Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 507
Lp. Tytuł Typ Rok
1 B2B e-relationships in Poland: results of the survey Artykuł 2013
2 Background-substraction in electroacoustic studies of multi-component dispersions Referat 2013
3 Background-subtraction in electroacoustic studies Artykuł 2014
4 Backpack-type ozone-mist sterilization system developed for non-chemical agriculture processes Referat 2014
5 Badania aerodynamiczne opływu kadłuba wiatrakowca w tunelu aerodynamicznym przy zmiennym kącie natarcia i ślizgu Rozdział 2013
6 Badania analityczne obciążeń bezprzegubowego wirnika ogonowego Rozdział 2015
7 Badania autobusu miejskiego w warunkach jego uzytkowania Artykuł 2016
8 Badania belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien stalowych i propylenowych Rozdział 2014
9 Badania bioindykacyjne jakości wody i ścieków w oparciu o zgrupowania organizmów saprobiontycznych Referat 2011
10 Badania bioindykacyjne w gospodarce wodno-ściekowej Referat 2011
11 Badania CFD i analiza przedniego skrzydła bolidu Formuły 1 w programie ANSYS Fluent Rozdział 2013
12 Badania chropowatości po frezowaniu stopów magnezu AZ31 i AZ91HP Artykuł 2012
13 Badania cienkościennych wytworów stosowanych na elementy elewacji budynku Artykuł 2016
14 Badania doświadczalne stabilności procesu frezowania stopu Inconel X750 Artykuł 2015
15 Badania doświadczalne tarcz żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Artykuł 2012
16 Badania drgań budynków przemysłowych Referat 2013
17 Badania dynamiczne odporności ciśnieniowej wlewu zbiornika paliwa Artykuł 2017
18 Badania dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego książąt Ostrogskich : osiągnięcia i problematyka Rozdział 2015
19 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 1. Wpływ umiejscowienia tulei obrotowej cylindra w układzie uplastyczniającym Artykuł 2011
20 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 2, Ukształtowanie powierzchni wewnętrznej tulei obrotowej cylindra Artykuł 2012
21 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 3. Współdziałanie tulei obrotowej ze strefą rowkowaną cylindra Artykuł 2012
22 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 4, Porównanie funkcjonowania modelu wytłaczarki i jej prototypu Artykuł 2013
23 Badania eksperymentalne i analiza skuteczności działania bezrdzeniowego indukcyjnego nadprzewodnikowego ogranicznika prądu Referat 2011
24 Badania eksperymentalne i teoretyczne zasobnika ciepłej wody ze stratyfikacją termiczną Monografia 2012
25 Badania eksperymentalne lokalizacji wady w kompozytach metodami dynamicznymi Referat 2012
26 Badania eksperymentalne modelu transformatora z uzwojeniami wykonanymi z taśmy nadprzewodnikowej HTS drugiej generacji Artykuł 2012
27 Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Cz. 1. Ocena rzeczywistych efektów energetycznych Artykuł 2011
28 Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Cz. 2. Badanie zjawiska stratyfikacji w wodnym zbiorniku magazynującym Artykuł 2011
29 Badania eksperymentalne sprawności generowania energii elektrycznej w autobusie miejskim Artykuł 2015
30 Badania eksperymentalne układu z wahadłem sterowanego za pomocą tłumika MR oraz sprężyny SMA Referat 2014
31 Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na czas otwierania wtryskiwacza gazu Artykuł 2014
32 Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na wydatek impulsowych wtryskiwaczy gazu Artykuł 2014
33 Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na zwłokę załączania wtryskiwacza gazu Artykuł 2013
34 Badania eksperymentalne wpływu prędkości na siłę oporu modelu wiatrakowca Referat 2015
35 Badania eksperymentalne wpływu wypełnienia sygnału sterującego na czas wyłączania impulsowego wtrysku gazu Artykuł 2014
36 Badania eksperymentalne wtrysku benzyny i biopaliwa E85 do przewodu dolotowego silnika o ZI w stanach dynamicznych Artykuł 2013
37 Badania eksperymentalne zakłóceń elektromagnetycznych od urządzeń fizykoterapeutycznych Rozdział 2016
38 Badania eksperymentalne zjawisk dynamicznych w czasie ruchu pojazdów Artykuł 2016
39 Badania eksploatacyjne pojazdu jednośladowego z napędem elektrycznym Rozdział 2013
40 Badania eksploatacyjne pojazdu z bezpośrednim wtryskiem benzyny na hamowni podwoziowej Artykuł 2014
41 Badania eksploatacyjne struktur fotowoltaicznych zamocowanych na pokładzie autobusu miejskiego z silnikiem diesla Artykuł 2015
42 Badania elektrycznych parametrów procesu rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2015
43 Badania emisji hałasu i natężenia ruchu w mieście Artykuł 2012
44 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie iskrowym w wybranej SKP w Žilinie na Słowacji Artykuł 2014
45 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym w wybranej SKP-ŽU w Žilinie na Słowacji Artykuł 2014
46 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym w wybranej SKP-ŽU w Žilinie na Słowacji Referat 2014
47 Badania emisji pól elektromagnetycznych Rozdział 2011
48 Badania emisji spalin pojazdu wyposażonego w bezpośredni wtrysk gazu CNG Artykuł 2015
49 Badania fragmentowania wiórów w procesie frezowania stopów magnezu Rozdział 2014
50 Badania fragmentowania wiórów w procesie frezowania stopów magnezu Artykuł 2014
51 Badania fraktograficzne zawiasu notebooka Rozdział 2015
52 Badania frezowania obwodowego warstwy utwardzonej wskutek cięcia laserem Artykuł 2012
53 Badania grubości ścianki wytłoczyny z tworzywa polimerowego z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej Referat 2012
54 Badania i charakterystyki jednokomórkowego elektrolizera typu HTPEM Artykuł 2014
55 Badania i metody obliczeniowe dla bezpieczeństwa elektrowni jądrowych - relacja z II SBJ'2012 Artykuł 2012
56 Badania i ocena wytrzymałości betonu w żelbetowej konstrukcji realizowanego budynku Artykuł 2012
57 Badania jakościowe odkuwek wsporników lotniczych ze stopu magnezu AZ31 wytworzonych nową metodą kucia Rozdział 2015
58 Badania kąta naturalnego usypu granulatu z PVC Referat 2012
59 Badania korozyjne organicznych powłok akrylowych w komorze solnej Artykuł 2012
60 Badania laboratoryjne modułowych rusztowań budowlanych Artykuł 2015
61 Badania lejności i twardości stomatologicznego stopu odlewniczego na osnowie kobaltu Rozdział 2013
62 Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich Monografia 2012
63 Badania materiałowe elementów turbosprężarki pod kątem eliminowania przyczyn uszkodzeń eksploatacyjnych Artykuł 2013
64 Badania materiału wałka uszkodzonej turbosprężąrki silnika samochodowego Artykuł 2013
65 Badania mikroprzecieku wybranych kompozytów stomatologicznych po procesie zmęczenia cieplnego Artykuł 2011
66 Badania mikrostrukturalne powłoki cermetalowej wytworzonej metodą natryskiwania cieplnego Rozdział 2014
67 Badania mikrostruktury i właściwości powłok natryskiwanych zimnym gazem COLD SPRAY Rozdział 2016
68 Badania mikrotwardości stopów magnezu po szybkościowym frezowaniu na sucho Artykuł 2013
69 Badania mikrotwardości warstwy wierzchniej stali C45 wycinanej laserem a następnie frezowanej i nagniatanej odśrodkowo Artykuł 2013
70 Badania modelowe efektywności funkcjonowania separatora fazy stałej ścieków deszczowych Artykuł 2014
71 Badania modelowe generatora pary wodnej w programie AVL fire Artykuł 2012
72 Badania modelowe lotniczego układu paliwowego Artykuł 2011
73 Badania modelowe nośności konstrukcji głównej drewnianego przekrycia kryształowego w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Biłgoraju Artykuł 2014
74 Badania modelowe oddziaływania wiatru na eksponat modelu akwaporyny Artykuł 2012
75 Badania modelowe rozprzestrzeniania się butylohydroksytoluenu (BHT) migrującego z rur polietylenowych (PE-HD) do wody Artykuł 2012
76 Badania modelowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia pochodzącego z nieszczelnej kanalizacji deszczowej w gruntach torfowych Artykuł 2011
77 Badania modelowe układu katalitycznego oczyszczania spalin silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2015
78 Badania modelowe układu zasilania wodorem silnika z zapłonem iskrowym Artykuł 2014
79 Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym prawidłowości działania ciągów w przewodach kominowych w budynku w zabudowie zwartej Artykuł 2013
80 Badania modelowe wpływu struktury wiatru na obciążenie pionowych struktur kratowych z uwzględnieniem wpływu oblodzenia Artykuł 2012
81 Badania modelowe wypływu wody z podziemnego rurociągu podczas awarii Artykuł 2015
82 Badania momentu skrawania i siły biernej w procesie frezowania kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami węglowymi i aramidowymi Rozdział 2013
83 Badania morfologii powierzchni oraz właściwości fizykochemicznych popiołów lotnych modyfikowanych chitozanem Rozdział 2014
84 Badania nad efektywnością konwersji fotowoltaicznej (pv) dla warunków Lubelszczyzny Artykuł 2014
85 Badania nad odtworzeniem składu betonów Artykuł 2014
86 Badania nad rozwojem mikroorganizmów w przewodach wodociągowych z z żeliwa sferoidalnego z wykładziną cementową Artykuł 2011
87 Badania nad technologią otrzymywania cienkich warstw emitera metodą rozpylania magnetronowego dla zastosowań w ogniwach CIGS Artykuł 2017
88 Badania nad zastosowaniem ekstrakcji w układzie ciało stałe-ciecz do zmniejszania zawartości wody i węgla organicznego w koncentracie miedzi Artykuł 2013
89 Badania nad zwiększeniem wydajności barwnikowych ogniw słonecznych Monografia 2012
90 Badania natężeń pól elektrycznych i magnetycznych generowanych przez instalację reaktorów plazmowych Artykuł 2016
91 Badania natężenia dźwięku na terenie campusu Politechniki Lubelskiej Rozdział 2011
92 Badania numeryczne CFD wpływu usterzenia na charakterystyki aerodynamiczne Artykuł 2013
93 Badania numeryczne cienkościennych elementów płytowych poddanych ściskaniu Artykuł 2015
94 Badania numeryczne i doświadczalne jednozakładowych połączeń klejowych o budowie hybrydowej Rozdział 2013
95 Badania numeryczne i doświadczalne stateczności i nośności kompozytowych słupów cienkościennych poddanych ściskaniu Monografia 2013
96 Badania numeryczne nośności węzłów w modułowym systemie rusztowań budowlanych Artykuł 2011
97 Badania oddziaływań biocząsteczek lakazy z powierzchnią stałego nośnika krzemowego w strumieniu zimnej plazmy SPP Referat 2016
98 Badania odporności na pękanie i wielkości mikrorys w betonie ze zmiennym dodatkiem pyłu krzemionkowego i popiołów lotnych Artykuł 2017
99 Badania odporności na pękanie kompozytów betonowych w młodym wieku z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2012
100 Badania odporności na zapłon wiórów różnych stopów MG przy zmiennych parametrach technologicznych frezowania Rozdział 2013
101 Badania odwzorowania powierzchni folii z poli(chlorku winylu) w procesie jej kształtowania Referat 2017
102 Badania opływu aerodynamicznego kadłuba wiatrakowca przy zmiennym kącie ślizgu metodą numeryczną CFD Rozdział 2013
103 Badania opływu profilu lotniczego w tunelu aerodynamicznym Rozdział 2012
104 Badania orzęsków osadu czynnego Miejskiej Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" w Lublinie Referat 2012
105 Badania parametrów materiałowych próbek betonowych z dodatkiem tufów zeolitowych i plastyfikatora Artykuł 2014
106 Badania parametrów ruchu wybranych wózków widłowych Artykuł 2012
107 Badania płynu hamulcowego w samochodach osobowych Referat 2013
108 Badania płynu hamulcowego w samochodach osobowych Artykuł 2013
109 Badania podciągania kapilarnego wody przez płyty wapienno-krzemianowe z wykorzystaniem technik reflektometrycznych TDR Artykuł 2011
110 Badania pojazdu euro 5 przy pełnym obciążeniu silnika Artykuł 2012
111 Badania pól elektromagnetycznych i hałasu na terenie biogazowni rolniczej Artykuł 2016
112 Badania porównawcze chropowatości powierzchni stali, stopu aluminium i stopu tytanu po cięciu strumieniem wodno- ściernym Rozdział 2013
113 Badania porównawcze chropowatości powierzchni wybranych stopów magnezu po frezowaniu narzędziem pełnowęgikowym oraz pkd Artykuł 2011
114 Badania porównawcze dokładności przedmiotów ze stali 15-5PH oraz 4330 wykonanych frezowaniem Artykuł 2017
115 Badania porównawcze efektów modyfikacji żywic epoksydowych napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia dla wybranych utwardzaczy Artykuł 2012
116 Badania porównawcze obróbki krawędzi przedmiotów ze stopu aluminium 7075 i stali C45 metodą szczotkowania Artykuł 2013
117 Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów aluminium po obróbce frezowaniem Artykuł 2015
118 Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopu AZ91HP po obróbce ściernej i frezowaniu Artykuł 2015
119 Badania porownawcze wpływu frezowania na chropowatość powierzchni i mikrotwardość warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti6A14V oraz stali nierdzewnej 15-5PH Artykuł 2011
120 Badania porównawcze wybranych wskaźników skrawalności w procesie frezowania stopów niklu INCONEL 625 i INCONEL 718 Artykuł 2015
121 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejonych połączeń zakładkowych po oczyszczaniu mechanicznym i ozonowaniu poliamidu PA6 Artykuł 2012
122 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejowych połączeń zakładkowych stali 316L po "szokach termicznych" Referat 2015
123 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejowych połączeń zakładkowych stali 316L po „szokach termicznych” Artykuł 2015
124 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie zakładkowych połączen klejowych po oczyszczeniu mechanicznym i ozonowaniu Artykuł 2011
125 Badania porównawcze zużycia ściernego stali w warunkach smarowania paliwami zawierającymi biokomponenty Artykuł 2013
126 Badania procesu degradacji fenantrenu w środowisku skawitowanej cieczy Artykuł 2013
127 Badania procesu kształtowania kul w walcach śrubowych Artykuł 2012
128 Badania procesu powstawania i zanikania filmu paliwowego podczas wtrysku biopaliwa E85 i benzyny Artykuł 2015
129 Badania procesu spalania mieszanin wodoru i benzyny w silniku o zapłonie iskrowym Artykuł 2013
130 Badania procesu tworzenia mieszanki w silniku gwiazdowym Artykuł 2011
131 Badania procesu tworzenia mieszanki w silniku o zapłonie iskrowym zasilanym wtryskiem gazu propan-butan Artykuł 2011
132 Badania procesu wytłaczania polipropylenu modyfikowanego talkiem Artykuł 2012
133 Badania przetwórczego skurczu wyprasek kompozytowych Artykuł 2013
134 Badania przyczyn niejednorodności surowca skaleniowo-kwarcowego po wypaleniu Artykuł 2014
135 Badania przypadku uszkodzenia ramienia robota przemysłowego Artykuł 2014
136 Badania rozkładu ciśnienia na powierzchni walca w zależności od struktury wiatru Artykuł 2011
137 Badania rozkładu naprężeń własnych w warstwie wierzchniej przedmiotów ze stopów aluminium po nagniataniu wibracyjnym Artykuł 2014
138 Badania rury wodociągowej wykonanej z PVC eksploatowanej przez 40 lat. Rozdział 2013
139 Badania rusztowań na placu budowy Artykuł 2016
140 Badania rynku transportu zbiorowego w Lublinie Artykuł 2016
141 Badania rynku transportu zbiorowego w Lublinie Artykuł 2016
142 Badania samochodu z zainstalowanym prototypem układu wytwarzania wodoru Artykuł 2012
143 Badania satysfakcji i lojalności klientów w różnych sektorach gospodarczych Artykuł 2011
144 Badania sił skrawania i ich amplitud podczas frezowania stopów magnezu Artykuł 2012
145 Badania sił skrawania podczas frezowania superstopu Inconel 718 z podwyższoną prędkością skrawania Artykuł 2016
146 Badania składu mineralnego odmianowych miodów pszczelich metodą ICP-MS Referat 2013
147 Badania skuteczności klejenia i spawania stali konstrukcyjnej s 235JR Referat 2017
148 Badania skuteczności klejenia i spawania stali konstrukcyjnej S235JR Artykuł 2017
149 Badania skuteczności klejenia poliamidu PA6 oraz politetrafluoroetylenu (PTFE) Artykuł 2013
150 Badania skuteczności klejenia stopu tytanu Ti6Al4Vi stali nierdzewnej 0H18N9 Rozdział 2013
151 Badania skuteczności trzystopniowej domowej baterii filtrów wyposażonej w lampę UV-C Rozdział 2015
152 Badania społeczne jako przyczynek do poprawy środowiska zbudowanego Rozdział 2015
153 Badania społeczne przyczynkiem do oceny jakości energetycznej budynków wielkopłytowych w osiedlach mieszkaniowych Artykuł 2014
154 Badania społeczne przyczynkiem do oceny potencjału energetycznego budynków na przykładzie polsiego osiedla Artykuł 2013
155 Badania sprawności autobusowego silnika spalinowego w warunkach ruchu miejskiego Artykuł 2014
156 Badania stanowiskowe jakości połączeń gwintowych Artykuł 2011
157 Badania stanowiskowe wpływu dodatku wodoru do układu dolotowego silnika o zapłonie iskrowym na proces roboczy Artykuł 2013
158 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów Al po frezowaniu konwencjonalnym i HSM Rozdział 2011
159 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu Rozdział 2014
160 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu Artykuł 2014
161 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu konwencjonalnym i HSM Rozdział 2012
162 Badania stanu krawędzi przedmiotów ze stopów aluminium po procesie usuwania zadziorów Artykuł 2012
163 Badania strukturalne elementu zacisku hamulcowego Rozdział 2014
164 Badania strukturalne tarczy hamulcowej Rozdział 2014
165 Badania struktury i właściwości warstw wierzchnich powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B Artykuł 2012
166 Badania struktury przepływu w tunelu aerodynamicznym laboratorium inżynierii wiatrowej politechniki krakowskiej Artykuł 2011
167 Badania struktury zasobów mieszkaniowych w Polsce na przykładzie budynków wznoszonych w technologii prefabrykowanej Artykuł 2014
168 Badania stuletniego betonu z mostu na ul. Zamojskiej w Lublinie Artykuł 2014
169 Badania symulacyjne bezpośredniego wtrysku gazu ziemnego do komory spalania dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2014
170 Badania symulacyjne bilansu cieplnego silnika Diesla przeznaczonego do napędu lekkiego śmigłowca Artykuł 2014
171 Badania symulacyjne CFD wpływu aktywnego nadmuchu na siłę nośną profili lotniczych Rozdział 2013
172 Badania symulacyjne eksploatacji helikopterowego silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2014
173 Badania symulacyjne lotniczego silnika gwiazdowego Artykuł 2014
174 Badania symulacyjne metody bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego Artykuł 2011
175 Badania symulacyjne obciążeń tłoków silników spalinowych o zapłonie samoczynnym z wtryskiem bezpośrednim Artykuł 2014
176 Badania symulacyjne przepływu gazu przez tłoczkowy impulsowy wtryskiwacz gazu w stanach nieustalonych Rozdział 2013
177 Badania symulacyjne skręceń pierścieni tłokowych w zespole tłok-pierścienie-cylinder Artykuł 2011
178 Badania symulacyjne tłokowego silnika lotniczego ASZ-62IR w warunkach ustalonych Artykuł 2016
179 Badania symulacyjne układu sterowania pracą silnika zasilanego benzyną z dodatkiem wodoru Artykuł 2014
180 Badania symulacyjne układu wtrysku benzyny Bosch Motronic Artykuł 2012
181 Badania symulacyjne wirnika turbiny wiatrowej o regulowanej powierzchni roboczej Rozdział 2012
182 Badania symulacyjne zmian stężenia chloru w wybranym fragmencie rzeczywistej sieci wodociągowej Artykuł 2016
183 Badania symulacyjne zwrotności wielkogabarytowej naczepy Referat 2013
184 Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju. Cz 1. Analizy statyczne Artykuł 2013
185 Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju. Cz. 2. Analizy dynamiczne Artykuł 2013
186 Badania systemów ułatwiających zimny rozruch pojazdu dostawczego z silnikiem o zapłonie samoczynnym Artykuł 2015
187 Badania taśm nadprzewodnikowych (2G HTS) bez stabilizatora Artykuł 2017
188 Badania teoretyczne i doświadczalne współdziałania kanału z tworzywa polimerowego z kablem optotelekomunikacyjnym Referat 2014
189 Badania teoretyczno-doświadczalne procesu kucia matrycowego stopów magnezu Artykuł 2013
190 Badania teoretyczno-doświadczalne procesu walcowania kuźniczego prętów o przekroju okrągłym z główek złomowych szyn kolejowych Artykuł 2012
191 Badania terenowe natężeń pola elektromagnetycznego Artykuł 2013
192 Badania termowizyjne rozkładu temperatur na ostrzach narzędzi urabiających Referat 2014
193 Badania termowizyjne w procesie wytłaczania porującego Referat 2014
194 Badania tribiologiczne stopów kobaltu stosowanych jako biomateriały Rozdział 2015
195 Badania tribologiczne powłoki eutektycznej Fe-Mn-C-B modyfikowanej Si, Ni, Cr, Cu wykazującej samoorganizację powierzchni tarcia Artykuł 2017
196 Badania uszkodzeń układów konstrukcyjnych samochodu ciężarowego oraz kosztów jego naprawy w warunkach wynajmu długoterminowego Artykuł 2016
197 Badania uszkodzeń wałów korbowych w trakcyjnych silnikach o zapłonie samoczynnym Artykuł 2013
198 Badania uszkodzonych elementów ram rusztowań systemu fasadowego Artykuł 2013
199 Badania uwarunkowań osiągnięcia maksymalnej wydajności filtra w warunkach granicznych strat naporu wody w złożu filtracyjnym. Referat 2014
200 Badania użyteczności z użytkownikiem – staż naukowy we Francji Artykuł 2014
201 Badania w warunkach drogowych pojazdu z silnikiem benzynowym zasilanym paliwem e85 Artykuł 2011
202 Badania warunków tarcia stopu magnezu AZ31 w zakresie temperatury kształtowania plastycznego na gorąco Artykuł 2015
203 Badania warunków tarcia w zakresie obróbki plastycznej na gorąco z wykorzystaniem smarów na bazie szkła Artykuł 2017
204 Badania wirnika turbiny wiatrowej o regulowanym położeniu łopat roboczych Rozdział 2012
205 Badania właściwości warstwy wierzchniej po nagniataniu odśrodkowym przedmiotów wycinanych wiązką laserową Rozdział 2011
206 Badania właściwości warstwy wierzchniej stopu aluminium po obróbce szczotkowaniem Rozdział 2011
207 Badania właściwości zeolitów otrzymywanych z popiołów lotnych pod kątem wykorzystania ich jako sorbentów CO 2 Artykuł 2014
208 Badania wpływu ciepła na stan energetyczny warstwy wierzchniej stali S235JR Artykuł 2014
209 Badania wpływu dodatków na właściwości materiałów na bazie cementu Sorela Rozdział 2014
210 Badania wpływu grubości warstwy skrawanej i cieczy obróbkowej na kształt wiórów w procesie skrawania ortogonalnego Artykuł 2017
211 Badania wpływu liczby łopat śmigła na parametry jego pracy Rozdział 2014
212 Badania wpływu parametrów nagniatania wibracyjnego na trwałość zmęczeniową elementów ze stopu tytanu Artykuł 2012
213 Badania wpływu prędkości obrotowej formy odlewniczej na grubość ścian odlewu podczas odlewania planetarnego Artykuł 2013
214 Badania wpływu starzenia naturalnego na wybrane właściwości wyrobów z polipropylenu z dodatkiem środka oksybiodegradacyjnego Artykuł 2014
215 Badania wpływu wybranych parametrów ukladu hydrokawitacyjnego na stopień degradacji antracenu i fenantrenu w środowisku kawitacującej cieczy Artykuł 2013
216 Badania wrstwy wierzchniej polimerowych cewników stosowanych w medycynie Referat 2017
217 Badania wstępne parametrów dynamicznych w konstrukcjach wielomaterialowych z dodatkiem zeolitu Artykuł 2013
218 Badania wybranych właściwości fizykochemicznych mikroemulsji wodno-paliwowej Artykuł 2017
219 Badania wybranych właściwości granulatu z poli(chlorku winylu) Artykuł 2012
220 Badania wybranych właściwości mechanicznych kompozytowych odlewów polimerowych Rozdział 2016
221 Badania wybranych właściwości mechanicznych kształtowników wielokomorowych Referat 2015
222 Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej elementów ze stali C45 po cięciu laserem, frezowaniu wykończeniowym oraz nagniataniu odśrodkowym Artykuł 2016
223 Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej stopu magnezu AZ31 po obróbce szczotkowaniem Artykuł 2014
224 Badania wybranych wskaxników skrawalności podczas frezowania stopu Inconel 718 narzędziami ceramicznymi Artykuł 2017
225 Badania wykończeniowego frezowania stali po cięciu laserem Rozdział 2011
226 Badania wytrzymałości mechanicznej modyfikowanego polilaktydu Referat 2017
227 Badania wytrzymałości połączeń klejowych w podwyższonej temperaturze po modyfikacji żywicy epoksydowej montmorylonitem Artykuł 2012
228 Badania wytrzymałościowe iglicy wtryskiwacza CNG do zasilania silnika Diesla Artykuł 2014
229 Badania zapotrzebowania na wodę wybranego budynku użyteczności publicznej Rozdział 2013
230 Badania zapotrzebowania na wodę wybranego szpitala neuropsychiatrycznego Rozdział 2015
231 Badania zawartości jonów metali ciężkich w wodzie kontaktującej się z wykładziną cementową rur wodociągowych Artykuł 2011
232 Badania zawartości napełniacza mineralnego na charakterystykę p-v-T polipropylenu Artykuł 2015
233 Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z wariantowo usytuowanym stykiem Rozdział 2014
234 Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z różnie ukształtowanymi stykami Artykuł 2015
235 Badania zmian jakości wody w przewodach wodociągowych z wykładziną cementową Artykuł 2012
236 Badania, ekspertyzy i szkolenia na uczelniach lubelskich : katalog ofert Monografia 2013
237 Badania, prowadzące do odtworzenia składu zapraw cementowych Artykuł 2015
238 Badanie cech mechanicznych porowatego gipsu Artykuł 2015
239 Badanie charakterystyk R=f(T) taśm nadprzewodnikowych pierwszej i drugiej generacji Referat 2016
240 Badanie dokładności pozycjonowania osi obrotowych wieloosiowych obrabiarek CNC oraz błędów wolumetrycznych Artykuł 2015
241 Badanie dokładności ruchów osi wirującej wrzeciona oraz położenia środków osi obrotowych obrabiarek CNC Artykuł 2015
242 Badanie dynamiki ruchu pojazdów komunikacji miejskiej w warunkach niewymuszonego ruchu Artykuł 2016
243 Badanie efektu homogenizacji produktów spożywczych Artykuł 2013
244 Badanie efektywności pracy fotowoltaicznego systemu "off-grid" w warunkach zimowo - wiosennych dla Lubelszczyzny Artykuł 2014
245 Badanie EMC spawarki inwertorowej Rozdział 2012
246 Badanie emisji elektromagnetycznej reaktora DBD Rozdział 2016
247 Badanie emisji elektromagnetycznej reaktorów Glidarc i BDB Rozdział 2015
248 Badanie emisji elektromagnetycznej w akademiku Politechniki Lubelskiej Rozdział 2013
249 Badanie emisji elektromagnetycznej w zakresie GSM w polsce i Ukrainie Rozdział 2015
250 Badanie i analiza energochłonności wielotarczowego rozdrabniacza nowej generacji Artykuł 2012
251 Badanie i formalizacja nierównomierności rozdrabniania funkcją losową Artykuł 2013
252 Badanie kinetyki wzrostu epitaksjalnych warstw lateralnych dla zastosowań fotowoltaicznych Artykuł 2012
253 Badanie komfortu wibracyjnego schodów stalowych w nowej siedzibie NOSPR w Katowicach Artykuł 2015
254 Badanie kompozytu opartego na lekkich wypełniaczach (len i perlit) do zastosowań w budownictwie jako materiał ścienny Artykuł 2015
255 Badanie korozji stali niestopowej, miedzi i cynku w cieczach jonowych. Cz. II: Korozja w zawierajacych chlorki i wode tetrafluoroboranach 1,3-dialkiloimidazoliowych Artykuł 2011
256 Badanie masy, temperatury zapłonu oraz temperatury wiórów podczas skrawania wybranych stopów magnezu Artykuł 2012
257 Badanie mechaniki współdziałania stykowego ze zużyciem w układach cylindrycznych o wewnętrznym styku hertzowskim Artykuł 2011
258 Badanie możliwości wykorzystania betonu komórkowego o niskiej gęstości do dociepleń wewnętrznych Rozdział 2014
259 Badanie numeryczne poziomu naprężeń zachodzących w podnośniku trapezowym BD-02B2 Referat 2014
260 Badanie numeryczne stanu wytężenia połączenia śrubowego Artykuł 2015
261 Badanie poziomu motywacji i satysfakcji pracowników z wykorzystaniem modelu ścieżkowego Artykuł 2011
262 Badanie poziomu satysfakcji użytkowników Biblioteki Politechniki Lubelskiej Artykuł 2016
263 Badanie procesów logistycznych przedsięwzięc drogowych Artykuł 2012
264 Badanie procesu korozji stali w cieczach jonowych zanieczyszczonych chlorkami i wodą Artykuł 2011
265 Badanie promieniotwórczości naturalnej betonu z różnym dodatkiem krzemionkowego popiołu lotnego Artykuł 2015
266 Badanie przepływomierza samochodowego w warunkach laboratoryjnych Artykuł 2014
267 Badanie rozkładów pól elektrycznych i magnetycznych w pracowni rezonansu magnetycznego Referat 2016
268 Badanie skuteczności zabezpieczania przed luzowaniem połączeń gwintowych poprzez klejenie Rozdział 2014
269 Badanie sprawności układu przemiennik częstotliwości - indukcyjny silnik klatkowy Artykuł 2014
270 Badanie statyczne i dynamiczne mostu kolejowego o konstrukcji powłokowo-gruntowej Artykuł 2014
271 Badanie struktur wtórnych powstających podczas tarcia powłok ze stopu eutektycznego Fe-Mn-C-B Referat 2013
272 Badanie układów EBS i SRS samochodu ciężarowego Artykuł 2011
273 Badanie urządzeń w fizykoterapii na kierunku Inżynieria Biomedyczna Referat 2016
274 Badanie użyteczności oraz dostępności interfejsu w aplikacjach mobilnych Artykuł 2013
275 Badanie wpływu czasu życia wybranych epoksydowych kompozycji klejowych na wytrzymałość i odkształcalność w połączeniu zakładkowym Artykuł 2017
276 Badanie wpływu obiektu unieszkodliwiania odpadów wiertniczych na wybrane elementy środowiska przyrodniczego Rozdział 2015
277 Badanie wpływu parametrów geometrycznych kieszeni prostokątnej oraz warunków realizacji procesu skrawania na drgania podczas frezowania trochoidalnego Artykuł 2011
278 Badanie wpływu równomierności rozmieszczenia włókien na moduł sprężystości poprzecznej kompozytu rowingowego w procesie produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnych Rozdział 2011
279 Badanie wpływu technologii informacyjnych na efekty w nauce uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnogórze Rozdział 2017
280 Badanie wpływu wielkości delaminacji na makroskopowe właściwości wytrzymałościowe kompozytów laminatowych metodą trójpunktowego zginania belek Referat 2012
281 Badanie wpływu właściwości geometrycznych mikrostruktury na moduł sprężystości poprzecznej kompozytu rowingowego w procesie produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnych Artykuł 2011
282 Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej Artykuł 2013
283 Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej. Rozdział 2013
284 Badanie wytrzymałości połączeń drutowych wykonanych metodami ultrakompresji oraz ultratermokompresji dla wybranych metalizacji Rozdział 2017
285 Badanie zaburzeń przewodzących w torze zasilania reaktorów BDB i GlidArc Artykuł 2015
286 Badanie zamienników led żarówek halogenowych h4 Artykuł 2016
287 Badanie zarysowania płyty w belkach zespolonych stalowo-betonowych Artykuł 2015
288 Badanie zastosowania CaO przy transestryfikacji oleju rzepakowego do estrów wyższych kwasów tłuszczowych Artykuł 2012
289 Badanie zużycia stali 100Cr6 w środowisku paliw alternatywnych Artykuł 2015
290 The balanced scorecard as an adaptive control system Artykuł 2016
291 Balkony o różnej konstrukcji – cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych Artykuł 2011
292 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe (cz .4). Wpływ rodzaju oszklenia na zapotrzebowanie na energię Artykuł 2015
293 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz. 1. : Zasady konstruowania i funkcjonowania pośrednich systemów pasywnych Artykuł 2014
294 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz. 3 : Kształt balkonu a zyski energetyczne Artykuł 2014
295 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz.2 : Wpływ powierzchni oszklenia na zyski energetyczne. Artykuł 2014
296 Banach Random Walk in the Unit Ball S⊂l2 and Chaotic Decomposition of l2(S,P) Artykuł 2015
297 Band filling effects on coherence lengths and penetration depth in the two-orbital negative-U Hubbard model of superconductivity Artykuł 2012
298 Bardzo architektoniczne biennale. Wybrane tematy 15. międzynarodowej wystawy architektury w Wenecji Artykuł 2016
299 Bariery ochronne jako środki bezpieczeństwa transportu drogowego Artykuł 2015
300 Bariery rozwoju energetyki wiatrowej Referat 2014
301 Bariery rozwoju przedsiębiorczości sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2014
302 Bariery rozwoju usług ekoturystycznych w województwie lubelskim Artykuł 2015
303 Barwa wyprasek wtryskowych otrzymywanych z tworzywa wielokrotnie przetwarzanego Rozdział 2016
304 The base of the methodical design and implementation of engineering education process Artykuł 2012
305 Basics and design Rozdział 2017
306 The basics of machine diagnostics Rozdział 2015
307 Basins of attraction in a simple harvesting system with a stopper Rozdział 2014
308 Basis of the necessity of the thermal modelling and analysis of its problem Artykuł 2017
309 Baszta obronna w Wojciechowie: rozwarstwienie materiałowe i chronologiczne Rozdział 2015
310 Battery-supported trolleybus traction network-a component of the municipal smart grid Rozdział 2017
311 Bayesian estimation for deformed modified power series distribution Artykuł 2013
312 Bayesian estimation for non zero inflated modified power series distribution under linex and generalized entropy loss functions Artykuł 2016
313 Baza Publikacji Pracowników PL jako narzędzie bibliometryczne Artykuł 2013
314 Baza Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej jako narzędzie bibliometryczne Rozdział 2015
315 Beam–to-column connection calculations using robot software Artykuł 2015
316 BEMLAB - open source, objective Boundary Element Method Library Rozdział 2011
317 BEMLAB - open source, objective Boundary Element Method Library Rozdział 2011
318 BEMLAB – Universal, Open source, Boundary Element Method library applied in Micro-Electro-Mechanical Systems Rozdział 2011
319 BEMLAB open source library and problems expressed by complex numbers Artykuł 2011
320 Benchmarking for Public Hospital Management – Research Findings Artykuł 2015
321 Benchmarking jako metoda doskonalenia kompetencji organizacji w szpitalach publicznych Artykuł 2011
322 Benchmarking w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Artykuł 2016
323 Bending–twisting vibrations of a rotating hub–thin-walled composite beam system Artykuł 2017
324 Benzene propagation during turbulent flow in pehd water supply pipes Artykuł 2015
325 Berlińskie osiedla Onkel-Toms-Hütte i Am Fischtal jako odzwierciedlenie w budownictwie mieszkaniowym relacji między nurtem awangardowym a nurtem kontynuacji w architekturze Niemiec lat dwudziestych XX Artykuł 2011
326 Best practices applicable as a means to ensure high quality of education at the EIE area Rozdział 2013
327 Best practices handbook : Contemporary realities and needs of sustainable urban rehabilitation Monografia 2017
328 Beton asfaltowy o wysokim module w Polsce Artykuł 2011
329 Beton lekki [Zgłoszenie nr (21) 408946] Patent 2016
330 Beton o ultra wysokiej wytrzymałości odporny na korozję [Zgłoszenie nr (21) 416800] Patent 2017
331 Beton odporny na działanie wysokich temperatur Patent 2012
332 Beton odporny na działanie wysokich temperatur [patent nr 217367] Patent 2014
333 Beton z włóknami odporny na pękanie. Artykuł 2012
334 Betonowe obiekty mostowe. Zadanie 1 na S17 Artykuł 2013
335 Bezhalogenowe środki opóźniające palenie tworzyw Referat 2012
336 Bezinvazijnyj metod izmereniâ svojstv termobatarej Artykuł 2011
337 Bezkontaktowe systemy diagnostyczne obrabiarek sterowych numerycznie CNC Referat 2013
338 Bezodpadowe dzielenie prętów Artykuł 2011
339 Bezpieczeństwo 4.0 – za kurtyną ochronną Artykuł 2015
340 Bezpieczeństwo dzieci przewożonych w pojazdach samochodowych Artykuł 2014
341 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz niezawodność eksploatacyjna obiektów budowlanych na terenach poddanych wpływom osuwisk Artykuł 2017
342 Bezpieczeństwo energetyczne inteligentnego domu w przestrzeni wiejskiej Referat 2015
343 Bezpieczeństwo energetyczne inteligentnego domu w przestrzeni wiejskiej Artykuł 2015
344 Bezpieczeństwo i zagrożenia użytkowników rusztowań budowlanych na świecie Artykuł 2015
345 Bezpieczeństwo informatyczne w e-administracji Rozdział 2011
346 Bezpieczeństwo jądrowe Artykuł 2013
347 Bezpieczeństwo maszyn zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE – procedury oceny zgodności z wymaganiami Rozdział 2015
348 Bezpieczeństwo na drogach rowerowych, pasach i trasach rowerowych Artykuł 2015
349 Bezpieczeństwo osób przewożonych w przyczepach Artykuł 2015
350 Bezpieczeństwo pożarowe obiektów w aspekcie wymogów specjalnych ośrodków oświatowo-wychowawczych Artykuł 2015
351 Bezpieczeństwo pracy i sterowanie produkcją - przegląd kolumn sygnalizacyjnych Artykuł 2017
352 Bezpieczeństwo pracy w budownictwie Monografia 2015
353 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie lubelskim z uwzględnieniem struktury powiatowej Artykuł 2014
354 Bezpieczeństwo systemów informacyjnych stosowanych w zarządzaniu transportem Artykuł 2014
355 Bezpieczeństwo systemów informatycznych Monografia 2013
356 Bezpieczeństwo transportu pasażerskiego w komunikacji miejskiej Artykuł 2012
357 Bezpieczeństwo użytkowania mobilnych instalacji fotowoltaicznych Artykuł 2014
358 Bezpieczeństwo użytkowników ruchu a panujące warunki na drogach - cz. 2 Artykuł 2012
359 Bezpieczeństwo użytkowników ruchu a warunki panujące na drogach - cz. I Artykuł 2012
360 Bezpieczeństwo w trakcie budowy i użytkowania rusztowań Artykuł 2014
361 Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym i drogowym Referat 2013
362 Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym i drogowym Artykuł 2013
363 Bezpieczeństwo w transporcie zwierząt hodowlanych Artykuł 2015
364 Bezpieczna eksploatacja przenośników taśmowych przystosowanych do jazdy ludzi z systemem monitorowania Referat 2013
365 Bezprzekładniowy napęd drzwi windy Artykuł 2011
366 Bezrobocie w rodzinie a problem dziedziczenia biedy Rozdział 2015
367 Bezwypadkowa igła, czyli patologie polskiego rynku używanych samochodów w ujęciu marketingowym Artykuł 2016
368 Bezzałogowy transporter zintegrowany z bezzałogowym obiektem latającym [Zgłoszenie nr (21) 411934] Patent 2016
369 Bias drift estimation for Mems gyroscope used in inertial navigation Artykuł 2017
370 Bìblìografìcnì, ìkonografìcnì, ìstorìografìcnì, ìstoriko-kraêznavcì doslìdžennâ ta arhìvnì materìalli – osnova dlâ pìdgotovki nomìnacìjnogo dos’ê dlâ vkaûcennâ obêkta do spisku ìstoricnoї spadŝcini ÛNESKO Referat 2015
371 Biblioteka a Uczelnia. Płaszczyzny współpracy – na przykładzie Biblioteki Politechniki Lubelskiej Rozdział 2016
372 Biblioteka PEAR w tworzeniu aplikacji internetowych Artykuł 2013
373 Biblioteka PL wśród wyróżnionych na XII Lubelskim Festiwalu Nauki Artykuł 2015
374 Biblioteka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Rozdział 2014
375 Bibliotekarz dziedzinowy - specjalista, przewodnik, partner Artykuł 2015
376 Bibliotekarz dziedzinowy i biblioteki specjalistyczne – cztery lata doświadczeń w Bibliotece Politechniki Lubelskiej. Artykuł 2016
377 Bibliotekarze na seminarium w Drohobyczu Artykuł 2013
378 Bibliotekarze z Drohobycza z wizytą w Politechnice Artykuł 2014
379 Biblioteki specjalistyczne w opinii społeczności akademickiej Politechniki Lubelskiej Rozdział 2014
380 Biblioteki wobec osób niedowidzących i niewidomych - stan przygotowania Rozdział 2013
381 Biblioteki wobec osób niedowidzących i niewidomych - stan przygotowania Referat 2013
382 Bifurcations and chaos in cutting process models Rozdział 2013
383 Bifurcations and control of an active pendulum vibration absorber Rozdział 2013
384 Bifurcations in frictional model of cutting process Referat 2013
385 Bilans cieplny budynku na przykładzie jednorodzinnego domu niskoenergetycznego Rozdział 2014
386 Bilans cieplny domu jednorodzinnego w technologii kompozytu wapienno-konopnego Artykuł 2017
387 Bilans energetyczny pracy głowicy wkręcającej Artykuł 2011
388 BIM in General Construction Monografia 2017
389 BIM w architekturze i infrastrukturze: podobieństwa i różnice Artykuł 2015
390 Binary linear programming as a decision-making aid for water intake operators Rozdział 2017
391 Bio-inspired approach to multistage image processing Rozdział 2017
392 BIO-MED-EX [Prawo ochronne na znak towarowy nr 288945] Patent 2017
393 BIO-MED-IN [Prawo ochronne na znak towarowy nr 293527] Patent 2017
394 Bioaugmentation of a sequencing batch reactor with Archaea for the treatment of reject water Artykuł 2016
395 The bioaugmention of sequencing batch reactor treating reject water Referat 2014
396 Biodegradable polymers and composites and their processing Rozdział 2016
397 The biodistribution of gold-coated, lutenium, immunolabeled nanoconjugates Referat 2013
398 Bioelectrical impedance phase angle as a prognostic indicator of survival in head-and-neck cancer Artykuł 2016
399 Bioelectrochemical hydrogen and electricity production : theoretical bases, description and modeling of the process Monografia 2013
400 Biofilm communities in successive stages of municipal wastewater treatment Artykuł 2016
401 Biofuels and sustainable development Rozdział 2016
402 Biofuels and the environment Rozdział 2017
403 Biogas as a new source of organomercury compounds in the environment Referat 2013
404 Biogazownie źródłem paliw alternatywnych Artykuł 2015
405 Bioimpedance vector pattern in head and neck squamous cell carcinoma Artykuł 2012
406 Bioimpedance Vector Pattern in Taiwanese and Polish College Students Detected by Bioelectric Impedance Vector Analysis: Preliminary Observations Artykuł 2012
407 Bioindication of water and wastewater quality based on structure of organisms community Rozdział 2012
408 Biological evaluation of gaseous ozone spray system for non-chemical sterilization Referat 2014
409 Biological interpretation of the most informative peaks in the task of mass spectrometry data classification Artykuł 2011
410 Biologically motivated approach to multistage image processing Rozdział 2017
411 Biomas as an answer to sustainable energy. Opportunity versus challenge Artykuł 2013
412 Biomasa jako surowiec energetyczny Rozdział 2012
413 Biomass Co-combustion assessment based on geomatric features of flame region Referat 2013
414 Biomass co-combustion characterization based on analysis of flame image sequence Referat 2013
415 Biomass co-combustion characterization based on analysis of image sequence Artykuł 2014
416 Biomass co-combustion process assessment using series of flame images Artykuł 2013
417 Biomass feedstock for biofuels production Rozdział 2016
418 Biomass for biofuels Monografia 2016
419 Biomass for fuels - classification and composition Rozdział 2016
420 Biomass-coal combustion characterization using image processing Referat 2011
421 Biomaterials in transplantology and techniques Referat 2013
422 Biomechaniczny model ludzkiego ucha środkowego Referat 2012
423 Biomechanika przysiadu w rehabilitacji i treningu sportowym Artykuł 2017
424 Biomedical potential of chitosan/HA and chitosan/β-1,3-glucan/HA biomaterials as scaffolds for bone regeneration — A comparative study Artykuł 2016
425 Biomedycyna : badania, diagnostyka, leczenie = Biomedicine : research, diagnostic, treatment. 1 Monografia 2014
426 Biomedycyna : badania, diagnostyka, leczenie = Biomedicine : research, diagnostic, treatment. 2 Monografia 2014
427 Bionics - collaboration platform of natural science and techniques Referat 2013
428 Bionika Rozdział 2012
429 Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju Monografia 2012
430 Biopaliwa do silników wysokoprężnych Rozdział 2011
431 Bioreaktor laboratoryjny typu SBR do badania właściwości osadu czynnego i procesów oczyszczania ścieków Artykuł 2011
432 Bioróżnorodność : wybrane zagadnienia = Biodiversity : selected aspects Monografia 2014
433 Biotechnologia : wybrane zagadnienia = Biotechnology : selected issues. 1 Monografia 2014
434 Biotechnologia w analizie, ochronie środowiska, medycynie i przemyśle Monografia 2015
435 Biotechnology of the food industry wastewater treatment from nitrogen compunds Artykuł 2011
436 Bipolarne źródło prądowe z eliminacją wpływu efektu Early’ego [ Nr patentu 214903] Patent 2013
437 Bithreshold neurons learning Artykuł 2013
438 Bitmapowa grafika komputerowa : wprowadzenie do programu GIMP 2.8 Monografia 2012
439 Biuletyn Wynalazczości : Wydział Mechaniczny : Politechnika Lubelska : lata 2010-2014 Monografia 2015
440 Blogi korporacyjne w kreowaniu relacji z klientami Artykuł 2016
441 Bluff in games Rozdział 2014
442 Blur recognition using second fundamental form of image surface Rozdział 2015
443 Błędy obróbki skrawaniem i ich prognozowanie z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych Monografia 2014
444 Błędy projektowe i wykonawcze budynków gospodarczych zlokalizowanych na obszarach wiejskich Rozdział 2014
445 Błędy w konstrukcji oferty specjalnej "Bilet okulski" przewoźnika kolejowego przewozy regionalne Sp. z o.o. Rozdział 2016
446 Bonding of silicon and crystal quartz wafers at the minimized residual stresses Artykuł 2011
447 Boom na kolektory. Instalacje słoneczne. Artykuł 2014
448 Boundary conditions in evolutionary equations in biology Artykuł 2014
449 Boundary element method application in wall dampness tomography Artykuł 2016
450 Boundary element method modyfications for use in some impedance and optical tomography applications Artykuł 2017
451 BPMN and WebML solution for web app-aided flow of dokuments Rozdział 2011
452 Brak odpowiedniej widoczności wokół pojazdu zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego Artykuł 2017
453 Braking deceleration variability of progressive safety gears using statistical and wavelet analyses Artykuł 2017
454 Bridge as an environmental check-point Rozdział 2015
455 Bridge girders with corrugated webs in the light of experimental tests Rozdział 2012
456 Bridge Graffiti - Aesthetical Assessment Artykuł 2017
457 Bridges and ecological structures Monografia 2017
458 Brittle fracture appearance transition temperature of selected structural steels Rozdział 2017
459 Broadband concept of energy harvesting in beam vibrating systems for powering sensors Artykuł 2014
460 Broadband vibration energy harvesting from a vertical cantilever piezocomposite beam with tip mass Artykuł 2015
461 Brushless DC electric motor application in environment CH4 sensor Rozdział 2016
462 Brzegowe elementy nieskończone : podstawy analizy obszarów nieograniczonych metodą elementów brzegowych Monografia 2014
463 Brzeszczot piły [Nr zgłoszenia 398423] Patent 2013
464 Buckling and limit states of composite profiles with top-hat cross-section subjected to axial compression Referat 2017
465 Buckling and post-buckling behaviour of channel-section composite columns with various sequences of plies Referat 2012
466 Buckling and post-buckling behaviour of top-hat cross-section composite beams with various sequences of plies Referat 2013
467 Buckling and postbuckling behaviour of thin-walled composite channel section beam Referat 2012
468 Buckling and postbuckling behaviour of thin-walled composite channel section column Artykuł 2013
469 Buckling and postbuckling numerical analysis of thin-walled composite beam with open cross-section Referat 2012
470 Buckling behaviour of single-walled carbon nanotubes under axial loading Artykuł 2017
471 Buckling of composite beams - comparative evaluation by analytical, numerical and experimental method Referat 2012
472 Buckling of thin-walled plates made of curvilinear fibre reinforced composite under uniaxial compression Referat 2013
473 Budowa i animacja realistycznego modelu 3D mięśnia dwugłowego ramienia Artykuł 2016
474 Budowa i badania nadprzewodnikowego bezrdzeniowego indukcyjnego ogranicznika prądu średniego napięcia Referat 2011
475 Budowa modeli 3D w edytorze Blender dla silnika gier jMonkeyEngine Artykuł 2011
476 Budowa optymalnej siatki obliczeniowej do modelu CFD procesu spalania w silniku gwiazdowym Artykuł 2015
477 Budowa schematów statycznych rusztowań budowlanych-cz.I Artykuł 2012
478 Budowa schematów statycznych rusztowań budowlanych-cz.II Artykuł 2012
479 Budowa, zasada, działania i zastosowania systemu rejestracji ruchu firmy Xsens Referat 2014
480 Budowa, zasada, działania i zastosowania systemu rejestracji ruchu firmy Xsens Artykuł 2014
481 Budowanie kapitału społecznego klastrów w semiglobalnym otoczeniu Artykuł 2012
482 Budowanie miasta. Ochrona dóbr kultury współczesnej na przykładzie Lublina Rozdział 2014
483 Budowanie tożsamości oferty usługowej w oparciu o wartości niematerialne Artykuł 2014
484 Budowanie wizerunku miast z użyciem nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych - przykład miasta Lublina Rozdział 2014
485 Budowanie wizerunku pracodawcy w mediach społecznościowych Artykuł 2012
486 Budownictwo na obszarach wiejskich : nauka, praktyka, perspektywy Monografia 2013
487 Budownictwo na obszarach zurbanizowanych – nauka, praktyka, perspektywy Rozdział 2014
488 Budownictwo na obszarach zurbanizowanych : nauka, praktyka, perspektywy Monografia 2014
489 Budownictwo z wykorzystaniem kompozytu wapienno-konopnego - charakterystyka materiału Artykuł 2016
490 Budownictwo zrównoważone - wprowadzenie kryteriów ekologicznych jako innowacja w branży budowlanej Rozdział 2012
491 Budujmy mosty miejskie Artykuł 2011
492 Budynki wykonane W systemie OWT - 67 W układzie urbanistycznym osiedla „Maki” W Lublinie Artykuł 2014
493 Budżet obywatelski jako nowe narzędzie zarządzania finansami polskich miast Artykuł 2016
494 Buffer sizing for repetitive construction processes scheduling Rozdział 2017
495 Building a bridge between IT and non-IT specialists – Tempus ERAMIS Artykuł 2011
496 Building bridge between computer science and environmental engineering - the new master programme Rozdział 2015
497 Building dynamic models of technical-economic systems using causal diagrams Rozdział 2016
498 Building structures in theory and practice Monografia 2013
499 Burnout of University employees and assessment of learning -teaching process quality Rozdział 2017
500 Bursztyn na Ziemi Chełmskiej : próba syntezy Rozdział 2016