Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 488
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Dachówka z tworzywa wielkocząsteczkowego Patent 2012
2 Daily kilometrage analysis for selected vehicle groups Referat 2017
3 Damage and failure processes of hybrid joints: Adhesive bonded aluminium plates reinforced by rivets Artykuł 2011
4 Damage detection of composite milling process by recurrence plots and quantifications analysis Artykuł 2016
5 Damage detection of composite milling process using recurrence plots technique Referat 2015
6 Damages to injectors in diesel engines Artykuł 2014
7 Damping behaviour of thin-walled composite columns under impact in-plane loading Referat 2012
8 Damping of inrush current in superconducting transformer Artykuł 2014
9 Dane klimatyczne a zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych o różnej konstrukcji Artykuł 2014
10 Dangerous events related to the use of scaffolding Artykuł 2017
11 Darmowe oprogramowanie wspomagające nauczanie projektowania obiektowego - analiza porównawcza Artykuł 2013
12 Data acquisition systems for small-scale energy generation sources Artykuł 2012
13 Databases used in an application designed to calculate protection settings for medium voltage bays Artykuł 2014
14 Decay function infinite boundary element application in optical tomography Artykuł 2012
15 Decision making algorithm for development strategy of information systems Rozdział 2015
16 Decision making model for selection of residential building renovation solutions Rozdział 2012
17 Decision model for selecting supply sources of road construction aggregates Artykuł 2014
18 Decision support system for intelligent site Artykuł 2013
19 Decision-making analysis in concept selection for football stadium drainage – a case study Referat 2016
20 Decision-making in construction project management : Problems and methods Monografia 2017
21 Decision-making model for choosing residential building repair variants Artykuł 2015
22 The decision-making process in regards to the economic integration of small and medium businesses Rozdział 2013
23 Decision-making simulation games as a tool for verifying enterprise logistics strategies Rozdział 2015
24 Decrease of the temperature measurement uncertainty in tricoloured thermography Referat 2015
25 The defensive manor in Sobianowice : the attempt of the hipotechnical reconstruction of planning structure on the time of 17th-18th centure = Dwór obronny w Sobianowicach : próba rekonstrukcji plastycznej na okres XVII-XVIII w. Rozdział 2017
26 Deficyty i zadłużenia wybranych jednostek samorządu terytorialnego w światle ograniczeń ustawowych Artykuł 2012
27 Definicja podobieństwa nieruchomości dla potrzeb ich wyceny Artykuł 2011
28 Definition of the objects of multivariable control of technological process of smelting industry on the basis of optimization model Artykuł 2014
29 Deform 3D and Solidworks FEM tests in conditions of sliding friction Artykuł 2012
30 Deformation analysis of functionally graded beams by the direct approach Artykuł 2012
31 The deformationpProcess of thin-walled box beams joined by rivets under three-point bending Artykuł 2016
32 Degradacja kompozytu konstrukcyjnego LVL w warunkach jednoczesnego oddziaływania obciążeń statycznych i wysokich temperatur Artykuł 2011
33 Degradacja laminatów metalowo-włóknistych w nisko-cyklowej próbie zmęczeniowej Referat 2014
34 Degradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przez zaawansowane utlenianie w warunkach kawitacji hydrodynamicznej. Artykuł 2014
35 Degradacja związków odorotwórczych z przemysłu spożywczego metodą ozonowania Rozdział 2014
36 Degradation of ceramic matrix composites under mechanical loading: modeling and experiments Referat 2014
37 Degradation of odorous compounds from food production by oxidation methods Referat 2014
38 Degradation of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in indoor air by ozone Referat 2011
39 Degradation of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in indoor air by UV/Vis light Referat 2012
40 Degradation of rubberized lean concrete Referat 2014
41 Degradation of xylenes in landfill leachate via advanced oxidation methods Referat 2013
42 Degradation processes and protecting methods of the walls'top parts in historical buildings Rozdział 2015
43 Degradation processes and the methods of securing wall crests Artykuł 2017
44 Dekompozycja ceny węzłowej energii elektrycznej na elementy składowe Artykuł 2016
45 Delamination and cracks detection in the FML structure based on multimode NDE Referat 2013
46 Delamination detections of laminated, nonlinear vibrating and thermally loaded beams Rozdział 2011
47 The delay line with a surface acoustic wave for an oscillator of electric signals in some sensors Referat 2017
48 Delegacja z Kremenchuka Artykuł 2016
49 Delivery of drugs and genes using bioelectric approaches Referat 2012
50 Delivery of drugs and genes using bioelectric approaches Referat 2012
51 Demand effect of nitrogen using reactor with a rotating type electrode Artykuł 2015
52 Demand side management of power:technology and income Artykuł 2013
53 Denoising of data recorded in a multichannel way with use of a wavelet transform Referat 2011
54 Department store, Warsaw Artykuł 2012
55 Dependence of mechanical and tribotechnical properties of multilayered TiN/ZrN coatings on deposition Artykuł 2015
56 Dependencies of grain structure formation in dielectric materials based on solid state solutions BaхSr1-х(R0,5Nb0,5)O3 with R = Ho, Er, Tm, Yb and Lu Artykuł 2012
57 Dependencies of grain structure formation in dielectric materials based on solid state solutions BaхSr1-х(R0.5Nb0.5)O3 with R = Ho, Er, Tm, Yb and Lu Referat 2011
58 Deposition of thin films for applications in solar cells Referat 2015
59 Der Einsatz von alternativen Energien im GroBraum Lublin Rozdział 2012
60 Der Einsatz von alternativen Energien in Polen Rozdział 2014
61 Der Einsatz von Solarenergie : eine Heraus-Forderung zur Materialstudie Rozdział 2014
62 Der Postmoderne Mensch in der philosophischen Psychotherapie und der spirituellen Fügung Rozdział 2014
63 Derev’âni cerkvi karpats’kogo regionu Ukraїni i Pol’ŝi: [dokument elektroniczny] Monografia 2014
64 Derev’ânì cerkvi Rìvnens′koї Oblastì : arhìtekturna spadŝina : Ìlûstrovanij katalog Monografia 2017
65 Description of Non-Stationary Heat Transfer in Two-Phase Polycrystalline Metal-Ceramic Composites Artykuł 2015
66 Description of degradation process of rubberized lean concrete Artykuł 2014
67 Description of the manipulator robot’s workspaces with three mobility degrees in the form of the logical expressions Artykuł 2014
68 Design and analysis of vibration energy harvesters based on peak response statistics Artykuł 2016
69 Design and development of the first polish superconducting fault current limiter for MV distribution systems Artykuł 2012
70 Design and evaluation of a flow-to-frequency converter circuit with thermal feedback Artykuł 2017
71 Design and simulation of a vibration-based energy harvesting system for a bicycle Referat 2011
72 The design and structural analysis of the endoprosthesis of the hip joint Artykuł 2016
73 The design and structural analysis of the endoprosthesis of the shoulder joint Artykuł 2017
74 The design and structural analysis of the endoprosthesis of the shoulder joint Referat 2017
75 Design and tests of coreless inductive superconducting fault current limite Artykuł 2012
76 Design na miarę Biblioteki Artykuł 2015
77 Design of a frame to a semi low-loader Artykuł 2011
78 Design of decision support system when undertaking medical-diagnostic action Rozdział 2015
79 Design of ecommerce distribution network Rozdział 2017
80 Design of on-line driver assistance satellite observation system (SOS) Artykuł 2011
81 Design of storage subsystem of flexible manufacturing system using the computer simulation method Artykuł 2013
82 Design of the liquid flow apparatus with using FEM module Referat 2014
83 Design solutions for improving the lowest buckling loads of a thin-walled laminated plate with a notch Referat 2017
84 The design thinking approach in students' team software projects Rozdział 2016
85 Design, modeling and simulation of MEMS devices on Si, SiC and diamond for high-power and harsh enviroment applications Referat 2013
86 Design, modeling and simulation of MEMS devices on Si, SiC, and diamond for harsh environment applications Artykuł 2014
87 Design, modeling and simulation of MEMS pressure sensors Rozdział 2013
88 Designing inquiry-based learning conditions within 3d-simulation environment Rozdział 2017
89 Designing of cylindrical concrete tanks with regard to buckling and second order effects Artykuł 2017
90 Designing of cylindrical concrete tanks with regard to buckling and second order effects Referat 2017
91 Designing of screw impressions in the helical rolling of balls Artykuł 2014
92 Detailed speciation of emissions from low-temperature combustion in a gasoline HCCI engine Artykuł 2016
93 Detal architektoniczny w poznaniu bezwzrokowym Artykuł 2012
94 Detale projektowe jako jedna z przyczyn wad pierwotnych żelbetowych stropów w garażu wielostanowiskowym Artykuł 2016
95 Detection and numerical analysis of the most efforted places in turbine blades under real working conditions Artykuł 2012
96 Detection of biomass-coal unstable combustion using frequency analysis of image series Artykuł 2013
97 Detection of biomass-coal unstable combustion using frequency analysis of image series Referat 2011
98 Detection of knocking combustion in a spark ignition engine using optical signal from the combustion chamber Artykuł 2013
99 Detection of material defects with indirect method by determining the linear expansion with FBG sensor Artykuł 2013
100 Detekcja kanałów bocznikujących w cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych z wykorzystaniem badań termowizyjnych Artykuł 2012
101 The determinaion of combustion engine condition and reliability using oil analysis by MLP and RBF networks Artykuł 2017
102 Determinants method of explanatory variables set selection to linear model Artykuł 2014
103 Determinants of buying process of disabled consumers Rozdział 2014
104 Determinanty e-wyborów konsumentów niepełnosprawnych ruchowo Artykuł 2014
105 Determinanty satysfakcji z pracy - studium teoretyczne Artykuł 2017
106 Determinanty wartości przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną Artykuł 2012
107 Determinanty wdrożenia systemów zarządzania wiedzą w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach Artykuł 2011
108 Determinanty wyborów konsumenta niepełnosprawnego w kontekście promowania zrównoważonej konsumpcji Artykuł 2016
109 Determinanty wyboru komputera przenośnego w aspekcie cech socjodemograficznych wśród licealistów i studentów Artykuł 2012
110 Determinanty wyboru metody konsolidacji i jaj wpływ na efektywność finansową jednostki dominującej Artykuł 2012
111 Determinanty zaangażowania pracowników w świetle badań Rozdział 2014
112 Determinanty zachowań rynkowych konsumentów niepełnosprawnych ruchowo Artykuł 2011
113 Determination of Frictional Resistance in the Model Forming Process by Finite Element Method with Consideration Given to Plastic Strain of the Material Referat 2016
114 Determination of a ground reaction force affecting human body during jump Artykuł 2016
115 Determination of Blood Flow Velocity in Sclera Vessels Referat 2015
116 Determination of blood flow velocity in vessels of the bulbar conjunctiva Artykuł 2016
117 Determination of buliding material moisture:review of methods Rozdział 2012
118 The determination of cavitation erosion resistance by computer image analysis Referat 2016
119 Determination of changes in the reservoir and cap rocks of the Chabowo Anticline caused by CO2–brine–rock interactions Artykuł 2014
120 Determination of CO2-brine-rock interactions for carbon dioxide sequestration using SEM-EDS methods Rozdział 2016
121 Determination of colour-contrast sensitivity of the retina Artykuł 2014
122 Determination of common rail injector flow characteristics with the use of diesel and biodiesel fuels Artykuł 2016
123 Determination of diffusion coefficients in film systems on the basis of Fe/Cr and Cu/Cr Artykuł 2012
124 Determination of flexural properties of rigid PUR foams using digital image correlation Artykuł 2014
125 Determination of fracture toughness in concretes containing siliceous fly ash during mode III loading Artykuł 2017
126 Determination of friction coefficients at elevated temperatures for some Al, Mg and Ti alloys Artykuł 2011
127 Determination of light and colour-contrast sensitivity of the retina Referat 2013
128 Determination of movement parameters of crossing feed streams with simultaneous mixing and dosing Artykuł 2017
129 Determination of oxygen saturation and photosensitizer accumulation in the tumor with the help of LEDand laser diode-based irradiation sources and fiber-optics probes Artykuł 2017
130 Determination of parameters of the Peltier module without interference in its structure Artykuł 2011
131 Determination of plume temperature distribution based on the ratios of the radiation intensities of multiple CO2 lines Rozdział 2015
132 Determination of salinity changes in building materials using electric methods Artykuł 2011
133 Determination of saturated water conductivity coefficient in building materials Rozdział 2013
134 Determination of the amount of heat generated by the inrush current in the windings of a superconducting transformer Artykuł 2016
135 Determination of the chemical composition and basic AC properties of nanocomposites (CoFeZr) x (SiO y ) (100-x) Rozdział 2017
136 Determination of the chemical composition and basic AC properties of nanocomposites (CoFeZr)(x)(SiOy)((100-x)) Rozdział 2017
137 Determination of the forces affecting the particles and their trajectories in the surroundings of the matrix element in a magnetic separator Artykuł 2016
138 Determination of the frictional resistance in the model forming process by the finite element method Artykuł 2017
139 Determination of the influence of the stiffness of the diesel engine suspension cushions in the terrain car Artykuł 2012
140 Determination of the monitor brightness in the investigations of light sensitivity of retina Artykuł 2015
141 Determine kneading blade rational parameters Rozdział 2016
142 Determing the cost of equity in the conditons of crisis Referat 2013
143 Determining of calibration equations for relative humidity sensors and modules Artykuł 2012
144 Determining of calibration equations for relative humidity sensors and modules Referat 2012
145 Determining of combustion process state based on flame images analysis Rozdział 2016
146 Determining of combustion process state based on flame images analysis using k-NN classification Rozdział 2017
147 Determining the percolation threshold for (FeCoZr)x(CaF2)(100−x) nanocomposites produced by pure argon ion-beam sputtering Artykuł 2016
148 Determining the value of surface free energy on the basis of the contact angle Artykuł 2017
149 Deterministic chaos in RL-diode circuits and its application in metrology Rozdział 2016
150 Deterministic versus stochastic in the free horizon LQG problem Rozdział 2014
151 Develop technical interests of young people on the example of the organisation a technical camp Rozdział 2017
152 Developing a mooc – the aukee project evaluation Findings Rozdział 2014
153 Developing an educational board game using information technology Rozdział 2017
154 Developing and implementation of decision-making games for business education of engineering students Rozdział 2017
155 Development issues in algorithms for system level self-diagnosis Artykuł 2016
156 Development methodology of strategic management intellectuazation of systems management an enterprise on the basis of scenario approach Rozdział 2013
157 Development of a mobile platform for a remote medical teleoperation robot Rozdział 2016
158 Development of a simulation model of band tension control system in a permanent hot zinc-plating line under dynamic conditions Referat 2013
159 Development of construction of a catalytic reactor for methane oxidising in ventilation air in coal mines and the research on integrated ”heat pipe” recuperator Artykuł 2013
160 Development of control system of metallic inclusions in granular materials based on the method of scanning signal Rozdział 2016
161 Development of dialog system powered by textual educational content Rozdział 2016
162 Development of electromechanical system of a vertical collector of a permanent hot zinc-plating line Artykuł 2012
163 Development of equipment for the production of hydrogel films by centrifugal molding Rozdział 2015
164 The Development of Foreign Investments and Transnational Corporations in the Context of Special Economic Zones . The Cross - Sectional Analysis on the Example of Poland Artykuł 2015
165 Development of Optical Fiber Technology in Poland-2015 Rozdział 2015
166 Development of optimal control system for smelting process in the molten-pool Artykuł 2012
167 Development of simulation model of electric drive of decoiler Artykuł 2014
168 Development of simulation model of strip pull self-regulation system in dynamic modes in a continuous hot galvanizing line Artykuł 2014
169 Development of time couplings method Referat 2014
170 Development paths of more- and less-developed european regions in the 21st century Rozdział 2016
171 The device for cold-junction temperature compensation of thermoelectric transducers with temperature-dependent voltage source Referat 2011
172 A device for conducting a dynamic modes of UIAB therapy with automatic process testing Rozdział 2016
173 A device for thermal conductivity measurement based on the method of local heat influence Artykuł 2012
174 Device to determine the level of peripheral blood circulation and saturation Rozdział 2016
175 Dezynfekcja powietrza promieniami UV i promieniową jonizacji katalityczną w instalacjach wentylacyjnych Artykuł 2011
176 Diagnosing of fatigue lifespan using the modern method of welding simulating Artykuł 2017
177 Diagnosing the automobile starting system Artykuł 2017
178 Diagnosis abnormalities of limb movement in disorders of the nervous system Rozdział 2017
179 Diagnosis locomotive class 757 Rozdział 2016
180 Diagnosis of the process of building relationships between customer and company and employee Artykuł 2014
181 Diagnostic efficiency of Mueller - matrix polarization reconstruction system of the phase structure of liver tisssue Rozdział 2015
182 The diagnostic method to verify of properties of LPG/CNG injectors Referat 2011
183 Diagnostic of CNC Lathe with QC 20 Ballbar system Artykuł 2015
184 Diagnostic of temperature distribution in the chamber of ga plasma reactor Artykuł 2016
185 Diagnostic opto-electronic system for measuring physical and biological characteristics of the skin in vivo Rozdział 2015
186 Diagnostics and measurement of the gasoline engines injection system Artykuł 2015
187 Diagnostics detect the breast cancer with empire software Referat 2017
188 Diagnostics of breast cancer-complementary method Artykuł 2011
189 Diagnostics of CNC machine tool with R-Test system Artykuł 2014
190 Diagnostics of CNC machine tools in manufacturing process with laser interferometer technology Artykuł 2014
191 Diagnostics of CNC machine tools spindle errors Artykuł 2015
192 Diagnostics of combustion process based on flame images analysis and genetic programming Rozdział 2015
193 Diagnostics of electric motor of locomotive series 757 Artykuł 2016
194 Diagnostics of industrial pulverized coal burner using optical methods and artificial intelligence Referat 2011
195 Diagnostics of pathologically changed birefringent networks by means of phase Mueller matrix tomography Rozdział 2013
196 Diagnostics of transformer with insulation oil-paper Artykuł 2015
197 Diagnostics of transformer with insulation oil-paper Referat 2015
198 Diagnostics of workpiece surface condition based on cutting tool vibrations during machining Artykuł 2015
199 Diagnostika príčin nezhôd a reklamácii v poštovom podniku Rozdział 2016
200 Diagnostyka i monitoring mostów w Europie Artykuł 2011
201 Diagnostyka maszyn w oparciu o analizę olejową Artykuł 2014
202 Diagnostyka procesów spalania paliw gazowych, pyłu węglowego oraz mieszaniny pyłu węglowego i biomasy z wykorzystaniem metod optycznych Monografia 2013
203 Diagnostyka procesów wytwarzania Monografia 2013
204 Diagnostyka rozrusznika samochodowego w warunkach laboratoryjnych Artykuł 2012
205 Diagnostyka stanu czujnika termoelektrycznego w procesie zgazowania biomasy Artykuł 2016
206 Diagnoza chorób na podstawie zapachu Rozdział 2015
207 Diagnoza lubelskiego rynku innowacji – synteza ekspertyz na potrzeby RSI 2020 Monografia 2012
208 Diagnoza luki kompetencyjnej pracowników działu marketingu w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań Artykuł 2017
209 Diagnoza poziomu informatyzacji gmin wiejskich województwa lubelskiego Artykuł 2013
210 Diagnoza procesu budowania relacji na płaszczyźnie firma - klient Artykuł 2014
211 Diagnoza systemów zarządzania przedsiębiorstwami w górnictwie węgla kamiennego Monografia 2013
212 Dialog z otoczeniem Artykuł 2012
213 Die Architektur des Sozialistischen Realismus als Gegenstand des Denkmalschutzes Rozdział 2012
214 Die Bedeutung von schönheit in der bildenden Kunst Rozdział 2014
215 Die Instrumente der Marketingkommunikation auf dem Möbelmarkt Artykuł 2013
216 Die Rolle von philosophischer Psychotherapie gegenüber der Tragik des Lebens Rozdział 2014
217 Dielectric losses in the composite cellulose-mineral oil-water nanoparticles: theoretical assumptions Artykuł 2016
218 Dielectric properties and model of the impedance formation of (Co45Fe45Zr10)x(PZT)(100-x) nanocomposites produced by means of Ion sputtering Referat 2014
219 Dielectric properties of (CoFeZr)x(PZT)(100-x) nanocomposites produced with a beam of argon and oxygen ions Referat 2013
220 Dielectric properties of (CoFeZr)x(PZT)100-x nanocomposites produced with a beam of argon and oxygen ions Artykuł 2014
221 Dielectric properties of nanocomposite (Cu)x(SiO2)(100−x) produced by ion-beam sputtering Artykuł 2015
222 Dielectric properties of nanocompositr (Cu)x(SiO2)(100-x) produced by ion-beam sputtering Referat 2015
223 Diesel engine for aircraft propulsion system Artykuł 2017
224 Differences between LQC withdeterministic and random horizons Rozdział 2012
225 Differences between optimal routes for linear quadratic problems with fixed and optimally stopped horizon Rozdział 2015
226 Different economics models of innovative processes in european regions: how regional growth is created Referat 2015
227 Different multidimensional exploratory techniques in classifying variables into qualitative criteria of spare parts selection for passenger cars Artykuł 2016
228 Different types of energy conversion for biohydrogen production processes Artykuł 2011
229 Differential group delay estimation error resulting from the Use of the first order PMD model Referat 2015
230 Differential Group Delay estimation error resulting from the use of the first order PMD model Artykuł 2016
231 Differential phase analysis of laser images of a polycrystalline component of blood plasma in diagnostics of pathological changes in mammary gland Rozdział 2013
232 Differentiated influence of the preferences and needs of individual and institutional customers to choose the bidder for the purchase of technical materials Artykuł 2016
233 Differentiating horse walk and trot on the basis of inertial motion capture Rozdział 2016
234 Diffusion in solis Hasło 2011
235 Digcomp framework as a tool to improve digital literacy in eu – conclusions from case studies of its implementation Rozdział 2016
236 Digital Filter Implementation in Hadoop Data Mining System Rozdział 2015
237 Digital identity acceptance at Polish large enterprises: The survey results Artykuł 2012
238 Digital identity in the enterprise-concept and applications Rozdział 2011
239 Digital identity management at polish SMES Artykuł 2011
240 Digital processing of frequency–pulse signal in measurement system Rozdział 2017
241 Digital processing of pulse signal from Light-to-Frequency Converter under dynamic condition Rozdział 2014
242 Digital processing of pulse signal from Light-to-Frequency Converter under dynamic condition Referat 2014
243 Digital signal processing in ultrasonic based navigation system for mobile robots Artykuł 2017
244 Diheliocoidal extruder : its design and processing efficiency Artykuł 2011
245 Dilemmas with brand management in clusters Artykuł 2013
246 Dillemmas of choice of the enterprise system in the medium size company Rozdział 2014
247 Dioda termiczna [Patent nr (11) 227224 (21) 412138] Patent 2017
248 Dioda termiczna [Zgłoszenie nr (21) 412138] Patent 2016
249 Diode-pumped solid-state zigzag slab-lasers Artykuł 2012
250 Dìonìsì Mìkler ta Ân Âkub Burgìn'jon- dvì postatì v ìstorìï sadovo-parkovogo mistectva Volinì Rozdział 2012
251 A direct comparison between gas state and atomised liquid state precursor in the deposition of functional coatings by pin corona plasma Artykuł 2011
252 Direct foreign investments as strategic potential for international competitiveness (Polish & Georgian case) Artykuł 2017
253 Direct foreign investments as strategic potential for international competitiveness (polish & georgian case) Referat 2017
254 Direction of the changes of foreign direct investmens in Poland in the context of accession to the European Union. The anallysis of selection aspects Artykuł 2017
255 Directions of manufacturing systems' evolution from the flexibility level point of view Rozdział 2012
256 A disassembly-free method for evaluation of spiral bevel gear assembly Artykuł 2017
257 Discharge propagation in the mini glidarc plasma reactor Referat 2015
258 Discrete Element Method for study influence of faults of concrete specimens on uniaxial compression test Rozdział 2015
259 Discrete vortex method capability to predict aeroelastic response of bridge decks Referat 2012
260 The discrete vortex method for estimating how surface roughness affects aerodynamic drag acting on a long cylinder exposed to wind Artykuł 2015
261 Discrete Vortex Method for estimation how surface roughness affects aerodynamic drag acting on a long cylinder exposed to wind Referat 2014
262 Dispatching concrete trucks using simulation method Artykuł 2015
263 The dissipativity conditions for the generalized Ornstein-Uhlenbeck process Artykuł 2017
264 Distance and time of water effluence on soil surface after failure of buried water pipe. Laboratory investigations and statistical analysis Artykuł 2016
265 Distortion theorems for certain subclasses of typically real functions Artykuł 2012
266 Distribution and geometric characteristics of pores and the strength properties of extrudates obtained by the twin-screw extrusion Artykuł 2014
267 Distribution of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) in the urban area of Lublin Artykuł 2012
268 Distributions of citations of papers of individual authors publishing in different scientific disciplines: Application of Langmuir-type function Artykuł 2014
269 Disturbances propagation in the arc plasma reactor systems Artykuł 2011
270 Diversities in use of computer games and toys in education process Artykuł 2012
271 Division of methods for counting helminths' eggs and the problem of efficiency of these methods Artykuł 2017
272 Dlaczego Świdnik Artykuł 2013
273 Dlaczego warto odwiedzić Osijek w Chorwacji Artykuł 2013
274 Dni Otwarte w Instytucie Informatyki Artykuł 2014
275 Do birds avoid railroads as has been found for roads? Artykuł 2015
276 Do Ca2 +-adsorbing ceramics reduce the release of calcium ions from gypsum-based biomaterials? Artykuł 2015
277 Do pitannâ ocìnki kontaktnoï mìcnostì ta dovgovìčnostì červâčnoï peredačì z arhìmedobim ì evolventnim červâkom z urahuvannâm vplivu znošuvannâ zubìv kolesa Artykuł 2012
278 Do pitannâ pro ocnku vplivu koriguvannâ zubìv cilìndričnoï evolventnoï kosozuboï peredačì na ïh kontaktnu mìcnìst Artykuł 2011
279 Do pitannâ pro vpliv kutovogo koriguvannâ ta znošuvannâ zubìv cilìhdpičnoï kosozuboï peredačì na ïï dovgovìčnìst Artykuł 2012
280 Do pitannâ pro vpliv umov začeplennâ zubìv prâmozuboï cilìndričnoï peredačì na kontaktnu mìcnìst’ pri visotnomu koriguvannì Referat 2014
281 Do the liberal capitalism and globalization enable the implementation of sustainable development strategy? Artykuł 2012
282 Do TICs improve the learning in classrooms ? : a cross cultural analysis Referat 2017
283 Dobór czasu próbkowania dla szeregu czasowego temperatury rejestrowanej podczas magazynowania ziarna żyta Artykuł 2011
284 Dobór elementów deskowania ścian z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych Artykuł 2013
285 Dobór elementów konstrukcyjnych głowicy wkręcającej Referat 2012
286 Dobór elementów konstrukcyjnych głowicy wkręcającej Artykuł 2012
287 Dobór języka programowania kontrolera PLC Referat 2013
288 Dobór języka programowania kontrolera PLC Artykuł 2013
289 Dobór optymalnej technologii nawożenia w ujęciu logistycznym Referat 2015
290 Dobór optymalnej technologii nawożenia w ujęciu logistycznym Artykuł 2015
291 Dobór oszklenia w pasywnych systemach szklarniowych na przykładzie oszklonego balkonu Artykuł 2016
292 Dobór parametrów konstrukcyjnych rotacyjnego złoża biologicznego metodą znacznikową Artykuł 2016
293 Dobór parametrow modelu numerycznego rygla aluminiowego rusztowania modułowego Rozdział 2015
294 Dobór rodzaju smarowania oraz uszczelnień łożysk Artykuł 2015
295 Dobór siatki obliczeniowej na przykładzie symulacji naprężeń w tłoku silnika spalinowego w aspekcie czasochłonności obliczeń Artykuł 2015
296 Dobór sprzętu budowlanego koparek i samochodów samowyładowczych w aspekcie minimalizacji emisyjności CO2 z wykorzystaniem metod prognostycznych Artykuł 2016
297 Dobór środków transportu komunikacji zbiorowej do tras przejazdów oraz potrzeb pasażerów Artykuł 2017
298 Dobór środków transportu zbiorowego do linii komunikacyjnych w mieście Lublin Artykuł 2017
299 Dobór typu oszklenia ze względu na ograniczenie zużycia energii w pomieszczeniach mieszkalnych Artykuł 2013
300 Dobór urządzeń kompensacyjnych dla farmy wiatrowej przyłączonej do sieci 110 Kv Artykuł 2016
301 Dobór zabezpieczeń silników niskiego napięcia Artykuł 2017
302 Dobór zestawu maszyn do robót ziemnych w aspekcie minimalizacji emisyjności CO2 Artykuł 2013
303 Dobra praktyka transportowa. Wybrane zagadnienia Artykuł 2015
304 Dobre praktyki w otwartym publikowaniu książek naukowych, podręczników i czasopism na Politechnice Lubelskiej Rozdział 2017
305 Dobrze naoliwiona współpraca Artykuł 2015
306 Doclìgžennâ umov za čeplennâ zubìv cilìndričnoï evol’ventnoï peredačì na kontaktnu mìcnìst’, znošuvannâ ì dovgovìčnìst’. Častina. 1. Postìjnì umovi vzaêmodìï u nekorigovanomu začeplennì Artykuł 2014
307 Dokładność pozycjonowania końcówki roboczej robota równoległego typu delta na podstawie analizy ‘chmury punktów’ Artykuł 2016
308 Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych Monografia 2012
309 Doktoranci zaskakują na Targach Aktywności Osób Niepełnosprawnych Artykuł 2014
310 Dokumentowanie spełniania wymagań w obszarze bezpieczeństwa technicznego na przykładzie dystrybucji paliw ciekłych Artykuł 2017
311 Dom regionalny w Czorsztynie Artykuł 2013
312 Domain decomposition method for diffuse optical tomography problems Artykuł 2012
313 Domain-specific languages as tools for teaching 3D graphics Referat 2014
314 Domains of n-valence for some classes of analytic functions Referat 2016
315 Dominetry of the electromagnetic fields of the GSM/UMTS/WLAN band Artykuł 2016
316 Donica ozdobna [Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 20950 (21) 22141] Patent 2014
317 Doniczka [ Prawo z rejstracji nr 20154 wzoru przemysłowego] Patent 2013
318 Doniczka ze zbiorniczkiem na wodę [ Nr zgłoszenia wzoru użytkowego 121166] Patent 2014
319 Doniczka ze zbiorniczkiem na wodę [prawo ochronne na wzór użytkowy (11) 67451 (21) 121166] Patent 2014
320 Doors & windows : wystawa fotograficzna Monografia 2016
321 Dopasowanie poziomu mocy generowanej do możliwości przesyłowych linii elektroenergetycznych Artykuł 2013
322 Dopuszczalny obszar pracy bloku wytwórczego z transformatorem o przekładni regulowanej pod obciążeniem Artykuł 2015
323 Dormitories - places for living and learning Rozdział 2014
324 Doskonalenie procesu produkcyjnego z zastosowaniem metody FMEA na przykładzie przedsiębiorstwa z branży cukierniczej Rozdział 2016
325 Doskonalenie systemu zarządzania jakością obsługi na przykładzie firmy z branży elektronicznych papierosów Rozdział 2016
326 Doskonalenie systemu zarządzania jakością w wybranym przedsiębiorstwie usługowo - produkcyjnym Rozdział 2015
327 Doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych – różnice międzygeneracyjne Artykuł 2017
328 Doskonalenie zarządzania projektami w kontekście podejścia agile i dojrzałości projektowej organizacji Artykuł 2016
329 Doslìdžennâ vzaêmozw'âzku mìž mehanìzmom znošuvannâ ta formuvannâm strukturi poverhnevih plivok boriolnih pokrittìv Artykuł 2011
330 Doslìdžennâ adaptacji aktivnogo mulu do anaerobno-aerobnih umov bioreaktorìv dlâ očiŝennâ stìčnih vod Artykuł 2015
331 Doslìdžennâ navantažuvalhoï zdathosti, znošuvannâ i dovgovìčnosti konìčnih kosozubih evolventnih peredač pri dvoparhomu začeplennì. Častina 1. Vpliv modulâ začeplennâ Artykuł 2011
332 Doslidžennâ strukturì i vlastivostej znosostijkih evtektičnih pokrittìv sistemi Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr Artykuł 2013
333 Doslidžennâ umov začeplennâ zubiv cilindričnoi evol'ventnoi peredači na kontaktnu micnist', znošuv znošuvannâ i dovgovičnist'. Častina 4. Zminni umovi vzaemodii u korigovanomu začeplenni. Artykuł 2015
334 Doslìdžennâ umov začeplennâ zubìv cilìndričnoï evol’ventnoï peredačì na kontaktnu mìcnìst’, znošuvannâ I dovgovìčnìst’. Častina.2. Postìjni umovi vzaêmodìï u korigovanomu začeplenni Artykuł 2014
335 Doslìdžennâ umov začeplennâ zubìv cilìndričnoï evol’ventnoï peredačì na kontaktnu mìcnìst’, znošuvannâ I dovgovìčnìst’. Častina.3. Zmìnnì umovi bzaêmodìï u nekorigovanomu začeplennì Artykuł 2014
336 Doslìdžennâ vplivu atomì ì tribosintzi vtorinnih nanstruktur na samoorganìzacìû poverhnì ì tribologìnì vplastivostì evtektičnih pokrittìv Fe-Mn-C-B-Si Referat 2017
337 Doslìdžennâ znosostìjkostì evtektičnogo pokrittâ Fe-Mn-C-B legovanogo Si, Ni, Cr, Cu ŝo harakterizuêtʹsâ samoorganizacìêû poverhnì tertâ Referat 2017
338 Doslidzhennya vplyvu tekhnolohichnykh parametriv promyvky fil'tra na yoho produktyvnist' Rozdział 2015
339 Doslìžennâ navantažuvalnoï zdatnostì, znošuvannâ i dovgovìčnostìkonìčnih kosozubih evolventnih peredač pri dvoparnomu začeplennì. Častina 2. Vpliv peredavalnogo vìdnošennâ Artykuł 2011
340 Doslìžennâ umov v maksimalʹnoї produktivnostì fìlʹtra za vtratami naporu v tobŝì fìlʹtruûčogo šaru Referat 2014
341 Dostosowanie obiektów mostowych na CMK do dużych prędkości pociągów w świetle badań teoretycznych i doświadczalnych Artykuł 2013
342 Dostosowywanie obiektów mieszkalnych do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu Artykuł 2015
343 Dostrzec piękno w zniszczonym zabytkowym budynku Artykuł 2011
344 Doświadczalno-numeryczna analiza ściskania cienkościennej płyty kompozytowej osłabionej otworem Referat 2016
345 Doświadczalno-numeryczna analiza stanu krytycznego ściskania cienkościennych słupów kompozytowych Rozdział 2013
346 Dotychczasowe i przyszłe możliwości prognozowania ruchu na drogach krajowych Lubelszczyzny Artykuł 2012
347 Dotykowe modele architektoniczne w przestrzeni miejskiej. Część 1 - diagnoza problemów obiektów zrealizowanych w Polsce Referat 2016
348 Dotykowe modele architektoniczne w przestrzeni miejskiej. Część 2 - wytyczne projektowania Referat 2016
349 Double-compression method for biomedical images Rozdział 2017
350 Dowiedzieć się i zrozumieć Artykuł 2014
351 Dozymetria pól wysokich częstotliwości w środowisku Referat 2016
352 Dr hab. inż. Henryk Banach Artykuł 2014
353 Dr hab. inż. Joanna Pawłat Artykuł 2014
354 Dr hab. inż. Paweł Węgierek Artykuł 2014
355 Dr hab. inż. Piotr Miller Artykuł 2014
356 Drewniana architektura willi Nałęczowa - dziedzictwo i problemy zachowania Referat 2017
357 Drewniane budynki mieszkalne na Kielecczyźnie Artykuł 2015
358 Drewniane obiekty sakralne – szanse, możliwości, zagrożenia. Próba analizy tematycznej (na przykładzie zabudowań z terenów województwa lubelskiego) Artykuł 2015
359 Drgania belki Eulera na inercyjnym podłożu Własowa-Leontieva, pod wpływem impulsu siły Artykuł 2016
360 Drgania belki Eulera z dużą siłą osiową, spoczywającej na podłożu Winklera, obciążonej impulsem siły Artykuł 2016
361 Drgania płyty o średniej grubości spoczywającej na podłożu odkształcalnym pod obciązeniem impulsowym Artykuł 2017
362 Drgania płyty sprężonej Kirchhoffa spoczywającej na inercyjnym podłożu Własowa wymuszone impulsem siły Artykuł 2016
363 Drgania podłużne belki mostowej pod wpływem poziomego, ruchomego obciążenia inercyjnego Artykuł 2015
364 Drgania podłużne belki mostowej pod wpływem ruchomej siły poziomej Artykuł 2015
365 Drgania swobodne płyty i pasma płytowego o średniej grubości z umiarowanie dużymi ugięciami Artykuł 2017
366 Driveability simulation of vehicle with variant tire properties Artykuł 2016
367 Droga ekspresowa S17 odcinek Kurów - Bogucin Artykuł 2013
368 Droga i cel Rozdział 2012
369 Drogi o przekroju 2+1 sposobem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Artykuł 2014
370 Druk 3D w edukacji technicznej Artykuł 2014
371 The dual-fuel CFD combustion model with direct and indirect CNG injection Artykuł 2017
372 Dubienka - the past and future of wooden housing development Rozdział 2014
373 Durability of chain heat exchangers in cement kilns Rozdział 2012
374 Durability of protective coatings on contact surfaces Referat 2011
375 Durability of X10CrMoVNb9-1 steel tubes under low-cycle fatigue and creep conditions after bending with local induction heating Artykuł 2015
376 Durability prediction of a diesel engine piston-rings-cylinder assembly on the basis of test bench results Referat 2011
377 Dwa i pół miliona mieszkań do wybudowania- rozmowa : Kazimierz Smoliński Artykuł 2017
378 Dworzec Warszawa Wschodnia Artykuł 2012
379 Dwuetapowe formowanie dwukrzemianu tytanu Artykuł 2011
380 Dwuwalcowa klatka walcownicza, zwłaszcza do walcowania poprzecznego, wzdłużnego oraz dzielenia bezodpadowego [patent nr 215512] Patent 2013
381 Dwuwalcowa klatka walcownicza, zwłaszcza do walcowania poprzecznego, wzdłużnego oraz dzielenia bezodpadowego Patent 2013
382 Dwuwymiarowe zewnętrzne problemy potencjalne modelowanie za pomocą metody elementów brzegowych ibiblioteki BEMLAB Artykuł 2011
383 Dyfuzor, zwłaszcza do turbiny wiatrowej [Patent nr (11) 222125 (21) 405764] Patent 2016
384 Dyfuzor, zwłaszcza do turbiny wiatrowej [Zgłoszenie nr (21) 405764] Patent 2015
385 Dylematy kształcenia dla „trzeciej misji” Rozdział 2016
386 Dylematy młodzieży w kontekście forów internetowych Rozdział 2017
387 Dylematy oceny efektywności ekonomicznej i ryzyka biznesowego mikroprzedsiębiorstwa Artykuł 2017
388 Dylematy szacowania kosztu kapitału własnego w niewielkich przedsiębiorstwach Artykuł 2011
389 Dylematy wyznaczania wielkości partii produkcyjnej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP Rozdział 2017
390 Dylematy zarządzania rozwojem klastra opartego na formalnej strukturze Artykuł 2013
391 Dynamic analysis of debonded sandwich plates with flexible core - numerical aspects and simulation Rozdział 2011
392 Dynamic analysis of a rotating composite beam with an embedded active element Referat 2011
393 Dynamic and quasi-static compression tests of closed-cell aluminium alloy foams Artykuł 2017
394 Dynamic axial crushing of flawed thin-walled square section tubes Referat 2015
395 Dynamic behaviour of sandwich plates containing single/multiple debonding Artykuł 2011
396 Dynamic behaviour of thin-walled composite column under periodically varied in time axial loading Referat 2012
397 Dynamic critical load based on different stability criteria for coupled buckling of columns with stiffened open cross-sections Artykuł 2011
398 Dynamic diameter determination of circular brushes Rozdział 2015
399 Dynamic model of cutting process with modulated spindle speed Referat 2012
400 Dynamic response of a pendulum-driven energy harvester in the presence of noise Artykuł 2013
401 Dynamic response of the laminated box-beam with damages taking into account the effects of bending-twisting coupling Referat 2017
402 Dynamic system modeling of shaft machining process in elastic deformable condition Rozdział 2014
403 Dynamic system of grinding of low - rigidity shaft Referat 2015
404 Dynamic system of grinding of low-rigidity shafts Rozdział 2015
405 Dynamic Testing for ATV Vehicles in Linear Motion Artykuł 2016
406 Dynamic wind action facade scaffoldings Referat 2017
407 Dynamic wind action on façade scaffoldings Artykuł 2017
408 Dynamical analysis of milling process with various radial depth of cut Artykuł 2011
409 Dynamical capillary rise photonic sensor for testing of diesel and biodiesel fuel Artykuł 2015
410 Dynamical changes during composite milling: recurrence and multiscale entropy analysis Artykuł 2011
411 Dynamical response of a bistable system with clearance Rozdział 2017
412 Dynamical response of a van der Pol System with an external harmonic excitation and fractional derivative Rozdział 2014
413 Dynamical response of a van der Pol–Duffing System with an external harmonic excitation and fractional derivative Rozdział 2014
414 Dynamics of rotating thin-walled composite beam mounted on in-plane moving hub Rozdział 2015
415 Dynamics and control of an active pendulum system Artykuł 2015
416 Dynamics and effectiveness of Villari effect in magnetostrictive composite beam in the presence of magnetic field Rozdział 2017
417 Dynamics and energy harvesting control of an autoparametric pendulum-like system Referat 2017
418 Dynamics and Fault Localization of Composite Beams with Delamination Referat 2012
419 Dynamics and noise level estimation in two-phase flow through a mini channel Rozdział 2016
420 Dynamics aspect of chatter suppression in milling Rozdział 2014
421 Dynamics of a circular mindlin plate under mechanical loading and elevated temperature Artykuł 2016
422 Dynamics of a composite Timoshenko beam with delamination Artykuł 2012
423 Dynamics of a laminated composite beam with delamination and inclusions Artykuł 2013
424 Dynamics of a roating composite box beam with surface bonded piezoelectric actuators Referat 2016
425 Dynamics of a rotating hub-blade structure with non- ideal energy source Rozdział 2015
426 Dynamics of a self-balancing double-pendulum system Artykuł 2016
427 Dynamics of a stainless steel turning process by statistical and recurrence analyses Artykuł 2012
428 Dynamics of a thin-walled rotating composite beam Referat 2015
429 Dynamics of a time delayed Duffing oscillator Artykuł 2014
430 Dynamics of a two-phase flow through a minichannel: Transition from churn to slug flow Artykuł 2016
431 Dynamics of a vibrational energy harvester with a bistable beam: voltage response identification by multiscale entropy and “0-1” test Artykuł 2016
432 Dynamics of an active autoparmetric system Referat 2013
433 Dynamics of an autoparametric pendulum-like system with a nonlinear semiactive suspension Artykuł 2011
434 Dynamics of beams and plates under coupled thermo-mechanical loading Rozdział 2015
435 Dynamics of beams under coupled thermo-mechanical loading Rozdział 2016
436 Dynamics of composite materials cutting Artykuł 2011
437 Dynamics of composite milling: application of recurrence plots to Huang experimental modes Rozdział 2014
438 Dynamics of composite nonlinear systems and materials for engineering applications and energy harvesting – The role of nonlinear dynamics and complexity in new developments Artykuł 2013
439 Dynamics of machining of composites and materials for aviation industry Referat 2012
440 Dynamics of magnetic field penetration into soft ferromagnets Artykuł 2015
441 Dynamics of magnetic field penetration into the conducting magnet Referat 2015
442 Dynamics of radon and its attached and unattached progeny concentration in air-conditioned auditorium Referat 2013
443 Dynamics of roating pendulums attached to a hub driven by a non-ideal energy source Rozdział 2015
444 Dynamics of rotating blades attached to a hub with a non-ideal energy source Referat 2013
445 Dynamics of rotating pendulums attached to a hub with a nonideal energy source Referat 2014
446 Dynamics of rotating thin-walled cantilever composite beam excited by translational motion Artykuł 2016
447 Dynamics of stainless steel turning:analysis by flicker-noise spectroscopy Artykuł 2013
448 The dynamics of the cutting process with Duffing nonlinearity Artykuł 2013
449 Dynamics of the middle ear ossicles with an SMA prosthesis Artykuł 2016
450 Dynamics of thin-walled element milling expressed by recurrence analysis Artykuł 2015
451 The dynamics of time delay system with duffing nonlinearity Referat 2013
452 Dynamics of Timoshenko beam under mechanical and thermal loadings Referat 2014
453 Dynamics of two-phase flow through a minichannel: fourier and multiscale entropy analyses Rozdział 2015
454 Dynamics of Ueda's oscillator with time delay Referat 2013
455 Dynamics of Wheel Soil Systems: A Soil Stress and Deformation-Based Approach Monografia 2012
456 Dynamiczna regulacja mocą przekształtników sieciowych Artykuł 2016
457 Dynamika skrawania stopów aluminium i magnezu w warunkach konwencjonalnych i HSM Rozdział 2015
458 Dynamika wirującej belki cienkościennej ze zintegrowanymi piezoceramicznymi elementami aktywnymi o nieliniowych właściwościach Referat 2017
459 Dynamika zmian cieplnych w cienkowarstwowych taśmach HTS w stanach przejściowych Artykuł 2013
460 Dynamika zmian cieplnych w cienkowarstwowych taśmach HTS w stanach przejściowych Artykuł 2014
461 Dynamika zmian liczebności Arcella Vulgaris (Testacea) w osadzie czynnym Miejskiej Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" Referat 2012
462 Dyplom podpisany przez Noblistę dla młodego naukowca z Politechniki Lubelskiej Artykuł 2012
463 Dyskusja nad stanem technicznym XIII-wiecznej wieży w Stołpiu koło Chełma Referat 2012
464 Dyskusja o dyskusji Artykuł 2017
465 Dyspersja chromatyczna w światłowodowych liniach telekomunikacyjnych Rozdział 2011
466 Dyspersje cementowe w procesie iniekcyjnej naprawy defektów betonu Monografia 2011
467 Dystrybucja biomarkerów i dojrzałość termiczna materii organicznej w tonsteinie i węglu kamiennym z pokładu 385/2 z kopalni Bogdanka (Lubelskie Zagłębie Węglowe) Artykuł 2011
468 Działalność publikacyjna bibliotekarzy wyższych uczelni technicznych w Polsce Rozdział 2017
469 Działalność regionalistyczna jubilata - profesora Sławomira Partyckiego Rozdział 2016
470 Działalność regionalistyczna Jubilata-Profesora Sławomira Partyckiego Rozdział 2016
471 Działalność wydawnicza Politechniki Lubelskiej. Trzy lata istnienia Ośrodka do spraw Wydawnictw i Biblioteki Rozdział 2014
472 Działalność wydawnicza w 2011 roku Artykuł 2012
473 Działania marketingowe a etapy działań logistycznych na przykładzie rynku gier komputerowych Artykuł 2017
474 Działania pracowników Katedry Podstaw Techniki na arenie międzynarodowej Artykuł 2012
475 Działania społeczne odpowiedzialne na przykładzie innowacji produktowej Referat 2014
476 Działania wpływające na wizerunek biblioteki na przykładzie doświadczeń Biblioteki Politechniki Lubelskiej Artykuł 2016
477 Dzieci w mieście - wyzwania i potrzeby dziecka jako użytkownika przestrzeni publicznej Artykuł 2016
478 Dziecko w przestrzeni miejskiej - wyzwania i potrzeby Referat 2016
479 Dziedzictwo kulturowe - czynnik wsparcia, czy bariera w budowaniu miasta? Rozdział 2016
480 Dziedzictwo Lublina a synergia działań dla przyszłej metropolii Artykuł 2017
481 Dzielenie się wiedzą w przedsiębiorstwie Artykuł 2011
482 Dzielnica Czechów w Lublinie - geneza układu urbanistycznego Artykuł 2015
483 Dziennik szkolny jako przykład aplikacji mobilnej Referat 2012
484 Dziewięć żyć łożyska. Regeneracja – element polityki kosztowej Artykuł 2016
485 Dzvìnica Voskresens'kogo soboru v Rìvnomu: do ìstorìï sporudžennâ i rujnacìï Rozdział 2012
486 Dźwig niskoenergetyczny szybkobieżny, zwłaszcza osobowy [patent nr 213971] Patent 2013
487 Dźwigary mostowe o środnikach z blach falistych Monografia 2014
488 Dźwigary mostowe ze środnikami z blach falistych w świetle badań eksperymentalnych Artykuł 2012