-D laser scanning vibrometer in determination of free vibration frequencies of composite plates with damage Referat 2014
987 Application of a fuzzy PI controller in regulation of active piezoelectric composite structure Artykuł 2012
988 Application of a modified evolutionary algorithm for the optimization of data acquisition to improve the accuracy of a video-polarimetric system Rozdział 2015
989 Application of a multidimensional scaling method to identify the factors influencing on reliability of deep wells Rozdział 2019
990 The application of a probabilistic method to the reliability analysis of longitudinally reinforced concrete beams Artykuł 2017
991 Application of a q-derivative in a certain class of analytic functions Referat 2018
992 Application of a software package for transmission line digital overcurrent protection testing in the MATLAB-SIMULINK environment Artykuł 2017
993 The application of a tribotester prototype to sliding friction simulations and wear computations by means of FEM Referat 2011
994 Application of an electronic nose for odour nuisance evaluation of wastewater treatment plant devices Rozdział 2016
995 Application of ANSYS in teaching FEM on the example of a loaded Mars rover chassis Artykuł 2016
996 Application of arc weld surfacing for reclamation of knives used in recycling of waste tires Rozdział 2011
997 Application of arduino in programming learn Rozdział 2018
998 Application of artificial neural networks in image recognition Rozdział 2016
999 The application of artificial neural networks to the problem of reservoir classification and land use determination on the basis of water sediment composition Artykuł 2017
1000 Application of B2B model for creating a marketing product Referat 2013