Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 556
Lp. Tytuł Typ Rok
1 B2B e-relationships in Poland: results of the survey Artykuł 2013
2 Background-substraction in electroacoustic studies of multi-component dispersions Referat 2013
3 Background-subtraction in electroacoustic studies Artykuł 2014
4 Backpack-type ozone-mist sterilization system developed for non-chemical agriculture processes Referat 2014
5 Badania aerodynamiczne opływu kadłuba wiatrakowca w tunelu aerodynamicznym przy zmiennym kącie natarcia i ślizgu Rozdział 2013
6 Badania analityczne obciążeń bezprzegubowego wirnika ogonowego Rozdział 2015
7 Badania autobusu miejskiego w warunkach jego uzytkowania Artykuł 2016
8 Badania belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien stalowych i propylenowych Rozdział 2014
9 Badania bioindykacyjne jakości wody i ścieków w oparciu o zgrupowania organizmów saprobiontycznych Referat 2011
10 Badania bioindykacyjne w gospodarce wodno-ściekowej Referat 2011
11 Badania CFD i analiza przedniego skrzydła bolidu Formuły 1 w programie ANSYS Fluent Rozdział 2013
12 Badania chropowatości po frezowaniu stopów magnezu AZ31 i AZ91HP Artykuł 2012
13 Badania cienkościennych wytworów stosowanych na elementy elewacji budynku Artykuł 2016
14 Badania doświadczalne stabilności procesu frezowania stopu Inconel X750 Artykuł 2015
15 Badania doświadczalne tarcz żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Artykuł 2012
16 Badania drgań budynków przemysłowych Referat 2013
17 Badania dynamiczne odporności ciśnieniowej wlewu zbiornika paliwa Artykuł 2017
18 Badania dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego książąt Ostrogskich : osiągnięcia i problematyka Rozdział 2015
19 Badania dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego książąt Ostrogskich : osiągnięcia i problematyka Rozdział 2017
20 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 1. Wpływ umiejscowienia tulei obrotowej cylindra w układzie uplastyczniającym Artykuł 2011
21 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 2, Ukształtowanie powierzchni wewnętrznej tulei obrotowej cylindra Artykuł 2012
22 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 3. Współdziałanie tulei obrotowej ze strefą rowkowaną cylindra Artykuł 2012
23 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 4, Porównanie funkcjonowania modelu wytłaczarki i jej prototypu Artykuł 2013
24 Badania eksperymentalne i analiza skuteczności działania bezrdzeniowego indukcyjnego nadprzewodnikowego ogranicznika prądu Referat 2011
25 Badania eksperymentalne i numeryczne belek cienkościennych typu sigma wzmacnianych tasmami CFRP Artykuł 2017
26 Badania eksperymentalne i teoretyczne zasobnika ciepłej wody ze stratyfikacją termiczną Monografia 2012
27 Badania eksperymentalne lokalizacji wady w kompozytach metodami dynamicznymi Referat 2012
28 Badania eksperymentalne modelu transformatora z uzwojeniami wykonanymi z taśmy nadprzewodnikowej HTS drugiej generacji Artykuł 2012
29 Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Cz. 1, Ocena rzeczywistych efektów energetycznych Artykuł 2011
30 Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Cz. 2, Badanie zjawiska stratyfikacji w wodnym zbiorniku magazynującym Artykuł 2011
31 Badania eksperymentalne sprawności generowania energii elektrycznej w autobusie miejskim Artykuł 2015
32 Badania eksperymentalne układu z wahadłem sterowanego za pomocą tłumika MR oraz sprężyny SMA Referat 2014
33 Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na czas otwierania wtryskiwacza gazu Artykuł 2014
34 Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na wydatek impulsowych wtryskiwaczy gazu Artykuł 2014
35 Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na zwłokę załączania wtryskiwacza gazu Artykuł 2013
36 Badania eksperymentalne wpływu prędkości na siłę oporu modelu wiatrakowca Referat 2015
37 Badania eksperymentalne wpływu wypełnienia sygnału sterującego na czas wyłączania impulsowego wtrysku gazu Artykuł 2014
38 Badania eksperymentalne wtrysku benzyny i biopaliwa E85 do przewodu dolotowego silnika o ZI w stanach dynamicznych Artykuł 2013
39 Badania eksperymentalne zakłóceń elektromagnetycznych od urządzeń fizykoterapeutycznych Rozdział 2016
40 Badania eksperymentalne zjawisk dynamicznych w czasie ruchu pojazdów Artykuł 2016
41 Badania eksploatacyjne pojazdu jednośladowego z napędem elektrycznym Rozdział 2013
42 Badania eksploatacyjne pojazdu z bezpośrednim wtryskiem benzyny na hamowni podwoziowej Artykuł 2014
43 Badania eksploatacyjne struktur fotowoltaicznych zamocowanych na pokładzie autobusu miejskiego z silnikiem diesla Artykuł 2015
44 Badania elektrycznych parametrów procesu rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2015
45 Badania emisji hałasu i natężenia ruchu w mieście Artykuł 2012
46 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie iskrowym w wybranej SKP w Žilinie na Słowacji Artykuł 2014
47 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym w wybranej SKP-ŽU w Žilinie na Słowacji Artykuł 2014
48 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym w wybranej SKP-ŽU w Žilinie na Słowacji Referat 2014
49 Badania emisji pól elektromagnetycznych Rozdział 2011
50 Badania emisji spalin pojazdu wyposażonego w bezpośredni wtrysk gazu CNG Artykuł 2015
51 Badania fragmentowania wiórów w procesie frezowania stopów magnezu Rozdział 2014
52 Badania fragmentowania wiórów w procesie frezowania stopów magnezu Artykuł 2014
53 Badania fraktograficzne zawiasu notebooka Rozdział 2015
54 Badania frezowania obwodowego warstwy utwardzonej wskutek cięcia laserem Artykuł 2012
55 Badania grubości ścianki wytłoczyny z tworzywa polimerowego z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej Referat 2012
56 Badania i charakterystyki jednokomórkowego elektrolizera typu HTPEM Artykuł 2014
57 Badania i metody obliczeniowe dla bezpieczeństwa elektrowni jądrowych - relacja z II SBJ'2012 Artykuł 2012
58 Badania i ocena wytrzymałości betonu w żelbetowej konstrukcji realizowanego budynku Artykuł 2012
59 Badania identyfikacyjne wybranych parametrów źródła elektronów z gorącą katodą Referat 2016
60 Badania jakościowe odkuwek wsporników lotniczych ze stopu magnezu AZ31 wytworzonych nową metodą kucia Rozdział 2015
61 Badania kąta naturalnego usypu granulatu z PVC Referat 2012
62 Badania korozyjne organicznych powłok akrylowych w komorze solnej Artykuł 2012
63 Badania laboratoryjne modułowych rusztowań budowlanych Artykuł 2015
64 Badania lejności i twardości stomatologicznego stopu odlewniczego na osnowie kobaltu Rozdział 2013
65 Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich Monografia 2012
66 Badania materiałowe elementów turbosprężarki pod kątem eliminowania przyczyn uszkodzeń eksploatacyjnych Artykuł 2013
67 Badania materiału wałka uszkodzonej turbosprężąrki silnika samochodowego Artykuł 2013
68 Badania mikroprzecieku wybranych kompozytów stomatologicznych po procesie zmęczenia cieplnego Artykuł 2011
69 Badania mikrostrukturalne powłoki cermetalowej wytworzonej metodą natryskiwania cieplnego Rozdział 2014
70 Badania mikrostruktury i właściwości powłok natryskiwanych zimnym gazem COLD SPRAY Rozdział 2016
71 Badania mikrotwardości stopów magnezu po szybkościowym frezowaniu na sucho Artykuł 2013
72 Badania mikrotwardości warstwy wierzchniej stali C45 wycinanej laserem a następnie frezowanej i nagniatanej odśrodkowo Artykuł 2013
73 Badania modelowe efektywności funkcjonowania separatora fazy stałej ścieków deszczowych Artykuł 2014
74 Badania modelowe generatora pary wodnej w programie AVL fire Artykuł 2012
75 Badania modelowe lotniczego układu paliwowego Artykuł 2011
76 Badania modelowe nośności konstrukcji głównej drewnianego przekrycia kryształowego w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Biłgoraju Artykuł 2014
77 Badania modelowe oddziaływania wiatru na eksponat modelu akwaporyny Artykuł 2012
78 Badania modelowe rozprzestrzeniania się butylohydroksytoluenu (BHT) migrującego z rur polietylenowych (PE-HD) do wody Artykuł 2012
79 Badania modelowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia pochodzącego z nieszczelnej kanalizacji deszczowej w gruntach torfowych Artykuł 2011
80 Badania modelowe układu katalitycznego oczyszczania spalin silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2015
81 Badania modelowe układu zasilania wodorem silnika z zapłonem iskrowym Artykuł 2014
82 Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym prawidłowości działania ciągów w przewodach kominowych w budynku w zabudowie zwartej Artykuł 2013
83 Badania modelowe wpływu struktury wiatru na obciążenie pionowych struktur kratowych z uwzględnieniem wpływu oblodzenia Artykuł 2012
84 Badania modelowe wypływu wody z podziemnego rurociągu podczas awarii Artykuł 2015
85 Badania momentu skrawania i siły biernej w procesie frezowania kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami węglowymi i aramidowymi Rozdział 2013
86 Badania morfologii powierzchni oraz właściwości fizykochemicznych popiołów lotnych modyfikowanych chitozanem Rozdział 2014
87 Badania nad efektywnością konwersji fotowoltaicznej (pv) dla warunków Lubelszczyzny Artykuł 2014
88 Badania nad odtworzeniem składu betonów Artykuł 2014
89 Badania nad rozwojem mikroorganizmów w przewodach wodociągowych z z żeliwa sferoidalnego z wykładziną cementową Artykuł 2011
90 Badania nad technologią otrzymywania cienkich warstw emitera metodą rozpylania magnetronowego dla zastosowań w ogniwach CIGS Artykuł 2017
91 Badania nad zastosowaniem ekstrakcji w układzie ciało stałe-ciecz do zmniejszania zawartości wody i węgla organicznego w koncentracie miedzi Artykuł 2013
92 Badania nad zwiększeniem wydajności barwnikowych ogniw słonecznych Monografia 2012
93 Badania natężeń pól elektrycznych i magnetycznych generowanych przez instalację reaktorów plazmowych Artykuł 2016
94 Badania natężenia dźwięku na terenie campusu Politechniki Lubelskiej Rozdział 2011
95 Badania niejednorodności występujących w szkle Rozdział 2017
96 Badania numeryczne CFD wpływu usterzenia na charakterystyki aerodynamiczne Artykuł 2013
97 Badania numeryczne cienkościennych elementów płytowych poddanych ściskaniu Artykuł 2015
98 Badania numeryczne i doświadczalne jednozakładowych połączeń klejowych o budowie hybrydowej Rozdział 2013
99 Badania numeryczne i doświadczalne stateczności i nośności kompozytowych słupów cienkościennych poddanych ściskaniu Monografia 2013
100 Badania numeryczne nośności węzłów w modułowym systemie rusztowań budowlanych Artykuł 2011
101 Badania oddziaływań biocząsteczek lakazy z powierzchnią stałego nośnika krzemowego w strumieniu zimnej plazmy SPP Referat 2016
102 Badania odporności na pękanie i wielkości mikrorys w betonie ze zmiennym dodatkiem pyłu krzemionkowego i popiołów lotnych Artykuł 2017
103 Badania odporności na pękanie kompozytów betonowych w młodym wieku z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2012
104 Badania odporności na zapłon wiórów różnych stopów MG przy zmiennych parametrach technologicznych frezowania Rozdział 2013
105 Badania odwzorowania powierzchni folii z poli(chlorku winylu) w procesie jej kształtowania Referat 2017
106 Badania opływu aerodynamicznego kadłuba wiatrakowca przy zmiennym kącie ślizgu metodą numeryczną CFD Rozdział 2013
107 Badania opływu profilu lotniczego w tunelu aerodynamicznym Rozdział 2012
108 Badania orzęsków osadu czynnego Miejskiej Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" w Lublinie Referat 2012
109 Badania parametrów materiałowych próbek betonowych z dodatkiem tufów zeolitowych i plastyfikatora Artykuł 2014
110 Badania parametrów ruchu wybranych wózków widłowych Artykuł 2012
111 Badania płynu hamulcowego w samochodach osobowych Referat 2013
112 Badania płynu hamulcowego w samochodach osobowych Artykuł 2013
113 Badania podciągania kapilarnego wody przez płyty wapienno-krzemianowe z wykorzystaniem technik reflektometrycznych TDR Artykuł 2011
114 Badania pojazdu euro 5 przy pełnym obciążeniu silnika Artykuł 2012
115 Badania pól elektromagnetycznych i hałasu na terenie biogazowni rolniczej Artykuł 2016
116 Badania porównawcze chropowatości powierzchni stali, stopu aluminium i stopu tytanu po cięciu strumieniem wodno- ściernym Rozdział 2013
117 Badania porównawcze chropowatości powierzchni wybranych stopów magnezu po frezowaniu narzędziem pełnowęgikowym oraz pkd Artykuł 2011
118 Badania porównawcze dokładności przedmiotów ze stali 15-5PH oraz 4330 wykonanych frezowaniem Artykuł 2017
119 Badania porównawcze efektów modyfikacji żywic epoksydowych napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia dla wybranych utwardzaczy Artykuł 2012
120 Badania porównawcze obróbki krawędzi przedmiotów ze stopu aluminium 7075 i stali C45 metodą szczotkowania Artykuł 2013
121 Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów aluminium po obróbce frezowaniem Artykuł 2015
122 Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopu AZ91HP po obróbce ściernej i frezowaniu Artykuł 2015
123 Badania porownawcze wpływu frezowania na chropowatość powierzchni i mikrotwardość warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti6A14V oraz stali nierdzewnej 15-5PH Artykuł 2011
124 Badania porównawcze wpływu parametrów technologicznych frezowania wybranych stopów tytanu na moment skrawania i chropowatość obrobionej powierzchni Artykuł 2017
125 Badania porównawcze wybranych wskaźników skrawalności w procesie frezowania stopów niklu INCONEL 625 i INCONEL 718 Artykuł 2015
126 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejonych połączeń zakładkowych po oczyszczaniu mechanicznym i ozonowaniu poliamidu PA6 Artykuł 2012
127 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejowych połączeń zakładkowych stali 316L po "szokach termicznych" Referat 2015
128 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejowych połączeń zakładkowych stali 316L po „szokach termicznych” Artykuł 2015
129 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie zakładkowych połączen klejowych po oczyszczeniu mechanicznym i ozonowaniu Artykuł 2011
130 Badania porównawcze zużycia ściernego stali w warunkach smarowania paliwami zawierającymi biokomponenty Artykuł 2013
131 Badania procesu degradacji fenantrenu w środowisku skawitowanej cieczy Artykuł 2013
132 Badania procesu kształtowania kul w walcach śrubowych Artykuł 2012
133 Badania procesu powstawania i zanikania filmu paliwowego podczas wtrysku biopaliwa E85 i benzyny Artykuł 2015
134 Badania procesu spalania mieszanin wodoru i benzyny w silniku o zapłonie iskrowym Artykuł 2013
135 Badania procesu tworzenia mieszanki w silniku gwiazdowym Artykuł 2011
136 Badania procesu tworzenia mieszanki w silniku o zapłonie iskrowym zasilanym wtryskiem gazu propan-butan Artykuł 2011
137 Badania procesu wytłaczania polipropylenu modyfikowanego talkiem Artykuł 2012
138 Badania przetopionego stopu na osnowie niklu w symulowanym środowisku chemicznym Artykuł 2017
139 Badania przetwórczego skurczu wyprasek kompozytowych Artykuł 2013
140 Badania przyczyn niejednorodności surowca skaleniowo-kwarcowego po wypaleniu Artykuł 2014
141 Badania przypadku uszkodzenia ramienia robota przemysłowego Artykuł 2014
142 Badania rozkładu ciśnienia na powierzchni walca w zależności od struktury wiatru Artykuł 2011
143 Badania rozkładu naprężeń własnych w warstwie wierzchniej przedmiotów ze stopów aluminium po nagniataniu wibracyjnym Artykuł 2014
144 Badania rury wodociągowej wykonanej z PVC eksploatowanej przez 40 lat. Rozdział 2013
145 Badania rusztowań na placu budowy Artykuł 2016
146 Badania rynku transportu zbiorowego w Lublinie Artykuł 2016
147 Badania samochodu z zainstalowanym prototypem układu wytwarzania wodoru Artykuł 2012
148 Badania satysfakcji i lojalności klientów w różnych sektorach gospodarczych Artykuł 2011
149 Badania sił skrawania i ich amplitud podczas frezowania stopów magnezu Artykuł 2012
150 Badania sił skrawania podczas frezowania superstopu Inconel 718 z podwyższoną prędkością skrawania Artykuł 2016
151 Badania składu mineralnego odmianowych miodów pszczelich metodą ICP-MS Referat 2013
152 Badania skuteczności klejenia i spawania stali konstrukcyjnej s 235JR Referat 2017
153 Badania skuteczności klejenia i spawania stali konstrukcyjnej S235JR Artykuł 2017
154 Badania skuteczności klejenia kompozytu węglowego Artykuł 2017
155 Badania skuteczności klejenia poliamidu PA6 oraz politetrafluoroetylenu (PTFE) Artykuł 2013
156 Badania skuteczności klejenia stopu tytanu Ti6Al4Vi stali nierdzewnej 0H18N9 Rozdział 2013
157 Badania skuteczności trzystopniowej domowej baterii filtrów wyposażonej w lampę UV-C Rozdział 2015
158 Badania społeczne jako przyczynek do poprawy środowiska zbudowanego Rozdział 2015
159 Badania społeczne przyczynkiem do oceny jakości energetycznej budynków wielkopłytowych w osiedlach mieszkaniowych Artykuł 2014
160 Badania społeczne przyczynkiem do oceny potencjału energetycznego budynków na przykładzie polsiego osiedla Artykuł 2013
161 Badania sprawności autobusowego silnika spalinowego w warunkach ruchu miejskiego Artykuł 2014
162 Badania stanowiskowe jakości połączeń gwintowych Artykuł 2011
163 Badania stanowiskowe wpływu dodatku wodoru do układu dolotowego silnika o zapłonie iskrowym na proces roboczy Artykuł 2013
164 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów Al po frezowaniu konwencjonalnym i HSM Rozdział 2011
165 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu Rozdział 2014
166 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu Artykuł 2014
167 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu konwencjonalnym i HSM Rozdział 2012
168 Badania stanu krawędzi przedmiotów ze stopów aluminium po procesie usuwania zadziorów Artykuł 2012
169 Badania strukturalne elementu zacisku hamulcowego Rozdział 2014
170 Badania strukturalne tarczy hamulcowej Rozdział 2014
171 Badania struktury i właściwości warstw wierzchnich powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B Artykuł 2012
172 Badania struktury przepływu w tunelu aerodynamicznym laboratorium inżynierii wiatrowej politechniki krakowskiej Artykuł 2011
173 Badania struktury zasobów mieszkaniowych w Polsce na przykładzie budynków wznoszonych w technologii prefabrykowanej Artykuł 2014
174 Badania stuletniego betonu z mostu na ul. Zamojskiej w Lublinie Artykuł 2014
175 Badania symulacyjne bezpośredniego wtrysku gazu ziemnego do komory spalania dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2014
176 Badania symulacyjne bilansu cieplnego silnika Diesla przeznaczonego do napędu lekkiego śmigłowca Artykuł 2014
177 Badania symulacyjne CFD wpływu aktywnego nadmuchu na siłę nośną profili lotniczych Rozdział 2013
178 Badania symulacyjne eksploatacji helikopterowego silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2014
179 Badania symulacyjne lotniczego silnika gwiazdowego Artykuł 2014
180 Badania symulacyjne metody bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego Artykuł 2011
181 Badania symulacyjne obciążeń tłoków silników spalinowych o zapłonie samoczynnym z wtryskiem bezpośrednim Artykuł 2014
182 Badania symulacyjne przepływu gazu przez tłoczkowy impulsowy wtryskiwacz gazu w stanach nieustalonych Rozdział 2013
183 Badania symulacyjne skręceń pierścieni tłokowych w zespole tłok-pierścienie-cylinder Artykuł 2011
184 Badania symulacyjne tłokowego silnika lotniczego ASZ-62IR w warunkach ustalonych Artykuł 2016
185 Badania symulacyjne układu sterowania pracą silnika zasilanego benzyną z dodatkiem wodoru Artykuł 2014
186 Badania symulacyjne układu wtrysku benzyny Bosch Motronic Artykuł 2012
187 Badania symulacyjne wirnika turbiny wiatrowej o regulowanej powierzchni roboczej Rozdział 2012
188 Badania symulacyjne zmian stężenia chloru w wybranym fragmencie rzeczywistej sieci wodociągowej Artykuł 2016
189 Badania symulacyjne zwrotności wielkogabarytowej naczepy Referat 2013
190 Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju. Cz 1. Analizy statyczne Artykuł 2013
191 Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju. Cz. 2. Analizy dynamiczne Artykuł 2013
192 Badania systemów ułatwiających zimny rozruch pojazdu dostawczego z silnikiem o zapłonie samoczynnym Artykuł 2015
193 Badania taśm nadprzewodnikowych (2G HTS) bez stabilizatora Artykuł 2017
194 Badania teoretyczne i doświadczalne współdziałania kanału z tworzywa polimerowego z kablem optotelekomunikacyjnym Referat 2014
195 Badania teoretyczno-doświadczalne procesu kucia matrycowego stopów magnezu Artykuł 2013
196 Badania teoretyczno-doświadczalne procesu walcowania kuźniczego prętów o przekroju okrągłym z główek złomowych szyn kolejowych Artykuł 2012
197 Badania terenowe natężeń pola elektromagnetycznego Artykuł 2013
198 Badania termowizyjne rozkładu temperatur na ostrzach narzędzi urabiających Referat 2014
199 Badania termowizyjne w procesie wytłaczania porującego Referat 2014
200 Badania tribiologiczne stopów kobaltu stosowanych jako biomateriały Rozdział 2015
201 Badania tribologiczne powłoki eutektycznej Fe-Mn-C-B modyfikowanej Si, Ni, Cr, Cu wykazującej samoorganizację powierzchni tarcia Artykuł 2017
202 Badania uszkodzeń układów konstrukcyjnych samochodu ciężarowego oraz kosztów jego naprawy w warunkach wynajmu długoterminowego Artykuł 2016
203 Badania uszkodzeń wałów korbowych w trakcyjnych silnikach o zapłonie samoczynnym Artykuł 2013
204 Badania uszkodzonych elementów ram rusztowań systemu fasadowego Artykuł 2013
205 Badania uwarunkowań osiągnięcia maksymalnej wydajności filtra w warunkach granicznych strat naporu wody w złożu filtracyjnym. Referat 2014
206 Badania użyteczności z użytkownikiem – staż naukowy we Francji Artykuł 2014
207 Badania w warunkach drogowych pojazdu z silnikiem benzynowym zasilanym paliwem e85 Artykuł 2011
208 Badania warunków tarcia pary trącej ołów - ABS w warunkach modelowania fizycznego Artykuł 2018
209 Badania warunków tarcia stopu magnezu AZ31 w zakresie temperatury kształtowania plastycznego na gorąco Artykuł 2015
210 Badania warunków tarcia w zakresie obróbki plastycznej na gorąco z wykorzystaniem smarów na bazie szkła Artykuł 2017
211 Badania wirnika turbiny wiatrowej o regulowanym położeniu łopat roboczych Rozdział 2012
212 Badania właściwości warstwy wierzchniej po nagniataniu odśrodkowym przedmiotów wycinanych wiązką laserową Rozdział 2011
213 Badania właściwości warstwy wierzchniej stopu aluminium po obróbce szczotkowaniem Rozdział 2011
214 Badania właściwości zeolitów otrzymywanych z popiołów lotnych pod kątem wykorzystania ich jako sorbentów CO 2 Artykuł 2014
215 Badania wpływu ciepła na stan energetyczny warstwy wierzchniej stali S235JR Artykuł 2014
216 Badania wpływu dodatków na właściwości materiałów na bazie cementu Sorela Rozdział 2014
217 Badania wpływu grubości warstwy skrawanej i cieczy obróbkowej na kształt wiórów w procesie skrawania ortogonalnego Artykuł 2017
218 Badania wpływu liczby łopat śmigła na parametry jego pracy Rozdział 2014
219 Badania wpływu parametrów nagniatania wibracyjnego na trwałość zmęczeniową elementów ze stopu tytanu Artykuł 2012
220 Badania wpływu prędkości obrotowej formy odlewniczej na grubość ścian odlewu podczas odlewania planetarnego Artykuł 2013
221 Badania wpływu starzenia naturalnego na wybrane właściwości wyrobów z polipropylenu z dodatkiem środka oksybiodegradacyjnego Artykuł 2014
222 Badania wpływu wybranych parametrów ukladu hydrokawitacyjnego na stopień degradacji antracenu i fenantrenu w środowisku kawitacującej cieczy Artykuł 2013
223 Badania wrstwy wierzchniej polimerowych cewników stosowanych w medycynie Referat 2017
224 Badania wstępne parametrów dynamicznych w konstrukcjach wielomaterialowych z dodatkiem zeolitu Artykuł 2013
225 Badania wybranych właściwości fizykochemicznych mikroemulsji wodno-paliwowej Artykuł 2017
226 Badania wybranych właściwości granulatu z poli(chlorku winylu) Artykuł 2012
227 Badania wybranych właściwości mechanicznych kompozytowych odlewów polimerowych Rozdział 2016
228 Badania wybranych właściwości mechanicznych kształtowników wielokomorowych Referat 2015
229 Badania wybranych właściwości recyrkulowanego polietylenu o zmniejszonej palności Referat 2017
230 Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej elementów ze stali C45 po cięciu laserem, frezowaniu wykończeniowym oraz nagniataniu odśrodkowym Artykuł 2016
231 Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej stopu magnezu AZ31 po obróbce szczotkowaniem Artykuł 2014
232 Badania wybranych wskaźników skrawalności podczas frezowania stopu Inconel 718 narzędziami ceramicznymi Artykuł 2017
233 Badania wykończeniowego frezowania stali po cięciu laserem Rozdział 2011
234 Badania wytrzymałości mechanicznej modyfikowanego polilaktydu Referat 2017
235 Badania wytrzymałości połączeń klejowych w podwyższonej temperaturze po modyfikacji żywicy epoksydowej montmorylonitem Artykuł 2012
236 Badania wytrzymałościowe iglicy wtryskiwacza CNG do zasilania silnika Diesla Artykuł 2014
237 Badania zapotrzebowania na wodę wybranego budynku użyteczności publicznej Rozdział 2013
238 Badania zapotrzebowania na wodę wybranego szpitala neuropsychiatrycznego Rozdział 2015
239 Badania zawartości jonów metali ciężkich w wodzie kontaktującej się z wykładziną cementową rur wodociągowych Artykuł 2011
240 Badania zawartości napełniacza mineralnego na charakterystykę p-v-T polipropylenu Artykuł 2015
241 Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z wariantowo usytuowanym stykiem Rozdział 2014
242 Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z różnie ukształtowanymi stykami Artykuł 2015
243 Badania zmian jakości wody w przewodach wodociągowych z wykładziną cementową Artykuł 2012
244 Badania, ekspertyzy i szkolenia na uczelniach lubelskich : katalog ofert Monografia 2013
245 Badania, prowadzące do odtworzenia składu zapraw cementowych Artykuł 2015
246 Badanie cech mechanicznych porowatego gipsu Artykuł 2015
247 Badanie charakterystyk R=f(T) taśm nadprzewodnikowych pierwszej i drugiej generacji Referat 2016
248 Badanie dokładności pozycjonowania osi obrotowych wieloosiowych obrabiarek CNC oraz błędów wolumetrycznych Artykuł 2015
249 Badanie dokładności ruchów osi wirującej wrzeciona oraz położenia środków osi obrotowych obrabiarek CNC Artykuł 2015
250 Badanie dynamiki ruchu pojazdów komunikacji miejskiej w warunkach niewymuszonego ruchu Artykuł 2016
251 Badanie efektu homogenizacji produktów spożywczych Artykuł 2013
252 Badanie efektywności pracy fotowoltaicznego systemu "off-grid" w warunkach zimowo - wiosennych dla Lubelszczyzny Artykuł 2014
253 Badanie EMC spawarki inwertorowej Rozdział 2012
254 Badanie emisji elektromagnetycznej reaktora DBD Rozdział 2016
255 Badanie emisji elektromagnetycznej reaktorów Glidarc i BDB Rozdział 2015
256 Badanie emisji elektromagnetycznej w akademiku Politechniki Lubelskiej Rozdział 2013
257 Badanie emisji elektromagnetycznej w zakresie GSM w polsce i Ukrainie Rozdział 2015
258 Badanie i analiza energochłonności wielotarczowego rozdrabniacza nowej generacji Artykuł 2012
259 Badanie i formalizacja nierównomierności rozdrabniania funkcją losową Artykuł 2013
260 Badanie jakości i zafałszowań miodów naturalnych Artykuł 2018
261 Badanie kinetyki wzrostu epitaksjalnych warstw lateralnych dla zastosowań fotowoltaicznych Artykuł 2012
262 Badanie komfortu wibracyjnego schodów stalowych w nowej siedzibie NOSPR w Katowicach Artykuł 2015
263 Badanie kompozytu opartego na lekkich wypełniaczach (len i perlit) do zastosowań w budownictwie jako materiał ścienny Artykuł 2015
264 Badanie korozji stali niestopowej, miedzi i cynku w cieczach jonowych. Cz. II: Korozja w zawierajacych chlorki i wode tetrafluoroboranach 1,3-dialkiloimidazoliowych Artykuł 2011
265 Badanie masy, temperatury zapłonu oraz temperatury wiórów podczas skrawania wybranych stopów magnezu Artykuł 2012
266 Badanie mechaniki współdziałania stykowego ze zużyciem w układach cylindrycznych o wewnętrznym styku hertzowskim Artykuł 2011
267 Badanie MES procesu walcowania pierścienia Referat 2018
268 Badanie możliwości wykorzystania betonu komórkowego o niskiej gęstości do dociepleń wewnętrznych Rozdział 2014
269 Badanie numeryczne poziomu naprężeń zachodzących w podnośniku trapezowym BD-02B2 Referat 2014
270 Badanie numeryczne stanu wytężenia połączenia śrubowego Artykuł 2015
271 Badanie odporności kabli elektrycznych na rozciąganie przed i postarzeniu Referat 2016
272 Badanie poziomu motywacji i satysfakcji pracowników z wykorzystaniem modelu ścieżkowego Artykuł 2011
273 Badanie poziomu satysfakcji użytkowników Biblioteki Politechniki Lubelskiej Artykuł 2016
274 Badanie procesów logistycznych przedsięwzięc drogowych Artykuł 2012
275 Badanie procesu korozji stali w cieczach jonowych zanieczyszczonych chlorkami i wodą Artykuł 2011
276 Badanie promieniotwórczości naturalnej betonu z różnym dodatkiem krzemionkowego popiołu lotnego Artykuł 2015
277 Badanie przepływomierza samochodowego w warunkach laboratoryjnych Artykuł 2014
278 Badanie rozkładów pól elektrycznych i magnetycznych w pracowni rezonansu magnetycznego Referat 2016
279 Badanie rozkładu plamy świateł mijania współczesnych pojazdów Artykuł 2017
280 Badanie skuteczności zabezpieczania przed luzowaniem połączeń gwintowych poprzez klejenie Rozdział 2014
281 Badanie sprawności układu przemiennik częstotliwości - indukcyjny silnik klatkowy Artykuł 2014
282 Badanie stabilności homogenizowanych niefermentowanych mlecznych napojów kakaowych Artykuł 2017
283 Badanie stabilności mieszaniny eteru dietylowego i oleju rzepakowego Artykuł 2017
284 Badanie statyczne i dynamiczne mostu kolejowego o konstrukcji powłokowo-gruntowej Artykuł 2014
285 Badanie struktur wtórnych powstających podczas tarcia powłok ze stopu eutektycznego Fe-Mn-C-B Referat 2013
286 Badanie układów EBS i SRS samochodu ciężarowego Artykuł 2011
287 Badanie urządzeń w fizykoterapii na kierunku Inżynieria Biomedyczna Referat 2016
288 Badanie użyteczności oraz dostępności interfejsu w aplikacjach mobilnych Artykuł 2013
289 Badanie warunków tarcia w procesie walcowania pierścieni na gorąco Artykuł 2018
290 Badanie wpły wu czynników szkodliwych oraz uciążliwych na stan zdrowia pracownika firmy KABEX w Parczewie Rozdział 2018
291 Badanie wpływu czasu życia wybranych epoksydowych kompozycji klejowych na wytrzymałość i odkształcalność w połączeniu zakładkowym Artykuł 2017
292 Badanie wpływu obiektu unieszkodliwiania odpadów wiertniczych na wybrane elementy środowiska przyrodniczego Rozdział 2015
293 Badanie wpływu parametrów geometrycznych kieszeni prostokątnej oraz warunków realizacji procesu skrawania na drgania podczas frezowania trochoidalnego Artykuł 2011
294 Badanie wpływu równomierności rozmieszczenia włókien na moduł sprężystości poprzecznej kompozytu rowingowego w procesie produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnych Rozdział 2011
295 Badanie wpływu technologii informacyjnych na efekty w nauce uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnogórze Rozdział 2017
296 Badanie wpływu wielkości delaminacji na makroskopowe właściwości wytrzymałościowe kompozytów laminatowych metodą trójpunktowego zginania belek Referat 2012
297 Badanie wpływu właściwości geometrycznych mikrostruktury na moduł sprężystości poprzecznej kompozytu rowingowego w procesie produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnych Artykuł 2011
298 Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej Artykuł 2013
299 Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej. Rozdział 2013
300 Badanie wytrzymałości mechanicznych połączeń drutowych do warstwy z miedzi i aluminium wykonanych metodą ultratermokompresj Rozdział 2016
301 Badanie wytrzymałości połączeń drutowych dla wybranych metalizacji Rozdział 2018
302 Badanie wytrzymałości połączeń drutowych wykonanych metodami ultrakompresji oraz ultratermokompresji dla wybranych metalizacji Rozdział 2017
303 Badanie zaburzeń przewodzących w torze zasilania reaktorów BDB i GlidArc Artykuł 2015
304 Badanie zamienników led żarówek halogenowych h4 Artykuł 2016
305 Badanie zarysowania płyty w belkach zespolonych stalowo-betonowych Artykuł 2015
306 Badanie zastosowania CaO przy transestryfikacji oleju rzepakowego do estrów wyższych kwasów tłuszczowych Artykuł 2012
307 Badanie zużycia stali 100Cr6 w środowisku paliw alternatywnych Artykuł 2015
308 Bagatokriterìalʹna ocinka znosostìjkostì ewtekticnìh pokrittìv Fe-Mn- C-B, Legowanih Si, Ni ta Cr Artykuł 2017
309 The balanced scorecard as an adaptive control system Artykuł 2016
310 Balkony o różnej konstrukcji – cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych Artykuł 2011
311 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz. 1. : Zasady konstruowania i funkcjonowania pośrednich systemów pasywnych Artykuł 2014
312 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz. 3 : Kształt balkonu a zyski energetyczne Artykuł 2014
313 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz. 4, Wpływ rodzaju oszklenia na zapotrzebowanie na energię Artykuł 2015
314 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz.2 : Wpływ powierzchni oszklenia na zyski energetyczne. Artykuł 2014
315 Banach Random Walk in the Unit Ball S⊂l2 and Chaotic Decomposition of l2(S,P) Artykuł 2016
316 Band filling effects on coherence lengths and penetration depth in the two-orbital negative-U Hubbard model of superconductivity Artykuł 2012
317 Bardzo architektoniczne biennale. Wybrane tematy 15. międzynarodowej wystawy architektury w Wenecji Artykuł 2016
318 Bariery ochronne jako środki bezpieczeństwa transportu drogowego Artykuł 2015
319 Bariery rozwoju energetyki wiatrowej Referat 2014
320 Bariery rozwoju przedsiębiorczości sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2014
321 Bariery rozwoju usług ekoturystycznych w województwie lubelskim Artykuł 2015
322 Barriers in computer science education of foreign students at the Lublin University of Technology Rozdział 2018
323 Barwa wyprasek wtryskowych otrzymywanych z tworzywa wielokrotnie przetwarzanego Rozdział 2016
324 The base of the methodical design and implementation of engineering education process Artykuł 2012
325 Basic measurements of DC properties of nanocomposites (FeCoZr)x(SiOy)(100−x) Rozdział 2018
326 Basics and design Rozdział 2017
327 The basics of machine diagnostics Rozdział 2015
328 Basins of attraction in a simple harvesting system with a stopper Rozdział 2014
329 Basis of the necessity of the thermal modelling and analysis of its problem Artykuł 2017
330 Baszta obronna w Wojciechowie: rozwarstwienie materiałowe i chronologiczne Rozdział 2015
331 Battery-supported trolleybus traction network-a component of the municipal smart grid Rozdział 2017
332 Bayesian estimation for deformed modified power series distribution Artykuł 2013
333 Bayesian estimation for non zero inflated modified power series distribution under linex and generalized entropy loss functions Artykuł 2016
334 Baza Publikacji Pracowników PL jako narzędzie bibliometryczne Artykuł 2013
335 Baza Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej jako narzędzie bibliometryczne Rozdział 2015
336 Beam–to-column connection calculations using robot software Artykuł 2015
337 Behavior of new hydroxyapatite/glucan composite in human serum Artykuł 2018
338 Behavior of vehicle drivers while approaching an intersection after the traffic light signal changes from green to yellow Rozdział 2018
339 Belka czy płyta? Klasyfikacja elementów konstrukcyjnych w świetle teorii wytrzymałości materiałów oraz literatury inżynierskiej Artykuł 2017
340 BEMLAB - open source, objective Boundary Element Method Library Rozdział 2011
341 BEMLAB - open source, objective Boundary Element Method Library Rozdział 2011
342 BEMLAB – Universal, Open source, Boundary Element Method library applied in Micro-Electro-Mechanical Systems Rozdział 2011
343 BEMLAB open source library and problems expressed by complex numbers Artykuł 2011
344 Benchmarking for Public Hospital Management – Research Findings Artykuł 2015
345 Benchmarking jako metoda doskonalenia kompetencji organizacji w szpitalach publicznych Artykuł 2011
346 Benchmarking w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Artykuł 2016
347 Bending–twisting vibrations of a rotating hub–thin-walled composite beam system Artykuł 2017
348 Benzene propagation during turbulent flow in pehd water supply pipes Artykuł 2015
349 Berlińskie osiedla Onkel-Toms-Hütte i Am Fischtal jako odzwierciedlenie w budownictwie mieszkaniowym relacji między nurtem awangardowym a nurtem kontynuacji w architekturze Niemiec lat dwudziestych XX Artykuł 2011
350 Best practices applicable as a means to ensure high quality of education at the EIE area Rozdział 2013
351 Best practices handbook : Contemporary realities and needs of sustainable urban rehabilitation Monografia 2017
352 Beton asfaltowy o wysokim module w Polsce Artykuł 2011
353 Beton lekki [Zgłoszenie nr (21) 408946] Patent 2016
354 Beton o ultra wysokiej wytrzymałości odporny na korozję [Zgłoszenie nr (21) 416800] Patent 2017
355 Beton odporny na działanie wysokich temperatur Patent 2012
356 Beton odporny na działanie wysokich temperatur [patent nr 217367] Patent 2014
357 Beton z włóknami odporny na pękanie. Artykuł 2012
358 Betonowe obiekty mostowe. Zadanie 1 na S17 Artykuł 2013
359 Bezhalogenowe środki opóźniające palenie tworzyw Referat 2012
360 Bezinvazijnyj metod izmereniâ svojstv termobatarej Artykuł 2011
361 Bezkontaktowe systemy diagnostyczne obrabiarek sterowych numerycznie CNC Referat 2013
362 Bezodpadowe dzielenie prętów Artykuł 2011
363 Bezpieczeństwo 4.0 – za kurtyną ochronną Artykuł 2015
364 Bezpieczeństwo drogowe w transporcie autobusowym Artykuł 2016
365 Bezpieczeństwo dzieci przewożonych w pojazdach samochodowych Artykuł 2014
366 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz niezawodność eksploatacyjna obiektów budowlanych na terenach poddanych wpływom osuwisk Artykuł 2017
367 Bezpieczeństwo energetyczne inteligentnego domu w przestrzeni wiejskiej Referat 2015
368 Bezpieczeństwo energetyczne inteligentnego domu w przestrzeni wiejskiej Artykuł 2015
369 Bezpieczeństwo i zagrożenia użytkowników rusztowań budowlanych na świecie Artykuł 2015
370 Bezpieczeństwo informatyczne w e-administracji Rozdział 2011
371 Bezpieczeństwo jądrowe Artykuł 2013
372 Bezpieczeństwo maszyn - określenie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL Artykuł 2018
373 Bezpieczeństwo maszyn zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE – procedury oceny zgodności z wymaganiami Rozdział 2015
374 Bezpieczeństwo na drogach rowerowych, pasach i trasach rowerowych Artykuł 2015
375 Bezpieczeństwo osób przewożonych w przyczepach Artykuł 2015
376 Bezpieczeństwo pożarowe obiektów w aspekcie wymogów specjalnych ośrodków oświatowo-wychowawczych Artykuł 2015
377 Bezpieczeństwo pracy i sterowanie produkcją - przegląd kolumn sygnalizacyjnych Artykuł 2017
378 Bezpieczeństwo pracy w budownictwie Monografia 2015
379 Bezpieczeństwo przy spawaniu zbiorników paliwa Artykuł 2017
380 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie lubelskim z uwzględnieniem struktury powiatowej Artykuł 2014
381 Bezpieczeństwo systemów informacyjnych stosowanych w zarządzaniu transportem Artykuł 2014
382 Bezpieczeństwo systemów informatycznych Monografia 2013
383 Bezpieczeństwo transportu pasażerskiego w komunikacji miejskiej Artykuł 2012
384 Bezpieczeństwo użytkowania mobilnych instalacji fotowoltaicznych Artykuł 2014
385 Bezpieczeństwo użytkowników ruchu a panujące warunki na drogach. Cz. 2 Artykuł 2012
386 Bezpieczeństwo użytkowników ruchu a warunki panujące na drogach. Cz. 1 Artykuł 2012
387 Bezpieczeństwo w trakcie budowy i użytkowania rusztowań Artykuł 2014
388 Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym i drogowym Referat 2013
389 Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym i drogowym Artykuł 2013
390 Bezpieczeństwo w transporcie zwierząt hodowlanych Artykuł 2015
391 Bezpieczeństwo wymiany danych w systemach sterowania i nadzoru Artykuł 2018
392 Bezpieczna eksploatacja przenośników taśmowych przystosowanych do jazdy ludzi z systemem monitorowania Referat 2013
393 Bezpłatna komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży Artykuł 2017
394 Bezprzekładniowy napęd drzwi windy Artykuł 2011
395 Bezrobocie w rodzinie a problem dziedziczenia biedy Rozdział 2015
396 Bezwypadkowa igła, czyli patologie polskiego rynku używanych samochodów w ujęciu marketingowym Artykuł 2016
397 Bezzałogowy transporter zintegrowany z bezzałogowym obiektem latającym [Zgłoszenie nr (21) 411934] Patent 2016
398 Bias drift estimation for Mems gyroscope used in inertial navigation Artykuł 2017
399 Bìblìografìcnì, ìkonografìcnì, ìstorìografìcnì, ìstoriko-kraêznavcì doslìdžennâ ta arhìvnì materìalli – osnova dlâ pìdgotovki nomìnacìjnogo dos’ê dlâ vkaûcennâ obêkta do spisku ìstoricnoї spadŝcini ÛNESKO Referat 2015
400 Biblioteka Artykuł 2017
401 Biblioteka a Uczelnia. Płaszczyzny współpracy – na przykładzie Biblioteki Politechniki Lubelskiej Rozdział 2016
402 Biblioteka PEAR w tworzeniu aplikacji internetowych Artykuł 2013
403 Biblioteka PL wśród wyróżnionych na XII Lubelskim Festiwalu Nauki Artykuł 2015
404 Biblioteka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Rozdział 2014
405 Bibliotekarz dziedzinowy - specjalista, przewodnik, partner Artykuł 2015
406 Bibliotekarz dziedzinowy i biblioteki specjalistyczne – cztery lata doświadczeń w Bibliotece Politechniki Lubelskiej. Artykuł 2016
407 Bibliotekarze na seminarium w Drohobyczu Artykuł 2013
408 Bibliotekarze z Drohobycza z wizytą w Politechnice Artykuł 2014
409 Biblioteki specjalistyczne w opinii społeczności akademickiej Politechniki Lubelskiej Rozdział 2014
410 Biblioteki wobec osób niedowidzących i niewidomych - stan przygotowania Rozdział 2013
411 Bicycles (part of -), Motor-assisted cycles (part of -), Frames for cycles or motorcycles [nr zgłoszenia 005519915-0001] Patent 2018
412 Bifilar electroseparator for removing selected inclusions from crushed rape seeds Referat 2018
413 Bifurcation and stability analysis of a nonlinear milling process Artykuł 2018
414 Bifurcation and stability analysis of a nonlinear milling process Referat 2017
415 Bifurcations and chaos in cutting process models Rozdział 2013
416 Bifurcations and control of an active pendulum vibration absorber Rozdział 2013
417 Bifurcations in frictional model of cutting process Referat 2013
418 Bilans cieplny budynku na przykładzie jednorodzinnego domu niskoenergetycznego Rozdział 2014
419 Bilans cieplny domu jednorodzinnego w technologii kompozytu wapienno-konopnego Artykuł 2017
420 Bilans energetyczny pracy głowicy wkręcającej Artykuł 2011
421 BIM in General Construction Monografia 2017
422 BIM w architekturze i infrastrukturze: podobieństwa i różnice Artykuł 2015
423 Binary linear programming as a decision-making aid for water intake operators Rozdział 2018
424 Bio-inspired approach to multistage image processing Rozdział 2017
425 BIO-MED-EX [Prawo ochronne na znak towarowy nr 288945] Patent 2017
426 BIO-MED-IN [Prawo ochronne na znak towarowy nr 293527] Patent 2017
427 Bioakumulacja metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych w biomasie koniczyny łąkowej uprawianej na podłożach zawierających odpady wiertnicze Artykuł 2018
428 Bioaugmentation of a sequencing batch reactor with Archaea for the treatment of reject water Artykuł 2016
429 The bioaugmention of sequencing batch reactor treating reject water Referat 2014
430 Biodegradable polymers and composites and their processing Rozdział 2016
431 The biodistribution of gold-coated, lutenium, immunolabeled nanoconjugates Referat 2013
432 Bioelectrical impedance phase angle as a prognostic indicator of survival in head-and-neck cancer Artykuł 2016
433 Bioelectrochemical hydrogen and electricity production : theoretical bases, description and modeling of the process Monografia 2013
434 Biofilm communities in successive stages of municipal wastewater treatment Artykuł 2016
435 Biofuels and sustainable development Rozdział 2016
436 Biofuels and the environment Rozdział 2017
437 Biogas as a new source of organomercury compounds in the environment Referat 2013
438 Biogazownie źródłem paliw alternatywnych Artykuł 2015
439 Bioimpedance vector pattern in head and neck squamous cell carcinoma Artykuł 2012
440 Bioimpedance Vector Pattern in Taiwanese and Polish College Students Detected by Bioelectric Impedance Vector Analysis: Preliminary Observations Artykuł 2012
441 Bioindication of water and wastewater quality based on structure of organisms community Rozdział 2012
442 Bioindykacja w kontroli procesu oczyszczania ścieków Monografia 2017
443 Biological evaluation of gaseous ozone spray system for non-chemical sterilization Referat 2014
444 Biological interpretation of the most informative peaks in the task of mass spectrometry data classification Artykuł 2011
445 Biologically motivated approach to multistage image processing Rozdział 2017
446 Biomas as an answer to sustainable energy. Opportunity versus challenge Artykuł 2013
447 Biomasa jako surowiec energetyczny Rozdział 2012
448 Biomass ash-based mineral admixture prepared from municipal sewage sludge and its application in cement composites Artykuł 2017
449 Biomass Co-combustion assessment based on geomatric features of flame region Referat 2013
450 Biomass co-combustion characterization based on analysis of flame image sequence Referat 2013
451 Biomass co-combustion characterization based on analysis of image sequence Artykuł 2014
452 Biomass co-combustion process assessment using series of flame images Artykuł 2013
453 Biomass feedstock for biofuels production Rozdział 2016
454 Biomass for biofuels Monografia 2016
455 Biomass for fuels - classification and composition Rozdział 2016
456 Biomass-coal combustion characterization using image processing Referat 2011
457 Biomaterials in transplantology and techniques Referat 2013
458 Biomateriały używane w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – przegląd piśmiennictwa Rozdział 2015
459 Biomechanics of the upper limb Artykuł 2016
460 Biomechaniczny model ludzkiego ucha środkowego Referat 2012
461 Biomechanika przysiadu w rehabilitacji i treningu sportowym Artykuł 2017
462 Biomedical potential of chitosan/HA and chitosan/β-1,3-glucan/HA biomaterials as scaffolds for bone regeneration — A comparative study Artykuł 2016
463 Biomedycyna : badania, diagnostyka, leczenie = Biomedicine : research, diagnostic, treatment. 1 Monografia 2014
464 Biomedycyna : badania, diagnostyka, leczenie = Biomedicine : research, diagnostic, treatment. 2 Monografia 2014
465 Biomedyczne zastosowania polimerów – materiały opatrunkowe Rozdział 2015
466 Bionics - collaboration platform of natural science and techniques Referat 2013
467 Bionika Rozdział 2012
468 Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju Monografia 2012
469 Biopaliwa do silników wysokoprężnych Rozdział 2011
470 Bioreaktor laboratoryjny typu SBR do badania właściwości osadu czynnego i procesów oczyszczania ścieków Artykuł 2011
471 Bioróżnorodność : wybrane zagadnienia = Biodiversity : selected aspects Monografia 2014
472 Biosensor constructed by SPP plasma technique for determination of dihydroxybenzene isomers Referat 2018
473 Biotechnologia : wybrane zagadnienia = Biotechnology : selected issues. 1 Monografia 2014
474 Biotechnologia w analizie, ochronie środowiska, medycynie i przemyśle Monografia 2015
475 Biotechnology of the food industry wastewater treatment from nitrogen compunds Artykuł 2011
476 Bipolarne źródło prądowe z eliminacją wpływu efektu Early’ego [ Nr patentu 214903] Patent 2013
477 Bithreshold neurons learning Artykuł 2013
478 Bitmapowa grafika komputerowa : wprowadzenie do programu GIMP 2.8 Monografia 2012
479 Biuletyn Wynalazczości : Wydział Mechaniczny : Politechnika Lubelska : lata 2010-2014 Monografia 2015
480 Blogi korporacyjne w kreowaniu relacji z klientami Artykuł 2016
481 Bluff in games Rozdział 2014
482 Blur recognition using second fundamental form of image surface Rozdział 2015
483 Błędy obróbki skrawaniem i ich prognozowanie z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych Monografia 2014
484 Błędy projektowe i wykonawcze budynków gospodarczych zlokalizowanych na obszarach wiejskich Rozdział 2014
485 Błędy w konstrukcji oferty specjalnej "Bilet okulski" przewoźnika kolejowego przewozy regionalne Sp. z o.o. Rozdział 2016
486 Błędy w opiniowanych operatach szacunkowych w świetle statystyki Artykuł 2017
487 Bond strength of reinforcing bars in basalt-polypropylene fibre high performance concrete Referat 2018
488 Bonding of silicon and crystal quartz wafers at the minimized residual stresses Artykuł 2011
489 Boom na kolektory. Instalacje słoneczne. Artykuł 2014
490 Boundary conditions in evolutionary equations in biology Artykuł 2014
491 Boundary element method application in wall dampness tomography Artykuł 2016
492 Boundary element method modyfications for use in some impedance and optical tomography applications Artykuł 2017
493 BPMN and WebML solution for web app-aided flow of dokuments Rozdział 2011
494 Brak odpowiedniej widoczności wokół pojazdu zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego Artykuł 2017
495 Braking deceleration variability of progressive safety gears using statistical and wavelet analyses Artykuł 2017
496 Bridge as an environmental check-point Rozdział 2015
497 Bridge girders with corrugated webs in the light of experimental tests Rozdział 2012
498 Bridge Graffiti - Aesthetical Assessment Artykuł 2017
499 Bridges and ecological structures Monografia 2017
500 Brittle Behavior of Ceramic Matrix Composites Made of 2 Different Phases Rozdział 2018