Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 486
Lp. Tytuł Typ Rok
1 B2B e-relationships in Poland: results of the survey Artykuł 2013
2 Background-substraction in electroacoustic studies of multi-component dispersions Referat 2013
3 Background-subtraction in electroacoustic studies Artykuł 2014
4 Backpack-type ozone-mist sterilization system developed for non-chemical agriculture processes Referat 2014
5 Badania aerodynamiczne opływu kadłuba wiatrakowca w tunelu aerodynamicznym przy zmiennym kącie natarcia i ślizgu Rozdział 2013
6 Badania analityczne obciążeń bezprzegubowego wirnika ogonowego Rozdział 2015
7 Badania autobusu miejskiego w warunkach jego uzytkowania Artykuł 2016
8 Badania belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien stalowych i propylenowych Rozdział 2014
9 Badania bioindykacyjne jakości wody i ścieków w oparciu o zgrupowania organizmów saprobiontycznych Referat 2011
10 Badania bioindykacyjne w gospodarce wodno-ściekowej Referat 2011
11 Badania CFD i analiza przedniego skrzydła bolidu Formuły 1 w programie ANSYS Fluent Rozdział 2013
12 Badania chropowatości po frezowaniu stopów magnezu AZ31 i AZ91HP Artykuł 2012
13 Badania cienkościennych wytworów stosowanych na elementy elewacji budynku Artykuł 2016
14 Badania doświadczalne stabilności procesu frezowania stopu Inconel X750 Artykuł 2015
15 Badania doświadczalne tarcz żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Artykuł 2012
16 Badania drgań budynków przemysłowych Referat 2013
17 Badania dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego książąt Ostrogskich : osiągnięcia i problematyka Rozdział 2015
18 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 1. Wpływ umiejscowienia tulei obrotowej cylindra w układzie uplastyczniającym Artykuł 2011
19 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 2, Ukształtowanie powierzchni wewnętrznej tulei obrotowej cylindra Artykuł 2012
20 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 3. Współdziałanie tulei obrotowej ze strefą rowkowaną cylindra Artykuł 2012
21 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 4, Porównanie funkcjonowania modelu wytłaczarki i jej prototypu Artykuł 2013
22 Badania eksperymentalne i analiza skuteczności działania bezrdzeniowego indukcyjnego nadprzewodnikowego ogranicznika prądu Referat 2011
23 Badania eksperymentalne i teoretyczne zasobnika ciepłej wody ze stratyfikacją termiczną Monografia 2012
24 Badania eksperymentalne lokalizacji wady w kompozytach metodami dynamicznymi Referat 2012
25 Badania eksperymentalne modelu transformatora z uzwojeniami wykonanymi z taśmy nadprzewodnikowej HTS drugiej generacji Artykuł 2012
26 Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Cz. 1. Ocena rzeczywistych efektów energetycznych Artykuł 2011
27 Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Cz. 2. Badanie zjawiska stratyfikacji w wodnym zbiorniku magazynującym Artykuł 2011
28 Badania eksperymentalne sprawności generowania energii elektrycznej w autobusie miejskim Artykuł 2015
29 Badania eksperymentalne układu z wahadłem sterowanego za pomocą tłumika MR oraz sprężyny SMA Referat 2014
30 Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na czas otwierania wtryskiwacza gazu Artykuł 2014
31 Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na wydatek impulsowych wtryskiwaczy gazu Artykuł 2014
32 Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na zwłokę załączania wtryskiwacza gazu Artykuł 2013
33 Badania eksperymentalne wpływu prędkości na siłę oporu modelu wiatrakowca Referat 2015
34 Badania eksperymentalne wpływu wypełnienia sygnału sterującego na czas wyłączania impulsowego wtrysku gazu Artykuł 2014
35 Badania eksperymentalne wtrysku benzyny i biopaliwa E85 do przewodu dolotowego silnika o ZI w stanach dynamicznych Artykuł 2013
36 Badania eksperymentalne zakłóceń elektromagnetycznych od urządzeń fizykoterapeutycznych Rozdział 2016
37 Badania eksperymentalne zjawisk dynamicznych w czasie ruchu pojazdów Artykuł 2016
38 Badania eksploatacyjne pojazdu jednośladowego z napędem elektrycznym Rozdział 2013
39 Badania eksploatacyjne pojazdu z bezpośrednim wtryskiem benzyny na hamowni podwoziowej Artykuł 2014
40 Badania eksploatacyjne struktur fotowoltaicznych zamocowanych na pokładzie autobusu miejskiego z silnikiem diesla Artykuł 2015
41 Badania elektrycznych parametrów procesu rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2015
42 Badania emisji hałasu i natężenia ruchu w mieście Artykuł 2012
43 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie iskrowym w wybranej SKP w Žilinie na Słowacji Artykuł 2014
44 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym w wybranej SKP-ŽU w Žilinie na Słowacji Artykuł 2014
45 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym w wybranej SKP-ŽU w Žilinie na Słowacji Referat 2014
46 Badania emisji pól elektromagnetycznych Rozdział 2011
47 Badania emisji spalin pojazdu wyposażonego w bezpośredni wtrysk gazu CNG Artykuł 2015
48 Badania fragmentowania wiórów w procesie frezowania stopów magnezu Rozdział 2014
49 Badania fragmentowania wiórów w procesie frezowania stopów magnezu Artykuł 2014
50 Badania fraktograficzne zawiasu notebooka Rozdział 2015
51 Badania frezowania obwodowego warstwy utwardzonej wskutek cięcia laserem Artykuł 2012
52 Badania grubości ścianki wytłoczyny z tworzywa polimerowego z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej Referat 2012
53 Badania i charakterystyki jednokomórkowego elektrolizera typu HTPEM Artykuł 2014
54 Badania i metody obliczeniowe dla bezpieczeństwa elektrowni jądrowych - relacja z II SBJ'2012 Artykuł 2012
55 Badania i ocena wytrzymałości betonu w żelbetowej konstrukcji realizowanego budynku Artykuł 2012
56 Badania jakościowe odkuwek wsporników lotniczych ze stopu magnezu AZ31 wytworzonych nową metodą kucia Rozdział 2015
57 Badania kąta naturalnego usypu granulatu z PVC Referat 2012
58 Badania korozyjne organicznych powłok akrylowych w komorze solnej Artykuł 2012
59 Badania laboratoryjne modułowych rusztowań budowlanych Artykuł 2015
60 Badania lejności i twardości stomatologicznego stopu odlewniczego na osnowie kobaltu Rozdział 2013
61 Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich Monografia 2012
62 Badania materiałowe elementów turbosprężarki pod kątem eliminowania przyczyn uszkodzeń eksploatacyjnych Artykuł 2013
63 Badania materiału wałka uszkodzonej turbosprężąrki silnika samochodowego Artykuł 2013
64 Badania mikroprzecieku wybranych kompozytów stomatologicznych po procesie zmęczenia cieplnego Artykuł 2011
65 Badania mikrostrukturalne powłoki cermetalowej wytworzonej metodą natryskiwania cieplnego Rozdział 2014
66 Badania mikrostruktury i właściwości powłok natryskiwanych zimnym gazem COLD SPRAY Rozdział 2016
67 Badania mikrotwardości stopów magnezu po szybkościowym frezowaniu na sucho Artykuł 2013
68 Badania mikrotwardości warstwy wierzchniej stali C45 wycinanej laserem a następnie frezowanej i nagniatanej odśrodkowo Artykuł 2013
69 Badania modelowe efektywności funkcjonowania separatora fazy stałej ścieków deszczowych Artykuł 2014
70 Badania modelowe generatora pary wodnej w programie AVL fire Artykuł 2012
71 Badania modelowe lotniczego układu paliwowego Artykuł 2011
72 Badania modelowe nośności konstrukcji głównej drewnianego przekrycia kryształowego w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Biłgoraju Artykuł 2014
73 Badania modelowe oddziaływania wiatru na eksponat modelu akwaporyny Artykuł 2012
74 Badania modelowe rozprzestrzeniania się butylohydroksytoluenu (BHT) migrującego z rur polietylenowych (PE-HD) do wody Artykuł 2012
75 Badania modelowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia pochodzącego z nieszczelnej kanalizacji deszczowej w gruntach torfowych Artykuł 2011
76 Badania modelowe układu katalitycznego oczyszczania spalin silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2015
77 Badania modelowe układu zasilania wodorem silnika z zapłonem iskrowym Artykuł 2014
78 Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym prawidłowości działania ciągów w przewodach kominowych w budynku w zabudowie zwartej Artykuł 2013
79 Badania modelowe wpływu struktury wiatru na obciążenie pionowych struktur kratowych z uwzględnieniem wpływu oblodzenia Artykuł 2012
80 Badania modelowe wypływu wody z podziemnego rurociągu podczas awarii Artykuł 2015
81 Badania momentu skrawania i siły biernej w procesie frezowania kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami węglowymi i aramidowymi Rozdział 2013
82 Badania morfologii powierzchni oraz właściwości fizykochemicznych popiołów lotnych modyfikowanych chitozanem Rozdział 2014
83 Badania nad efektywnością konwersji fotowoltaicznej (pv) dla warunków Lubelszczyzny Artykuł 2014
84 Badania nad odtworzeniem składu betonów Artykuł 2014
85 Badania nad rozwojem mikroorganizmów w przewodach wodociągowych z z żeliwa sferoidalnego z wykładziną cementową Artykuł 2011
86 Badania nad technologią otrzymywania cienkich warstw emitera metodą rozpylania magnetronowego dla zastosowań w ogniwach CIGS Artykuł 2017
87 Badania nad zastosowaniem ekstrakcji w układzie ciało stałe-ciecz do zmniejszania zawartości wody i węgla organicznego w koncentracie miedzi Artykuł 2013
88 Badania nad zwiększeniem wydajności barwnikowych ogniw słonecznych Monografia 2012
89 Badania natężeń pól elektrycznych i magnetycznych generowanych przez instalację reaktorów plazmowych Artykuł 2016
90 Badania natężenia dźwięku na terenie campusu Politechniki Lubelskiej Rozdział 2011
91 Badania numeryczne CFD wpływu usterzenia na charakterystyki aerodynamiczne Artykuł 2013
92 Badania numeryczne cienkościennych elementów płytowych poddanych ściskaniu Artykuł 2015
93 Badania numeryczne i doświadczalne jednozakładowych połączeń klejowych o budowie hybrydowej Rozdział 2013
94 Badania numeryczne i doświadczalne stateczności i nośności kompozytowych słupów cienkościennych poddanych ściskaniu Monografia 2013
95 Badania numeryczne nośności węzłów w modułowym systemie rusztowań budowlanych Artykuł 2011
96 Badania oddziaływań biocząsteczek lakazy z powierzchnią stałego nośnika krzemowego w strumieniu zimnej plazmy SPP Referat 2016
97 Badania odporności na pękanie kompozytów betonowych w młodym wieku z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2012
98 Badania odporności na zapłon wiórów różnych stopów MG przy zmiennych parametrach technologicznych frezowania Rozdział 2013
99 Badania opływu aerodynamicznego kadłuba wiatrakowca przy zmiennym kącie ślizgu metodą numeryczną CFD Rozdział 2013
100 Badania opływu profilu lotniczego w tunelu aerodynamicznym Rozdział 2012
101 Badania orzęsków osadu czynnego Miejskiej Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" w Lublinie Referat 2012
102 Badania parametrów materiałowych próbek betonowych z dodatkiem tufów zeolitowych i plastyfikatora Artykuł 2014
103 Badania parametrów ruchu wybranych wózków widłowych Artykuł 2012
104 Badania płynu hamulcowego w samochodach osobowych Referat 2013
105 Badania płynu hamulcowego w samochodach osobowych Artykuł 2013
106 Badania podciągania kapilarnego wody przez płyty wapienno-krzemianowe z wykorzystaniem technik reflektometrycznych TDR Artykuł 2011
107 Badania pojazdu euro 5 przy pełnym obciążeniu silnika Artykuł 2012
108 Badania pól elektromagnetycznych i hałasu na terenie biogazowni rolniczej Artykuł 2016
109 Badania porównawcze chropowatości powierzchni stali, stopu aluminium i stopu tytanu po cięciu strumieniem wodno- ściernym Rozdział 2013
110 Badania porównawcze chropowatości powierzchni wybranych stopów magnezu po frezowaniu narzędziem pełnowęgikowym oraz pkd Artykuł 2011
111 Badania porównawcze dokładności przedmiotów ze stali 15-5PH oraz 4330 wykonanych frezowaniem Artykuł 2017
112 Badania porównawcze efektów modyfikacji żywic epoksydowych napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia dla wybranych utwardzaczy Artykuł 2012
113 Badania porównawcze obróbki krawędzi przedmiotów ze stopu aluminium 7075 i stali C45 metodą szczotkowania Artykuł 2013
114 Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów aluminium po obróbce frezowaniem Artykuł 2015
115 Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopu AZ91HP po obróbce ściernej i frezowaniu Artykuł 2015
116 Badania porownawcze wpływu frezowania na chropowatość powierzchni i mikrotwardość warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti6A14V oraz stali nierdzewnej 15-5PH Artykuł 2011
117 Badania porównawcze wybranych wskaźników skrawalności w procesie frezowania stopów niklu INCONEL 625 i INCONEL 718 Artykuł 2015
118 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejonych połączeń zakładkowych po oczyszczaniu mechanicznym i ozonowaniu poliamidu PA6 Artykuł 2012
119 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejowych połączeń zakładkowych stali 316L po "szokach termicznych" Referat 2015
120 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejowych połączeń zakładkowych stali 316L po „szokach termicznych” Artykuł 2015
121 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie zakładkowych połączen klejowych po oczyszczeniu mechanicznym i ozonowaniu Artykuł 2011
122 Badania porównawcze zużycia ściernego stali w warunkach smarowania paliwami zawierającymi biokomponenty Artykuł 2013
123 Badania procesu degradacji fenantrenu w środowisku skawitowanej cieczy Artykuł 2013
124 Badania procesu kształtowania kul w walcach śrubowych Artykuł 2012
125 Badania procesu powstawania i zanikania filmu paliwowego podczas wtrysku biopaliwa E85 i benzyny Artykuł 2015
126 Badania procesu spalania mieszanin wodoru i benzyny w silniku o zapłonie iskrowym Artykuł 2013
127 Badania procesu tworzenia mieszanki w silniku gwiazdowym Artykuł 2011
128 Badania procesu tworzenia mieszanki w silniku o zapłonie iskrowym zasilanym wtryskiem gazu propan-butan Artykuł 2011
129 Badania procesu wytłaczania polipropylenu modyfikowanego talkiem Artykuł 2012
130 Badania przetwórczego skurczu wyprasek kompozytowych Artykuł 2013
131 Badania przyczyn niejednorodności surowca skaleniowo-kwarcowego po wypaleniu Artykuł 2014
132 Badania przypadku uszkodzenia ramienia robota przemysłowego Artykuł 2014
133 Badania rozkładu ciśnienia na powierzchni walca w zależności od struktury wiatru Artykuł 2011
134 Badania rozkładu naprężeń własnych w warstwie wierzchniej przedmiotów ze stopów aluminium po nagniataniu wibracyjnym Artykuł 2014
135 Badania rury wodociągowej wykonanej z PVC eksploatowanej przez 40 lat. Rozdział 2013
136 Badania rusztowań na placu budowy Artykuł 2016
137 Badania rynku transportu zbiorowego w Lublinie Artykuł 2016
138 Badania rynku transportu zbiorowego w Lublinie Artykuł 2016
139 Badania samochodu z zainstalowanym prototypem układu wytwarzania wodoru Artykuł 2012
140 Badania satysfakcji i lojalności klientów w różnych sektorach gospodarczych Artykuł 2011
141 Badania sił skrawania i ich amplitud podczas frezowania stopów magnezu Artykuł 2012
142 Badania sił skrawania podczas frezowania superstopu Inconel 718 z podwyższoną prędkością skrawania Artykuł 2016
143 Badania składu mineralnego odmianowych miodów pszczelich metodą ICP-MS Referat 2013
144 Badania skuteczności klejenia i spawania stali konstrukcyjnej S235JR Artykuł 2017
145 Badania skuteczności klejenia poliamidu PA6 oraz politetrafluoroetylenu (PTFE) Artykuł 2013
146 Badania skuteczności klejenia stopu tytanu Ti6Al4Vi stali nierdzewnej 0H18N9 Rozdział 2013
147 Badania skuteczności trzystopniowej domowej baterii filtrów wyposażonej w lampę UV-C Rozdział 2015
148 Badania społeczne jako przyczynek do poprawy środowiska zbudowanego Rozdział 2015
149 Badania społeczne przyczynkiem do oceny jakości energetycznej budynków wielkopłytowych w osiedlach mieszkaniowych Artykuł 2014
150 Badania społeczne przyczynkiem do oceny potencjału energetycznego budynków na przykładzie polsiego osiedla Artykuł 2013
151 Badania sprawności autobusowego silnika spalinowego w warunkach ruchu miejskiego Artykuł 2014
152 Badania stanowiskowe jakości połączeń gwintowych Artykuł 2011
153 Badania stanowiskowe wpływu dodatku wodoru do układu dolotowego silnika o zapłonie iskrowym na proces roboczy Artykuł 2013
154 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów Al po frezowaniu konwencjonalnym i HSM Rozdział 2011
155 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu Rozdział 2014
156 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu Artykuł 2014
157 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu konwencjonalnym i HSM Rozdział 2012
158 Badania stanu krawędzi przedmiotów ze stopów aluminium po procesie usuwania zadziorów Artykuł 2012
159 Badania strukturalne elementu zacisku hamulcowego Rozdział 2014
160 Badania strukturalne tarczy hamulcowej Rozdział 2014
161 Badania struktury i właściwości warstw wierzchnich powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B Artykuł 2012
162 Badania struktury przepływu w tunelu aerodynamicznym laboratorium inżynierii wiatrowej politechniki krakowskiej Artykuł 2011
163 Badania struktury zasobów mieszkaniowych w Polsce na przykładzie budynków wznoszonych w technologii prefabrykowanej Artykuł 2014
164 Badania stuletniego betonu z mostu na ul. Zamojskiej w Lublinie Artykuł 2014
165 Badania symulacyjne bezpośredniego wtrysku gazu ziemnego do komory spalania dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2014
166 Badania symulacyjne bilansu cieplnego silnika Diesla przeznaczonego do napędu lekkiego śmigłowca Artykuł 2014
167 Badania symulacyjne CFD wpływu aktywnego nadmuchu na siłę nośną profili lotniczych Rozdział 2013
168 Badania symulacyjne eksploatacji helikopterowego silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2014
169 Badania symulacyjne lotniczego silnika gwiazdowego Artykuł 2014
170 Badania symulacyjne metody bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego Artykuł 2011
171 Badania symulacyjne obciążeń tłoków silników spalinowych o zapłonie samoczynnym z wtryskiem bezpośrednim Artykuł 2014
172 Badania symulacyjne przepływu gazu przez tłoczkowy impulsowy wtryskiwacz gazu w stanach nieustalonych Rozdział 2013
173 Badania symulacyjne skręceń pierścieni tłokowych w zespole tłok-pierścienie-cylinder Artykuł 2011
174 Badania symulacyjne tłokowego silnika lotniczego ASZ-62IR w warunkach ustalonych Artykuł 2016
175 Badania symulacyjne układu sterowania pracą silnika zasilanego benzyną z dodatkiem wodoru Artykuł 2014
176 Badania symulacyjne układu wtrysku benzyny Bosch Motronic Artykuł 2012
177 Badania symulacyjne wirnika turbiny wiatrowej o regulowanej powierzchni roboczej Rozdział 2012
178 Badania symulacyjne zmian stężenia chloru w wybranym fragmencie rzeczywistej sieci wodociągowej Artykuł 2016
179 Badania symulacyjne zwrotności wielkogabarytowej naczepy Referat 2013
180 Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju. Cz 1. Analizy statyczne Artykuł 2013
181 Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju. Cz. 2. Analizy dynamiczne Artykuł 2013
182 Badania systemów ułatwiających zimny rozruch pojazdu dostawczego z silnikiem o zapłonie samoczynnym Artykuł 2015
183 Badania taśm nadprzewodnikowych (2G HTS) bez stabilizatora Artykuł 2017
184 Badania teoretyczne i doświadczalne współdziałania kanału z tworzywa polimerowego z kablem optotelekomunikacyjnym Referat 2014
185 Badania teoretyczno-doświadczalne procesu kucia matrycowego stopów magnezu Artykuł 2013
186 Badania teoretyczno-doświadczalne procesu walcowania kuźniczego prętów o przekroju okrągłym z główek złomowych szyn kolejowych Artykuł 2012
187 Badania terenowe natężeń pola elektromagnetycznego Artykuł 2013
188 Badania termowizyjne rozkładu temperatur na ostrzach narzędzi urabiających Referat 2014
189 Badania termowizyjne w procesie wytłaczania porującego Referat 2014
190 Badania tribiologiczne stopów kobaltu stosowanych jako biomateriały Rozdział 2015
191 Badania tribologiczne powłoki eutektycznej Fe-Mn-C-B modyfikowanej Si, Ni, Cr, Cu wykazującej samoorganizację powierzchni tarcia Artykuł 2017
192 Badania uszkodzeń układów konstrukcyjnych samochodu ciężarowego oraz kosztów jego naprawy w warunkach wynajmu długoterminowego Artykuł 2016
193 Badania uszkodzeń wałów korbowych w trakcyjnych silnikach o zapłonie samoczynnym Artykuł 2013
194 Badania uszkodzonych elementów ram rusztowań systemu fasadowego Artykuł 2013
195 Badania uwarunkowań osiągnięcia maksymalnej wydajności filtra w warunkach granicznych strat naporu wody w złożu filtracyjnym. Referat 2014
196 Badania użyteczności z użytkownikiem – staż naukowy we Francji Artykuł 2014
197 Badania w warunkach drogowych pojazdu z silnikiem benzynowym zasilanym paliwem e85 Artykuł 2011
198 Badania warunków tarcia stopu magnezu AZ31 w zakresie temperatury kształtowania plastycznego na gorąco Artykuł 2015
199 Badania warunków tarcia w zakresie obróbki plastycznej na gorąco z wykorzystaniem smarów na bazie szkła Artykuł 2017
200 Badania wirnika turbiny wiatrowej o regulowanym położeniu łopat roboczych Rozdział 2012
201 Badania właściwości warstwy wierzchniej po nagniataniu odśrodkowym przedmiotów wycinanych wiązką laserową Rozdział 2011
202 Badania właściwości warstwy wierzchniej stopu aluminium po obróbce szczotkowaniem Rozdział 2011
203 Badania właściwości zeolitów otrzymywanych z popiołów lotnych pod kątem wykorzystania ich jako sorbentów CO 2 Artykuł 2014
204 Badania wpływu ciepła na stan energetyczny warstwy wierzchniej stali S235JR Artykuł 2014
205 Badania wpływu dodatków na właściwości materiałów na bazie cementu Sorela Rozdział 2014
206 Badania wpływu liczby łopat śmigła na parametry jego pracy Rozdział 2014
207 Badania wpływu parametrów nagniatania wibracyjnego na trwałość zmęczeniową elementów ze stopu tytanu Artykuł 2012
208 Badania wpływu prędkości obrotowej formy odlewniczej na grubość ścian odlewu podczas odlewania planetarnego Artykuł 2013
209 Badania wpływu starzenia naturalnego na wybrane właściwości wyrobów z polipropylenu z dodatkiem środka oksybiodegradacyjnego Artykuł 2014
210 Badania wpływu wybranych parametrów ukladu hydrokawitacyjnego na stopień degradacji antracenu i fenantrenu w środowisku kawitacującej cieczy Artykuł 2013
211 Badania wstępne parametrów dynamicznych w konstrukcjach wielomaterialowych z dodatkiem zeolitu Artykuł 2013
212 Badania wybranych właściwości fizykochemicznych mikroemulsji wodno-paliwowej Artykuł 2017
213 Badania wybranych właściwości granulatu z poli(chlorku winylu) Artykuł 2012
214 Badania wybranych właściwości mechanicznych kompozytowych odlewów polimerowych Rozdział 2016
215 Badania wybranych właściwości mechanicznych kształtowników wielokomorowych Referat 2015
216 Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej elementów ze stali C45 po cięciu laserem, frezowaniu wykończeniowym oraz nagniataniu odśrodkowym Artykuł 2016
217 Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej stopu magnezu AZ31 po obróbce szczotkowaniem Artykuł 2014
218 Badania wykończeniowego frezowania stali po cięciu laserem Rozdział 2011
219 Badania wytrzymałości mechanicznej modyfikowanego polilaktydu Referat 2017
220 Badania wytrzymałości połączeń klejowych w podwyższonej temperaturze po modyfikacji żywicy epoksydowej montmorylonitem Artykuł 2012
221 Badania wytrzymałościowe iglicy wtryskiwacza CNG do zasilania silnika Diesla Artykuł 2014
222 Badania zapotrzebowania na wodę wybranego budynku użyteczności publicznej Rozdział 2013
223 Badania zapotrzebowania na wodę wybranego szpitala neuropsychiatrycznego Rozdział 2015
224 Badania zawartości jonów metali ciężkich w wodzie kontaktującej się z wykładziną cementową rur wodociągowych Artykuł 2011
225 Badania zawartości napełniacza mineralnego na charakterystykę p-v-T polipropylenu Artykuł 2015
226 Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z wariantowo usytuowanym stykiem Rozdział 2014
227 Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z różnie ukształtowanymi stykami Artykuł 2015
228 Badania zmian jakości wody w przewodach wodociągowych z wykładziną cementową Artykuł 2012
229 Badania, ekspertyzy i szkolenia na uczelniach lubelskich : katalog ofert Monografia 2013
230 Badania, prowadzące do odtworzenia składu zapraw cementowych Artykuł 2015
231 Badanie cech mechanicznych porowatego gipsu Artykuł 2015
232 Badanie charakterystyk R=f(T) taśm nadprzewodnikowych pierwszej i drugiej generacji Referat 2016
233 Badanie dokładności pozycjonowania osi obrotowych wieloosiowych obrabiarek CNC oraz błędów wolumetrycznych Artykuł 2015
234 Badanie dokładności ruchów osi wirującej wrzeciona oraz położenia środków osi obrotowych obrabiarek CNC Artykuł 2015
235 Badanie dynamiki ruchu pojazdów komunikacji miejskiej w warunkach niewymuszonego ruchu Artykuł 2016
236 Badanie efektu homogenizacji produktów spożywczych Artykuł 2013
237 Badanie efektywności pracy fotowoltaicznego systemu "off-grid" w warunkach zimowo - wiosennych dla Lubelszczyzny Artykuł 2014
238 Badanie EMC spawarki inwertorowej Rozdział 2012
239 Badanie emisji elektromagnetycznej reaktora DBD Rozdział 2016
240 Badanie emisji elektromagnetycznej reaktorów Glidarc i BDB Rozdział 2015
241 Badanie emisji elektromagnetycznej w akademiku Politechniki Lubelskiej Rozdział 2013
242 Badanie emisji elektromagnetycznej w zakresie GSM w polsce i Ukrainie Rozdział 2015
243 Badanie i analiza energochłonności wielotarczowego rozdrabniacza nowej generacji Artykuł 2012
244 Badanie i formalizacja nierównomierności rozdrabniania funkcją losową Artykuł 2013
245 Badanie kinetyki wzrostu epitaksjalnych warstw lateralnych dla zastosowań fotowoltaicznych Artykuł 2012
246 Badanie komfortu wibracyjnego schodów stalowych w nowej siedzibie NOSPR w Katowicach Artykuł 2015
247 Badanie kompozytu opartego na lekkich wypełniaczach (len i perlit) do zastosowań w budownictwie jako materiał ścienny Artykuł 2015
248 Badanie korozji stali niestopowej, miedzi i cynku w cieczach jonowych. Cz. II: Korozja w zawierajacych chlorki i wode tetrafluoroboranach 1,3-dialkiloimidazoliowych Artykuł 2011
249 Badanie masy, temperatury zapłonu oraz temperatury wiórów podczas skrawania wybranych stopów magnezu Artykuł 2012
250 Badanie mechaniki współdziałania stykowego ze zużyciem w układach cylindrycznych o wewnętrznym styku hertzowskim Artykuł 2011
251 Badanie możliwości wykorzystania betonu komórkowego o niskiej gęstości do dociepleń wewnętrznych Rozdział 2014
252 Badanie numeryczne poziomu naprężeń zachodzących w podnośniku trapezowym BD-02B2 Referat 2014
253 Badanie numeryczne stanu wytężenia połączenia śrubowego Artykuł 2015
254 Badanie poziomu motywacji i satysfakcji pracowników z wykorzystaniem modelu ścieżkowego Artykuł 2011
255 Badanie poziomu satysfakcji użytkowników Biblioteki Politechniki Lubelskiej Artykuł 2016
256 Badanie procesów logistycznych przedsięwzięc drogowych Artykuł 2012
257 Badanie procesu korozji stali w cieczach jonowych zanieczyszczonych chlorkami i wodą Artykuł 2011
258 Badanie promieniotwórczości naturalnej betonu z różnym dodatkiem krzemionkowego popiołu lotnego Artykuł 2015
259 Badanie przepływomierza samochodowego w warunkach laboratoryjnych Artykuł 2014
260 Badanie rozkładów pól elektrycznych i magnetycznych w pracowni rezonansu magnetycznego Referat 2016
261 Badanie skuteczności zabezpieczania przed luzowaniem połączeń gwintowych poprzez klejenie Rozdział 2014
262 Badanie sprawności układu przemiennik częstotliwości - indukcyjny silnik klatkowy Artykuł 2014
263 Badanie statyczne i dynamiczne mostu kolejowego o konstrukcji powłokowo-gruntowej Artykuł 2014
264 Badanie struktur wtórnych powstających podczas tarcia powłok ze stopu eutektycznego Fe-Mn-C-B Referat 2013
265 Badanie układów EBS i SRS samochodu ciężarowego Artykuł 2011
266 Badanie urządzeń w fizykoterapii na kierunku Inżynieria Biomedyczna Referat 2016
267 Badanie użyteczności oraz dostępności interfejsu w aplikacjach mobilnych Artykuł 2013
268 Badanie wpływu obiektu unieszkodliwiania odpadów wiertniczych na wybrane elementy środowiska przyrodniczego Rozdział 2015
269 Badanie wpływu parametrów geometrycznych kieszeni prostokątnej oraz warunków realizacji procesu skrawania na drgania podczas frezowania trochoidalnego Artykuł 2011
270 Badanie wpływu równomierności rozmieszczenia włókien na moduł sprężystości poprzecznej kompozytu rowingowego w procesie produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnych Rozdział 2011
271 Badanie wpływu wielkości delaminacji na makroskopowe właściwości wytrzymałościowe kompozytów laminatowych metodą trójpunktowego zginania belek Referat 2012
272 Badanie wpływu właściwości geometrycznych mikrostruktury na moduł sprężystości poprzecznej kompozytu rowingowego w procesie produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnych Artykuł 2011
273 Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej Artykuł 2013
274 Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej. Rozdział 2013
275 Badanie zaburzeń przewodzących w torze zasilania reaktorów BDB i GlidArc Artykuł 2015
276 Badanie zamienników led żarówek halogenowych h4 Artykuł 2016
277 Badanie zarysowania płyty w belkach zespolonych stalowo-betonowych Artykuł 2015
278 Badanie zastosowania CaO przy transestryfikacji oleju rzepakowego do estrów wyższych kwasów tłuszczowych Artykuł 2012
279 Badanie zużycia stali 100Cr6 w środowisku paliw alternatywnych Artykuł 2015
280 The balanced scorecard as an adaptive control system Artykuł 2016
281 Balkony o różnej konstrukcji – cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych Artykuł 2011
282 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe (cz .4). Wpływ rodzaju oszklenia na zapotrzebowanie na energię Artykuł 2015
283 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz. 1. : Zasady konstruowania i funkcjonowania pośrednich systemów pasywnych Artykuł 2014
284 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz. 3 : Kształt balkonu a zyski energetyczne Artykuł 2014
285 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz.2 : Wpływ powierzchni oszklenia na zyski energetyczne. Artykuł 2014
286 Banach Random Walk in the Unit Ball S⊂l2 and Chaotic Decomposition of l2(S,P) Artykuł 2015
287 Band filling effects on coherence lengths and penetration depth in the two-orbital negative-U Hubbard model of superconductivity Artykuł 2012
288 Bardzo architektoniczne biennale. Wybrane tematy 15. międzynarodowej wystawy architektury w Wenecji Artykuł 2016
289 Bariery ochronne jako środki bezpieczeństwa transportu drogowego Artykuł 2015
290 Bariery rozwoju energetyki wiatrowej Referat 2014
291 Bariery rozwoju przedsiębiorczości sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2014
292 Bariery rozwoju usług ekoturystycznych w województwie lubelskim Artykuł 2015
293 Barwa wyprasek wtryskowych otrzymywanych z tworzywa wielokrotnie przetwarzanego Rozdział 2016
294 The base of the methodical design and implementation of engineering education process Artykuł 2012
295 Basics and design Rozdział 2017
296 The basics of machine diagnostics Rozdział 2015
297 Basins of attraction in a simple harvesting system with a stopper Rozdział 2014
298 Basis of the necessity of the thermal modelling and analysis of its problem Artykuł 2017
299 Baszta obronna w Wojciechowie: rozwarstwienie materiałowe i chronologiczne Rozdział 2015
300 Battery-supported trolleybus traction network-a component of the municipal smart grid Rozdział 2017
301 Bayesian estimation for deformed modified power series distribution Artykuł 2013
302 Bayesian estimation for non zero inflated modified power series distribution under linex and generalized entropy loss functions Artykuł 2016
303 Baza Publikacji Pracowników PL jako narzędzie bibliometryczne Artykuł 2013
304 Baza Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej jako narzędzie bibliometryczne Rozdział 2015
305 Beam–to-column connection calculations using robot software Artykuł 2015
306 BEMLAB - open source, objective Boundary Element Method Library Rozdział 2011
307 BEMLAB - open source, objective Boundary Element Method Library Rozdział 2011
308 BEMLAB – Universal, Open source, Boundary Element Method library applied in Micro-Electro-Mechanical Systems Rozdział 2011
309 BEMLAB open source library and problems expressed by complex numbers Artykuł 2011
310 Benchmarking for Public Hospital Management – Research Findings Artykuł 2015
311 Benchmarking jako metoda doskonalenia kompetencji organizacji w szpitalach publicznych Artykuł 2011
312 Benchmarking w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Artykuł 2016
313 Bending–twisting vibrations of a rotating hub–thin-walled composite beam system Artykuł 2017
314 Benzene propagation during turbulent flow in pehd water supply pipes Artykuł 2015
315 Berlińskie osiedla Onkel-Toms-Hütte i Am Fischtal jako odzwierciedlenie w budownictwie mieszkaniowym relacji między nurtem awangardowym a nurtem kontynuacji w architekturze Niemiec lat dwudziestych XX Artykuł 2011
316 Best practices applicable as a means to ensure high quality of education at the EIE area Rozdział 2013
317 Beton asfaltowy o wysokim module w Polsce Artykuł 2011
318 Beton lekki [Zgłoszenie nr (21) 408946] Patent 2016
319 Beton odporny na działanie wysokich temperatur Patent 2012
320 Beton odporny na działanie wysokich temperatur [patent nr 217367] Patent 2014
321 Beton z włóknami odporny na pękanie. Artykuł 2012
322 Betonowe obiekty mostowe. Zadanie 1 na S17 Artykuł 2013
323 Bezhalogenowe środki opóźniające palenie tworzyw Referat 2012
324 Bezinvazijnyj metod izmereniâ svojstv termobatarej Artykuł 2011
325 Bezkontaktowe systemy diagnostyczne obrabiarek sterowych numerycznie CNC Referat 2013
326 Bezodpadowe dzielenie prętów Artykuł 2011
327 Bezpieczeństwo 4.0 – za kurtyną ochronną Artykuł 2015
328 Bezpieczeństwo dzieci przewożonych w pojazdach samochodowych Artykuł 2014
329 Bezpieczeństwo energetyczne inteligentnego domu w przestrzeni wiejskiej Referat 2015
330 Bezpieczeństwo energetyczne inteligentnego domu w przestrzeni wiejskiej Artykuł 2015
331 Bezpieczeństwo i zagrożenia użytkowników rusztowań budowlanych na świecie Artykuł 2015
332 Bezpieczeństwo informatyczne w e-administracji Rozdział 2011
333 Bezpieczeństwo jądrowe Artykuł 2013
334 Bezpieczeństwo maszyn zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE – procedury oceny zgodności z wymaganiami Rozdział 2015
335 Bezpieczeństwo na drogach rowerowych, pasach i trasach rowerowych Artykuł 2015
336 Bezpieczeństwo osób przewożonych w przyczepach Artykuł 2015
337 Bezpieczeństwo pożarowe obiektów w aspekcie wymogów specjalnych ośrodków oświatowo-wychowawczych Artykuł 2015
338 Bezpieczeństwo pracy i sterowanie produkcją - przegląd kolumn sygnalizacyjnych Artykuł 2017
339 Bezpieczeństwo pracy w budownictwie Monografia 2015
340 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie lubelskim z uwzględnieniem struktury powiatowej Artykuł 2014
341 Bezpieczeństwo systemów informacyjnych stosowanych w zarządzaniu transportem Artykuł 2014
342 Bezpieczeństwo systemów informatycznych Monografia 2013
343 Bezpieczeństwo transportu pasażerskiego w komunikacji miejskiej Artykuł 2012
344 Bezpieczeństwo użytkowania mobilnych instalacji fotowoltaicznych Artykuł 2014
345 Bezpieczeństwo użytkowników ruchu a panujące warunki na drogach - cz. 2 Artykuł 2012
346 Bezpieczeństwo użytkowników ruchu a warunki panujące na drogach - cz. I Artykuł 2012
347 Bezpieczeństwo w trakcie budowy i użytkowania rusztowań Artykuł 2014
348 Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym i drogowym Referat 2013
349 Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym i drogowym Artykuł 2013
350 Bezpieczeństwo w transporcie zwierząt hodowlanych Artykuł 2015
351 Bezpieczna eksploatacja przenośników taśmowych przystosowanych do jazdy ludzi z systemem monitorowania Referat 2013
352 Bezprzekładniowy napęd drzwi windy Artykuł 2011
353 Bezrobocie w rodzinie a problem dziedziczenia biedy Rozdział 2015
354 Bezwypadkowa igła, czyli patologie polskiego rynku używanych samochodów w ujęciu marketingowym Artykuł 2016
355 Bezzałogowy transporter zintegrowany z bezzałogowym obiektem latającym [Zgłoszenie nr (21) 411934] Patent 2016
356 Bias drift estimation for Mems gyroscope used in inertial navigation Artykuł 2017
357 Bìblìografìcnì, ìkonografìcnì, ìstorìografìcnì, ìstoriko-kraêznavcì doslìdžennâ ta arhìvnì materìalli – osnova dlâ pìdgotovki nomìnacìjnogo dos’ê dlâ vkaûcennâ obêkta do spisku ìstoricnoї spadŝcini ÛNESKO Referat 2015
358 Biblioteka a Uczelnia. Płaszczyzny współpracy – na przykładzie Biblioteki Politechniki Lubelskiej Rozdział 2016
359 Biblioteka PEAR w tworzeniu aplikacji internetowych Artykuł 2013
360 Biblioteka PL wśród wyróżnionych na XII Lubelskim Festiwalu Nauki Artykuł 2015
361 Biblioteka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Rozdział 2014
362 Bibliotekarz dziedzinowy - specjalista, przewodnik, partner Artykuł 2015
363 Bibliotekarz dziedzinowy i biblioteki specjalistyczne – cztery lata doświadczeń w Bibliotece Politechniki Lubelskiej. Artykuł 2016
364 Bibliotekarze na seminarium w Drohobyczu Artykuł 2013
365 Bibliotekarze z Drohobycza z wizytą w Politechnice Artykuł 2014
366 Biblioteki specjalistyczne w opinii społeczności akademickiej Politechniki Lubelskiej Rozdział 2014
367 Biblioteki wobec osób niedowidzących i niewidomych - stan przygotowania Rozdział 2013
368 Biblioteki wobec osób niedowidzących i niewidomych - stan przygotowania Referat 2013
369 Bifurcations and chaos in cutting process models Rozdział 2013
370 Bifurcations and control of an active pendulum vibration absorber Rozdział 2013
371 Bifurcations in frictional model of cutting process Referat 2013
372 Bilans cieplny budynku na przykładzie jednorodzinnego domu niskoenergetycznego Rozdział 2014
373 Bilans energetyczny pracy głowicy wkręcającej Artykuł 2011
374 BIM in General Construction Monografia 2017
375 BIM w architekturze i infrastrukturze: podobieństwa i różnice Artykuł 2015
376 Binary linear programming as a decision-making aid for water intake operators Rozdział 2017
377 BIO-MED-EX [Prawo ochronne na znak towarowy nr 288945] Patent 2017
378 BIO-MED-IN [Prawo ochronne na znak towarowy nr 293527] Patent 2017
379 Bioaugmentation of a sequencing batch reactor with Archaea for the treatment of reject water Artykuł 2016
380 The bioaugmention of sequencing batch reactor treating reject water Referat 2014
381 Biodegradable polymers and composites and their processing Rozdział 2016
382 The biodistribution of gold-coated, lutenium, immunolabeled nanoconjugates Referat 2013
383 Bioelectrical impedance phase angle as a prognostic indicator of survival in head-and-neck cancer Artykuł 2016
384 Bioelectrochemical hydrogen and electricity production : theoretical bases, description and modeling of the process Monografia 2013
385 Biofilm communities in successive stages of municipal wastewater treatment Artykuł 2016
386 Biofuels and sustainable development Rozdział 2016
387 Biogas as a new source of organomercury compounds in the environment Referat 2013
388 Biogazownie źródłem paliw alternatywnych Artykuł 2015
389 Bioimpedance vector pattern in head and neck squamous cell carcinoma Artykuł 2012
390 Bioimpedance Vector Pattern in Taiwanese and Polish College Students Detected by Bioelectric Impedance Vector Analysis: Preliminary Observations Artykuł 2012
391 Bioindication of water and wastewater quality based on structure of organisms community Rozdział 2012
392 Biological evaluation of gaseous ozone spray system for non-chemical sterilization Referat 2014
393 Biological interpretation of the most informative peaks in the task of mass spectrometry data classification Artykuł 2011
394 Biomas as an answer to sustainable energy. Opportunity versus challenge Artykuł 2013
395 Biomasa jako surowiec energetyczny Rozdział 2012
396 Biomass Co-combustion assessment based on geomatric features of flame region Referat 2013
397 Biomass co-combustion characterization based on analysis of flame image sequence Referat 2013
398 Biomass co-combustion characterization based on analysis of image sequence Artykuł 2014
399 Biomass co-combustion process assessment using series of flame images Artykuł 2013
400 Biomass feedstock for biofuels production Rozdział 2016
401 Biomass for biofuels Monografia 2016
402 Biomass for fuels - classification and composition Rozdział 2016
403 Biomass-coal combustion characterization using image processing Referat 2011
404 Biomaterials in transplantology and techniques Referat 2013
405 Biomechaniczny model ludzkiego ucha środkowego Referat 2012
406 Biomechanika przysiadu w rehabilitacji i treningu sportowym Artykuł 2017
407 Biomedical potential of chitosan/HA and chitosan/β-1,3-glucan/HA biomaterials as scaffolds for bone regeneration — A comparative study Artykuł 2016
408 Biomedycyna : badania, diagnostyka, leczenie = Biomedicine : research, diagnostic, treatment. 1 Monografia 2014
409 Biomedycyna : badania, diagnostyka, leczenie = Biomedicine : research, diagnostic, treatment. 2 Monografia 2014
410 Bionics - collaboration platform of natural science and techniques Referat 2013
411 Bionika Rozdział 2012
412 Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju Monografia 2012
413 Biopaliwa do silników wysokoprężnych Rozdział 2011
414 Bioreaktor laboratoryjny typu SBR do badania właściwości osadu czynnego i procesów oczyszczania ścieków Artykuł 2011
415 Bioróżnorodność : wybrane zagadnienia = Biodiversity : selected aspects Monografia 2014
416 Biotechnologia : wybrane zagadnienia = Biotechnology : selected issues. 1 Monografia 2014
417 Biotechnologia w analizie, ochronie środowiska, medycynie i przemyśle Monografia 2015
418 Biotechnology of the food industry wastewater treatment from nitrogen compunds Artykuł 2011
419 Bipolarne źródło prądowe z eliminacją wpływu efektu Early’ego [ Nr patentu 214903] Patent 2013
420 Bithreshold neurons learning Artykuł 2013
421 Bitmapowa grafika komputerowa : wprowadzenie do programu GIMP 2.8 Monografia 2012
422 Biuletyn Wynalazczości : Wydział Mechaniczny : Politechnika Lubelska : lata 2010-2014 Monografia 2015
423 Blogi korporacyjne w kreowaniu relacji z klientami Artykuł 2016
424 Bluff in games Rozdział 2014
425 Blur recognition using second fundamental form of image surface Rozdział 2015
426 Błędy obróbki skrawaniem i ich prognozowanie z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych Monografia 2014
427 Błędy projektowe i wykonawcze budynków gospodarczych zlokalizowanych na obszarach wiejskich Rozdział 2014
428 Błędy w konstrukcji oferty specjalnej "Bilet okulski" przewoźnika kolejowego przewozy regionalne Sp. z o.o. Rozdział 2016
429 Bonding of silicon and crystal quartz wafers at the minimized residual stresses Artykuł 2011
430 Boom na kolektory. Instalacje słoneczne. Artykuł 2014
431 Boundary conditions in evolutionary equations in biology Artykuł 2014
432 Boundary element method application in wall dampness tomography Artykuł 2016
433 BPMN and WebML solution for web app-aided flow of dokuments Rozdział 2011
434 Braking deceleration variability of progressive safety gears using statistical and wavelet analyses Artykuł 2017
435 Bridge as an environmental check-point Rozdział 2015
436 Bridge girders with corrugated webs in the light of experimental tests Rozdział 2012
437 Bridge Graffiti - Aesthetical Assessment Artykuł 2017
438 Bridges and ecological structures Monografia 2017
439 Broadband concept of energy harvesting in beam vibrating systems for powering sensors Artykuł 2014
440 Broadband vibration energy harvesting from a vertical cantilever piezocomposite beam with tip mass Artykuł 2015
441 Brushless DC electric motor application in environment CH4 sensor Rozdział 2016
442 Brzegowe elementy nieskończone : podstawy analizy obszarów nieograniczonych metodą elementów brzegowych Monografia 2014
443 Brzeszczot piły [Nr zgłoszenia 398423] Patent 2013
444 Buckling and limit states of composite profiles with top-hat cross-section subjected to axial compression Referat 2017
445 Buckling and post-buckling behaviour of channel-section composite columns with various sequences of plies Referat 2012
446 Buckling and post-buckling behaviour of top-hat cross-section composite beams with various sequences of plies Referat 2013
447 Buckling and postbuckling behaviour of thin-walled composite channel section beam Referat 2012
448 Buckling and postbuckling behaviour of thin-walled composite channel section column Artykuł 2013
449 Buckling and postbuckling numerical analysis of thin-walled composite beam with open cross-section Referat 2012
450 Buckling behaviour of single-walled carbon nanotubes under axial loading Artykuł 2017
451 Buckling of composite beams - comparative evaluation by analytical, numerical and experimental method Referat 2012
452 Buckling of thin-walled plates made of curvilinear fibre reinforced composite under uniaxial compression Referat 2013
453 Budowa i animacja realistycznego modelu 3D mięśnia dwugłowego ramienia Artykuł 2016
454 Budowa i badania nadprzewodnikowego bezrdzeniowego indukcyjnego ogranicznika prądu średniego napięcia Referat 2011
455 Budowa modeli 3D w edytorze Blender dla silnika gier jMonkeyEngine Artykuł 2011
456 Budowa optymalnej siatki obliczeniowej do modelu CFD procesu spalania w silniku gwiazdowym Artykuł 2015
457 Budowa schematów statycznych rusztowań budowlanych-cz.I Artykuł 2012
458 Budowa schematów statycznych rusztowań budowlanych-cz.II Artykuł 2012
459 Budowa, zasada, działania i zastosowania systemu rejestracji ruchu firmy Xsens Referat 2014
460 Budowa, zasada, działania i zastosowania systemu rejestracji ruchu firmy Xsens Artykuł 2014
461 Budowanie kapitału społecznego klastrów w semiglobalnym otoczeniu Artykuł 2012
462 Budowanie miasta. Ochrona dóbr kultury współczesnej na przykładzie Lublina Rozdział 2014
463 Budowanie tożsamości oferty usługowej w oparciu o wartości niematerialne Artykuł 2014
464 Budowanie wizerunku miast z użyciem nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych - przykład miasta Lublina Rozdział 2014
465 Budowanie wizerunku pracodawcy w mediach społecznościowych Artykuł 2012
466 Budownictwo na obszarach wiejskich : nauka, praktyka, perspektywy Monografia 2013
467 Budownictwo na obszarach zurbanizowanych – nauka, praktyka, perspektywy Rozdział 2014
468 Budownictwo na obszarach zurbanizowanych : nauka, praktyka, perspektywy Monografia 2014
469 Budownictwo z wykorzystaniem kompozytu wapienno-konopnego - charakterystyka materiału Artykuł 2016
470 Budownictwo zrównoważone - wprowadzenie kryteriów ekologicznych jako innowacja w branży budowlanej Rozdział 2012
471 Budujmy mosty miejskie Artykuł 2011
472 Budynki wykonane W systemie OWT - 67 W układzie urbanistycznym osiedla „Maki” W Lublinie Artykuł 2014
473 Budżet obywatelski jako nowe narzędzie zarządzania finansami polskich miast Artykuł 2016
474 Building a bridge between IT and non-IT specialists – Tempus ERAMIS Artykuł 2011
475 Building bridge between computer science and environmental engineering - the new master programme Rozdział 2015
476 Building dynamic models of technical-economic systems using causal diagrams Rozdział 2016
477 Building structures in theory and practice Monografia 2013
478 Burnout of University employees and assessment of learning -teaching process quality Rozdział 2017
479 Bursztyn na Ziemi Chełmskiej : próba syntezy Rozdział 2016
480 Business insights into professionalization of ICT studies Rozdział 2015
481 Business Inteligence w zarządzaniu współczsnymi zakładami opieki zdrowotnej Artykuł 2014
482 Business intelligence as a support in human resources strategies realization in contemporary organizations Artykuł 2014
483 Business intelligence for small and medium sized businesses Artykuł 2014
484 Business Intelligence narzędziem budowy i realizacji strategii przedsiębiorstwa Artykuł 2011
485 Business intelligence w zarządzaniu edukacją akademicką Artykuł 2014
486 Business simulation games during the summer schools – the case study Referat 2012