Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 442
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Dachówka z tworzywa wielkocząsteczkowego Patent 2012
2 Daily kilometrage analysis for selected vehicle groups Referat 2017
3 Damage and failure processes of hybrid joints: Adhesive bonded aluminium plates reinforced by rivets Artykuł 2011
4 Damage detection of composite milling process by recurrence plots and quantifications analysis Artykuł 2016
5 Damage detection of composite milling process using recurrence plots technique Referat 2015
6 Damages to injectors in diesel engines Artykuł 2014
7 Damping behaviour of thin-walled composite columns under impact in-plane loading Referat 2012
8 Damping of inrush current in superconducting transformer Artykuł 2014
9 Dane klimatyczne a zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych o różnej konstrukcji Artykuł 2014
10 Darmowe oprogramowanie wspomagające nauczanie projektowania obiektowego - analiza porównawcza Artykuł 2013
11 Data acquisition systems for small-scale energy generation sources Artykuł 2012
12 Databases used in an application designed to calculate protection settings for medium voltage bays Artykuł 2014
13 Decay function infinite boundary element application in optical tomography Artykuł 2012
14 Decision making algorithm for development strategy of information systems Rozdział 2015
15 Decision making model for selection of residential building renovation solutions Rozdział 2012
16 Decision model for selecting supply sources of road construction aggregates Artykuł 2014
17 Decision support system for intelligent site Artykuł 2013
18 Decision-making analysis in concept selection for football stadium drainage – a case study Referat 2016
19 Decision-making model for choosing residential building repair variants Artykuł 2015
20 The decision-making process in regards to the economic integration of small and medium businesses Rozdział 2013
21 Decision-making simulation games as a tool for verifying enterprise logistics strategies Rozdział 2015
22 Decrease of the temperature measurement uncertainty in tricoloured thermography Referat 2015
23 Deficyty i zadłużenia wybranych jednostek samorządu terytorialnego w światle ograniczeń ustawowych Artykuł 2012
24 Definicja podobieństwa nieruchomości dla potrzeb ich wyceny Artykuł 2011
25 Definition of the objects of multivariable control of technological process of smelting industry on the basis of optimization model Artykuł 2014
26 Deform 3D and Solidworks FEM tests in conditions of sliding friction Artykuł 2012
27 Deformation analysis of functionally graded beams by the direct approach Artykuł 2012
28 The deformationpProcess of thin-walled box beams joined by rivets under three-point bending Artykuł 2016
29 Degradacja kompozytu konstrukcyjnego LVL w warunkach jednoczesnego oddziaływania obciążeń statycznych i wysokich temperatur Artykuł 2011
30 Degradacja laminatów metalowo-włóknistych w nisko-cyklowej próbie zmęczeniowej Referat 2014
31 Degradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przez zaawansowane utlenianie w warunkach kawitacji hydrodynamicznej. Artykuł 2014
32 Degradacja związków odorotwórczych z przemysłu spożywczego metodą ozonowania Rozdział 2014
33 Degradation of ceramic matrix composites under mechanical loading: modeling and experiments Referat 2014
34 Degradation of odorous compounds from food production by oxidation methods Referat 2014
35 Degradation of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in indoor air by ozone Referat 2011
36 Degradation of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in indoor air by UV/Vis light Referat 2012
37 Degradation of rubberized lean concrete Referat 2014
38 Degradation of xylenes in landfill leachate via advanced oxidation methods Referat 2013
39 Degradation processes and protecting methods of the walls'top parts in historical buildings Rozdział 2015
40 Dekompozycja ceny węzłowej energii elektrycznej na elementy składowe Artykuł 2016
41 Delamination and cracks detection in the FML structure based on multimode NDE Referat 2013
42 Delamination detections of laminated, nonlinear vibrating and thermally loaded beams Rozdział 2011
43 Delegacja z Kremenchuka Artykuł 2016
44 Delivery of drugs and genes using bioelectric approaches Referat 2012
45 Delivery of drugs and genes using bioelectric approaches Referat 2012
46 Demand effect of nitrogen using reactor with a rotating type electrode Artykuł 2015
47 Demand side management of power:technology and income Artykuł 2013
48 Denoising of data recorded in a multichannel way with use of a wavelet transform Referat 2011
49 Department store, Warsaw Artykuł 2012
50 Dependence of mechanical and tribotechnical properties of multilayered TiN/ZrN coatings on deposition Artykuł 2015
51 Dependencies of grain structure formation in dielectric materials based on solid state solutions BaхSr1-х(R0,5Nb0,5)O3 with R = Ho, Er, Tm, Yb and Lu Artykuł 2012
52 Dependencies of grain structure formation in dielectric materials based on solid state solutions BaхSr1-х(R0.5Nb0.5)O3 with R = Ho, Er, Tm, Yb and Lu Referat 2011
53 Deposition of thin films for applications in solar cells Referat 2015
54 Der Einsatz von alternativen Energien im GroBraum Lublin Rozdział 2012
55 Der Einsatz von alternativen Energien in Polen Rozdział 2014
56 Der Einsatz von Solarenergie : eine Heraus-Forderung zur Materialstudie Rozdział 2014
57 Der Postmoderne Mensch in der philosophischen Psychotherapie und der spirituellen Fügung Rozdział 2014
58 Derev’âni cerkvi karpats’kogo regionu Ukraїni i Pol’ŝi: [dokument elektroniczny] Monografia 2014
59 Derev’ânì cerkvi Rìvnens′koї Oblastì : arhìtekturna spadŝina : Ìlûstrovanij katalog Monografia 2017
60 Description of Non-Stationary Heat Transfer in Two-Phase Polycrystalline Metal-Ceramic Composites Artykuł 2015
61 Description of degradation process of rubberized lean concrete Artykuł 2014
62 Description of the manipulator robot’s workspaces with three mobility degrees in the form of the logical expressions Artykuł 2014
63 Design and analysis of vibration energy harvesters based on peak response statistics Artykuł 2016
64 Design and development of the first polish superconducting fault current limiter for MV distribution systems Artykuł 2012
65 Design and evaluation of a flow-to-frequency converter circuit with thermal feedback Artykuł 2017
66 Design and simulation of a vibration-based energy harvesting system for a bicycle Referat 2011
67 The design and structural analysis of the endoprosthesis of the hip joint Artykuł 2016
68 Design and tests of coreless inductive superconducting fault current limite Artykuł 2012
69 Design na miarę Biblioteki Artykuł 2015
70 Design of a frame to a semi low-loader Artykuł 2011
71 Design of decision support system when undertaking medical-diagnostic action Rozdział 2015
72 Design of ecommerce distribution network Rozdział 2017
73 Design of on-line driver assistance satellite observation system (SOS) Artykuł 2011
74 Design of storage subsystem of flexible manufacturing system using the computer simulation method Artykuł 2013
75 Design of the liquid flow apparatus with using FEM module Referat 2014
76 Design solutions for improving the lowest buckling loads of a thin-walled laminated plate with a notch Referat 2017
77 The design thinking approach in students' team software projects Rozdział 2016
78 Design, modeling and simulation of MEMS devices on Si, SiC and diamond for high-power and harsh enviroment applications Referat 2013
79 Design, modeling and simulation of MEMS devices on Si, SiC, and diamond for harsh environment applications Artykuł 2014
80 Design, modeling and simulation of MEMS pressure sensors Rozdział 2013
81 Designing of cylindrical concrete tanks with regard to buckling and second order effects Artykuł 2017
82 Designing of cylindrical concrete tanks with regard to buckling and second order effects Referat 2017
83 Designing of screw impressions in the helical rolling of balls Artykuł 2014
84 Detailed speciation of emissions from low-temperature combustion in a gasoline HCCI engine Artykuł 2016
85 Detal architektoniczny w poznaniu bezwzrokowym Artykuł 2012
86 Detale projektowe jako jedna z przyczyn wad pierwotnych żelbetowych stropów w garażu wielostanowiskowym Artykuł 2016
87 Detection and numerical analysis of the most efforted places in turbine blades under real working conditions Artykuł 2012
88 Detection of biomass-coal unstable combustion using frequency analysis of image series Artykuł 2013
89 Detection of biomass-coal unstable combustion using frequency analysis of image series Referat 2011
90 Detection of knocking combustion in a spark ignition engine using optical signal from the combustion chamber Artykuł 2013
91 Detection of material defects with indirect method by determining the linear expansion with FBG sensor Artykuł 2013
92 Detekcja kanałów bocznikujących w cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych z wykorzystaniem badań termowizyjnych Artykuł 2012
93 The determinaion of combustion engine condition and reliability using oil analysis by MLP and RBF networks Artykuł 2017
94 Determinants method of explanatory variables set selection to linear model Artykuł 2014
95 Determinants of buying process of disabled consumers Rozdział 2014
96 Determinanty e-wyborów konsumentów niepełnosprawnych ruchowo Artykuł 2014
97 Determinanty wartości przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną Artykuł 2012
98 Determinanty wdrożenia systemów zarządzania wiedzą w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach Artykuł 2011
99 Determinanty wyborów konsumenta niepełnosprawnego w kontekście promowania zrównoważonej konsumpcji Artykuł 2016
100 Determinanty wyboru komputera przenośnego w aspekcie cech socjodemograficznych wśród licealistów i studentów Artykuł 2012
101 Determinanty wyboru metody konsolidacji i jaj wpływ na efektywność finansową jednostki dominującej Artykuł 2012
102 Determinanty zaangażowania pracowników w świetle badań Rozdział 2014
103 Determinanty zachowań rynkowych konsumentów niepełnosprawnych ruchowo Artykuł 2011
104 Determination of Frictional Resistance in the Model Forming Process by Finite Element Method with Consideration Given to Plastic Strain of the Material Referat 2016
105 Determination of Blood Flow Velocity in Sclera Vessels Referat 2015
106 Determination of blood flow velocity in vessels of the bulbar conjunctiva Artykuł 2016
107 Determination of buliding material moisture:review of methods Rozdział 2012
108 The determination of cavitation erosion resistance by computer image analysis Referat 2016
109 Determination of changes in the reservoir and cap rocks of the Chabowo Anticline caused by CO2–brine–rock interactions Artykuł 2014
110 Determination of CO2-brine-rock interactions for carbon dioxide sequestration using SEM-EDS methods Rozdział 2016
111 Determination of colour-contrast sensitivity of the retina Artykuł 2014
112 Determination of common rail injector flow characteristics with the use of diesel and biodiesel fuels Artykuł 2016
113 Determination of diffusion coefficients in film systems on the basis of Fe/Cr and Cu/Cr Artykuł 2012
114 Determination of flexural properties of rigid PUR foams using digital image correlation Artykuł 2014
115 Determination of fracture toughness in concretes containing siliceous fly ash during mode III loading Artykuł 2017
116 Determination of friction coefficients at elevated temperatures for some Al, Mg and Ti alloys Artykuł 2011
117 Determination of light and colour-contrast sensitivity of the retina Referat 2013
118 Determination of oxygen saturation and photosensitizer accumulation in the tumor with the help of LEDand laser diode-based irradiation sources and fiber-optics probes Artykuł 2017
119 Determination of parameters of the Peltier module without interference in its structure Artykuł 2011
120 Determination of plume temperature distribution based on the ratios of the radiation intensities of multiple CO2 lines Rozdział 2015
121 Determination of salinity changes in building materials using electric methods Artykuł 2011
122 Determination of saturated water conductivity coefficient in building materials Rozdział 2013
123 Determination of the amount of heat generated by the inrush current in the windings of a superconducting transformer Artykuł 2016
124 Determination of the forces affecting the particles and their trajectories in the surroundings of the matrix element in a magnetic separator Artykuł 2016
125 Determination of the influence of the stiffness of the diesel engine suspension cushions in the terrain car Artykuł 2012
126 Determination of the monitor brightness in the investigations of light sensitivity of retina Artykuł 2015
127 Determine kneading blade rational parameters Rozdział 2016
128 Determing the cost of equity in the conditons of crisis Referat 2013
129 Determining of calibration equations for relative humidity sensors and modules Artykuł 2012
130 Determining of calibration equations for relative humidity sensors and modules Referat 2012
131 Determining of combustion process state based on flame images analysis Rozdział 2016
132 Determining the percolation threshold for (FeCoZr)x(CaF2)(100−x) nanocomposites produced by pure argon ion-beam sputtering Artykuł 2016
133 Determining the value of surface free energy on the basis of the contact angle Artykuł 2017
134 Deterministic chaos in RL-diode circuits and its application in metrology Rozdział 2016
135 Deterministic versus stochastic in the free horizon LQG problem Rozdział 2014
136 Developing a mooc – the aukee project evaluation Findings Rozdział 2014
137 Developing an educational board game using information technology Rozdział 2017
138 Developing and implementation of decision-making games for business education of engineering students Rozdział 2017
139 Development issues in algorithms for system level self-diagnosis Artykuł 2016
140 Development methodology of strategic management intellectuazation of systems management an enterprise on the basis of scenario approach Rozdział 2013
141 Development of a mobile platform for a remote medical teleoperation robot Rozdział 2016
142 Development of a simulation model of band tension control system in a permanent hot zinc-plating line under dynamic conditions Referat 2013
143 Development of construction of a catalytic reactor for methane oxidising in ventilation air in coal mines and the research on integrated ”heat pipe” recuperator Artykuł 2013
144 Development of control system of metallic inclusions in granular materials based on the method of scanning signal Rozdział 2016
145 Development of dialog system powered by textual educational content Rozdział 2016
146 Development of electromechanical system of a vertical collector of a permanent hot zinc-plating line Artykuł 2012
147 Development of equipment for the production of hydrogel films by centrifugal molding Rozdział 2015
148 The Development of Foreign Investments and Transnational Corporations in the Context of Special Economic Zones . The Cross - Sectional Analysis on the Example of Poland Artykuł 2015
149 Development of Optical Fiber Technology in Poland-2015 Rozdział 2015
150 Development of optimal control system for smelting process in the molten-pool Artykuł 2012
151 Development of simulation model of electric drive of decoiler Artykuł 2014
152 Development of simulation model of strip pull self-regulation system in dynamic modes in a continuous hot galvanizing line Artykuł 2014
153 Development of time couplings method Referat 2014
154 Development paths of more- and less-developed european regions in the 21st century Rozdział 2016
155 The device for cold-junction temperature compensation of thermoelectric transducers with temperature-dependent voltage source Referat 2011
156 A device for conducting a dynamic modes of UIAB therapy with automatic process testing Rozdział 2016
157 A device for thermal conductivity measurement based on the method of local heat influence Artykuł 2012
158 Device to determine the level of peripheral blood circulation and saturation Rozdział 2016
159 Dezynfekcja powietrza promieniami UV i promieniową jonizacji katalityczną w instalacjach wentylacyjnych Artykuł 2011
160 Diagnosing the automobile starting system Artykuł 2017
161 Diagnosis locomotive class 757 Rozdział 2016
162 Diagnosis of the process of building relationships between customer and company and employee Artykuł 2014
163 Diagnostic efficiency of Mueller - matrix polarization reconstruction system of the phase structure of liver tisssue Rozdział 2015
164 The diagnostic method to verify of properties of LPG/CNG injectors Referat 2011
165 Diagnostic of CNC Lathe with QC 20 Ballbar system Artykuł 2015
166 Diagnostic of temperature distribution in the chamber of ga plasma reactor Artykuł 2016
167 Diagnostic opto-electronic system for measuring physical and biological characteristics of the skin in vivo Rozdział 2015
168 Diagnostics and measurement of the gasoline engines injection system Artykuł 2015
169 Diagnostics of breast cancer-complementary method Artykuł 2011
170 Diagnostics of CNC machine tool with R-Test system Artykuł 2014
171 Diagnostics of CNC machine tools in manufacturing process with laser interferometer technology Artykuł 2014
172 Diagnostics of CNC machine tools spindle errors Artykuł 2015
173 Diagnostics of combustion process based on flame images analysis and genetic programming Rozdział 2015
174 Diagnostics of electric motor of locomotive series 757 Artykuł 2016
175 Diagnostics of industrial pulverized coal burner using optical methods and artificial intelligence Referat 2011
176 Diagnostics of pathologically changed birefringent networks by means of phase Mueller matrix tomography Rozdział 2013
177 Diagnostics of transformer with insulation oil-paper Artykuł 2015
178 Diagnostics of transformer with insulation oil-paper Referat 2015
179 Diagnostics of workpiece surface condition based on cutting tool vibrations during machining Artykuł 2015
180 Diagnostika príčin nezhôd a reklamácii v poštovom podniku Rozdział 2016
181 Diagnostyka i monitoring mostów w Europie Artykuł 2011
182 Diagnostyka maszyn w oparciu o analizę olejową Artykuł 2014
183 Diagnostyka procesów spalania paliw gazowych, pyłu węglowego oraz mieszaniny pyłu węglowego i biomasy z wykorzystaniem metod optycznych Monografia 2013
184 Diagnostyka procesów wytwarzania Monografia 2013
185 Diagnostyka rozrusznika samochodowego w warunkach laboratoryjnych Artykuł 2012
186 Diagnostyka stanu czujnika termoelektrycznego w procesie zgazowania biomasy Artykuł 2016
187 Diagnoza chorób na podstawie zapachu Rozdział 2015
188 Diagnoza lubelskiego rynku innowacji – synteza ekspertyz na potrzeby RSI 2020 Monografia 2012
189 Diagnoza luki kompetencyjnej pracowników działu marketingu w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań Artykuł 2017
190 Diagnoza poziomu informatyzacji gmin wiejskich województwa lubelskiego Artykuł 2013
191 Diagnoza procesu budowania relacji na płaszczyźnie firma - klient Artykuł 2014
192 Diagnoza systemów zarządzania przedsiębiorstwami w górnictwie węgla kamiennego Monografia 2013
193 Dialog z otoczeniem Artykuł 2012
194 Die Architektur des Sozialistischen Realismus als Gegenstand des Denkmalschutzes Rozdział 2012
195 Die Bedeutung von schönheit in der bildenden Kunst Rozdział 2014
196 Die Instrumente der Marketingkommunikation auf dem Möbelmarkt Artykuł 2013
197 Die Rolle von philosophischer Psychotherapie gegenüber der Tragik des Lebens Rozdział 2014
198 Dielectric losses in the composite cellulose-mineral oil-water nanoparticles: theoretical assumptions Artykuł 2016
199 Dielectric properties and model of the impedance formation of (Co45Fe45Zr10)x(PZT)(100-x) nanocomposites produced by means of Ion sputtering Referat 2014
200 Dielectric properties of (CoFeZr)x(PZT)(100-x) nanocomposites produced with a beam of argon and oxygen ions Referat 2013
201 Dielectric properties of (CoFeZr)x(PZT)100-x nanocomposites produced with a beam of argon and oxygen ions Artykuł 2014
202 Dielectric properties of nanocomposite (Cu)x(SiO2)(100−x) produced by ion-beam sputtering Artykuł 2015
203 Dielectric properties of nanocompositr (Cu)x(SiO2)(100-x) produced by ion-beam sputtering Referat 2015
204 Diesel engine for aircraft propulsion system Artykuł 2017
205 Differences between LQC withdeterministic and random horizons Rozdział 2012
206 Differences between optimal routes for linear quadratic problems with fixed and optimally stopped horizon Rozdział 2015
207 Different economics models of innovative processes in european regions: how regional growth is created Referat 2015
208 Different multidimensional exploratory techniques in classifying variables into qualitative criteria of spare parts selection for passenger cars Artykuł 2016
209 Different types of energy conversion for biohydrogen production processes Artykuł 2011
210 Differential group delay estimation error resulting from the Use of the first order PMD model Referat 2015
211 Differential Group Delay estimation error resulting from the use of the first order PMD model Artykuł 2016
212 Differential phase analysis of laser images of a polycrystalline component of blood plasma in diagnostics of pathological changes in mammary gland Rozdział 2013
213 Differentiated influence of the preferences and needs of individual and institutional customers to choose the bidder for the purchase of technical materials Artykuł 2016
214 Differentiating horse walk and trot on the basis of inertial motion capture Rozdział 2016
215 Diffusion in solis Hasło 2011
216 Digcomp framework as a tool to improve digital literacy in eu – conclusions from case studies of its implementation Rozdział 2016
217 Digital Filter Implementation in Hadoop Data Mining System Rozdział 2015
218 Digital identity acceptance at Polish large enterprises: The survey results Artykuł 2012
219 Digital identity in the enterprise-concept and applications Rozdział 2011
220 Digital identity management at polish SMES Artykuł 2011
221 Digital processing of pulse signal from Light-to-Frequency Converter under dynamic condition Rozdział 2014
222 Digital processing of pulse signal from Light-to-Frequency Converter under dynamic condition Referat 2014
223 Diheliocoidal extruder : its design and processing efficiency Artykuł 2011
224 Dilemmas with brand management in clusters Artykuł 2013
225 Dillemmas of choice of the enterprise system in the medium size company Rozdział 2014
226 Dioda termiczna [Zgłoszenie nr (21) 412138] Patent 2016
227 Diode-pumped solid-state zigzag slab-lasers Artykuł 2012
228 Dìonìsì Mìkler ta Ân Âkub Burgìn'jon- dvì postatì v ìstorìï sadovo-parkovogo mistectva Volinì Rozdział 2012
229 A direct comparison between gas state and atomised liquid state precursor in the deposition of functional coatings by pin corona plasma Artykuł 2011
230 Directions of manufacturing systems' evolution from the flexibility level point of view Rozdział 2012
231 A disassembly-free method for evaluation of spiral bevel gear assembly Artykuł 2017
232 Discharge propagation in the mini glidarc plasma reactor Referat 2015
233 Discrete Element Method for study influence of faults of concrete specimens on uniaxial compression test Rozdział 2015
234 Discrete vortex method capability to predict aeroelastic response of bridge decks Referat 2012
235 The discrete vortex method for estimating how surface roughness affects aerodynamic drag acting on a long cylinder exposed to wind Artykuł 2015
236 Discrete Vortex Method for estimation how surface roughness affects aerodynamic drag acting on a long cylinder exposed to wind Referat 2014
237 Dispatching concrete trucks using simulation method Artykuł 2015
238 Distance and time of water effluence on soil surface after failure of buried water pipe. Laboratory investigations and statistical analysis Artykuł 2016
239 Distortion theorems for certain subclasses of typically real functions Artykuł 2012
240 Distribution and geometric characteristics of pores and the strength properties of extrudates obtained by the twin-screw extrusion Artykuł 2014
241 Distribution of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) in the urban area of Lublin Artykuł 2012
242 Distributions of citations of papers of individual authors publishing in different scientific disciplines: Application of Langmuir-type function Artykuł 2014
243 Disturbances propagation in the arc plasma reactor systems Artykuł 2011
244 Diversities in use of computer games and toys in education process Artykuł 2012
245 Division of methods for counting helminths' eggs and the problem of efficiency of these methods Artykuł 2017
246 Dlaczego Świdnik Artykuł 2013
247 Dlaczego warto odwiedzić Osijek w Chorwacji Artykuł 2013
248 Dni Otwarte w Instytucie Informatyki Artykuł 2014
249 Do birds avoid railroads as has been found for roads? Artykuł 2015
250 Do Ca2 +-adsorbing ceramics reduce the release of calcium ions from gypsum-based biomaterials? Artykuł 2015
251 Do pitannâ ocìnki kontaktnoï mìcnostì ta dovgovìčnostì červâčnoï peredačì z arhìmedobim ì evolventnim červâkom z urahuvannâm vplivu znošuvannâ zubìv kolesa Artykuł 2012
252 Do pitannâ pro ocnku vplivu koriguvannâ zubìv cilìndričnoï evolventnoï kosozuboï peredačì na ïh kontaktnu mìcnìst Artykuł 2011
253 Do pitannâ pro vpliv kutovogo koriguvannâ ta znošuvannâ zubìv cilìhdpičnoï kosozuboï peredačì na ïï dovgovìčnìst Artykuł 2012
254 Do pitannâ pro vpliv umov začeplennâ zubìv prâmozuboï cilìndričnoï peredačì na kontaktnu mìcnìst’ pri visotnomu koriguvannì Referat 2014
255 Do the liberal capitalism and globalization enable the implementation of sustainable development strategy? Artykuł 2012
256 Dobór czasu próbkowania dla szeregu czasowego temperatury rejestrowanej podczas magazynowania ziarna żyta Artykuł 2011
257 Dobór elementów deskowania ścian z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych Artykuł 2013
258 Dobór elementów konstrukcyjnych głowicy wkręcającej Referat 2012
259 Dobór elementów konstrukcyjnych głowicy wkręcającej Artykuł 2012
260 Dobór języka programowania kontrolera PLC Referat 2013
261 Dobór języka programowania kontrolera PLC Artykuł 2013
262 Dobór optymalnej technologii nawożenia w ujęciu logistycznym Referat 2015
263 Dobór optymalnej technologii nawożenia w ujęciu logistycznym Artykuł 2015
264 Dobór oszklenia w pasywnych systemach szklarniowych na przykładzie oszklonego balkonu Artykuł 2016
265 Dobór parametrów konstrukcyjnych rotacyjnego złoża biologicznego metodą znacznikową Artykuł 2016
266 Dobór parametrow modelu numerycznego rygla aluminiowego rusztowania modułowego Rozdział 2015
267 Dobór rodzaju smarowania oraz uszczelnień łożysk Artykuł 2015
268 Dobór siatki obliczeniowej na przykładzie symulacji naprężeń w tłoku silnika spalinowego w aspekcie czasochłonności obliczeń Artykuł 2015
269 Dobór sprzętu budowlanego koparek i samochodów samowyładowczych w aspekcie minimalizacji emisyjności CO2 z wykorzystaniem metod prognostycznych Artykuł 2016
270 Dobór typu oszklenia ze względu na ograniczenie zużycia energii w pomieszczeniach mieszkalnych Artykuł 2013
271 Dobór urządzeń kompensacyjnych dla farmy wiatrowej przyłączonej do sieci 110 Kv Artykuł 2016
272 Dobór zestawu maszyn do robót ziemnych w aspekcie minimalizacji emisyjności CO2 Artykuł 2013
273 Dobra praktyka transportowa. Wybrane zagadnienia Artykuł 2015
274 Dobre praktyki w otwartym publikowaniu książek naukowych, podręczników i czasopism na Politechnice Lubelskiej Rozdział 2017
275 Dobrze naoliwiona współpraca Artykuł 2015
276 Doclìgžennâ umov za čeplennâ zubìv cilìndričnoï evol’ventnoï peredačì na kontaktnu mìcnìst’, znošuvannâ ì dovgovìčnìst’. Častina. 1. Postìjnì umovi vzaêmodìï u nekorigovanomu začeplennì Artykuł 2014
277 Dokładność pozycjonowania końcówki roboczej robota równoległego typu delta na podstawie analizy ‘chmury punktów’ Artykuł 2016
278 Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych Monografia 2012
279 Doktoranci zaskakują na Targach Aktywności Osób Niepełnosprawnych Artykuł 2014
280 Dokumentowanie spełniania wymagań w obszarze bezpieczeństwa technicznego na przykładzie dystrybucji paliw ciekłych Artykuł 2017
281 Dom regionalny w Czorsztynie Artykuł 2013
282 Domain decomposition method for diffuse optical tomography problems Artykuł 2012
283 Domain-specific languages as tools for teaching 3D graphics Referat 2014
284 Domains of n-valence for some classes of analytic functions Referat 2016
285 Dominetry of the electromagnetic fields of the GSM/UMTS/WLAN band Artykuł 2016
286 Donica ozdobna [Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 20950 (21) 22141] Patent 2014
287 Doniczka [ Prawo z rejstracji nr 20154 wzoru przemysłowego] Patent 2013
288 Doniczka ze zbiorniczkiem na wodę [ Nr zgłoszenia wzoru użytkowego 121166] Patent 2014
289 Doniczka ze zbiorniczkiem na wodę [prawo ochronne na wzór użytkowy (11) 67451 (21) 121166] Patent 2014
290 Doors & windows : wystawa fotograficzna Monografia 2016
291 Dopasowanie poziomu mocy generowanej do możliwości przesyłowych linii elektroenergetycznych Artykuł 2013
292 Dopuszczalny obszar pracy bloku wytwórczego z transformatorem o przekładni regulowanej pod obciążeniem Artykuł 2015
293 Dormitories - places for living and learning Rozdział 2014
294 Doskonalenie procesu produkcyjnego z zastosowaniem metody FMEA na przykładzie przedsiębiorstwa z branży cukierniczej Rozdział 2016
295 Doskonalenie systemu zarządzania jakością obsługi na przykładzie firmy z branży elektronicznych papierosów Rozdział 2016
296 Doskonalenie systemu zarządzania jakością w wybranym przedsiębiorstwie usługowo - produkcyjnym Rozdział 2015
297 Doskonalenie zarządzania projektami w kontekście podejścia agile i dojrzałości projektowej organizacji Artykuł 2016
298 Doslìdžennâ vzaêmozw'âzku mìž mehanìzmom znošuvannâ ta formuvannâm strukturi poverhnevih plivok boriolnih pokrittìv Artykuł 2011
299 Doslìdžennâ adaptacji aktivnogo mulu do anaerobno-aerobnih umov bioreaktorìv dlâ očiŝennâ stìčnih vod Artykuł 2015
300 Doslìdžennâ navantažuvalhoï zdathosti, znošuvannâ i dovgovìčnosti konìčnih kosozubih evolventnih peredač pri dvoparhomu začeplennì. Častina 1. Vpliv modulâ začeplennâ Artykuł 2011
301 Doslidžennâ strukturì i vlastivostej znosostijkih evtektičnih pokrittìv sistemi Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr Artykuł 2013
302 Doslidžennâ umov začeplennâ zubiv cilindričnoi evol'ventnoi peredači na kontaktnu micnist', znošuv znošuvannâ i dovgovičnist'. Častina 4. Zminni umovi vzaemodii u korigovanomu začeplenni. Artykuł 2015
303 Doslìdžennâ umov začeplennâ zubìv cilìndričnoï evol’ventnoï peredačì na kontaktnu mìcnìst’, znošuvannâ I dovgovìčnìst’. Častina.2. Postìjni umovi vzaêmodìï u korigovanomu začeplenni Artykuł 2014
304 Doslìdžennâ umov začeplennâ zubìv cilìndričnoï evol’ventnoï peredačì na kontaktnu mìcnìst’, znošuvannâ I dovgovìčnìst’. Častina.3. Zmìnnì umovi bzaêmodìï u nekorigovanomu začeplennì Artykuł 2014
305 Doslidzhennya vplyvu tekhnolohichnykh parametriv promyvky fil'tra na yoho produktyvnist' Rozdział 2015
306 Doslìžennâ navantažuvalnoï zdatnostì, znošuvannâ i dovgovìčnostìkonìčnih kosozubih evolventnih peredač pri dvoparnomu začeplennì. Častina 2. Vpliv peredavalnogo vìdnošennâ Artykuł 2011
307 Doslìžennâ umov v maksimalʹnoї produktivnostì fìlʹtra za vtratami naporu v tobŝì fìlʹtruûčogo šaru Referat 2014
308 Dostosowanie obiektów mostowych na CMK do dużych prędkości pociągów w świetle badań teoretycznych i doświadczalnych Artykuł 2013
309 Dostosowywanie obiektów mieszkalnych do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu Artykuł 2015
310 Dostrzec piękno w zniszczonym zabytkowym budynku Artykuł 2011
311 Doświadczalno-numeryczna analiza ściskania cienkościennej płyty kompozytowej osłabionej otworem Referat 2016
312 Doświadczalno-numeryczna analiza stanu krytycznego ściskania cienkościennych słupów kompozytowych Rozdział 2013
313 Dotychczasowe i przyszłe możliwości prognozowania ruchu na drogach krajowych Lubelszczyzny Artykuł 2012
314 Dotykowe modele architektoniczne w przestrzeni miejskiej. Część 1 - diagnoza problemów obiektów zrealizowanych w Polsce Referat 2016
315 Dotykowe modele architektoniczne w przestrzeni miejskiej. Część 2 - wytyczne projektowania Referat 2016
316 Dowiedzieć się i zrozumieć Artykuł 2014
317 Dozymetria pól wysokich częstotliwości w środowisku Referat 2016
318 Dr hab. inż. Henryk Banach Artykuł 2014
319 Dr hab. inż. Joanna Pawłat Artykuł 2014
320 Dr hab. inż. Paweł Węgierek Artykuł 2014
321 Dr hab. inż. Piotr Miller Artykuł 2014
322 Drewniane budynki mieszkalne na Kielecczyźnie Artykuł 2015
323 Drewniane obiekty sakralne – szanse, możliwości, zagrożenia. Próba analizy tematycznej (na przykładzie zabudowań z terenów województwa lubelskiego) Artykuł 2015
324 Drgania belki Eulera na inercyjnym podłożu Własowa-Leontieva, pod wpływem impulsu siły Artykuł 2016
325 Drgania belki Eulera z dużą siłą osiową, spoczywającej na podłożu Winklera, obciążonej impulsem siły Artykuł 2016
326 Drgania płyty sprężonej Kirchhoffa spoczywającej na inercyjnym podłożu Własowa wymuszone impulsem siły Artykuł 2016
327 Drgania podłużne belki mostowej pod wpływem poziomego, ruchomego obciążenia inercyjnego Artykuł 2015
328 Drgania podłużne belki mostowej pod wpływem ruchomej siły poziomej Artykuł 2015
329 Drgania swobodne płyty i pasma płytowego o średniej grubości z umiarowanie dużymi ugięciami Artykuł 2017
330 Driveability simulation of vehicle with variant tire properties Artykuł 2016
331 Droga ekspresowa S17 odcinek Kurów - Bogucin Artykuł 2013
332 Droga i cel Rozdział 2012
333 Drogi o przekroju 2+1 sposobem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Artykuł 2014
334 Druk 3D w edukacji technicznej Artykuł 2014
335 Dubienka - the past and future of wooden housing development Rozdział 2014
336 Durability of chain heat exchangers in cement kilns Rozdział 2012
337 Durability of protective coatings on contact surfaces Referat 2011
338 Durability of X10CrMoVNb9-1 steel tubes under low-cycle fatigue and creep conditions after bending with local induction heating Artykuł 2015
339 Durability prediction of a diesel engine piston-rings-cylinder assembly on the basis of test bench results Referat 2011
340 Dworzec Warszawa Wschodnia Artykuł 2012
341 Dwuetapowe formowanie dwukrzemianu tytanu Artykuł 2011
342 Dwuwalcowa klatka walcownicza, zwłaszcza do walcowania poprzecznego, wzdłużnego oraz dzielenia bezodpadowego [patent nr 215512] Patent 2013
343 Dwuwalcowa klatka walcownicza, zwłaszcza do walcowania poprzecznego, wzdłużnego oraz dzielenia bezodpadowego Patent 2013
344 Dwuwymiarowe zewnętrzne problemy potencjalne modelowanie za pomocą metody elementów brzegowych ibiblioteki BEMLAB Artykuł 2011
345 Dyfuzor, zwłaszcza do turbiny wiatrowej [Patent nr (11) 222125 (21) 405764] Patent 2016
346 Dyfuzor, zwłaszcza do turbiny wiatrowej [Zgłoszenie nr (21) 405764] Patent 2015
347 Dylematy kształcenia dla „trzeciej misji” Rozdział 2016
348 Dylematy szacowania kosztu kapitału własnego w niewielkich przedsiębiorstwach Artykuł 2011
349 Dylematy wyznaczania wielkości partii produkcyjnej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP Rozdział 2017
350 Dylematy zarządzania rozwojem klastra opartego na formalnej strukturze Artykuł 2013
351 Dynamic analysis of debonded sandwich plates with flexible core - numerical aspects and simulation Rozdział 2011
352 Dynamic analysis of a rotating composite beam with an embedded active element Referat 2011
353 Dynamic axial crushing of flawed thin-walled square section tubes Referat 2015
354 Dynamic behaviour of sandwich plates containing single/multiple debonding Artykuł 2011
355 Dynamic behaviour of thin-walled composite column under periodically varied in time axial loading Referat 2012
356 Dynamic critical load based on different stability criteria for coupled buckling of columns with stiffened open cross-sections Artykuł 2011
357 Dynamic diameter determination of circular brushes Rozdział 2015
358 Dynamic model of cutting process with modulated spindle speed Referat 2012
359 Dynamic response of a pendulum-driven energy harvester in the presence of noise Artykuł 2013
360 Dynamic response of the laminated box-beam with damages taking into account the effects of bending-twisting coupling Referat 2017
361 Dynamic system modeling of shaft machining process in elastic deformable condition Rozdział 2014
362 Dynamic system of grinding of low - rigidity shaft Referat 2015
363 Dynamic system of grinding of low-rigidity shafts Rozdział 2015
364 Dynamic Testing for ATV Vehicles in Linear Motion Artykuł 2016
365 Dynamic wind action facade scaffoldings Referat 2017
366 Dynamical analysis of milling process with various radial depth of cut Artykuł 2011
367 Dynamical capillary rise photonic sensor for testing of diesel and biodiesel fuel Artykuł 2015
368 Dynamical changes during composite milling: recurrence and multiscale entropy analysis Artykuł 2011
369 Dynamical response of a van der Pol System with an external harmonic excitation and fractional derivative Rozdział 2014
370 Dynamical response of a van der Pol–Duffing System with an external harmonic excitation and fractional derivative Rozdział 2014
371 Dynamics of rotating thin-walled composite beam mounted on in-plane moving hub Rozdział 2015
372 Dynamics and control of an active pendulum system Artykuł 2015
373 Dynamics and energy harvesting control of an autoparametric pendulum-like system Referat 2017
374 Dynamics and Fault Localization of Composite Beams with Delamination Referat 2012
375 Dynamics and noise level estimation in two-phase flow through a mini channel Rozdział 2016
376 Dynamics aspect of chatter suppression in milling Rozdział 2014
377 Dynamics of a circular mindlin plate under mechanical loading and elevated temperature Artykuł 2016
378 Dynamics of a composite Timoshenko beam with delamination Artykuł 2012
379 Dynamics of a laminated composite beam with delamination and inclusions Artykuł 2013
380 Dynamics of a roating composite box beam with surface bonded piezoelectric actuators Referat 2016
381 Dynamics of a rotating hub-blade structure with non- ideal energy source Rozdział 2015
382 Dynamics of a self-balancing double-pendulum system Artykuł 2016
383 Dynamics of a stainless steel turning process by statistical and recurrence analyses Artykuł 2012
384 Dynamics of a thin-walled rotating composite beam Referat 2015
385 Dynamics of a time delayed Duffing oscillator Artykuł 2014
386 Dynamics of a two-phase flow through a minichannel: Transition from churn to slug flow Artykuł 2016
387 Dynamics of a vibrational energy harvester with a bistable beam: voltage response identification by multiscale entropy and “0-1” test Artykuł 2016
388 Dynamics of an active autoparmetric system Referat 2013
389 Dynamics of an autoparametric pendulum-like system with a nonlinear semiactive suspension Artykuł 2011
390 Dynamics of beams and plates under coupled thermo-mechanical loading Rozdział 2015
391 Dynamics of beams under coupled thermo-mechanical loading Rozdział 2016
392 Dynamics of composite materials cutting Artykuł 2011
393 Dynamics of composite milling: application of recurrence plots to Huang experimental modes Rozdział 2014
394 Dynamics of composite nonlinear systems and materials for engineering applications and energy harvesting – The role of nonlinear dynamics and complexity in new developments Artykuł 2013
395 Dynamics of machining of composites and materials for aviation industry Referat 2012
396 Dynamics of magnetic field penetration into soft ferromagnets Artykuł 2015
397 Dynamics of magnetic field penetration into the conducting magnet Referat 2015
398 Dynamics of radon and its attached and unattached progeny concentration in air-conditioned auditorium Referat 2013
399 Dynamics of roating pendulums attached to a hub driven by a non-ideal energy source Rozdział 2015
400 Dynamics of rotating blades attached to a hub with a non-ideal energy source Referat 2013
401 Dynamics of rotating pendulums attached to a hub with a nonideal energy source Referat 2014
402 Dynamics of rotating thin-walled cantilever composite beam excited by translational motion Artykuł 2016
403 Dynamics of stainless steel turning:analysis by flicker-noise spectroscopy Artykuł 2013
404 The dynamics of the cutting process with Duffing nonlinearity Artykuł 2013
405 Dynamics of the middle ear ossicles with an SMA prosthesis Artykuł 2016
406 Dynamics of thin-walled element milling expressed by recurrence analysis Artykuł 2015
407 The dynamics of time delay system with duffing nonlinearity Referat 2013
408 Dynamics of Timoshenko beam under mechanical and thermal loadings Referat 2014
409 Dynamics of two-phase flow through a minichannel: fourier and multiscale entropy analyses Rozdział 2015
410 Dynamics of Ueda's oscillator with time delay Referat 2013
411 Dynamics of Wheel Soil Systems: A Soil Stress and Deformation-Based Approach Monografia 2012
412 Dynamiczna regulacja mocą przekształtników sieciowych Artykuł 2016
413 Dynamika skrawania stopów aluminium i magnezu w warunkach konwencjonalnych i HSM Rozdział 2015
414 Dynamika wirującej belki cienkościennej ze zintegrowanymi piezoceramicznymi elementami aktywnymi o nieliniowych właściwościach Referat 2017
415 Dynamika zmian cieplnych w cienkowarstwowych taśmach HTS w stanach przejściowych Artykuł 2013
416 Dynamika zmian cieplnych w cienkowarstwowych taśmach HTS w stanach przejściowych Artykuł 2014
417 Dynamika zmian liczebności Arcella Vulgaris (Testacea) w osadzie czynnym Miejskiej Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" Referat 2012
418 Dyplom podpisany przez Noblistę dla młodego naukowca z Politechniki Lubelskiej Artykuł 2012
419 Dyskusja nad stanem technicznym XIII-wiecznej wieży w Stołpiu koło Chełma Referat 2012
420 Dyskusja o dyskusji Artykuł 2017
421 Dyspersja chromatyczna w światłowodowych liniach telekomunikacyjnych Rozdział 2011
422 Dyspersje cementowe w procesie iniekcyjnej naprawy defektów betonu Monografia 2011
423 Dystrybucja biomarkerów i dojrzałość termiczna materii organicznej w tonsteinie i węglu kamiennym z pokładu 385/2 z kopalni Bogdanka (Lubelskie Zagłębie Węglowe) Artykuł 2011
424 Działalność publikacyjna bibliotekarzy wyższych uczelni technicznych w Polsce Rozdział 2017
425 Działalność regionalistyczna jubilata - profesora Sławomira Partyckiego Rozdział 2016
426 Działalność wydawnicza Politechniki Lubelskiej. Trzy lata istnienia Ośrodka do spraw Wydawnictw i Biblioteki Rozdział 2014
427 Działalność wydawnicza w 2011 roku Artykuł 2012
428 Działania marketingowe a etapy działań logistycznych na przykładzie rynku gier komputerowych Artykuł 2017
429 Działania pracowników Katedry Podstaw Techniki na arenie międzynarodowej Artykuł 2012
430 Działania społeczne odpowiedzialne na przykładzie innowacji produktowej Referat 2014
431 Działania wpływające na wizerunek biblioteki na przykładzie doświadczeń Biblioteki Politechniki Lubelskiej Artykuł 2016
432 Dzieci w mieście - wyzwania i potrzeby dziecka jako użytkownika przestrzeni publicznej Artykuł 2016
433 Dziecko w przestrzeni miejskiej - wyzwania i potrzeby Referat 2016
434 Dziedzictwo kulturowe - czynnik wsparcia, czy bariera w budowaniu miasta? Rozdział 2016
435 Dzielenie się wiedzą w przedsiębiorstwie Artykuł 2011
436 Dzielnica Czechów w Lublinie - geneza układu urbanistycznego Artykuł 2015
437 Dziennik szkolny jako przykład aplikacji mobilnej Referat 2012
438 Dziewięć żyć łożyska. Regeneracja – element polityki kosztowej Artykuł 2016
439 Dzvìnica Voskresens'kogo soboru v Rìvnomu: do ìstorìï sporudžennâ i rujnacìï Rozdział 2012
440 Dźwig niskoenergetyczny szybkobieżny, zwłaszcza osobowy [patent nr 213971] Patent 2013
441 Dźwigary mostowe o środnikach z blach falistych Monografia 2014
442 Dźwigary mostowe ze środnikami z blach falistych w świetle badań eksperymentalnych Artykuł 2012