Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 546
Lp. Tytuł Typ Rok
1 B2B e-relationships in Poland: results of the survey Artykuł 2013
2 Background-substraction in electroacoustic studies of multi-component dispersions Referat 2013
3 Background-subtraction in electroacoustic studies Artykuł 2014
4 Backpack-type ozone-mist sterilization system developed for non-chemical agriculture processes Referat 2014
5 Badania aerodynamiczne opływu kadłuba wiatrakowca w tunelu aerodynamicznym przy zmiennym kącie natarcia i ślizgu Rozdział 2013
6 Badania analityczne obciążeń bezprzegubowego wirnika ogonowego Rozdział 2015
7 Badania autobusu miejskiego w warunkach jego uzytkowania Artykuł 2016
8 Badania belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien stalowych i propylenowych Rozdział 2014
9 Badania bioindykacyjne jakości wody i ścieków w oparciu o zgrupowania organizmów saprobiontycznych Referat 2011
10 Badania bioindykacyjne w gospodarce wodno-ściekowej Referat 2011
11 Badania CFD i analiza przedniego skrzydła bolidu Formuły 1 w programie ANSYS Fluent Rozdział 2013
12 Badania chropowatości po frezowaniu stopów magnezu AZ31 i AZ91HP Artykuł 2012
13 Badania cienkościennych wytworów stosowanych na elementy elewacji budynku Artykuł 2016
14 Badania doświadczalne stabilności procesu frezowania stopu Inconel X750 Artykuł 2015
15 Badania doświadczalne tarcz żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Artykuł 2012
16 Badania drgań budynków przemysłowych Referat 2013
17 Badania dynamiczne odporności ciśnieniowej wlewu zbiornika paliwa Artykuł 2017
18 Badania dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego książąt Ostrogskich : osiągnięcia i problematyka Rozdział 2015
19 Badania dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego książąt Ostrogskich : osiągnięcia i problematyka Rozdział 2017
20 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 1. Wpływ umiejscowienia tulei obrotowej cylindra w układzie uplastyczniającym Artykuł 2011
21 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 2, Ukształtowanie powierzchni wewnętrznej tulei obrotowej cylindra Artykuł 2012
22 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 3. Współdziałanie tulei obrotowej ze strefą rowkowaną cylindra Artykuł 2012
23 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 4, Porównanie funkcjonowania modelu wytłaczarki i jej prototypu Artykuł 2013
24 Badania eksperymentalne i analiza skuteczności działania bezrdzeniowego indukcyjnego nadprzewodnikowego ogranicznika prądu Referat 2011
25 Badania eksperymentalne i numeryczne belek cienkościennych typu sigma wzmacnianych tasmami CFRP Artykuł 2017
26 Badania eksperymentalne i teoretyczne zasobnika ciepłej wody ze stratyfikacją termiczną Monografia 2012
27 Badania eksperymentalne lokalizacji wady w kompozytach metodami dynamicznymi Referat 2012
28 Badania eksperymentalne modelu transformatora z uzwojeniami wykonanymi z taśmy nadprzewodnikowej HTS drugiej generacji Artykuł 2012
29 Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Cz. 1, Ocena rzeczywistych efektów energetycznych Artykuł 2011
30 Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Cz. 2, Badanie zjawiska stratyfikacji w wodnym zbiorniku magazynującym Artykuł 2011
31 Badania eksperymentalne sprawności generowania energii elektrycznej w autobusie miejskim Artykuł 2015
32 Badania eksperymentalne układu z wahadłem sterowanego za pomocą tłumika MR oraz sprężyny SMA Referat 2014
33 Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na czas otwierania wtryskiwacza gazu Artykuł 2014
34 Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na wydatek impulsowych wtryskiwaczy gazu Artykuł 2014
35 Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na zwłokę załączania wtryskiwacza gazu Artykuł 2013
36 Badania eksperymentalne wpływu prędkości na siłę oporu modelu wiatrakowca Referat 2015
37 Badania eksperymentalne wpływu wypełnienia sygnału sterującego na czas wyłączania impulsowego wtrysku gazu Artykuł 2014
38 Badania eksperymentalne wtrysku benzyny i biopaliwa E85 do przewodu dolotowego silnika o ZI w stanach dynamicznych Artykuł 2013
39 Badania eksperymentalne zakłóceń elektromagnetycznych od urządzeń fizykoterapeutycznych Rozdział 2016
40 Badania eksperymentalne zjawisk dynamicznych w czasie ruchu pojazdów Artykuł 2016
41 Badania eksploatacyjne pojazdu jednośladowego z napędem elektrycznym Rozdział 2013
42 Badania eksploatacyjne pojazdu z bezpośrednim wtryskiem benzyny na hamowni podwoziowej Artykuł 2014
43 Badania eksploatacyjne struktur fotowoltaicznych zamocowanych na pokładzie autobusu miejskiego z silnikiem diesla Artykuł 2015
44 Badania elektrycznych parametrów procesu rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2015
45 Badania emisji hałasu i natężenia ruchu w mieście Artykuł 2012
46 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie iskrowym w wybranej SKP w Žilinie na Słowacji Artykuł 2014
47 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym w wybranej SKP-ŽU w Žilinie na Słowacji Artykuł 2014
48 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym w wybranej SKP-ŽU w Žilinie na Słowacji Referat 2014
49 Badania emisji pól elektromagnetycznych Rozdział 2011
50 Badania emisji spalin pojazdu wyposażonego w bezpośredni wtrysk gazu CNG Artykuł 2015
51 Badania fragmentowania wiórów w procesie frezowania stopów magnezu Rozdział 2014
52 Badania fragmentowania wiórów w procesie frezowania stopów magnezu Artykuł 2014
53 Badania fraktograficzne zawiasu notebooka Rozdział 2015
54 Badania frezowania obwodowego warstwy utwardzonej wskutek cięcia laserem Artykuł 2012
55 Badania grubości ścianki wytłoczyny z tworzywa polimerowego z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej Referat 2012
56 Badania i charakterystyki jednokomórkowego elektrolizera typu HTPEM Artykuł 2014
57 Badania i metody obliczeniowe dla bezpieczeństwa elektrowni jądrowych - relacja z II SBJ'2012 Artykuł 2012
58 Badania i ocena wytrzymałości betonu w żelbetowej konstrukcji realizowanego budynku Artykuł 2012
59 Badania jakościowe odkuwek wsporników lotniczych ze stopu magnezu AZ31 wytworzonych nową metodą kucia Rozdział 2015
60 Badania kąta naturalnego usypu granulatu z PVC Referat 2012
61 Badania korozyjne organicznych powłok akrylowych w komorze solnej Artykuł 2012
62 Badania laboratoryjne modułowych rusztowań budowlanych Artykuł 2015
63 Badania lejności i twardości stomatologicznego stopu odlewniczego na osnowie kobaltu Rozdział 2013
64 Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich Monografia 2012
65 Badania materiałowe elementów turbosprężarki pod kątem eliminowania przyczyn uszkodzeń eksploatacyjnych Artykuł 2013
66 Badania materiału wałka uszkodzonej turbosprężąrki silnika samochodowego Artykuł 2013
67 Badania mikroprzecieku wybranych kompozytów stomatologicznych po procesie zmęczenia cieplnego Artykuł 2011
68 Badania mikrostrukturalne powłoki cermetalowej wytworzonej metodą natryskiwania cieplnego Rozdział 2014
69 Badania mikrostruktury i właściwości powłok natryskiwanych zimnym gazem COLD SPRAY Rozdział 2016
70 Badania mikrotwardości stopów magnezu po szybkościowym frezowaniu na sucho Artykuł 2013
71 Badania mikrotwardości warstwy wierzchniej stali C45 wycinanej laserem a następnie frezowanej i nagniatanej odśrodkowo Artykuł 2013
72 Badania modelowe efektywności funkcjonowania separatora fazy stałej ścieków deszczowych Artykuł 2014
73 Badania modelowe generatora pary wodnej w programie AVL fire Artykuł 2012
74 Badania modelowe lotniczego układu paliwowego Artykuł 2011
75 Badania modelowe nośności konstrukcji głównej drewnianego przekrycia kryształowego w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Biłgoraju Artykuł 2014
76 Badania modelowe oddziaływania wiatru na eksponat modelu akwaporyny Artykuł 2012
77 Badania modelowe rozprzestrzeniania się butylohydroksytoluenu (BHT) migrującego z rur polietylenowych (PE-HD) do wody Artykuł 2012
78 Badania modelowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia pochodzącego z nieszczelnej kanalizacji deszczowej w gruntach torfowych Artykuł 2011
79 Badania modelowe układu katalitycznego oczyszczania spalin silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2015
80 Badania modelowe układu zasilania wodorem silnika z zapłonem iskrowym Artykuł 2014
81 Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym prawidłowości działania ciągów w przewodach kominowych w budynku w zabudowie zwartej Artykuł 2013
82 Badania modelowe wpływu struktury wiatru na obciążenie pionowych struktur kratowych z uwzględnieniem wpływu oblodzenia Artykuł 2012
83 Badania modelowe wypływu wody z podziemnego rurociągu podczas awarii Artykuł 2015
84 Badania momentu skrawania i siły biernej w procesie frezowania kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami węglowymi i aramidowymi Rozdział 2013
85 Badania morfologii powierzchni oraz właściwości fizykochemicznych popiołów lotnych modyfikowanych chitozanem Rozdział 2014
86 Badania nad efektywnością konwersji fotowoltaicznej (pv) dla warunków Lubelszczyzny Artykuł 2014
87 Badania nad odtworzeniem składu betonów Artykuł 2014
88 Badania nad rozwojem mikroorganizmów w przewodach wodociągowych z z żeliwa sferoidalnego z wykładziną cementową Artykuł 2011
89 Badania nad technologią otrzymywania cienkich warstw emitera metodą rozpylania magnetronowego dla zastosowań w ogniwach CIGS Artykuł 2017
90 Badania nad zastosowaniem ekstrakcji w układzie ciało stałe-ciecz do zmniejszania zawartości wody i węgla organicznego w koncentracie miedzi Artykuł 2013
91 Badania nad zwiększeniem wydajności barwnikowych ogniw słonecznych Monografia 2012
92 Badania natężeń pól elektrycznych i magnetycznych generowanych przez instalację reaktorów plazmowych Artykuł 2016
93 Badania natężenia dźwięku na terenie campusu Politechniki Lubelskiej Rozdział 2011
94 Badania niejednorodności występujących w szkle Rozdział 2017
95 Badania numeryczne CFD wpływu usterzenia na charakterystyki aerodynamiczne Artykuł 2013
96 Badania numeryczne cienkościennych elementów płytowych poddanych ściskaniu Artykuł 2015
97 Badania numeryczne i doświadczalne jednozakładowych połączeń klejowych o budowie hybrydowej Rozdział 2013
98 Badania numeryczne i doświadczalne stateczności i nośności kompozytowych słupów cienkościennych poddanych ściskaniu Monografia 2013
99 Badania numeryczne nośności węzłów w modułowym systemie rusztowań budowlanych Artykuł 2011
100 Badania oddziaływań biocząsteczek lakazy z powierzchnią stałego nośnika krzemowego w strumieniu zimnej plazmy SPP Referat 2016
101 Badania odporności na pękanie i wielkości mikrorys w betonie ze zmiennym dodatkiem pyłu krzemionkowego i popiołów lotnych Artykuł 2017
102 Badania odporności na pękanie kompozytów betonowych w młodym wieku z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2012
103 Badania odporności na zapłon wiórów różnych stopów MG przy zmiennych parametrach technologicznych frezowania Rozdział 2013
104 Badania odwzorowania powierzchni folii z poli(chlorku winylu) w procesie jej kształtowania Referat 2017
105 Badania opływu aerodynamicznego kadłuba wiatrakowca przy zmiennym kącie ślizgu metodą numeryczną CFD Rozdział 2013
106 Badania opływu profilu lotniczego w tunelu aerodynamicznym Rozdział 2012
107 Badania orzęsków osadu czynnego Miejskiej Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" w Lublinie Referat 2012
108 Badania parametrów materiałowych próbek betonowych z dodatkiem tufów zeolitowych i plastyfikatora Artykuł 2014
109 Badania parametrów ruchu wybranych wózków widłowych Artykuł 2012
110 Badania płynu hamulcowego w samochodach osobowych Referat 2013
111 Badania płynu hamulcowego w samochodach osobowych Artykuł 2013
112 Badania podciągania kapilarnego wody przez płyty wapienno-krzemianowe z wykorzystaniem technik reflektometrycznych TDR Artykuł 2011
113 Badania pojazdu euro 5 przy pełnym obciążeniu silnika Artykuł 2012
114 Badania pól elektromagnetycznych i hałasu na terenie biogazowni rolniczej Artykuł 2016
115 Badania porównawcze chropowatości powierzchni stali, stopu aluminium i stopu tytanu po cięciu strumieniem wodno- ściernym Rozdział 2013
116 Badania porównawcze chropowatości powierzchni wybranych stopów magnezu po frezowaniu narzędziem pełnowęgikowym oraz pkd Artykuł 2011
117 Badania porównawcze dokładności przedmiotów ze stali 15-5PH oraz 4330 wykonanych frezowaniem Artykuł 2017
118 Badania porównawcze efektów modyfikacji żywic epoksydowych napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia dla wybranych utwardzaczy Artykuł 2012
119 Badania porównawcze obróbki krawędzi przedmiotów ze stopu aluminium 7075 i stali C45 metodą szczotkowania Artykuł 2013
120 Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów aluminium po obróbce frezowaniem Artykuł 2015
121 Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopu AZ91HP po obróbce ściernej i frezowaniu Artykuł 2015
122 Badania porownawcze wpływu frezowania na chropowatość powierzchni i mikrotwardość warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti6A14V oraz stali nierdzewnej 15-5PH Artykuł 2011
123 Badania porównawcze wpływu parametrów technologicznych frezowania wybranych stopów tytanu na moment skrawania i chropowatość obrobionej powierzchni Artykuł 2017
124 Badania porównawcze wybranych wskaźników skrawalności w procesie frezowania stopów niklu INCONEL 625 i INCONEL 718 Artykuł 2015
125 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejonych połączeń zakładkowych po oczyszczaniu mechanicznym i ozonowaniu poliamidu PA6 Artykuł 2012
126 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejowych połączeń zakładkowych stali 316L po "szokach termicznych" Referat 2015
127 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejowych połączeń zakładkowych stali 316L po „szokach termicznych” Artykuł 2015
128 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie zakładkowych połączen klejowych po oczyszczeniu mechanicznym i ozonowaniu Artykuł 2011
129 Badania porównawcze zużycia ściernego stali w warunkach smarowania paliwami zawierającymi biokomponenty Artykuł 2013
130 Badania procesu degradacji fenantrenu w środowisku skawitowanej cieczy Artykuł 2013
131 Badania procesu kształtowania kul w walcach śrubowych Artykuł 2012
132 Badania procesu powstawania i zanikania filmu paliwowego podczas wtrysku biopaliwa E85 i benzyny Artykuł 2015
133 Badania procesu spalania mieszanin wodoru i benzyny w silniku o zapłonie iskrowym Artykuł 2013
134 Badania procesu tworzenia mieszanki w silniku gwiazdowym Artykuł 2011
135 Badania procesu tworzenia mieszanki w silniku o zapłonie iskrowym zasilanym wtryskiem gazu propan-butan Artykuł 2011
136 Badania procesu wytłaczania polipropylenu modyfikowanego talkiem Artykuł 2012
137 Badania przetopionego stopu na osnowie niklu w symulowanym środowisku chemicznym Artykuł 2017
138 Badania przetwórczego skurczu wyprasek kompozytowych Artykuł 2013
139 Badania przyczyn niejednorodności surowca skaleniowo-kwarcowego po wypaleniu Artykuł 2014
140 Badania przypadku uszkodzenia ramienia robota przemysłowego Artykuł 2014
141 Badania rozkładu ciśnienia na powierzchni walca w zależności od struktury wiatru Artykuł 2011
142 Badania rozkładu naprężeń własnych w warstwie wierzchniej przedmiotów ze stopów aluminium po nagniataniu wibracyjnym Artykuł 2014
143 Badania rury wodociągowej wykonanej z PVC eksploatowanej przez 40 lat. Rozdział 2013
144 Badania rusztowań na placu budowy Artykuł 2016
145 Badania rynku transportu zbiorowego w Lublinie Artykuł 2016
146 Badania samochodu z zainstalowanym prototypem układu wytwarzania wodoru Artykuł 2012
147 Badania satysfakcji i lojalności klientów w różnych sektorach gospodarczych Artykuł 2011
148 Badania sił skrawania i ich amplitud podczas frezowania stopów magnezu Artykuł 2012
149 Badania sił skrawania podczas frezowania superstopu Inconel 718 z podwyższoną prędkością skrawania Artykuł 2016
150 Badania składu mineralnego odmianowych miodów pszczelich metodą ICP-MS Referat 2013
151 Badania skuteczności klejenia i spawania stali konstrukcyjnej s 235JR Referat 2017
152 Badania skuteczności klejenia i spawania stali konstrukcyjnej S235JR Artykuł 2017
153 Badania skuteczności klejenia kompozytu węglowego Artykuł 2017
154 Badania skuteczności klejenia poliamidu PA6 oraz politetrafluoroetylenu (PTFE) Artykuł 2013
155 Badania skuteczności klejenia stopu tytanu Ti6Al4Vi stali nierdzewnej 0H18N9 Rozdział 2013
156 Badania skuteczności trzystopniowej domowej baterii filtrów wyposażonej w lampę UV-C Rozdział 2015
157 Badania społeczne jako przyczynek do poprawy środowiska zbudowanego Rozdział 2015
158 Badania społeczne przyczynkiem do oceny jakości energetycznej budynków wielkopłytowych w osiedlach mieszkaniowych Artykuł 2014
159 Badania społeczne przyczynkiem do oceny potencjału energetycznego budynków na przykładzie polsiego osiedla Artykuł 2013
160 Badania sprawności autobusowego silnika spalinowego w warunkach ruchu miejskiego Artykuł 2014
161 Badania stanowiskowe jakości połączeń gwintowych Artykuł 2011
162 Badania stanowiskowe wpływu dodatku wodoru do układu dolotowego silnika o zapłonie iskrowym na proces roboczy Artykuł 2013
163 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów Al po frezowaniu konwencjonalnym i HSM Rozdział 2011
164 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu Rozdział 2014
165 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu Artykuł 2014
166 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu konwencjonalnym i HSM Rozdział 2012
167 Badania stanu krawędzi przedmiotów ze stopów aluminium po procesie usuwania zadziorów Artykuł 2012
168 Badania strukturalne elementu zacisku hamulcowego Rozdział 2014
169 Badania strukturalne tarczy hamulcowej Rozdział 2014
170 Badania struktury i właściwości warstw wierzchnich powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B Artykuł 2012
171 Badania struktury przepływu w tunelu aerodynamicznym laboratorium inżynierii wiatrowej politechniki krakowskiej Artykuł 2011
172 Badania struktury zasobów mieszkaniowych w Polsce na przykładzie budynków wznoszonych w technologii prefabrykowanej Artykuł 2014
173 Badania stuletniego betonu z mostu na ul. Zamojskiej w Lublinie Artykuł 2014
174 Badania symulacyjne bezpośredniego wtrysku gazu ziemnego do komory spalania dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2014
175 Badania symulacyjne bilansu cieplnego silnika Diesla przeznaczonego do napędu lekkiego śmigłowca Artykuł 2014
176 Badania symulacyjne CFD wpływu aktywnego nadmuchu na siłę nośną profili lotniczych Rozdział 2013
177 Badania symulacyjne eksploatacji helikopterowego silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2014
178 Badania symulacyjne lotniczego silnika gwiazdowego Artykuł 2014
179 Badania symulacyjne metody bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego Artykuł 2011
180 Badania symulacyjne obciążeń tłoków silników spalinowych o zapłonie samoczynnym z wtryskiem bezpośrednim Artykuł 2014
181 Badania symulacyjne przepływu gazu przez tłoczkowy impulsowy wtryskiwacz gazu w stanach nieustalonych Rozdział 2013
182 Badania symulacyjne skręceń pierścieni tłokowych w zespole tłok-pierścienie-cylinder Artykuł 2011
183 Badania symulacyjne tłokowego silnika lotniczego ASZ-62IR w warunkach ustalonych Artykuł 2016
184 Badania symulacyjne układu sterowania pracą silnika zasilanego benzyną z dodatkiem wodoru Artykuł 2014
185 Badania symulacyjne układu wtrysku benzyny Bosch Motronic Artykuł 2012
186 Badania symulacyjne wirnika turbiny wiatrowej o regulowanej powierzchni roboczej Rozdział 2012
187 Badania symulacyjne zmian stężenia chloru w wybranym fragmencie rzeczywistej sieci wodociągowej Artykuł 2016
188 Badania symulacyjne zwrotności wielkogabarytowej naczepy Referat 2013
189 Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju. Cz 1. Analizy statyczne Artykuł 2013
190 Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju. Cz. 2. Analizy dynamiczne Artykuł 2013
191 Badania systemów ułatwiających zimny rozruch pojazdu dostawczego z silnikiem o zapłonie samoczynnym Artykuł 2015
192 Badania taśm nadprzewodnikowych (2G HTS) bez stabilizatora Artykuł 2017
193 Badania teoretyczne i doświadczalne współdziałania kanału z tworzywa polimerowego z kablem optotelekomunikacyjnym Referat 2014
194 Badania teoretyczno-doświadczalne procesu kucia matrycowego stopów magnezu Artykuł 2013
195 Badania teoretyczno-doświadczalne procesu walcowania kuźniczego prętów o przekroju okrągłym z główek złomowych szyn kolejowych Artykuł 2012
196 Badania terenowe natężeń pola elektromagnetycznego Artykuł 2013
197 Badania termowizyjne rozkładu temperatur na ostrzach narzędzi urabiających Referat 2014
198 Badania termowizyjne w procesie wytłaczania porującego Referat 2014
199 Badania tribiologiczne stopów kobaltu stosowanych jako biomateriały Rozdział 2015
200 Badania tribologiczne powłoki eutektycznej Fe-Mn-C-B modyfikowanej Si, Ni, Cr, Cu wykazującej samoorganizację powierzchni tarcia Artykuł 2017
201 Badania uszkodzeń układów konstrukcyjnych samochodu ciężarowego oraz kosztów jego naprawy w warunkach wynajmu długoterminowego Artykuł 2016
202 Badania uszkodzeń wałów korbowych w trakcyjnych silnikach o zapłonie samoczynnym Artykuł 2013
203 Badania uszkodzonych elementów ram rusztowań systemu fasadowego Artykuł 2013
204 Badania uwarunkowań osiągnięcia maksymalnej wydajności filtra w warunkach granicznych strat naporu wody w złożu filtracyjnym. Referat 2014
205 Badania użyteczności z użytkownikiem – staż naukowy we Francji Artykuł 2014
206 Badania w warunkach drogowych pojazdu z silnikiem benzynowym zasilanym paliwem e85 Artykuł 2011
207 Badania warunków tarcia pary trącej ołów - ABS w warunkach modelowania fizycznego Artykuł 2018
208 Badania warunków tarcia stopu magnezu AZ31 w zakresie temperatury kształtowania plastycznego na gorąco Artykuł 2015
209 Badania warunków tarcia w zakresie obróbki plastycznej na gorąco z wykorzystaniem smarów na bazie szkła Artykuł 2017
210 Badania wirnika turbiny wiatrowej o regulowanym położeniu łopat roboczych Rozdział 2012
211 Badania właściwości warstwy wierzchniej po nagniataniu odśrodkowym przedmiotów wycinanych wiązką laserową Rozdział 2011
212 Badania właściwości warstwy wierzchniej stopu aluminium po obróbce szczotkowaniem Rozdział 2011
213 Badania właściwości zeolitów otrzymywanych z popiołów lotnych pod kątem wykorzystania ich jako sorbentów CO 2 Artykuł 2014
214 Badania wpływu ciepła na stan energetyczny warstwy wierzchniej stali S235JR Artykuł 2014
215 Badania wpływu dodatków na właściwości materiałów na bazie cementu Sorela Rozdział 2014
216 Badania wpływu grubości warstwy skrawanej i cieczy obróbkowej na kształt wiórów w procesie skrawania ortogonalnego Artykuł 2017
217 Badania wpływu liczby łopat śmigła na parametry jego pracy Rozdział 2014
218 Badania wpływu parametrów nagniatania wibracyjnego na trwałość zmęczeniową elementów ze stopu tytanu Artykuł 2012
219 Badania wpływu prędkości obrotowej formy odlewniczej na grubość ścian odlewu podczas odlewania planetarnego Artykuł 2013
220 Badania wpływu starzenia naturalnego na wybrane właściwości wyrobów z polipropylenu z dodatkiem środka oksybiodegradacyjnego Artykuł 2014
221 Badania wpływu wybranych parametrów ukladu hydrokawitacyjnego na stopień degradacji antracenu i fenantrenu w środowisku kawitacującej cieczy Artykuł 2013
222 Badania wrstwy wierzchniej polimerowych cewników stosowanych w medycynie Referat 2017
223 Badania wstępne parametrów dynamicznych w konstrukcjach wielomaterialowych z dodatkiem zeolitu Artykuł 2013
224 Badania wybranych właściwości fizykochemicznych mikroemulsji wodno-paliwowej Artykuł 2017
225 Badania wybranych właściwości granulatu z poli(chlorku winylu) Artykuł 2012
226 Badania wybranych właściwości mechanicznych kompozytowych odlewów polimerowych Rozdział 2016
227 Badania wybranych właściwości mechanicznych kształtowników wielokomorowych Referat 2015
228 Badania wybranych właściwości recyrkulowanego polietylenu o zmniejszonej palności Referat 2017
229 Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej elementów ze stali C45 po cięciu laserem, frezowaniu wykończeniowym oraz nagniataniu odśrodkowym Artykuł 2016
230 Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej stopu magnezu AZ31 po obróbce szczotkowaniem Artykuł 2014
231 Badania wybranych wskaźników skrawalności podczas frezowania stopu Inconel 718 narzędziami ceramicznymi Artykuł 2017
232 Badania wykończeniowego frezowania stali po cięciu laserem Rozdział 2011
233 Badania wytrzymałości mechanicznej modyfikowanego polilaktydu Referat 2017
234 Badania wytrzymałości połączeń klejowych w podwyższonej temperaturze po modyfikacji żywicy epoksydowej montmorylonitem Artykuł 2012
235 Badania wytrzymałościowe iglicy wtryskiwacza CNG do zasilania silnika Diesla Artykuł 2014
236 Badania zapotrzebowania na wodę wybranego budynku użyteczności publicznej Rozdział 2013
237 Badania zapotrzebowania na wodę wybranego szpitala neuropsychiatrycznego Rozdział 2015
238 Badania zawartości jonów metali ciężkich w wodzie kontaktującej się z wykładziną cementową rur wodociągowych Artykuł 2011
239 Badania zawartości napełniacza mineralnego na charakterystykę p-v-T polipropylenu Artykuł 2015
240 Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z wariantowo usytuowanym stykiem Rozdział 2014
241 Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z różnie ukształtowanymi stykami Artykuł 2015
242 Badania zmian jakości wody w przewodach wodociągowych z wykładziną cementową Artykuł 2012
243 Badania, ekspertyzy i szkolenia na uczelniach lubelskich : katalog ofert Monografia 2013
244 Badania, prowadzące do odtworzenia składu zapraw cementowych Artykuł 2015
245 Badanie cech mechanicznych porowatego gipsu Artykuł 2015
246 Badanie charakterystyk R=f(T) taśm nadprzewodnikowych pierwszej i drugiej generacji Referat 2016
247 Badanie dokładności pozycjonowania osi obrotowych wieloosiowych obrabiarek CNC oraz błędów wolumetrycznych Artykuł 2015
248 Badanie dokładności ruchów osi wirującej wrzeciona oraz położenia środków osi obrotowych obrabiarek CNC Artykuł 2015
249 Badanie dynamiki ruchu pojazdów komunikacji miejskiej w warunkach niewymuszonego ruchu Artykuł 2016
250 Badanie efektu homogenizacji produktów spożywczych Artykuł 2013
251 Badanie efektywności pracy fotowoltaicznego systemu "off-grid" w warunkach zimowo - wiosennych dla Lubelszczyzny Artykuł 2014
252 Badanie EMC spawarki inwertorowej Rozdział 2012
253 Badanie emisji elektromagnetycznej reaktora DBD Rozdział 2016
254 Badanie emisji elektromagnetycznej reaktorów Glidarc i BDB Rozdział 2015
255 Badanie emisji elektromagnetycznej w akademiku Politechniki Lubelskiej Rozdział 2013
256 Badanie emisji elektromagnetycznej w zakresie GSM w polsce i Ukrainie Rozdział 2015
257 Badanie i analiza energochłonności wielotarczowego rozdrabniacza nowej generacji Artykuł 2012
258 Badanie i formalizacja nierównomierności rozdrabniania funkcją losową Artykuł 2013
259 Badanie jakości i zafałszowań miodów naturalnych Artykuł 2018
260 Badanie kinetyki wzrostu epitaksjalnych warstw lateralnych dla zastosowań fotowoltaicznych Artykuł 2012
261 Badanie komfortu wibracyjnego schodów stalowych w nowej siedzibie NOSPR w Katowicach Artykuł 2015
262 Badanie kompozytu opartego na lekkich wypełniaczach (len i perlit) do zastosowań w budownictwie jako materiał ścienny Artykuł 2015
263 Badanie korozji stali niestopowej, miedzi i cynku w cieczach jonowych. Cz. II: Korozja w zawierajacych chlorki i wode tetrafluoroboranach 1,3-dialkiloimidazoliowych Artykuł 2011
264 Badanie masy, temperatury zapłonu oraz temperatury wiórów podczas skrawania wybranych stopów magnezu Artykuł 2012
265 Badanie mechaniki współdziałania stykowego ze zużyciem w układach cylindrycznych o wewnętrznym styku hertzowskim Artykuł 2011
266 Badanie MES procesu walcowania pierścienia Referat 2018
267 Badanie możliwości wykorzystania betonu komórkowego o niskiej gęstości do dociepleń wewnętrznych Rozdział 2014
268 Badanie numeryczne poziomu naprężeń zachodzących w podnośniku trapezowym BD-02B2 Referat 2014
269 Badanie numeryczne stanu wytężenia połączenia śrubowego Artykuł 2015
270 Badanie odporności kabli elektrycznych na rozciąganie przed i postarzeniu Referat 2016
271 Badanie poziomu motywacji i satysfakcji pracowników z wykorzystaniem modelu ścieżkowego Artykuł 2011
272 Badanie poziomu satysfakcji użytkowników Biblioteki Politechniki Lubelskiej Artykuł 2016
273 Badanie procesów logistycznych przedsięwzięc drogowych Artykuł 2012
274 Badanie procesu korozji stali w cieczach jonowych zanieczyszczonych chlorkami i wodą Artykuł 2011
275 Badanie promieniotwórczości naturalnej betonu z różnym dodatkiem krzemionkowego popiołu lotnego Artykuł 2015
276 Badanie przepływomierza samochodowego w warunkach laboratoryjnych Artykuł 2014
277 Badanie rozkładów pól elektrycznych i magnetycznych w pracowni rezonansu magnetycznego Referat 2016
278 Badanie rozkładu plamy świateł mijania współczesnych pojazdów Artykuł 2017
279 Badanie skuteczności zabezpieczania przed luzowaniem połączeń gwintowych poprzez klejenie Rozdział 2014
280 Badanie sprawności układu przemiennik częstotliwości - indukcyjny silnik klatkowy Artykuł 2014
281 Badanie stabilności homogenizowanych niefermentowanych mlecznych napojów kakaowych Artykuł 2017
282 Badanie stabilności mieszaniny eteru dietylowego i oleju rzepakowego Artykuł 2017
283 Badanie statyczne i dynamiczne mostu kolejowego o konstrukcji powłokowo-gruntowej Artykuł 2014
284 Badanie struktur wtórnych powstających podczas tarcia powłok ze stopu eutektycznego Fe-Mn-C-B Referat 2013
285 Badanie układów EBS i SRS samochodu ciężarowego Artykuł 2011
286 Badanie urządzeń w fizykoterapii na kierunku Inżynieria Biomedyczna Referat 2016
287 Badanie użyteczności oraz dostępności interfejsu w aplikacjach mobilnych Artykuł 2013
288 Badanie warunków tarcia w procesie walcowania pierścieni na gorąco Artykuł 2018
289 Badanie wpływu czasu życia wybranych epoksydowych kompozycji klejowych na wytrzymałość i odkształcalność w połączeniu zakładkowym Artykuł 2017
290 Badanie wpływu obiektu unieszkodliwiania odpadów wiertniczych na wybrane elementy środowiska przyrodniczego Rozdział 2015
291 Badanie wpływu parametrów geometrycznych kieszeni prostokątnej oraz warunków realizacji procesu skrawania na drgania podczas frezowania trochoidalnego Artykuł 2011
292 Badanie wpływu równomierności rozmieszczenia włókien na moduł sprężystości poprzecznej kompozytu rowingowego w procesie produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnych Rozdział 2011
293 Badanie wpływu technologii informacyjnych na efekty w nauce uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnogórze Rozdział 2017
294 Badanie wpływu wielkości delaminacji na makroskopowe właściwości wytrzymałościowe kompozytów laminatowych metodą trójpunktowego zginania belek Referat 2012
295 Badanie wpływu właściwości geometrycznych mikrostruktury na moduł sprężystości poprzecznej kompozytu rowingowego w procesie produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnych Artykuł 2011
296 Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej Artykuł 2013
297 Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej. Rozdział 2013
298 Badanie wytrzymałości połączeń drutowych dla wybranych metalizacji Rozdział 2018
299 Badanie wytrzymałości połączeń drutowych wykonanych metodami ultrakompresji oraz ultratermokompresji dla wybranych metalizacji Rozdział 2017
300 Badanie zaburzeń przewodzących w torze zasilania reaktorów BDB i GlidArc Artykuł 2015
301 Badanie zamienników led żarówek halogenowych h4 Artykuł 2016
302 Badanie zarysowania płyty w belkach zespolonych stalowo-betonowych Artykuł 2015
303 Badanie zastosowania CaO przy transestryfikacji oleju rzepakowego do estrów wyższych kwasów tłuszczowych Artykuł 2012
304 Badanie zużycia stali 100Cr6 w środowisku paliw alternatywnych Artykuł 2015
305 Bagatokriterìalʹna ocinka znosostìjkostì ewtekticnìh pokrittìv Fe-Mn- C-B, Legowanih Si, Ni ta Cr Artykuł 2017
306 The balanced scorecard as an adaptive control system Artykuł 2016
307 Balkony o różnej konstrukcji – cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych Artykuł 2011
308 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz. 1. : Zasady konstruowania i funkcjonowania pośrednich systemów pasywnych Artykuł 2014
309 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz. 3 : Kształt balkonu a zyski energetyczne Artykuł 2014
310 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz. 4, Wpływ rodzaju oszklenia na zapotrzebowanie na energię Artykuł 2015
311 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz.2 : Wpływ powierzchni oszklenia na zyski energetyczne. Artykuł 2014
312 Banach Random Walk in the Unit Ball S⊂l2 and Chaotic Decomposition of l2(S,P) Artykuł 2016
313 Band filling effects on coherence lengths and penetration depth in the two-orbital negative-U Hubbard model of superconductivity Artykuł 2012
314 Bardzo architektoniczne biennale. Wybrane tematy 15. międzynarodowej wystawy architektury w Wenecji Artykuł 2016
315 Bariery ochronne jako środki bezpieczeństwa transportu drogowego Artykuł 2015
316 Bariery rozwoju energetyki wiatrowej Referat 2014
317 Bariery rozwoju przedsiębiorczości sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2014
318 Bariery rozwoju usług ekoturystycznych w województwie lubelskim Artykuł 2015
319 Barriers in computer science education of foreign students at the Lublin University of Technology Rozdział 2018
320 Barwa wyprasek wtryskowych otrzymywanych z tworzywa wielokrotnie przetwarzanego Rozdział 2016
321 The base of the methodical design and implementation of engineering education process Artykuł 2012
322 Basics and design Rozdział 2017
323 The basics of machine diagnostics Rozdział 2015
324 Basins of attraction in a simple harvesting system with a stopper Rozdział 2014
325 Basis of the necessity of the thermal modelling and analysis of its problem Artykuł 2017
326 Baszta obronna w Wojciechowie: rozwarstwienie materiałowe i chronologiczne Rozdział 2015
327 Battery-supported trolleybus traction network-a component of the municipal smart grid Rozdział 2017
328 Bayesian estimation for deformed modified power series distribution Artykuł 2013
329 Bayesian estimation for non zero inflated modified power series distribution under linex and generalized entropy loss functions Artykuł 2016
330 Baza Publikacji Pracowników PL jako narzędzie bibliometryczne Artykuł 2013
331 Baza Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej jako narzędzie bibliometryczne Rozdział 2015
332 Beam–to-column connection calculations using robot software Artykuł 2015
333 Behavior of new hydroxyapatite/glucan composite in human serum Artykuł 2018
334 Behavior of vehicle drivers while approaching an intersection after the traffic light signal changes from green to yellow Rozdział 2018
335 Belka czy płyta? Klasyfikacja elementów konstrukcyjnych w świetle teorii wytrzymałości materiałów oraz literatury inżynierskiej Artykuł 2017
336 BEMLAB - open source, objective Boundary Element Method Library Rozdział 2011
337 BEMLAB - open source, objective Boundary Element Method Library Rozdział 2011
338 BEMLAB – Universal, Open source, Boundary Element Method library applied in Micro-Electro-Mechanical Systems Rozdział 2011
339 BEMLAB open source library and problems expressed by complex numbers Artykuł 2011
340 Benchmarking for Public Hospital Management – Research Findings Artykuł 2015
341 Benchmarking jako metoda doskonalenia kompetencji organizacji w szpitalach publicznych Artykuł 2011
342 Benchmarking w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Artykuł 2016
343 Bending–twisting vibrations of a rotating hub–thin-walled composite beam system Artykuł 2017
344 Benzene propagation during turbulent flow in pehd water supply pipes Artykuł 2015
345 Berlińskie osiedla Onkel-Toms-Hütte i Am Fischtal jako odzwierciedlenie w budownictwie mieszkaniowym relacji między nurtem awangardowym a nurtem kontynuacji w architekturze Niemiec lat dwudziestych XX Artykuł 2011
346 Best practices applicable as a means to ensure high quality of education at the EIE area Rozdział 2013
347 Best practices handbook : Contemporary realities and needs of sustainable urban rehabilitation Monografia 2017
348 Beton asfaltowy o wysokim module w Polsce Artykuł 2011
349 Beton lekki [Zgłoszenie nr (21) 408946] Patent 2016
350 Beton o ultra wysokiej wytrzymałości odporny na korozję [Zgłoszenie nr (21) 416800] Patent 2017
351 Beton odporny na działanie wysokich temperatur Patent 2012
352 Beton odporny na działanie wysokich temperatur [patent nr 217367] Patent 2014
353 Beton z włóknami odporny na pękanie. Artykuł 2012
354 Betonowe obiekty mostowe. Zadanie 1 na S17 Artykuł 2013
355 Bezhalogenowe środki opóźniające palenie tworzyw Referat 2012
356 Bezinvazijnyj metod izmereniâ svojstv termobatarej Artykuł 2011
357 Bezkontaktowe systemy diagnostyczne obrabiarek sterowych numerycznie CNC Referat 2013
358 Bezodpadowe dzielenie prętów Artykuł 2011
359 Bezpieczeństwo 4.0 – za kurtyną ochronną Artykuł 2015
360 Bezpieczeństwo drogowe w transporcie autobusowym Artykuł 2016
361 Bezpieczeństwo dzieci przewożonych w pojazdach samochodowych Artykuł 2014
362 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz niezawodność eksploatacyjna obiektów budowlanych na terenach poddanych wpływom osuwisk Artykuł 2017
363 Bezpieczeństwo energetyczne inteligentnego domu w przestrzeni wiejskiej Referat 2015
364 Bezpieczeństwo energetyczne inteligentnego domu w przestrzeni wiejskiej Artykuł 2015
365 Bezpieczeństwo i zagrożenia użytkowników rusztowań budowlanych na świecie Artykuł 2015
366 Bezpieczeństwo informatyczne w e-administracji Rozdział 2011
367 Bezpieczeństwo jądrowe Artykuł 2013
368 Bezpieczeństwo maszyn - określenie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL Artykuł 2018
369 Bezpieczeństwo maszyn zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE – procedury oceny zgodności z wymaganiami Rozdział 2015
370 Bezpieczeństwo na drogach rowerowych, pasach i trasach rowerowych Artykuł 2015
371 Bezpieczeństwo osób przewożonych w przyczepach Artykuł 2015
372 Bezpieczeństwo pożarowe obiektów w aspekcie wymogów specjalnych ośrodków oświatowo-wychowawczych Artykuł 2015
373 Bezpieczeństwo pracy i sterowanie produkcją - przegląd kolumn sygnalizacyjnych Artykuł 2017
374 Bezpieczeństwo pracy w budownictwie Monografia 2015
375 Bezpieczeństwo przy spawaniu zbiorników paliwa Artykuł 2017
376 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie lubelskim z uwzględnieniem struktury powiatowej Artykuł 2014
377 Bezpieczeństwo systemów informacyjnych stosowanych w zarządzaniu transportem Artykuł 2014
378 Bezpieczeństwo systemów informatycznych Monografia 2013
379 Bezpieczeństwo transportu pasażerskiego w komunikacji miejskiej Artykuł 2012
380 Bezpieczeństwo użytkowania mobilnych instalacji fotowoltaicznych Artykuł 2014
381 Bezpieczeństwo użytkowników ruchu a panujące warunki na drogach. Cz. 2 Artykuł 2012
382 Bezpieczeństwo użytkowników ruchu a warunki panujące na drogach. Cz. 1 Artykuł 2012
383 Bezpieczeństwo w trakcie budowy i użytkowania rusztowań Artykuł 2014
384 Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym i drogowym Referat 2013
385 Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym i drogowym Artykuł 2013
386 Bezpieczeństwo w transporcie zwierząt hodowlanych Artykuł 2015
387 Bezpieczeństwo wymiany danych w systemach sterowania i nadzoru Artykuł 2018
388 Bezpieczna eksploatacja przenośników taśmowych przystosowanych do jazdy ludzi z systemem monitorowania Referat 2013
389 Bezprzekładniowy napęd drzwi windy Artykuł 2011
390 Bezrobocie w rodzinie a problem dziedziczenia biedy Rozdział 2015
391 Bezwypadkowa igła, czyli patologie polskiego rynku używanych samochodów w ujęciu marketingowym Artykuł 2016
392 Bezzałogowy transporter zintegrowany z bezzałogowym obiektem latającym [Zgłoszenie nr (21) 411934] Patent 2016
393 Bias drift estimation for Mems gyroscope used in inertial navigation Artykuł 2017
394 Bìblìografìcnì, ìkonografìcnì, ìstorìografìcnì, ìstoriko-kraêznavcì doslìdžennâ ta arhìvnì materìalli – osnova dlâ pìdgotovki nomìnacìjnogo dos’ê dlâ vkaûcennâ obêkta do spisku ìstoricnoї spadŝcini ÛNESKO Referat 2015
395 Biblioteka Artykuł 2017
396 Biblioteka a Uczelnia. Płaszczyzny współpracy – na przykładzie Biblioteki Politechniki Lubelskiej Rozdział 2016
397 Biblioteka PEAR w tworzeniu aplikacji internetowych Artykuł 2013
398 Biblioteka PL wśród wyróżnionych na XII Lubelskim Festiwalu Nauki Artykuł 2015
399 Biblioteka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Rozdział 2014
400 Bibliotekarz dziedzinowy - specjalista, przewodnik, partner Artykuł 2015
401 Bibliotekarz dziedzinowy i biblioteki specjalistyczne – cztery lata doświadczeń w Bibliotece Politechniki Lubelskiej. Artykuł 2016
402 Bibliotekarze na seminarium w Drohobyczu Artykuł 2013
403 Bibliotekarze z Drohobycza z wizytą w Politechnice Artykuł 2014
404 Biblioteki specjalistyczne w opinii społeczności akademickiej Politechniki Lubelskiej Rozdział 2014
405 Biblioteki wobec osób niedowidzących i niewidomych - stan przygotowania Rozdział 2013
406 Bicycles (part of -), Motor-assisted cycles (part of -), Frames for cycles or motorcycles [nr zgłoszenia 005519915-0001] Patent 2018
407 Bifurcation and stability analysis of a nonlinear milling process Referat 2017
408 Bifurcations and chaos in cutting process models Rozdział 2013
409 Bifurcations and control of an active pendulum vibration absorber Rozdział 2013
410 Bifurcations in frictional model of cutting process Referat 2013
411 Bilans cieplny budynku na przykładzie jednorodzinnego domu niskoenergetycznego Rozdział 2014
412 Bilans cieplny domu jednorodzinnego w technologii kompozytu wapienno-konopnego Artykuł 2017
413 Bilans energetyczny pracy głowicy wkręcającej Artykuł 2011
414 BIM in General Construction Monografia 2017
415 BIM w architekturze i infrastrukturze: podobieństwa i różnice Artykuł 2015
416 Binary linear programming as a decision-making aid for water intake operators Rozdział 2018
417 Bio-inspired approach to multistage image processing Rozdział 2017
418 BIO-MED-EX [Prawo ochronne na znak towarowy nr 288945] Patent 2017
419 BIO-MED-IN [Prawo ochronne na znak towarowy nr 293527] Patent 2017
420 Bioakumulacja metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych w biomasie koniczyny łąkowej uprawianej na podłożach zawierających odpady wiertnicze Artykuł 2018
421 Bioaugmentation of a sequencing batch reactor with Archaea for the treatment of reject water Artykuł 2016
422 The bioaugmention of sequencing batch reactor treating reject water Referat 2014
423 Biodegradable polymers and composites and their processing Rozdział 2016
424 The biodistribution of gold-coated, lutenium, immunolabeled nanoconjugates Referat 2013
425 Bioelectrical impedance phase angle as a prognostic indicator of survival in head-and-neck cancer Artykuł 2016
426 Bioelectrochemical hydrogen and electricity production : theoretical bases, description and modeling of the process Monografia 2013
427 Biofilm communities in successive stages of municipal wastewater treatment Artykuł 2016
428 Biofuels and sustainable development Rozdział 2016
429 Biofuels and the environment Rozdział 2017
430 Biogas as a new source of organomercury compounds in the environment Referat 2013
431 Biogazownie źródłem paliw alternatywnych Artykuł 2015
432 Bioimpedance vector pattern in head and neck squamous cell carcinoma Artykuł 2012
433 Bioimpedance Vector Pattern in Taiwanese and Polish College Students Detected by Bioelectric Impedance Vector Analysis: Preliminary Observations Artykuł 2012
434 Bioindication of water and wastewater quality based on structure of organisms community Rozdział 2012
435 Bioindykacja w kontroli procesu oczyszczania ścieków Monografia 2017
436 Biological evaluation of gaseous ozone spray system for non-chemical sterilization Referat 2014
437 Biological interpretation of the most informative peaks in the task of mass spectrometry data classification Artykuł 2011
438 Biologically motivated approach to multistage image processing Rozdział 2017
439 Biomas as an answer to sustainable energy. Opportunity versus challenge Artykuł 2013
440 Biomasa jako surowiec energetyczny Rozdział 2012
441 Biomass ash-based mineral admixture prepared from municipal sewage sludge and its application in cement composites Artykuł 2017
442 Biomass Co-combustion assessment based on geomatric features of flame region Referat 2013
443 Biomass co-combustion characterization based on analysis of flame image sequence Referat 2013
444 Biomass co-combustion characterization based on analysis of image sequence Artykuł 2014
445 Biomass co-combustion process assessment using series of flame images Artykuł 2013
446 Biomass feedstock for biofuels production Rozdział 2016
447 Biomass for biofuels Monografia 2016
448 Biomass for fuels - classification and composition Rozdział 2016
449 Biomass-coal combustion characterization using image processing Referat 2011
450 Biomaterials in transplantology and techniques Referat 2013
451 Biomateriały używane w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – przegląd piśmiennictwa Rozdział 2015
452 Biomechanics of the upper limb Artykuł 2016
453 Biomechaniczny model ludzkiego ucha środkowego Referat 2012
454 Biomechanika przysiadu w rehabilitacji i treningu sportowym Artykuł 2017
455 Biomedical potential of chitosan/HA and chitosan/β-1,3-glucan/HA biomaterials as scaffolds for bone regeneration — A comparative study Artykuł 2016
456 Biomedycyna : badania, diagnostyka, leczenie = Biomedicine : research, diagnostic, treatment. 1 Monografia 2014
457 Biomedycyna : badania, diagnostyka, leczenie = Biomedicine : research, diagnostic, treatment. 2 Monografia 2014
458 Biomedyczne zastosowania polimerów – materiały opatrunkowe Rozdział 2015
459 Bionics - collaboration platform of natural science and techniques Referat 2013
460 Bionika Rozdział 2012
461 Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju Monografia 2012
462 Biopaliwa do silników wysokoprężnych Rozdział 2011
463 Bioreaktor laboratoryjny typu SBR do badania właściwości osadu czynnego i procesów oczyszczania ścieków Artykuł 2011
464 Bioróżnorodność : wybrane zagadnienia = Biodiversity : selected aspects Monografia 2014
465 Biotechnologia : wybrane zagadnienia = Biotechnology : selected issues. 1 Monografia 2014
466 Biotechnologia w analizie, ochronie środowiska, medycynie i przemyśle Monografia 2015
467 Biotechnology of the food industry wastewater treatment from nitrogen compunds Artykuł 2011
468 Bipolarne źródło prądowe z eliminacją wpływu efektu Early’ego [ Nr patentu 214903] Patent 2013
469 Bithreshold neurons learning Artykuł 2013
470 Bitmapowa grafika komputerowa : wprowadzenie do programu GIMP 2.8 Monografia 2012
471 Biuletyn Wynalazczości : Wydział Mechaniczny : Politechnika Lubelska : lata 2010-2014 Monografia 2015
472 Blogi korporacyjne w kreowaniu relacji z klientami Artykuł 2016
473 Bluff in games Rozdział 2014
474 Blur recognition using second fundamental form of image surface Rozdział 2015
475 Błędy obróbki skrawaniem i ich prognozowanie z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych Monografia 2014
476 Błędy projektowe i wykonawcze budynków gospodarczych zlokalizowanych na obszarach wiejskich Rozdział 2014
477 Błędy w konstrukcji oferty specjalnej "Bilet okulski" przewoźnika kolejowego przewozy regionalne Sp. z o.o. Rozdział 2016
478 Bonding of silicon and crystal quartz wafers at the minimized residual stresses Artykuł 2011
479 Boom na kolektory. Instalacje słoneczne. Artykuł 2014
480 Boundary conditions in evolutionary equations in biology Artykuł 2014
481 Boundary element method application in wall dampness tomography Artykuł 2016
482 Boundary element method modyfications for use in some impedance and optical tomography applications Artykuł 2017
483 BPMN and WebML solution for web app-aided flow of dokuments Rozdział 2011
484 Brak odpowiedniej widoczności wokół pojazdu zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego Artykuł 2017
485 Braking deceleration variability of progressive safety gears using statistical and wavelet analyses Artykuł 2017
486 Bridge as an environmental check-point Rozdział 2015
487 Bridge girders with corrugated webs in the light of experimental tests Rozdział 2012
488 Bridge Graffiti - Aesthetical Assessment Artykuł 2017
489 Bridges and ecological structures Monografia 2017
490 Brittle Behavior of Ceramic Matrix Composites Made of 2 Different Phases Rozdział 2018
491 Brittle fracture appearance transition temperature of selected structural steels Rozdział 2017
492 Broadband concept of energy harvesting in beam vibrating systems for powering sensors Artykuł 2014
493 Broadband frequency response of a nonlinear resonator with clearance for energy harvesting Artykuł 2018
494 Broadband vibration energy harvesting from a vertical cantilever piezocomposite beam with tip mass Artykuł 2015
495 Brushless DC electric motor application in environment CH4 sensor Rozdział 2016
496 Brzegowe elementy nieskończone : podstawy analizy obszarów nieograniczonych metodą elementów brzegowych Monografia 2014
497 Brzeszczot piły [Nr zgłoszenia 398423] Patent 2013
498 Buckling and limit states of composite profiles with top-hat channel section subjected to axial compression Artykuł 2018
499 Buckling and limit states of composite profiles with top-hat cross-section subjected to axial compression Referat 2017
500 Buckling and post-buckling behaviour of channel-section composite columns with various sequences of plies Referat 2012